Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Canlı ve cansız varlıklar arasında madde alışverişini sağlayan olaya ne denir?


 2. Cevap: Madde döngüsü denir. Açıklama:

  Madde döngüsü, canlı ve cansız varlıklar arasında sürekli olarak gerçekleşen madde alışverişidir. Bu sayede doğal denge korunur. 3. Doğada en çok kullanılan madde hangisidir?


 4. Cevap: Sudur. Açıklama:

  Yeryüzünün %70'i sudur. Canlıların yaşamsal faaliyetleri için suya ihtiyaç vardır. 5. Madde döngüleri, doğal dengeyi nasıl etkiler?


 6. Cevap: Madde döngüleri, doğal dengeyi devam ettiren önemli süreçlerdir. Bu döngüler sayesinde, doğada bulunan maddeler sürekli olarak yenilenir ve kaybolmaz. Açıklama:

  Madde döngüleri, doğada bulunan maddelerin sürekli olarak hareket halinde olmasını sağlar. Bu döngüler sayesinde, canlılar için gerekli olan maddeler sürekli olarak sağlanır. Örneğin, su döngüsü sayesinde, canlılar için gerekli olan su, sürekli olarak yenilenir. 7. İnsan faaliyetleri, madde döngülerini nasıl etkiler?


 8. Cevap: İnsan faaliyetleri, madde döngülerini olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, ormanların tahrip edilmesi, karbon döngüsünü bozarak küresel ısınmaya neden olabilir. Açıklama:

  İnsan faaliyetleri, doğal kaynakların tüketimini ve kirliliğin artmasını sağlar. Bu durum, madde döngülerini olumsuz yönde etkileyerek doğal dengeyi bozabilir. 9. Nüfusun artması ile birlikte doğal kaynakların kullanımı nasıl değişir?


 10. Cevap: Artar. Açıklama:

  Nüfus artışı ile birlikte insanların ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla kaynak kullanılır. Bu durum, doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olur. 11. Hızlı kentleşmenin çevreye etkileri nelerdir?


 12. Cevap: Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, doğal dengenin bozulması, altyapı sorunları gibi çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Açıklama:

  Hızlı kentleşme ile birlikte nüfusun yoğunlaşması, endüstriyel faaliyetlerin artması ve ulaşım sorunu gibi faktörler, çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. 13. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için neler yapılabilir?


 14. Cevap: Kaynakların verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, yenilenebilir kaynakların kullanımının artırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi gibi çalışmalar yapılabilir. Açıklama:

  Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için, kaynakların verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, yenilenebilir kaynakların kullanımının artırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi gibi çalışmalar yapılması gerekir. 15. Ekolojik ayak izi nedir?


 16. Cevap: Bir bireyin, bir topluluk ya da bir ülkenin, yaşamını sürdürmek için doğal kaynaklardan kullandığı alan miktarıdır. Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, bir bireyin, bir topluluk ya da bir ülkenin, yaşamını sürdürmek için doğal kaynaklardan kullandığı alan miktarını ifade eder. Ekolojik ayak izi, bir ülkenin sürdürülebilir olup olmadığının belirlenmesinde önemli bir göstergedir. 17. Ayak İzi gezegeninde insanlar ayak büyüklüğüne göre itibar görüyordu. Bu durum, ekolojik ayak izini azaltmak için ne tür bir mesaj veriyor olabilir?


 18. Cevap: Ayak İzi gezegeninde insanlar ayak büyüklüğüne göre itibar görüyordu. Bu durum, ekolojik ayak izini azaltmanın önemli olduğunu ve az atık üreten insanların daha saygın olduğunu gösteriyor. Açıklama:

  Ekolojik ayak izini azaltmak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için önemlidir. 19. Ayak İzi gezegeninde insanlar ayaklarının büyüklüğünü kontrol eder ve daha az atık oluşturmaya çalışırlardı. Bu davranış, ekolojik ayak izini azaltmak için nasıl bir örnek oluşturur?


 20. Cevap: Ayak İzi gezegeninde insanlar ayaklarının büyüklüğünü kontrol eder ve daha az atık oluşturmaya çalışırlardı. Bu davranış, ekolojik ayak izini azaltmak için bireysel sorumluluk bilincinin önemini gösteriyor. Açıklama:

  Ekolojik ayak izini azaltmak için bireysel olarak yapabileceğimiz birçok şey vardır. Bu davranışları alışkanlık haline getirmek önemlidir. 21. Tehlikeli atıkların yakılması hangi riskleri taşır?


 22. Cevap: Tehlikeli atıkların yakılması, atıktaki kirletici maddelerin havaya salınmasına neden olabilir. Bu durum, hava kirliliğine ve insan sağlığı için risk oluşturabilir. Açıklama:

  Tehlikeli atıkların yakılması, atıkların bertaraf edilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Ancak, bu yöntemin uygulanmasında dikkatli olunması gerekir. Atıklardaki kirletici maddeler, yakma işlemi sırasında havaya salınabilir. Bu durum, hava kirliliğine ve insan sağlığı için risk oluşturabilir. 23. Tehlikeli atıkların depolanması hangi riskleri taşır?


 24. Cevap: Tehlikeli atıkların depolanması, atıktaki kirletici maddelerin çevreye sızmasına neden olabilir. Bu durum, toprak ve su kirliliğine ve insan sağlığı için risk oluşturabilir. Açıklama:

  Tehlikeli atıkların depolanması, atıkların bertaraf edilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Ancak, bu yöntemin uygulanmasında dikkatli olunması gerekir. Atıklardaki kirletici maddeler, depolama alanı sızıntıları veya atık göllerinin patlaması gibi nedenlerle çevreye sızabilir. Bu durum, toprak ve su kirliliğine ve insan sağlığı için risk oluşturabilir. 25. Evde tasarruf için neler yapılabilir?


 26. Cevap: Evde tasarruf için aşağıdaki önlemler alınabilir: * Elektrikli cihazları gereksiz yere açık bırakmamak * Suyun tasarruflu kullanılması * Isıtma ve soğutma sistemlerinin verimli kullanılması * Atıkların azaltılması Açıklama:

  Evde tasarruf, doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi açısından önemlidir. 27. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Madde döngüleri, doğal dengenin korunmasında rol oynamaz.
  2. ( ) Su döngüsünde, suyun buharlaşması, yağış olarak düşmesi, yeraltı ve yerüstü sularına karışması gibi olaylar gerçekleşir.
  3. ( ) Karbon döngüsünde, karbondioksit gazının atmosferden alınıp fotosentezde kullanılması ve bunun sonucunda oksijen gazının açığa çıkması gibi olaylar gerçekleşir.
  4. ( ) Azot döngüsünde, azot gazının atmosferden alınıp, bakteriler tarafından azot fikse edilmesi ve bunun sonucunda bitkiler tarafından kullanılması gibi olaylar gerçekleşir.
  5. ( ) Fosfor döngüsünde, fosforun topraktan alınarak, bitkiler tarafından kullanılması ve bunun sonucunda hayvanların fosforu tüketmesi gibi olaylar gerçekleşir.
  6. ( ) İnsan faaliyetleri, madde döngülerini olumsuz yönde etkileyebilir.
  7. ( ) Ormanların tahrip edilmesi, su döngüsünü olumsuz yönde etkiler.
  8. ( ) Su kirliliği, su döngüsünü olumlu yönde etkiler.
  9. ( ) Hava kirliliği, azot döngüsünü olumsuz yönde etkiler.
  10. ( ) Fosil yakıtların yakılması, karbon döngüsünü olumsuz yönde etkiler.

 28. Cevap: Y D D D D D D Y D D Açıklama:

  Madde döngüleri sayesinde, canlı ve cansız varlıklar arasında madde alışverişi gerçekleşir. Bu alışveriş sayesinde, doğal denge korunur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Madde Döngüsü ve Doğal Denge
  1. Doğal dengenin sürekliliğinin madde döngülerindeki düzenle sağlandığını fark eder.
  2. Doğaya verilen zararın kendisine döneceğini fark ederek bireysel olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri ile doğal madde döngülerini karşılaştırır.
  4. Madde döngüleri arasındaki etkileşimin doğal dengeye olan etkilerini açıklar.
  5. Madde döngülerindeki değişimlerin küresel çevre sorunlarına neden olabileceğini açıklar.
  6. Madde döngüsü kavramını açıklar.
  7. Madde döngüsünün bozulmasının canlıları nasıl etkileyeceği konusunda çıkarımda bulunur.
  8. Madde döngüsünün doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Kaynakların Sınırlılığı ve Ekolojik Ayak İzi
  1. Çevre dostu tüketim maddelerini (gıda, kırtasiye ürünleri, oyuncak, giyecek, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri vb.) kullanmaya özen gösterir.
  2. Doğal kaynak tüketiminin dünyanın insan yaşamını destekleme kapasitesini azaltmadan nasıl yapılabileceğini tartışır.
  3. Dünyadaki kaynakların sınırlı olduğunu bilerek kaynakları tasarruflu kullanır.
  4. Ekolojik ayak izini açıklar.
  5. Kendi ekolojik ayak izini hesaplayarak doğal kaynak tüketimine etkisini yorumlar.
  6. Nüfusun, üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre sorunlarının ortaya çıkmasına etkisini açıklar.
  7. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının sürdürülebilir kalkınmaya etkisini irdeler.

Ayrıca Çevre eğitmi dersi 1.dönem 2.yazıı soruları; klasik türde 5.sınıflar için cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Madde döngüsünün önemini açıklar.

Su döngüsünü açıklar.

Madde döngüleri, doğal dengeyi devam ettiren önemli süreçlerdir.

İnsan faaliyetleri, madde döngülerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Nüfus artışının doğal kaynakların kullanımını nasıl etkilediğini açıklar.

Hızlı kentleşmenin çevreye olan etkilerini açıklar.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için yapılması gereken çalışmaları açıklar.

Ekolojik ayak izinin tanımını yapar.

Ayak İzi gezegeni masalını kullanarak ekolojik ayak izini azaltmanın önemini açıklar.

Ayak İzi gezegeni masalını kullanarak bireysel sorumluluk bilincinin ekolojik ayak izini azaltmak için önemini açıklar.

Tehlikeli atıkların yakılmasının çevresel risklerini açıklar.

Tehlikeli atıkların depolanmasının çevresel risklerini açıklar.

Evde tasarruf için yapılması gerekenleri açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri