11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Deizm nedir? Açıklayınız.


 2. Cevap: Deizm, Tanrı'nın varlığını ve âlemin ilk sebebi olduğunu kabul eden, ancak vahiy veya kutsal kitapları reddeden bir inanç biçimidir. Açıklama:

  Deizm, Tanrı'nın sadece akıl yoluyla bilinebileceğini ve insanlara doğrudan müdahale etmediğini savunur. 3. Materyalizmin tarihsel gelişimini açıklayınız.


 4. Cevap: Antik Çağ'daki mekanik materyalizmin ardından, 17. yüzyılda diyalektik materyalizm yeniden canlanmıştır. Açıklama:

  Materyalizm, var olan her şeyin maddeden ibaret olduğunu savunurken, mekanik materyalizm atomlara, diyalektik materyalizm ise karşıtlıklar ve çelişkilere odaklanır. 5. New Age (Niv Eyç) hareketinin ortak kavramlarından üçünü yazınız.


 6. Cevap: Manevi uyanış, doğanın bütünlüğüne inanma, kozmik bilinçlilik Açıklama:

  New Age hareketi, modern toplumda geleneksel kültüre karşı dinî nitelik içeren bir karşı kültür hareketi olarak ortaya çıkmıştır. En çok ilgilendikleri konular yeni bir bilim, ekoloji, psikoloji ve maneviyattır. 7. Moonculuk hareketinin temel inançlarını açıklayınız.


 8. Cevap: - İnsanın Tanrı'dan uzaklaştığını kabul ederek tekrar kurtuluşa ermesi gerektiğine inanır. - Moon'un Mesih olduğunu iddia eder. - Hristiyanlığın ayrılıklarını gidererek tüm insanlığı birleştirmeyi amaçlar. Açıklama:

  Moonculuk, Hristiyanlık ögelerini Uzak Doğu kökenli inançlarla harmanlayan bir dinî harekettir. 9. İhlası tanımlayınız.


 10. Cevap: İçtenlik, samimiyet, karşılıksız sevgi, doğruluk, temizlik ve saflık anlamlarına gelen, sadece Allah'ın rızasını gözeterek davranmaktır. Açıklama:

  İhlas, inançta, ibadette ve tüm söz ve davranışlarda ikiyüzlülükten uzak olmaktır. 11. Takva nedir ve takva sahibi kimselerin özellikleri nelerdir?


 12. Cevap: Takva nedir ve takva sahibi kimselerin özellikleri nelerdir? nedir ve takva sahibi kimselerin özellikleri nelerdir? Açıklama:

  Takva nedir ve takva sahibi kimselerin özellikleri nelerdir? Cevap: Takva, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak Allah'ın koruması altına girmektir. Takva sahibi kimseler, Allah'tan korkarlar, namaz kılarlar, zekât verirler, sözlerinde dururlar ve sabrederler.ir ve takva sahibi kimselerin özellikleri nelerdir? Cevap: Takva, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak Allah'ın koruması altına girmektir. Takva sahibi kimseler, Allah'tan korkarlar, namaz kılarlar, zekât verirler, sözlerinde dururlar ve sabrederler. 13. Kehf suresinin 107-110. ayetlerinde belirtilen müminlerin ahiretteki mükâfatını açıklayınız.


 14. Cevap: Firdevs Cenneti'nde ebedi kalacaklardır. Açıklama:

  Ayetlere göre, Allah'a (c.c.) iman edip salih amel işleyenler, ahirette Firdevs Cenneti'ne girecek ve orada sonsuza kadar kalacaklardır. 15. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ahlaki özelliklerinden birini belirtiniz.


 16. Cevap: Güvenilirlik Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), sözünde duran, emanetleri koruyan ve asla yalan söylemeyen bir insandı. 17. Sünnetin kavli, fiili ve takriri olmak üzere üç kısma ayrılmasını açıklayınız.


 18. Cevap: * Kavli sünnet: Hz. Peygamber'in sözlü beyanları ve öğretileridir. * Fiili sünnet: Hz. Peygamber'in fiili davranışları ve uygulamalarıdır. * Takriri sünnet: Hz. Peygamber'in başkalarının söz veya davranışlarını onaylayarak kabul etmesidir. Açıklama:

  Sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hayatına ilişkin bütün söylem, eylem ve onaylarını kapsar. 19. Hz. Muhammed (s.a.v.) sevgisini somutlaştıran edebiyat eserlerine örnekler veriniz.


 20. Cevap: Siyer kitapları, mevlitler, miraciyeler Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatını anlatan siyer kitapları, onu övgüyle anlatan mevlitler ve miraç olayını konu alan miraciyeler, Hz. Muhammed (s.a.v.) sevgisini somutlaştıran edebiyat eserleridir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (D/Y) Sünnet, İslam dininin ikinci kaynağıdır.
  2. (D/Y) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ahlaki yönlendirmeleri sünnetin önemli bir parçasıdır.
  3. (D/Y) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) abdest alış biçimi Kur'an'da açıklanmıştır.
  4. (D/Y) Sünnet, İslam'ın uygulamalı açıklamasıdır.
  5. (D/Y) Hz. Peygamberi (s.a.v.) körü körüne taklit etmek gerekir.
  6. (D/Y) Sünnetin ruhuna uygun yaşamak, şekli uygulamaları tercih etmekten daha önemlidir.
  7. (D/Y) Modern tıbbın tedavilerine başvurmak sünnete aykırıdır.
  8. (D/Y) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kıyafeti her zaman örnek alınmalıdır.
  9. (D/Y) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetinde sağlık tedbirlerine başvurmak önemlidir.
  10. (D/Y) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) örnek alınması bizi hatalardan korur.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 23. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın.

  Önermeler:
  a. Hadis
  b. Sünnet
  c. Sözlü rivayet
  d. Fiilî örnek davranış
  e. Pratik
  f. Peygamberlik öncesi bilgiler
  g. Teorik bilgi
  h. Davranışla ilgili kavram
  ı. Genel
  j. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sözleri, fiilleri ve takrirleri
  Eşleştirmeler:
  1. (...) Hadis
  2. (...) Sünnet
  3. (...) Sözlü rivayet
  4. (...) Fiilî örnek davranış
  5. (...) Pratik
  6. (...) Peygamberlik öncesi bilgiler
  7. (...) Teorik bilgi
  8. (...) Davranışla ilgili kavram
  9. (...) Genel
  10. (...) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sözleri, fiilleri ve takrirleri

 24. Cevap: 1. j 2. d 3. a 4. b 5. e 6. f 7. g 8. h 9. ı 10. j Açıklama:

  Hadis, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sözleri, fiilleri ve takrirlerinden oluşan sözlü rivayettir. Sünnet ise Hz. Peygamber'in (s.a.v.) fiilî örnek davranışlarını ifade eder. 25. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. "Hayâ" kavramıyla ilişkilendirilerek kullanılan bir ibadet ____________
  2. İnsanların cennet nimetleriyle ödüllendirilmesi için gerekli ____________
  3. ____________, Allah'tan gelecek cezadan korunma
  4. Takva sahiplerine ____________ denir.
  5. Kötülük ve günahtan ____________
  6. Takvanın temel özelliği olarak bilinen inanç ____________
  7. ____________ olarak tanımlanan ibadet ve ahlak
  8. Allah'a karşı saygı ve itaat ____________
  9. Takva sahiplerinin özellikleri arasında yer alan ____________
  10. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) takvanın temeli olarak belirttiği kavram ____________

 26. Cevap: 1. Takva 2. Takva 3. Takva 4. Müttaki 5. Vazgeçmek 6. İman 7. Salih amel 8. Takva 9. Adalet, alçak gönüllülük, nezaket 10. Korku Açıklama:

  kavram1: Takva kavram2: Sırat-ı MüstakimYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Detayları

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VAHİY VE AKIL İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
  1. Dinî Metinlerden Kaynaklanan Sebepler
  2. İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler
  3. İslâm Düşüncesinde Amelî-Fıkhî Yorumlar
  4. İslâm Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri
  5. İslâm Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar
  6. Sosyal Sebepler
 • AHLÂK VE DEĞERLER İSLÂM VE BARIŞ
  1. Barış İçinde Yaşamak Bir İhtiyaçtır
  2. Bir İnsanın Yaşamasını Sağlamak, Bütün İnsanlara Hayat Vermek Gibidir.
  3. Hz. Muhammed Bir Barış Elçisidir.
  4. İslâm Barışa ve Birlikte Yaşamaya Önem Verir
  5. Zorunlu Olmadıkça Savaş Bir İnsanlık Suçudur.

Ayrıca 11.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde yeni sınav sitemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, deizmin temel özelliklerini ve felsefi görüşünü anlar.

Öğrenciler, materyalizmin tarihsel evrimini anlayabilecekler.

Öğrenciler, New Age hareketinin temel kavramlarını öğrenecekler.

Öğrenciler, Moonculuk hareketinin temel inançlarını kavrar.

İhlas kavramının anlamını ve önemini anlamak.

Dinî kavramlardan takvanın anlamı ve takva sahibi olmanın önemini anlamak.

Öğrenciler, Kehf suresinin 107-110. ayetlerinde belirtilen müminlerin ahiretteki mükâfatını anlayabilir.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) güvenilirliğinin önemini kavrarlar.

* Sünnetin kavli, fiili ve takriri kısımlarını kavrar.

Hz. Muhammed'e (s.a.v.) duyulan sevginin kültürümüzdeki somutlaşmış örneklerini kavrar.

* Sünnetin İslam'daki önemini anlamak. * Hz. Peygamber'in (s.a.v.) öğretilerinin hayatımız için rehber olduğunu kavramak. * Kur'an ve sünnet arasındaki ilişkiyi açıklamak. * Sünnetin hem sözlü hem fiili yanları olduğunu bilmek. * Örnek almak ve taklit etmek arasındaki farkı ayırt etmek. * Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetini doğru yorumlamanın önemini anlamak. * Modern çağda sünnetin uygulanması hakkında bilgi sahibi olmak. * Hz. Peygamber'in (s.a.v.) örnek alınmasının bireysel ve toplumsal faydalarını kavramak. * Sünneti yaşamanın inananlar için bir sorumluluk olduğunu bilmek. * Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetinin zaman ve mekan koşullarına göre değişebileceğini anlamak.

Öğrenciler, hadis ve sünnet kavramlarının tanımlarını ve aralarındaki farkları anlarlar.

* Takva kavramının anlamı ve kapsamı hakkında bilgi edinmek * Takvanın ibadet, ahlak ve inançla ilişkisini kavramak * Takva sahibi kişilerin özelliklerini belirlemek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri