5.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular

5.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Karbon döngüsünün önemli bir parçası olan olay nedir?


 2. Cevap: Fotosentezdir. Açıklama:

  Bitkiler fotosentez yoluyla havadaki karbondioksiti alır ve besin üretir. Bu sayede karbon döngüsü gerçekleşir. 3. Madde döngülerinin bozulması hangi sorunlara yol açar?


 4. Cevap: Hava kirliliği, küresel ısınma, toprak kirliliği, su kirliliği gibi sorunlara yol açar. Açıklama:

  Madde döngülerinin bozulması, doğal dengeyi bozar ve çevre sorunlarına yol açar. 5. Tüketim maddelerinin yaşam döngüleri, çevreye nasıl etkiler?


 6. Cevap: Tüketim maddelerinin yaşam döngüleri, çevreye çeşitli şekillerde etki eder. Örneğin, kağıt üretiminin çevreye olan etkisini azaltmak için geri dönüşüm yapılabilir. Açıklama:

  Tüketim maddelerinin üretim, kullanım ve atık aşamaları, çevreye çeşitli şekillerde etki eder. Bu etkileri azaltmak için, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebilir ve geri dönüşüm gibi çevre dostu uygulamalara destek verebiliriz. 7. Geri dönüşüm, çevreye nasıl katkı sağlar?


 8. Cevap: Geri dönüşüm, atıkların tekrar kullanımı yoluyla çevreye katkı sağlayan bir uygulamadır. Geri dönüşüm sayesinde, atık miktarı azalır, doğal kaynaklar korunur ve kirlilik önlenir. Açıklama:

  Geri dönüşüm, atıkların tekrar değerlendirilmesi yoluyla çevreye önemli katkılar sağlar. Geri dönüşüm sayesinde, atık miktarı azalır, doğal kaynaklar korunur ve kirlilik önlenir. 9. Fosil yakıt kullanımının çevreye etkileri nelerdir?


 10. Cevap: Hava kirliliği, küresel ısınma, su kirliliği, toprak kirliliği gibi çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Açıklama:

  Fosil yakıtların yakılması sonucunda ortaya çıkan zararlı gazlar, hava kirliliğine neden olur. Ayrıca, fosil yakıtların yanması sonucunda ortaya çıkan sera gazları, küresel ısınmaya neden olur. Fosil yakıtların kullanımı, su kirliliği ve toprak kirliliğine de neden olabilir. 11. Tarım alanlarının azalması çevreye nasıl bir etki yapar?


 12. Cevap: Gıda üretiminin azalmasına, gıda fiyatlarının artmasına, biyoçeşitliliğin azalmasına ve doğal dengenin bozulmasına neden olur. Açıklama:

  Tarım alanları, insanların temel ihtiyaçlarının başında gelen gıdanın üretildiği alanlardır. Tarım alanlarının azalması, gıda üretiminin azalmasına ve gıda fiyatlarının artmasına neden olur. Ayrıca, tarım alanlarının azalması ile birlikte biyoçeşitlilik azalır ve doğal denge bozulur. 13. Ekolojik ayak izi artmasına neden olan faktörler nelerdir?


 14. Cevap: Ekolojik ayak izini artıran faktörler şunlardır: * Artan nüfus * Artan tüketim * Tüketim alışkanlıkları * Teknolojik gelişmeler Açıklama:

  * Ekolojik ayak izini artıran faktörler, doğal kaynakların hızla tüketilmesine neden olur. 15. Ekolojik ayak izinin azaltılması için neler yapılabilir?


 16. Cevap: * Ekolojik ayak izini azaltmak için yapılabilecekler şunlardır: * Nüfusu azaltmak * Tüketimi azaltmak * Tüketim alışkanlıklarını değiştirmek * Teknolojik gelişmeleri sürdürülebilirlik açısından değerlendirmek Açıklama:

  * Ekolojik ayak izini azaltmak için yapılacak çalışmalar, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. 17. Tehlikeli atıkların kaynakta azaltılması için neler yapılabilir?


 18. Cevap: Tehlikeli atıkların kaynakta azaltılması için aşağıdaki önlemler alınabilir: * Ambalaj atıklarını azaltmak için ambalajsız ürünler tercih edilebilir. * Geri dönüştürülebilir ürünleri kullanmak için çaba gösterilebilir. * Kimyasalların dikkatli kullanılması ve atık oluşumunun önlenmesi için önlemler alınabilir. Açıklama:

  Tehlikeli atıkların kaynakta azaltılması, çevreye en az zarar veren en etkili yöntemdir. Bu yöntemle, atıkların üretilmesi engellenerek çevreye yayılan kirlilik miktarı azaltılabilir. 19. Tehlikeli atıkların geri dönüştürülmesi neden önemlidir?


 20. Cevap: Tehlikeli atıkların geri dönüştürülmesi, çevreye zararın azaltılmasına yardımcı olur. Bu atıklar, geri dönüştürülerek yeni ürünlere dönüştürülebilir. Böylece, atıkların miktarı azalır ve yeni ürünler için hammadde ihtiyacı da azalır. Açıklama:

  Tehlikeli atıkların geri dönüştürülmesi, çevreye fayda sağlayan önemli bir yöntemdir. Bu yöntemle, atıkların çevreye yayılan kirliliği azaltılabilir ve yeni ürünler için hammadde ihtiyacı da azaltılabilir. 21. Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?


 22. Cevap: Yenilenebilir enerji kaynakları, sınırsız olarak kullanılabilen ve doğaya zarar vermeyen enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar arasında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerjisi, jeotermal enerji vb. sayılabilir. Açıklama:

  Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılabilecek önemli kaynaklardır. Bu kaynakların kullanımı, çevre kirliliğini azaltmaya ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacaktır. 23. Sürdürülebilir kalkınma nedir?


 24. Cevap: Sürdürülebilir kalkınma, bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek karşılayan kalkınmadır. Bu kalkınma modeli, doğal kaynakların korunmasını ve çevre kirliliğinin önlenmesini hedefler. Açıklama:

  Sürdürülebilir kalkınma, günümüzün en önemli sorunlarından biri olan çevre sorunlarını çözmek için önemli bir yaklaşımdır. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (.....) Doğal kaynaklar sınırsızdır.
  (.....) Su, hava, toprak, bitki örtüsü, ormanlar doğal kaynaklardır.
  (.....) Su, canlı yaşamının devamı için gereklidir.
  (.....) Su tasarrufu yaparak su kaynaklarını koruyabiliriz.
  (.....) Elektrik tasarrufu yaparak hava kirliliğini azaltabiliriz.
  (.....) Elektrik, fosil yakıtlardan elde edilir.
  (.....) Çöplerimizi geri dönüştürerek doğal kaynakları koruyabiliriz.
  (.....) Ormanları koruyarak iklim değişikliğini önleyebiliriz.
  (.....) Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların korunarak kullanılmasını sağlar.
  (.....) Her birey, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunabilir.

 26. Cevap: Y D D D D D D D Açıklama:

  Su, hava, toprak, bitki örtüsü, ormanlar doğal kaynaklardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

5.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


5.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Madde Döngüsü ve Doğal Denge
  1. Doğal dengenin sürekliliğinin madde döngülerindeki düzenle sağlandığını fark eder.
  2. Doğaya verilen zararın kendisine döneceğini fark ederek bireysel olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri ile doğal madde döngülerini karşılaştırır.
  4. Madde döngüleri arasındaki etkileşimin doğal dengeye olan etkilerini açıklar.
  5. Madde döngülerindeki değişimlerin küresel çevre sorunlarına neden olabileceğini açıklar.
  6. Madde döngüsü kavramını açıklar.
  7. Madde döngüsünün bozulmasının canlıları nasıl etkileyeceği konusunda çıkarımda bulunur.
  8. Madde döngüsünün doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Kaynakların Sınırlılığı ve Ekolojik Ayak İzi
  1. Çevre dostu tüketim maddelerini (gıda, kırtasiye ürünleri, oyuncak, giyecek, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri vb.) kullanmaya özen gösterir.
  2. Doğal kaynak tüketiminin dünyanın insan yaşamını destekleme kapasitesini azaltmadan nasıl yapılabileceğini tartışır.
  3. Dünyadaki kaynakların sınırlı olduğunu bilerek kaynakları tasarruflu kullanır.
  4. Ekolojik ayak izini açıklar.
  5. Kendi ekolojik ayak izini hesaplayarak doğal kaynak tüketimine etkisini yorumlar.
  6. Nüfusun, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre sorunlarının ortaya çıkmasına etkisini açıklar.
  7. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının sürdürülebilir kalkınmaya etkisini irdeler.

Ayrıca 5.sınıf çevre eğitimi dersi 1.dönem sonu sınav soruları; açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak hazırlanmıştır

Karbon döngüsünün önemini açıklar.

Madde döngülerinin bozulmasının neden olabileceği çevre sorunlarını açıklar.

Tüketim maddelerinin yaşam döngüleri, çevreye çeşitli şekillerde etki eder.

Geri dönüşüm, çevreye önemli katkılar sağlar.

Fosil yakıt kullanımının çevreye olan etkilerini açıklar.

Tarım alanlarının azalmasının çevreye olan etkilerini açıklar.

Ekolojik ayak izini artıran faktörleri açıklar.

Ekolojik ayak izini azaltmak için yapılabilecek çalışmaları açıklar.

Tehlikeli atıkların kaynakta azaltılması için alınabilecek önlemleri açıklar.

Tehlikeli atıkların geri dönüştürülmesinin önemini açıklar.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının özelliklerini ve önemini açıklar.

Sürdürülebilir kalkınmanın özelliklerini ve önemini açıklar.

Doğal kaynakların neler olduğunu kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 5.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

5.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem Sonu Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.