Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Alkenlere halojen asidi katılma tepkimesini açıklayınız.


 2. Cevap: Alkenlere halojen asidi katılma tepkimesini açıklayınız.lere halojen asidi katılma tepkimesini açıklayınız. Açıklama:

  Alkenlere halojen asidi katılma tepkimesini açıklayınız. Cevap: Alkenler halojen asitleri ile Markovnikov Kuralı'na göre tepkime verirler. Bu kurala göre alkenlere halojen asidi katılırken çift bağlı karbonlardan hidrojeni çok olana hidrojen, az olana da halojen katılır. Örneğin, eten ile HCl'in tepkimesinde etil klorür oluşur. halojen asidi katılma tepkimesini açıklayınız. Cevap: Alkenler halojen asitleri ile Markovnikov Kuralı'na göre tepkime verirler. Bu kurala göre alkenlere halojen asidi katılırken çift bağlı karbonlardan hidrojeni çok olana hidrojen, az olana da halojen katılır. Örneğin, eten ile HCl'in tepkimesinde etil klorür oluşur. 3. Alkenlerin yapı özelliklerini açıklayınız.


 4. Cevap: Alkenler, karbon-karbon arasında çift bağ içeren doymamış hidrokarbonlardır. Çift bağ, alkenlere belirli tepkime özellikleri katar. Açıklama:

  Öğrenciler, alkenlerin yapı özelliği olan karbon-karbon çift bağını tanımlamalıdır. 5. "Primer alkol" ifadesinin ne anlama geldiğini açıklayınız.


 6. Cevap: Hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna bir alkil grubu bağlı olan alkole primer alkol denir. Açıklama:

  Primer alkollerde hidroksil grubuyla bağlantılı karbon atomu yalnızca bir diğer karbon atomuna bağlıdır. 7. Alkollerin yaygın adlandırılması nasıl yapılır?


 8. Cevap: Hidroksil grubunun bağlı olduğu alkil grubunun adından sonra "alkol" kelimesi getirilir. Açıklama:

  Yaygın adlandırma, alkollerin yapısal özelliklerine dair bilgi vermez, sadece tanımlar. 9. 2-Hidroksi-2-metil bütanalın IUPAC sistemine göre adını yazınız.


 10. Cevap: 2-Hidroksi-2-metil bütanal Açıklama:

  Ana karbon zincirinin en uzun, karboksil grubunu içeren zincir olduğu belirlenmiştir. Sonuna "-al" eklenmiştir. 11. Esterleştirilme tepkimesi nedir? Açıklayınız.


 12. Cevap: Esterleştirilme tepkimesi, bir karboksilik asidin bir alkol ile reaksiyonu sonucu ester oluşumuna neden olan bir tepkimedir. Açıklama:

  Karboksilik asidin karboksil grubundaki -COOH grubu ile alkolün -OH grubu arasında suyun ayrılmasıyla ester grubu (-COO-) oluşur. Tepkimede asit katalizörü kullanılır. 13. Grafitin üç kullanım alanını örneklendiriniz.


 14. Cevap: 1. Kalem uçları 2. Makine yağı 3. Yüksek sıcaklıklardaki metal dökümlerinde kalıp Açıklama:

  Grafitin kaygan yapısı ve elektrik iletkenliği, çeşitli uygulamalarda kullanılmasına olanak tanır. 15. Karbonun önemli bir allotropu olan fulleren nedir? Açıklayınız.


 16. Cevap: Fulleren, içi boş, küresel bir yapı oluşturan, çok sayıda karbon atomunun bir araya gelmesiyle oluşan bir karbon allotropudur. Karbon atomları, beşgen, altıgen ve yedigen halkalar halinde yer alır. Açıklama:

  Fulleren, yüksek dayanıklılık ve esneklik gibi benzersiz özelliklere sahiptir ve elektronik, tıbbi ve enerji alanlarında çeşitli uygulamaları vardır. 17. CH4 molekülünün geometrik şeklini ve VSEPR gösterimini belirtiniz.


 18. Cevap: Geometrik şekil: Düzgün dört yüzlü VSEPR gösterimi: AX4 Açıklama:

  CH4 molekülünde, karbon atomu sp3 hibritleşmesi yapar ve dört tane tetrahedral hibrit orbital oluşturur. Bu hibrit orbitaller, hidrojen atomlarının s orbitalleriyle örtüşerek dört tane sigma bağı oluşturur. 19. C2H4 molekülünün Lewis gösterimini çizin ve apolar olup olmadığını açıklayınız.


 20. Cevap: Lewis gösterimi: ``` H H C=C H H ``` Apolar olup olmadığı: Apolardır Açıklama:

  C2H4 molekülünde, her iki karbon atomu da sp2 hibritleşmesi yapar ve iki tane sigma bağı ve bir tane pi bağı oluşturur. Bağ elektronları molekülde simetrik dağıldığı için molekül apolardır. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) X2H4 molekülünün bağ açıları 109,5o dir.
  (.....) X2H6 molekülü 4 adet sigma bağı içerir.
  (.....) X2H4 molekülünün geometrik şekli üçgen düzlemdir.
  (.....) X2H6 molekülünün bağ açıları 120o dir.
  (.....) X2H2 molekülünde merkez atom sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
  (.....) X2H4 molekülünde merkez atom sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
  (.....) X2H6 molekülünün VSEPR gösterimi AX4E2 şeklindedir.
  (.....) X2H4 molekülünün bağ sayısı 5'tir.
  (.....) X2H2 molekülünün geometrik şekli doğrusaldır.
  (.....) X2H6 molekülünün polaritesi apolardır.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  * X2H4 molekülü 2 adet çift bağ içerir, bu nedenle bağ açıları 120o'dir. * X2H6 molekülü 6 adet sigma bağı içerir. * X2H4 molekülünün geometrik şekli dört yüzlüdür. * X2H2 molekülünde merkez atom sp hibritleşmesi yapmıştır. * X2H6 molekülünün VSEPR gösterimi AX6 şeklindedir. * X2H4 molekülünün bağ sayısı 4'tür. * X2H6 molekülünün polaritesi polardır. 23. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Vurma sesi
  b. Pistonun sarsıntılı hareketi
  c. Motorda silindir içine çekilen hava
  d. Araç motorlarında sıkıştırılan hava
  e. Pistonu sanki üzerine çekiçle vuruluyormuş gibi iter
  f. Motor yakıtı olarak çok kötü sonuçlar verdiğinden 0 olarak kabul edilir
  g. Tekdüze ve düzgün bir alev vermek üzere ateşlenir
  h. Karışımın erken veya geç tutuşması sonucu
  ı. Normal heptan
  i. Buji kıvılcımı ile
  Sorular:
  1. Oktan sayısı nedir?
  2. Oktan sayısının amaçları nelerdir?
  3. Polialken nedir?
  4. IUPAC sistemine göre alkenlerin adlandırılma kuralları nelerdir?
  5. Alkenil grubu nedir?
  6. Alkenlerin fiziksel özellikleri nelerdir?
  7. Alkenlerin katılma tepkimesi çeşitlerini belirtin.
  8. H2 katılması tepkîmesinin katalizörleri nelerdir?
  9. Markovnikov Kuralı nedir?
  10. Alkenler halojen asitleri ile nasıl tepkime verir?

 24. Cevap: 1. a 2. b 3. d 4. e 5. i 6. c, h 7. a, b 8. f, g 9. h 10. i Açıklama:

  Sorular, organik bileşikler konusundaki alkenlerle ilgili temel kavramları ve özellikleri kapsamaktadır. 25. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  1. Yapısında bir tane karboksil grubu bulunan karboksilik asitlere ........ denir.
  2. Polikarboksilik asitlerin yapısında iki tane karboksil grubu varsa bunlara ......... denir.
  3. Karboksilik asitler IUPAC kurallarına göre ........ adlandırılır.
  4. Karboksilik grubunu içeren en uzun karbon zinciri ........ belirlenir.
  5. Yan grupların bağlı olduğu karbon atomunun ........ belirtilir.
  6. Polikarboksilik asitlerde asidin alkan adının sonuna ........ ekler getirilir.
  7. Karboksilik asitler ....... tanımlanır.
  8. Karboksil grubu sayısına göre sınıflandırma ........ yapılır.
  9. Hidroksil grubu bulunduran asitlere ........ denir.
  10. Amino grubu bulunduran asitlere ........ denir.

 26. Cevap: 1. Monokarboksilik asit 2. Dikarboksilik asit 3. Adlandırılır 4. Belirlenir 5. Numaraları 6. Karboksil grubu sayısına göre 7. Yapılarındaki karboksil grubu sayısına göre 8. Sınıflandırma 9. Hidroksi asit 10. Amino asit Açıklama:

  Karboksilik asitlerin sınıflandırılması ve adlandırılması ile ilgili bilgiler verilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ORGANİK BİLEŞİKLER
  1. Alkoller
  2. Aminler
  3. Çok Fonksiyonlu Bileşikler
  4. Eterler
  5. Hidrokarbonlar
  6. Karboksilik Asit Türevleri
  7. Karboksilik Asitler
  8. Karbonil Bileşikleri

Ayrıca Lise 12.sınıf kimya dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde mebsinavlari.com tarafından yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, alkenlere halojen asidi katılma tepkimesini anlarlar.

Öğrenciler, alkenlerin yapısal özelliklerini anlayabilecektir.

Öğrenciler primer alkollerin yapısını anlayacaktır.

Alkollerin yaygın adlandırma kurallarını anlamak.

Öğrenciler, ketonların adlarını IUPAC sistemine göre yazma becerisi kazanacaklardır.

* Esterleştirilme tepkimesinin tanımını ve mekanizmasını anlar.

Grafitin kullanım alanlarını bilir

Öğrenciler, karbonun önemli bir allotropu olan fullerenin yapısını ve özelliklerini anlar.

Öğrenciler, CH4 molekülünün geometrik şeklini ve VSEPR gösterimini anlar.

Öğrenciler, C2H4 molekülünün Lewis gösterimini çizebilir ve apolar olup olmadığını belirleyebilir. Molekül polarlığını etkileyen faktörleri açıklayınız.

* X2H4 ve X2H6 moleküllerinin bağ türlerini ve sayılarını belirleme. * X2H4 ve X2H6 moleküllerinin bağ açılarını karşılaştırma.

Bu eşleştirme etkinliği, öğrencilerin alkenlere ait temel kavramları ve özelliklerini anlamalarını ve hatırlamalarını sağlar.

Karboksilik asitlerin sınıflandırılması ve adlandırılması kurallarını anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.