4.Sınıf Matematik Sene Sonu Test Soruları

4.Sınıf Matematik Sene Sonu Test Soruları sınavı 4.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 4.Sınıf Matematik Sene Sonu Test Soruları CEVAPLARI

 1. Bir kumaş fabrikasında bir rulo kumaşın uzunluğu 25 metre 50 santimetre. Fabrika çalışanları bu kumaşı 2 metre 75 santimetre uzunluğunda parçalara bölmek istiyorlar. Rulodan kaç parça kumaş elde ederler?

  A) 9 parça    B) 10 parça    C) 11 parça    D) 12 parça

 2. Cevap: B Açıklama: A) 25 metre 50 santimetre uzunluktaki bir rulo kumaş, 2 metre 75 santimetre parçalara bölünecek. B) 25 metre 50 santimetre nin 2 metre 75 santimetre'ye bölünmesiyle elde edilecek her bir parça boyu 22 metre 75 santimetre olur. C) 22 metre 75 santimetre olan her bir parçanın 25 metre 50 santimetre'ye bölünmesiyle toplam 10 parça elde edilir.

 3. Fatma, yandan bakıldığında üçgen şeklinde olan bir blok, bir küp ve bir silindir şeklindeki blokları farklı şekillerde birleştirerek yeni şekiller oluşturuyor. Hangi seçenekte Fatma'nın elindeki bloklardan hangi şekli oluşturamayacağı doğrudur?

  A) Üçgen    B) Küp    C) Silindir    D) Küp ve Silindir

 4. Cevap: A Açıklama: Fatma, yandan bakıldığında üçgen, küp ve silindir şeklinde bloklar kullanarak farklı şekiller oluşturabiliyor. Ancak üçgen şeklindeki blokun başka şekiller oluşturmak için esnek olmayan bir şekli vardır, bu yüzden sadece üçgen şeklini değiştiremez. Diğer iki blok, küp veya silindir şeklinde olduğu gibi aynı şekli alma veya başka şekillerde birbirini destekleyerek yeni şekiller elde etme imkanına sahiptir. Bu nedenle, Fatma'nın elindeki blokların hangi şekli oluşturamayacağı,

 5. Mehmet, elindeki iki adet küp şeklindeki bloğu yan yana koyarak dikdörtgen şeklinde bir yapı oluşturdu. Daha sonra bu yapıyı, bir adet silindir şeklindeki blokla birleştirerek yeni bir yapı oluşturdu. Bu yeni yapı aşağıdakilerden hangisine benzer?

  A) Bir bardak    B) Bir top    C) Bir kale    D) Bir saat

 6. Cevap: A Açıklama: Mehmet elindeki iki küp şeklindeki bloğu yan yana koyup dikdörtgen bir yapı oluşturdu. Daha sonra bu yapıyı bir silindir şeklindeki blokla birleştirerek yeni bir yapı oluşturdu. Bu yeni yapı, silindirin etrafında dikdörtgen oluşturan küp şeklindeki blokların bir araya gelmesiyle oluşan bir kaleye benzer.

 7. Bir çemberin çevresi 44 cm ise, çapı kaç cm'dir?

  A) 7 cm    B) 14 cm    C) 22 cm    D) 28 cm

 8. Cevap: B Açıklama: Çemberin çevresi pi sayısının (3.14) çarpı 2 ile çapının çarpımına eşittir. Öyleyse, 44 cm olan çevrenin çapını bulmak için bu eşitliği tersine çevirmeliyiz. 44 cm'yi 3.14 ile çarpıp 2'ye bölümüz. Böylece, çemberin çapı 14 cm olarak bulunur.

 9. Kenar uzunlukları sırasıyla 3 cm, 4 cm ve 5 cm olan üçgenin çevresi kaç cm'dir?

  A) 10 cm    B) 12 cm    C) 15 cm    D) 20 cm

 10. Cevap: B Açıklama: Üçgenin çevresi, üçgenin kenarlarının toplamı olan uzunlukların çarpımıyla bulunur. Bu özel durumda, üçgenin 3 cm, 4 cm ve 5 cm olan üç kenarı bulunmaktadır. Bu üç kenarın toplamı 12 cm'yi vermektedir. Dolayısıyla, bu üçgenin çevresi 12 cm'dir. Doğrusu B seçeneği olarak belirtilmiştir.

 11. Kare prizmanın kaç adet köşesi vardır?

  A) 4    B) 6    C) 8    D) 12

 12. Cevap: C Açıklama: Kare prizma, 6 kenarlı bir çokgenin bir dik eksen etrafında şekillendirilmesiyle oluşmuştur. Bu yüzden kare prizmanın toplam 8 köşesi vardır; üst ve alt kısımları saymazsak 6 köşe. Diğer üç köşeyse, üst ve alt kısımların etrafındaki köşeleri teşkil eder. Bu nedenle, kare prizmanın 8 köşesi vardır.

 13. Kürelerin hacimlerini hesaplamak için hangi formül kullanılır?

  A) V = L × W × H        B) V = π × r² × h
  C) V = 4/3 × π × r³      D) V = π × r²

 14. Cevap: C Açıklama: Cevap: Kürelerin hacim hesabı için formül olarak C seçeneği olan "V = 4/3 × π × r³" ifadesi kullanılır. Bu formülde, "V" hacmini gösterir, "4/3" üçgenin hacmiyi belirtir ve "π" pi sayısının bir kısmını, "r" kürenin yarıcaplarını temsil eder. Böylece bu formül ile küre hacmi hesaplanabilir.

 15. Ayşe, üçgen şeklinde bir bahçe tasarlamak istiyor. Kaç tane kenarı olacak?

  A) 2    B) 3    C) 4    D) 5

 16. Cevap: B Açıklama: A) Üçgen bir bahçe tasarlamak için, 2, 3, 4 veya 5 kenarlı olabilir. B) Üçgenin iki kenarı eşit olacak, fakat üçüncü kenar uzun olabilir. C) Üçgen bahçe tasarlamak için geometrik bilgi gerekebilir, ancak basit bir kesit planı oluşturmak için gerekli değildir.

 17. Elif, okul bahçesinde bulunan dikdörtgen çim alanın uzun kenarının 12 metre olduğunu biliyor. Kısa kenarının ise 8 metre olduğunu tahmin ediyor. Bu alanın çevresi ne kadardır?

  A) 16 m    B) 28 m    C) 40 m    D) 48 m

 18. Cevap: C Açıklama: Cevap D olur. Çevresi bulmak için kenarların toplamını almamız gerekiyor. 12 metre ve 8 metre olmak üzere toplam 20 metre olur. Bu iki uzun kenara ek olarak iki kısa kenarı da ekleyerek çevreyi buluruz. Yani 2 × (12 + 8) = 40 m olur.

 19. Bir üçgenin kenar uzunlukları sırasıyla 5 cm, 12 cm ve 13 cm'dir. Bu üçgen hangi tür üçgendir?

  A) Dik üçgen                B) Eşkenar üçgen
  C) İkizkenar üçgen       D) Çeşitkenar üçgen

 20. Cevap: A Açıklama: A) Verilen kenar uzunlukları (5 cm, 12 cm ve 13 cm) bir Dik Üçgeni oluştururlar. B) Dik üçgenler, iki kenarı eşit olan üçgenlerdir. C) Verilen üçgenin kenar uzunlukları arasında başka bir eşitlik bulunmamaktadır, bu nedenle bu üçgen Dik Üçgen'dir.

 21. Bir silindirin yüksekliği 10 cm ve taban yarıçapı 3 cm'dir. Bu silindirin hacmi kaç cm³'tür?

  A) 30π cm³    B) 90π cm³    C) 270π cm³    D) 900π cm³

 22. Cevap: B Açıklama: Çözümün açıklanması: Silindirin hacmi, taban yarıçaplarının karesi ve yüksekliğinin çarpımı ile elde edilir. Taban yarıçapının karesi 3 cm x 3 cm = 9 cm²'dir. Yükseklik 10 cm'dir. Sonuç olarak silindirin hacmi 9 cm² x 10 cm = 90π cm³'dür. Buradan C seçeneğinin doğru olduğu ortaya çıkmaktadır.

 23. Bir sınıfta öğrencilerin boy ve kilolarını ölçtükten sonra, elde edilen verileri bir grafik üzerinde göstermek istiyorsunuz. Hangi grafik türünü kullanırsınız?

  A) Sütun grafiği    B) Pasta grafiği
  C) Çizgi grafiği     D) Alan grafiği

 24. Cevap: A Açıklama: En uygun grafik türü bu durum için sütun grafiğidir. Sütun grafiği, bir veri kümesinde karşılaştırma yapmak için kullanılabilecek en popüler grafik türüdür. Bir sütun grafiğinde, değerler karşılaştırılarak diğerine göre küçük veya büyük olarak gösterilir. Bu durumda, öğrencilerin boy ve kilolarını karşılaştıracak ve grafik üzerinde gösterecek bir sütun grafiği kullanılabilir.

 25. Bir öğrencinin okulda geçirdiği zamanı ölçmek istiyorsunuz. Hangi birimi kullanırsınız?

  A) Santimetre    B) Kilogram    C) Saniye    D) Litre

 26. Cevap: C Açıklama: C) Saniye cevabının doğru olduğunu açıklamak için, öğrencinin okulda geçirdiği zamanı ölçmek için saniye birimini kullanmamız gerekiyor. Çünkü saniye birimi en küçük zaman birimidir ve herhangi bir zamanın ne kadar uzun sürdüğünü ölçebilmemiz için kullanılır. Ayrıca, saniye biriminin basit ve ortak birimleri sayesinde herhangi bir zaman dilimini eşit parçalara ayırmamızı sağlar.

 27. Ali, okula saat 8:30'da gidiyor ve 4 saat sonra eve dönüyor. Ali, saat kaçta evine döner?

  A) 12:30    B) 12:00    C) 1:30    D) 1:00

 28. Cevap: A Açıklama: A) Ali, okula saat 8:30'da gitmektedir. B) Okul 4 saat sürdüğü için Ali'nin okul saati 12:30'dur. C) 4 saatlik okul zamanının sonunda Ali, 12:30'ta evine dönecektir.

 29. Aylin, 45 dakika boyunca yürüyüş yaptıktan sonra saatine baktığında 10:15 olduğunu fark etti. Aylin yürüyüşe ne zaman başladı?

  A) 9:15    B) 9:30    C) 10:00    D) 10:30

 30. Cevap: B Açıklama: Aylin, 45 dakika boyunca yürüdüğünü fark ettiğinde saatine baktığında 10:15 olduğunu görmüştür. Bu bilgiye dayanarak, Aylin'in yürüyüşe ne zaman başladığını hesaplayabiliriz. 45 dakikalık yürüyüşün, saatin 10:15 olması demek oluyor ki Aylin'e 9:30'da başlamış olması gerekiyor. Dolayısıyla cevap B (9:30) seçeneğidir.

 31. Deniz, öğleden sonra 3 saat boyunca resim yapmıştır. Resim yapmaya saat 14:00'te başlamıştır. Deniz, resim yapmayı hangi saatte bitirmiştir?

  A) 15:00    B) 16:00    C) 17:00    D) 18:00

 32. Cevap: C Açıklama: Deniz, öğleden sonra 3 saat resim yapmış ve bu süre saat 14:00 ile başlamıştır. Yani öğleden sonra 3 saat geçmiştir ve Deniz'in resim yapması 17:00'da bitti. Sonuç olarak, Deniz resim yapmayı 17:00'da bitirmiştir.

 33. Bir film, 2 saat 15 dakika sürmektedir. Film saat 19:30'da başlamıştır. Filmin ne zaman biteceği kaç saat sonra olacaktır?

  A) 21:45    B) 21:55    C) 21:50    D) 22:00

 34. Cevap: A Açıklama: Filmin bitiş saati 21:45'dir. 2 saat 15 dakika süren filmin başlama saati 19:30'du. Bu, 21:45 ile 21:55 arasında bir zaman aralığına eşittir. Dolayısıyla, cevap A) 21:45'dir.

 35. Bir okulda yapılan bir anket sonucuna göre, öğrencilerin %60'ı evde yapılan yemekleri daha çok seviyor. Ankete katılan 120 öğrenciden kaç tanesi evde yapılan yemekleri sevdiğini belirtti?

  A) 48    B) 72    C) 90    D) 120

 36. Cevap: B Açıklama: A) Ankete katılan 120 öğrenciden, seçenekler arasından %60'ı seçtiğine göre toplam 72 öğrenci evde yapılan yemekleri seçmiş olur. B) Evde yapılan yemekleri sevdiğini belirten öğrencilerin oranının %60 olduğu belirtilmiştir. Bunun anlamı, 120 öğrenciden seçenekler arasından 60 tanesinin bu seçeneği seçmesi anlamına gelir. C) 120 öğrenciden ankete katılanların %60'ı evde yapılan yemekleri tercih ettiğine göre, toplam 72 öğrencinin bu seçeneği seçtiği söylenebilir.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
4.Sınıf Matematik Sene Sonu Test Soruları Detayları

4.Sınıf Matematik Sene Sonu Test Soruları 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 4.Sınıf Matematik Sene Sonu Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 4.Sınıf Matematik Sene Sonu Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

4.Sınıf Matematik Sene Sonu Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


4.Sınıf Matematik Sene Sonu Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ONDALIK KESİRLER ve UZUNLUK ÖLÇME
  1. Atatürk'ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.
  2. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde , ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir
  3. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder
  4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar
  5. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.
  6. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler.
  7. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar
  8. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir
  9. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
 • SAYILARLA İŞLEMLER VE SAAT
  1. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
  2. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar.
  3. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
  4. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
  5. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
  6. İzometrik kağıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur
  7. SAYILARLA İŞLEMLER VE SAAT
  8. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar

Ayrıca 4.sınıf matematik sene sonu test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

4.Sınıf Matematik Sene Sonu Test Soruları sınavı 4.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

4.Sınıf Matematik Sene Sonu Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 17 kere doğru, 33 kere yanlış cevap verilmiş.

4.Sınıf Matematik Sene Sonu Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

4.Sınıf Matematik Sene Sonu Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 4.Sınıf Matematik Sene Sonu Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

4.Sınıf Matematik Sene Sonu Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.