Lise DKAB 2.Dönem Başı Yazılı - 11.Sınıflar

Lise DKAB 2.Dönem Başı Yazılı - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise DKAB 2.Dönem Başı Yazılı - 11.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Nihilizmin temel felsefesi nedir?


 2. Cevap: Hiçbir değer, inanç veya otoritenin varlığını kabul etmeyerek, evreni ve var olan her şeyi anlamsız ve yok sayar. Açıklama:

  Nihilizm, varlığın hiçbir gerçekliğinin bulunmadığını savunur ve bu nedenle mevcut tüm değerleri ve düzenleri reddeder. 3. Yeni dinî hareketlerin özelliklerini üç madde halinde açıklayınız.


 4. Cevap: * Lider etrafında şekillenme * Dünyaya karşı tutumlarına göre sınıflandırılmaları (dunyayı reddeden, dünyayla uzlaşan, dünyayı kabul eden) * Cemaat hayatına önem verme Açıklama:

  Yeni dinî hareketler, bir liderin liderliğinde ortaya çıkan ve genellikle dünyaya karşı farklı tutumlara sahip olan dinî gruplardır. 5. Hidayet kavramının Kur'an'da kullanılış amaçlarını açıklayınız.


 6. Cevap: Hidayet kavramı Kur'an'da şu amaçlarla kullanılır: * Allah'ın insanlara yol göstermesi ve doğru yolu bulmalarını sağlaması * Peygamberlerin rehberliği ve örnekliği * Kur'an'ın insanlara doğru yolu göstermesi * Dünya hayatında doğru yolda gitmenin ahirette cennete girmeye vesile olması Açıklama:

  Hidayet, insanın doğru yolu bulmasını sağlayan yol göstericidir. Allah, insanlara akıl ve düşünme yeteneği vererek, kitaplar ve peygamberler göndererek onlara hidayet yolunu göstermiştir. Peygamberler, Allah'tan aldıkları vahyi insanlara tebliğ ederek ve yaşayışlarıyla örnek olarak onları doğru yola iletmişlerdir. Kur'an da Allah'ın insanlara yol göstermek için gönderdiği son ilahi kitaptır. Dünya hayatında Allah'ın istediği gibi yaşayanlar, ahirette cennete girerek hidayetlerinin karşılığını alırlar. 7. İhsan nedir?


 8. Cevap: İhsan, başkasına iyilik etmek ve işi güzel yapmaktır. Açıklama:

  İhsan, Kur'an-ı Kerim'de kullanılan temel kavramlardan biridir. Kelime olarak "güzel olmak" manasına gelen ihsan, "başkasına iyilik etmek" ve "yaptığı işi güzel yapmak" olarak iki anlamda kullanılır. Bu çerçevede ihsan; yapılması gereken şeyi en iyi şekilde bilmek ve güzel bir şekilde yerine getirmek, başkasına iyilik etmek, her görevi en iyi şekilde, önemseyerek ve hakkıyla yapmak demektir. 9. İslam dinindeki cihad türlerini yazınız.


 10. Cevap: - Kişisel (Nefisle mücahede) - Sözlü (İslam'ı anlatma) - Maddi (Saldırıya karşı savunma) Açıklama:

  Cihad, İslam'da kişisel gelişimden düşmanla mücadeleye kadar geniş bir anlam çerçevesine sahiptir. 11. Salih amel nedir?


 12. Cevap: İyi, güzel, doğru, yararlı iş ve davranışlara verilen isimdir. Açıklama:

  Salih amel, iman ile birlikte zikredilen ve inancın somut göstergelerinden biridir. 13. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) peygamber olarak görevlerinden birini açıklayınız.


 14. Cevap: Tebyin, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kendisine gönderilen vahyi açıklaması görevine denir. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), vahyedilen ayetleri tebliğ etmenin yanı sıra onları açıklamıştır. 15. Sünnetin çeşitlerini yazınız.


 16. Cevap: Fiili sünnet, kavli sünnet ve takriri sünnet Açıklama:

  Sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz, fiil ve onaylarını içeren örnek davranışlarıdır. Fiili sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yaptığı fiillerdir, kavli sünnet söylediği sözler, takriri sünnet ise onayladığı fiillerdir. 17. Hz. Muhammed'in temel özelliklerini belirtiniz.


 18. Cevap: Müjdeleyici, uyarıcı, davetçi, şahit, nur saçan bir kandil. Açıklama:

  Hz. Muhammed, insanlara Allah'ın mesajını iletmek ve onları aydınlatmak için gönderilen bir elçidir. 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) Ahiret inancı, İslam dininin temel inançlarındandır.
  (.....) İbadetler, yalnızca dünyada yapılması gereken eylemlerdir.
  (.....) Kur'an-ı Kerim, Allah'ın son kitabıdır.
  (.....) Peygamberler, insanlara doğru yolu göstermek için gönderilmiştir.
  (.....) Ramazan ayı, oruç tutulan bir aydır.
  (.....) Hac, Müslümanların her yıl Mekke'ye gitmesi gereken bir ibadettir.
  (.....) Zehirlenme, zinadan daha büyük bir günahtır.
  (.....) İyi insanlar, ahirette cennete gider.
  (.....) Namaz, İslam'ın şartlarındandır.
  (.....) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberlerin ilkidir.

 20. Cevap: : D, Y, D, D, D, D, Y, D, D, Y Açıklama: 21. Aşağıdaki eşleştirmeleri yap:

  1. Hz. Hasan
  2. Hz. Hamza
  3. Hz. Ali
  4. Hz. Aişe
  5. Hayvanlara şefkat
  6. Adaletli olma
  7. Müsamaha
  8. Kolaylaştırıcılık
  9. Beddua etmemek
  10. Çocukları sevmek
  a. Peygamberin amcası
  b. Peygamberin torunu
  c. Peygamberi kolaylaştırıcı olarak tanımlayan kişi
  d. Peygamberin eşi
  e. Peygamberin adaleti ilke edindiği
  f. Peygamberin merhametli olduğu
  g. Peygamberin affettiği Habeşli köle
  h. Peygamberin müsamahalı olduğu
  i. Peygamberin gönderiliş amacı
  j. Peygamberin tavsiye ettiği

 22. Cevap: 1. b 2. a 3. c 4. d 5. f 6. e 7. h 8. c 9. i 10. j Açıklama:

  Bu eşleştirme, Hz. Muhammed'in ahlaki özelliklerini ve bunlarla ilgili örnekleri içermektedir. 23. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Yeni dinî hareketlere .............. denir.
  2. New Age hareketinin anlamı .............. 'dir.
  3. Scientology hareketi .............. 'dir.
  4. Scientology hareketi, hedeflere ulaşmayı sağlayarak .............. olur.
  5. Scientology hareketi, zihinsel egzersizlerle insanları .............. ulaştırdığını savunmaktadır.
  6. Scientology hareketi bir .............. olarak da isimlendirilir.
  7. Scientology hareketi, ............... olarak tanımlanır.
  8. Scientology hareketi, beyin yıkama ve ............... ile suçlanmaktadır.
  9. Scientology hareketi, İngiltere'de ............... öyledir.
  10. Scientology hareketi, pek çok ülkede ............... denir.

 24. Cevap: 1. Yeni dinî hareketlere milenyum tarikatları denir. 2. New Age hareketinin anlamı yeni çağ 'dır. 3. Scientology hareketi teknolojik din 'dir. 4. Scientology hareketi, hedeflere ulaşmayı sağlayarak mutluluğa olur. 5. Scientology hareketi, zihinsel egzersizlerle insanları aydınlanmaya ulaştırdığını savunmaktadır. 6. Scientology hareketi bir din olarak da isimlendirilir. 7. Scientology hareketi, beyin yıkama tarikatı olarak tanımlanır. 8. Scientology hareketi, beyin yıkama ve parasal sömürü ile suçlanmaktadır. 9. Scientology hareketi, İngiltere'de din olarak kabul edilmez. 10. Scientology hareketi, pek çok ülkede kilise denir. Açıklama:

  Batı dünyasında ortaya çıkan yeni dinî hareketler, farklı inanç, yönelim ve uygulamaları olan gruplardır. Bu hareketler genellikle modern toplumda geleneksel kültüre karşı dinî nitelik içeren bir karşı kültür hareketi olarak ortaya çıkarlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise DKAB 2.Dönem Başı Yazılı - 11.Sınıflar Detayları

Lise DKAB 2.Dönem Başı Yazılı - 11.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise DKAB 2.Dönem Başı Yazılı - 11.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise DKAB 2.Dönem Başı Yazılı - 11.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise DKAB 2.Dönem Başı Yazılı - 11.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VAHİY VE AKIL İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
  1. Dinî Metinlerden Kaynaklanan Sebepler
  2. İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler
  3. İslâm Düşüncesinde Amelî-Fıkhî Yorumlar
  4. İslâm Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri
  5. İslâm Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar
  6. Sosyal Sebepler
 • AHLÂK VE DEĞERLER İSLÂM VE BARIŞ
  1. Barış İçinde Yaşamak Bir İhtiyaçtır
  2. Bir İnsanın Yaşamasını Sağlamak, Bütün İnsanlara Hayat Vermek Gibidir.
  3. Hz. Muhammed Bir Barış Elçisidir.
  4. İslâm Barışa ve Birlikte Yaşamaya Önem Verir
  5. Zorunlu Olmadıkça Savaş Bir İnsanlık Suçudur.

Ayrıca Lise 11.sınıflar DKAB dersi 2.dönem başı sınav soruları, yeni sınav sitemine uygu cevaplı ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Nihilizmin temel kavramlarını anlama.

Öğrenciler, yeni dinî hareketlerin temel özelliklerini anlar.

* Öğrenciler Kur'an'da hidayet kavramının çok yönlü kullanıldığını anlarlar. * Hidayetin Allah'ın bir lütfu olduğunu ve insanın kendi iradesiyle de hidayete erebileceğini kavrarlar. * Peygamberlerin ve Kur'an'ın hidayetteki önemini kavrarlar.

Öğrenci, ihsan kavramının anlamını ve önemini kavrar.

Öğrenciler, İslam dinindeki cihad kavramının kapsamını ve farklı türlerini kavrar.

Salih amel kavramını tanıma ve önemini kavrama

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) görevlerinden tebyini anlamayı sağlar.

Öğrenciler, sünnetin çeşitlerini bilebilecekler.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in temel özelliklerini ve görevlerini anlayabilecekler.

* İslam dininin temel inançlarını ve ibadetlerini anlama. * Peygamberlerin önemini ve görevlerini kavrama. * Günahlar ve sevaplar arasındaki farkı bilme. * Ahiret kavramını anlama.

Öğrenciler Hz. Muhammed'in ahlak özelliklerini ve bunların gündelik hayata yansımasını anlar.

* Öğrenciler, Batı dünyasında ortaya çıkan yeni dinî hareketler hakkında bilgi sahibi olurlar. * Öğrenciler, New Age ve Scientology hareketlerinin özelliklerini ve iddialarını anlarlar.S

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise DKAB 2.Dönem Başı Yazılı - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise DKAB 2.Dönem Başı Yazılı - 11.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise DKAB 2.Dönem Başı Yazılı - 11.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise DKAB 2.Dönem Başı Yazılı - 11.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise DKAB 2.Dönem Başı Yazılı - 11.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri