İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Soruları - 3.Sınıflar

İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Soruları - 3.Sınıflar sınavı 3.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Soruları - 3.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Gerçek unsurların bulunduğu bir metin nedir?

  A) Kurgu    B) Masal    C) Gerçekçi metin

 2. Cevap: C Açıklama: C seçeneği olan Gerçekçi metin, gerçek hayata dair olayların ve insanların hikayelerini aktaran bir metindir. Yazar, gerçek unsurları yazıya yansıtarak okuru konuya daha iyi hakim olmasını sağlar. Gerçekçi metinler, gerçek yaşamları tasvir etmek ve yaşanan olayları analiz etmek için kullanılır.

 3. Hayalî unsurların bulunduğu bir metin nedir?

  A) Kurgu    B) Biyografi    C) Tarihî metin

 4. Cevap: A Açıklama: A) Kurgu bir metin türüdür ve hayalî unsurları içerir. Bu unsurlar karakterlerden mekanlara, olayları örneklerden ütopyalara kadar çok çeşitli olabilir. B) Kurgu, gerçek dışı öğeleri hayali bir öykü şeklinde sunar. Gerçek yaşamda olmayan karakterler ve durumlar bu tür metinlerde meydana gelebilir. C) Kurgulama, okuyucuya imgeleyici detaylı bir dünya sunmak için kullanılan bir anlatım tekniğidir. Bu anlatım tekniği sayesinde, okuyucu hayalî unsurlar aracılığıyla anlatılan hikâyenin ül

 5. Bir öyküde yer alan hayalî unsurlar neler olabilir?

  A) Canavarlar, büyücüler, ejderhalar    B) İnsanlar, hayvanlar, bitkiler       
  C) Arabalar, evler, ağaçlar            

 6. Cevap: A Açıklama: A) Hayalî unsurlar, öyküde gerçek dışı karakterler, mekanlar veya olayların özgün bir biçimde kullanılmasını içermektedir. Örnekler arasında canavarlar, büyücüler ve ejderhalar olabilir. B) Ayrıca, insanlar, hayvanlar ve bitkiler gibi diğer varlıklar da, atmosfere eşsiz bir doku oluşturmak için öyküde yer alabilir. C) Son olarak, arabalar, evler ve ağaçlar gibi somut nesneler de, öykülerdeki görsel çekiciliği artıran mekanları tamamlamak için kullanılabilir.

 7. Aşağıdaki metnin ana fikri nedir? "Ormanlarımız, ülkemizin en önemli doğal varlıklarındandır. Bu ormanlar, birçok canlıya ev sahipliği yapar ve havanın temiz kalmasına yardımcı olurlar. Ormanlarımızın korunması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır."

  A) Ormanlarımızın temiz kalması için neler yapabiliriz?
  B) Ormanların önemi hakkında bilgi veren bir yazı.
  C) Ülkemizin doğal varlıklarının neler olduğu hakkında bilgi veren bir yazı.

 8. Cevap: B Açıklama: Cevap: Metnin ana fikri, ülkemizin doğal varlıklarından olan ormanların önemini vurgulamaktır. Ormanların birçok canlıya ev sahipliği yaptığı ve havanın temiz kalmasına yardımcı olduğu belirtilmektedir. Buna ek olarak, herkesin ormanları korumak için üzerine düşeni yapması gerektiği de vurgulanmaktadır.

 9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "iki nokta" işareti kullanılması gerekir?

  A) Dün gece yürüyüşe çıktık ama hava çok soğuktu.
  B) İstanbul: Türkiye'nin en büyük şehridir.
  C) Kitabın son sayfasını okudum ve kapağını kapattım.

 10. Cevap: B Açıklama: B) İstanbul: Türkiye'nin en büyük şehridir. cümlesi iki noktadan oluşan çift nokta işaretinin kullanılması gerektiği cümledir. Çift nokta cümleler arasındaki bağlantıların ifade edilmesi için kullanılır. Yani bu cümle başka bir cümleden sonra geliyorsa, bu cümlelerin aralarına çift nokta konmalıdır. Örneğin, "İstanbul: Türkiye'nin en büyük şehridir. Bu yüzden her yıl on binlerce turist oraya geliyor."

 11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlem işareti kullanılmalıdır?

  A) Akşam yemeğinde ne yemek var?    B) Yarın sınavım var.              
  C) Yarın sinemaya gidiyoruz!       

 12. Cevap: C Açıklama: C) cümlesinde ünlem işareti kullanılmalıdır. Bu cümlenin anlamı ya bir açıklama veya bir soru değil, bir duyuru ya da haber olarak algılanmalıdır. Dolayısıyla ünlem işareti ile cümlenin neyi belirtmeye çalıştığı daha net olarak anlaşılmaktadır. Örnek olarak, "Yarın sinemaya gidiyoruz!" diye söylemek, duyurulan haber niteliğindedir. Böylece ünlem işareti bu tür cümleleri daha net bir şekilde ifade etmek için kullanılmaktadır.

 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iki nokta kullanılmalıdır?

  A) Derslerimizde yeni bir konuya geçtik.
  B) Bugün hava çok güzel.
  C) Annem bana dedi ki: "Dışarıya çıkma, hasta olursun."

 14. Cevap: C Açıklama: C) Annem bana dedi ki: "Dışarıya çıkma, hasta olursun." cümlesinde iki nokta kullanılmalıdır. Birbirine bağlı olan iki cümle arasında iki nokta kullanılır. Bu gibi cümlelerde bağımsız cümle ile bağlı cümle arasında iki nokta kullanılır. Örnek olarak, "Annem bana dedi: Çok çalış. Akşamları ders çalış." gibi cümlelerde iki noktalar kullanılır. Ayrıca, münazara, röportaj veya resmî açıklamaların sonuna da iki nokta konulabilir.

 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tırnak işareti kullanılmalıdır?

  A) Dün arkadaşım "Benim doğum günümü kutladın mı?" diye sordu.
  B) Her sabah "Günaydın" demeden işe başlamıyorum.
  C) Ali'nin kedisi siyah ve beyaz renklidir.

 16. Cevap: A Açıklama: A) Dün arkadaşım "Benim doğum günümü kutladın mı?" diye sordu. bu cümlede tırnak işareti kullanılmalıdır çünkü arkadaşının söylediği soru tırnak işaretleri arasında belirtilmelidir. B) Her sabah "Günaydın" demeden işe başlamıyorum. bu cümlede de tırnak işareti kullanılmalıdır çünkü kullanılan söz kalıbı tırnak işaretleri arasında belirtilmelidir. C) Ali'nin kedisi siyah ve beyaz renklidir. bu cümlede tırnak işareti kullanılmam

 17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iki tane noktalı virgül kullanılmalıdır?

  A) Yarın sınavımız var; ders çalışman gerekiyor; başarı seninle olsun.
  B) Annem, bana akşam yemeği yapacak; ayrıca evi de temizleyecek.
  C) Babam, araba tamircisine gitmek istiyor; lastiği patlamış.

 18. Cevap: A Açıklama: A) Yarın sınavımız var;; ders çalışmamız gerekiyor; başarı seninle olsun. Bu soruda A seçeneğinde iki tane noktalı virgül kullanılmalıdır, çünkü cümlenin anlamı daha iyi ifade edilmesi için virgüllerin kullanılması gerekmektedir. B seçeneğinde ise iki tane noktalı virgül kullanılmamalıdır, çünkü cümlenin anlamı tek bir virgül ile aynı şekilde anlaşılacaktır. C seçeneğinde ise noktalı virgül kullanılmamalıdır, çünkü cümleyi tek

 19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalı virgül kullanılmamalıdır?

  A) Bugün hava çok güzel; hadi pikniğe gidelim;
  B) Her sabah düzenli olarak spor yapıyorum; sağlıklı bir yaşam tarzı için önemli;
  C) Geçen hafta sinemaya gittim; yeni çıkan bir filmdi;

 20. Cevap: A Açıklama: A) Bugün hava çok güzel, hadi pikniğe gidelim cümlesinde noktalı virgül kullanılmamalıdır. Çünkü noktalı virgüller, iki ayrı cümleyi birbirinden ayırmakta kullanılan bir ayraçtır. Yani bu cümlede tek bir cümle olduğundan noktalı virgül kullanılmamalıdır. B) Her sabah düzenli olarak spor yapıyorum; sağlıklı bir yaşam tarzı için önemli cümlesinde noktalı virgül doğru kullanılmıştır. Çünkü bu cümlede iki ayrı cümle vardır ve on

 21. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik sözcük vardır?

  A) Sınavda başarılı olmak için çok çalışmak gerekir.
  B) Okulda resim dersi çok eğlenceli.
  C) Kitap okurken gözlük takmak zorunda kalıyorum.

 22. Cevap: C Açıklama: C) Kitap okurken gözlük takmak zorunda kalıyorum. cümlesinde birleşik sözcük vardır. Birleşik sözcük, iki veya daha fazla kelimeyi bir araya getirerek yeni bir kelime oluşturur. Bu cümlede "gözlük takmak" birleşik sözcüğü oluşturur. Diğer cümlelerde ise herhangi bir birleşik sözcük yoktur.

 23. Hangisi doğru bir şekilde yazılmıştır?

  A) Elli yedi bin üç yüz otuz dokuz    B) Elli yedibinyüzotuzdokuz          
  C) Elli yedi bin yüz otuzdokuz       

 24. Cevap: A Açıklama: A) Doğru cevap "Elli yedi bin üç yüz otuz dokuz"dur. Bu, kelimelerin sayılmasının ve rakamların birbirlerine uygun olarak yazılmasının gerektiği anlamına gelir. B) Sayılar, her biri bir basamak değerine sahip iki veya daha fazla basamaktan oluşan ondalık ölçekte yazılmalıdır. Bir kelimeyle ifade edilen rakamlar, örneğin on dört, kesinlikle yazılmalıdır. C) Yazılan sayıların okunmasında iki noktanın dikkat edilmesi gerekir; biri rakamlar arasındaki keskin boşluklar, diğeri

 25. Hangisi doğru bir şekilde yazılmıştır?

  A) Yüz bin    B) Yüzk    C) Yüzbin

 26. Cevap: A Açıklama: A) Yüz bin doğru bir şekilde yazılmıştır. "Bin" kelimesi sayıların arkasına eklenir ve bu durumda kelime bir bütün oluşturur. B) Yüzk yanlış bir şekilde yazılmıştır. "K" harfi sayıların arkasına eklenemez, bu nedenle güçlükler oluşacaktır. C) Yüzbin doğru bir şekilde yazılmıştır. Sayı ve bin kelimesini birleştirmek için "bin" eki yazılmalıdır, bu kelimenin bütünlüğünü sağlayacaktır.

 27. Hangi cümle "iken" bağlacı kullanılmıştır?

  A) Sana kitap hediye ettim.
  B) Arkadaşımın evindeyken çok eğlendim.
  C) Bugün hava çok güzel.

 28. Cevap: B Açıklama: B) Arkadaşımın evindeyken çok eğlendim. cümlesinde iken bağlacı kullanılmıştır. "Iken," zaman uyumu oluşturmak için bağlaç olarak kullanılan iki olaya arasında geçişi ifade etmek için kullanılır. Örneğin, arkadaşımın evindeyken, o anda oradayken, neredeyken gibi zaman zarfını belirtmek için kullanılır.

 29. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "de" bağlacı yanlış kullanılmıştır?

  A) Derslerim çok yoğun, ödevlerimde bitmedi.
  B) Top oynayacağız, ama önce derslerimizi yapalım.
  C) Anne yemek yapıyor, babam da bahçe işleriyle uğraşıyor.

 30. Cevap: A Açıklama: A) cümlede de bağlacı yanlış kullanılmıştır. "De" bağlacı olasılıklar arasında seçim yapmak için kullanılır. Ancak cümlede özne ve yüklem birbirleri ile bağlantısını bildirdiğinden "de" bağlacının kullanılması yanlıştır. B) cümlede de bağlacının doğru kullanılmasından dolayı yanlış değildir. Sözcükler arasında aralık arttırmak için kullanılmıştır. C) cümlesinde de bağlacı doğru kullanılmı

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Soruları - 3.Sınıflar Detayları

İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Soruları - 3.Sınıflar 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Soruları - 3.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Soruları - 3.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Soruları - 3.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Soruları - 3.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Yenilik ve Gelişmeler
 • Oyun ve Spor

Ayrıca İlkokul Türkçe sene sonu değerlendirme soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak 3.sınıflar için hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Soruları - 3.Sınıflar sınavı 3.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Soruları - 3.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 14 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 121 kere doğru, 60 kere yanlış cevap verilmiş.

İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Soruları - 3.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Soruları - 3.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Soruları - 3.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İlkokul Türkçe Sene Sonu Değerlendirme Soruları - 3.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 3.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.