İlkokul Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar

İlkokul Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınavı 4.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. İlkokul Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Bir şirketin depo bölümünde 6 metre 15 santimetre uzunluğunda bir raf bulunuyor. Bu rafta 3 metre 25 santimetre uzunluğunda 5 adet kutu duruyor. Kutuların boşta kalan kısmının uzunluğu kaç santimetredir?

  A) 150 santimetre    B) 185 santimetre
  C) 190 santimetre    D) 195 santimetre

 2. Cevap: C Açıklama: Depo bölümünde 6 metre 15 santimetre uzunluğunda bir raf bulunuyor. Bu rafa 3 metre 25 santimetre uzunluğunda 5 adet kutu durmaktadır. Bu kutuların toplam uzunluğu 3 metre 25 santimetre x 5 adet = 16 metre 25 santimetredir. Boşta kalan kısmın uzunluğu ise 6 metre 15 santimetre - 16 metre 25 santimetre = 190 santimetredir. Bu da C seçeneğinin doğru olduğunu göstermektedir.

 3. Okul bahçesinde yapılan yeni basketbol sahası 15 metre 80 santimetre uzunluğunda. Aynı bahçede bulunan diğer eski basketbol sahası ise 12 metre 35 santimetre uzunluğunda. Yeni basketbol sahasının, eski basketbol sahasına göre kaç santimetre daha uzun olduğunu bulunuz?

  A) 320 santimetre      B) 345 santimetre
  C) 3450 santimetre    D) 3545 santimetre

 4. Cevap: B Açıklama: Cevap: Yeni basketbol sahasının, eski basketbol sahasına göre uzunluğu bulmak için, ikisinin arasındaki farkı almamız gerekiyor. 15 metre 80 santimetreyle 12 metre 35 santimetre arasındaki fark 3 metre 45 santimetredir. Bu da 345 santimetrenin karşılığıdır. Dolayısıyla cevap B) 345 santimetre'dir.

 5. Ayşe, elindeki küp şeklindeki blokları farklı şekillerde birleştirerek yeni şekiller oluşturuyor. Hangi seçenekte Ayşe'nin elindeki bloklardan hangi şekli oluşturamayacağı doğrudur?

  A) Küp                   B) Küp ve Düzlem        
  C) Düzlem                D) Düzlem ve Silindir   

 6. Cevap: D Açıklama: Ayşe elindeki küp blokları farklı şekillerde birleştirerek yeni şekiller oluşturabilir. Ancak, seçenek B'deki silindiri oluşturamayacaktır çünkü küp bloklarından sadece düzlem şekli oluşturabilir. Ayrıca, seçenek C'deki tek düzlem şeklinde de oluşturamaz çünkü Ayşe'nin blokları küp şeklindedir ve bunları tek düzlem halinde bir araya getiremez. Son olarak, seçenek D'deki silindir şeklide de oluşturamaz çünkü silindiri oluşturmak için bu blokların kesilmiş olması gerekmektedir

 7. Ali, elindeki üçgen, kare ve dikdörtgen şekilli blokları farklı şekillerde birleştirerek yeni şekiller oluşturuyor. Hangi seçenekte Ali'nin elindeki bloklardan hangi şekli oluşturamayacağı doğrudur?

  A) Üçgen                 B) Kare                 
  C) Dikdörtgen            D) Kare ve Dikdörtgen   

 8. Cevap: A Açıklama: A) Ali, elindeki üçgen bloklarını kullanarak bir yuvarlak oluşturamayacaktır. B) Ali, elindeki kare bloklarını kullanarak bir çizgisel şekil oluşturamayacaktır. C) Ali, elindeki dikdörtgen bloklarıyla açılı şekil oluşturamayacaktır.

 9. Dörtgen bir bahçenin uzunluğu 12 metre, genişliği 8 metre olsun. Bahçenin çevresi kaç metredir?

  A) 32 m    B) 40 m    C) 48 m    D) 64 m

 10. Cevap: B Açıklama:

  Çevresi hesaplanacak dörtgen bir bahçenin uzunluğu 12 metre, genişliği 8 metre olsun. Her bir yanın uzunluğu ve genişliğinin toplamı olan çevreyi bulacağız. Çevreyi hesaplamak için üst ve alt uzunluklarının toplamı ile sağ ve sol genişliklerinin toplamının çarpımını alacağız. Yani (12 + 8) x (12 + 8)= 40 m olarak bulunur. Dolayısıyla cevap B olan 40 m doğrudur. 11. Bir dikdörtgenin uzunluğu 9 cm, genişliği 6 cm olsun. Dikdörtgenin alanı kaç cm²'dir?

  A) 9 cm²    B) 18 cm²    C) 27 cm²    D) 54 cm²

 12. Cevap: D Açıklama: Cevap: Dikdörtgenin alanını bulabilmek için uzunluk ile genişliğin çarpımını yapmamız gerekmektedir. 9 cm uzunluğunda ve 6 cm genişliğindeki dikdörtgende alanı hesaplamak için 9 cm ile 6 cm'in çarpımını almak gerekir. Buna göre, dikdörtgenin alanı 9 cm x 6 cm = 54 cm²'dir.

 13. Üçgenin bir açısı 90 derece ve diğer iki açısı sırasıyla 30 ve 60 derece olsun. Bu üçgenin adı nedir?

  A) Dik üçgen                B) Eşkenar üçgen
  C) İkizkenar üçgen       D) Çeşitkenar üçgen

 14. Cevap: A Açıklama: A) Dik üçgen, 90 derecelik bir açıya ve diğer iki açının sırasıyla 30 ve 60 derece olduğu üçgen olarak tanımlanır. B) Temel matematikte, dik üçgenlerde özel olarak kenarların oranları açıların eşit olmaktadır. C) Bu üçgenin özelliği, açılarından dolayı her zaman eşit kenarlara sahip olabileceğinden dolayı eşkenar veya ikizkenar üçgen olarak da adlandırılabilir.

 15. Bir dikdörtgen prizmanın kaç yüzü vardır?

  A) 4    B) 5    C) 6    D) 8

 16. Cevap: C Açıklama: Dikdörtgen prizma, dikdörtgen bir tabanın üzerine konstrukte edilmiş yüzeyler ve kenarları olan bir çokgen şeklidir. Her dikdörtgen prizmanın, dört açılı geniş taban yüzeyi, altı kenar yüzeyi ve iki uç yüzeyi bulunur. Buna göre, dikdörtgen prizmanın toplam yüzeyi 6 taban + 12 kenar = 18'dir. Diğer yandan, dikdörtgen prizma kaç yüzü vardır? Cevabımız C) 6 olacaktır.

 17. Bir silindirin yan yüzeyinin şekli nedir?

  A) Daire    B) Kare    C) Üçgen    D) Dikdörtgen

 18. Cevap: A Açıklama: Bir silindirin yan yüzeyi, silindirin her iki ucuna ait tüm küresel yüzeylerin birleşmesi sonucunda oluşan bir daire şeklidir. Silindirin genişliğine bağlı olarak, daire şeklinin çok daha zarif veya daha iri olması mümkündür. Bu durumda, silindir yan yüzeyinin dairesel bir şekil oluşturduğu söylenebilir. Dolayısıyla A seçeneği doğru cevaptır.

 19. Bir kare kağıdın kenarı 4 cm'dir. Bu kağıt ile üçgen şekli çizmek isteyen bir öğrenci, kaç cm uzunluğunda bir kenar çizmelidir?

  A) 2 cm    B) 4 cm    C) 6 cm    D) 8 cm

 20. Cevap: C Açıklama: Cevap: Çözümünü en az üç cümle ile açıklamak gerekirse; Bir üçgen oluşturmak için, en az üç eşit uzunluktaki kenara sahip olmalıyız. Yani, 4 cm'lik bir kare kağıttan bir üçgen oluşturmak istediğimizde, her bir kenarın 2 cm uzunluğunda olması gerekir. Bu sorunun cevabı C seçeneği olan 6 cm'dir.

 21. Bir dikdörtgenin uzunluğu 8 cm ve genişliği 6 cm'dir. Bu dikdörtgenin çevresi kaç cm'dir?

  A) 12 cm    B) 20 cm    C) 28 cm    D) 48 cm

 22. Cevap: C Açıklama: Cevap C'dir. Çevre, bir dikdörtgenin çevresini oluşturan uzunluk ve genişliğin toplamıdır. Bu dikdörtgenin uzunluğu 8 cm ve genişliği 6 cm olduğuna göre, çevresi 8 cm + 8 cm + 6 cm + 6 cm yani 28 cm'dir.

 23. Bir küpün bir yüzeyinin alanı 25 cm²'dir. Bu küpün hacmi kaç cm³'tür?

  A) 15 cm³    B) 125 cm³    C) 625 cm³    D) 3125 cm³

 24. Cevap: B Açıklama: Cevap: Küp, üç boyutlu bir şekil olduğundan, yüzey alanının hacme eşit olmadığı anlaşılır. Küpün bir yüzeyinin alanı 25 cm² olarak verilmiştir. Bu durumda küpün her yüzü için aynı alanın olması gerektiğinden, bir yüzün alanının 5 cm × 5 cm olduğu söylenebilir. Öyleyse, küpün hacminin 5 cm × 5 cm × 5 cm = 125 cm³ olması gerektiği sonucuna varılır. Dolayısıyla, doğru cevap B) 125 cm³'tür.

 25. Bir karenin çevresi 16 cm'dir. Bu karenin kenar uzunluğu kaç cm'dir?

  A) 2 cm    B) 4 cm    C) 8 cm    D) 16 cm

 26. Cevap: B Açıklama: A) Bir karenin kenar uzunluğu ile çevresi arasında, kenar uzunluğu ile kare alanı arasında doğrusal ilişki vardır. B) Çevresi 16 cm olan karenin kenar uzunluğu, cevrenin 4 katı olan 4 cm'dir. C) 4 cm uzunluğa sahip karenin çevresi, 4 kenarın toplamı olarak 16 cm'dir.

 27. Sınıfınızdaki öğrencilerin en sevdikleri dersler hakkında veri toplamak istiyorsunuz. Hangi yöntemi kullanırsınız?

  A) Ankete katılan öğrencilerin isimlerini listelemek
  B) Sınıftaki her öğrencinin en sevdiği dersi sözlü olarak belirtmesini istemek
  C) Her öğrencinin adını, en sevdiği dersi ve seçimini neden yaptığını yazdığı bir anket yapmak
  D) Öğrencilerin en sevdikleri dersleri siz tahmin etmek

 28. Cevap: C Açıklama: C seçeneğini kullanarak sınıfınızdaki her öğrencinin en sevdiği dersi, seçiminin nedenini ve adını içeren bir anket yapmanız en doğru seçenektir. Ankete katılan tüm öğrencilerin cevaplarını tek bir kaynaktan toplayarak, bazı öğrencilerin isimlerini listelemekten daha verimli ve tüm öğrencinin düşüncelerini temsil edebilecek veriler toplayabilirsiniz. Ayrıca, öğrencilerin ders seçimlerinin arkasındaki nedenleri de anket aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

 29. Mehmet, evden çıkış saatine bakmadan parkta top oynamaya başladı. Top oynamaya başladığında saat 4:45'ti ve Mehmet, saat 6:30'da evde olması gerekiyordu. Mehmet, parkta kaç saat top oynadı?

  A) 1 saat 30 dakika    B) 1 saat 45 dakika
  C) 2 saat 15 dakika    D) 2 saat 30 dakika

 30. Cevap: D Açıklama: Mehmet, 4:45'te parka giderek top oynamaya başladı ve 6:30'da evde olması gerekti. Top oynarken saati kontrol etmemişti. Bu nedenle, Mehmet'in parkta 1 saat 45 dakika top oynadığını söylemek mümkündür (cevap B). Saatin 4:45 olduğu vakitten 6:30'a kadar geçen süre 2 saat 30 dakikadır. Bu süreyi Mehmet'in parkta kalan süresi 1 saat 45 dakikadan daha azdır (cevap D).

 31. Okulunuzda yapılan bir araştırmada öğrencilerin en sevdiği renkler soruldu. 70 öğrenciden 28'i mavi, 20'si yeşil, 12'si kırmızı ve kalanları ise sarı olarak cevap verdi. Bu verilere göre kaç öğrenci sarı rengi seviyor?

  A) 8    B) 10    C) 20    D) 30

 32. Cevap: A Açıklama: Aşağıdaki cümleler ile sorunun çözümünü açıklayabiliriz; 1. Soruya göre 70 öğrenciden 28'i mavi, 20'si yeşil, 12'si kırmızı ve kalanları ise sarı olarak cevap vermiş. 2. Buna göre, öğrencilerin toplam 28 + 20 + 12 = 60'ı mavi, yeşil ve kırmızı renklerini seviyor. 3. Kalanın hepsi de sarı rengi olarak seçmiş olduğundan, sarı rengi seviyor olan öğrencilerin sayısı 8'dir (70 - 60 = 10, 10 - 2 = 8). Dolayısıyla, cevap A) 8'dir.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İlkokul Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar Detayları

İlkokul Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İlkokul Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. İlkokul Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İlkokul Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İlkokul Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ONDALIK KESİRLER ve UZUNLUK ÖLÇME
  1. Atatürk'ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.
  2. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde , ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir
  3. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder
  4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar
  5. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.
  6. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler.
  7. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar
  8. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir
  9. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
 • SAYILARLA İŞLEMLER VE SAAT
  1. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
  2. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar.
  3. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
  4. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
  5. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
  6. İzometrik kağıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur
  7. SAYILARLA İŞLEMLER VE SAAT
  8. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar

Ayrıca İlkokul matematik dersi 2.dönem 2.sınav soruları; 4.sınıflar için mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İlkokul Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınavı 4.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

İlkokul Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 47 kere doğru, 72 kere yanlış cevap verilmiş.

İlkokul Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İlkokul Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İlkokul Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İlkokul Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.