2022-2023 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test

2022-2023 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 4.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test CEVAPLARI

 1. Bir kutu mısır gevreği 500 gr, bir kutu buğday gevreği 750 gr ağırlığındadır. Hangi kutu daha ağır?

  A) Mısır gevreği kutusu       B) Buğday gevreği kutusu     
  C) İkisi de aynı ağırlıkta    D) Bilgi eksik               

 2. Cevap: B Açıklama: A) Buğday Gevreği kutusu daha ağırdır çünkü 750 gr ağırlığa sahipken, Mısır Gevreği kutusu 500 gr ağırlığa sahiptir. B) Her iki kutunun ağırlıklarını karşılaştırırsak, her ikisi arasında 150 gr' lık bir fark vardır ve Buğday Gevreği kutusu daha ağır olarak tespit edilebilir. C) Bu sorunun cevabı B seçeneğidir, yani Buğday Gevreği kutusu daha ağırdır.

 3. Aşağıdaki tartma işlemlerinden hangisi doğrudur?

  A) 2 kg + 500 g = 2.5 kg     B) 3 kg - 1.5 kg = 2.5 kg   
  C) 750 g x 3 = 250 g         D) 4 kg ÷ 1000 g = 0.4 kg   

 4. Cevap: B Açıklama: A şıkkının doğru olduğunu söyleyebiliriz. 2 kg her bir kilogramın 1000 grama, 500 g ise her bir gramın grama eşit olduğuna göre, toplamda da 2000 gram + 500 gram = 2500 gram olarak hesaplanır, bu da 2.5 kg'a eşittir. B şıkkının doğru olduğunu söyleyebiliriz. 3 kg her bir kilogramın 1000 grama, 1.5 kg ise her bir kilogramın 1500 grama eşit olduğuna göre, toplamda 3000 gram - 1500 gram = 1500 gram olarak hesaplanır, bu da 1.5 kg'a eşittir. C şıkkının yanlış olduğunu söyleyebiliriz. 750 g her bir gramın 3'e eşit olduğuna g

 5. Bir çanta 600 g ağırlığında ve içindeki kitaplar 1 kg 200 g ağırlığındadır. Çantanın ve kitapların toplam ağırlığı kaç gramdır?

  A) 1 kg    B) 1 kg 400 g    C) 1 kg 500 g    D) 1 kg 800 g

 6. Cevap: D Açıklama: Çözüm: Çantanın ve kitapların toplam ağırlığını bulmak için, çanta ve kitapların ağırlıklarını toplayabiliriz. 600 gram çanta ağırlığı ile 1 kg 200 gram kitapların ağırlığı toplandığında, toplam ağırlık 1 kg 800 gram olur. Bu nedenle, cevap D şıkkıdır.

 7. Bir kare prizmanın taban kenarı 5 cm ve yüksekliği 7 cm olsun. Bu kare prizmanın yüzölçümü kaç cm²'dir?

  A) 70    B) 35    C) 25    D) 50

 8. Cevap: B Açıklama: Kare prizma, dört düzgün kenarla iki eşit uzunlukta zeminden birbirine paralel üçgenler aracılığıyla oluşturulan üç boyutlu bir geometrik şekildir. Kare prizmalarda taban kenarı ve yüksekliği verilmiş ise, yüzölçümünü hesaplamak için taban kenarının çarpımı ile yüksekliğinin çarpımının çıktısı alınır. Bu soruda verilen değerler itibariyle, 5 cm taban kenarı ve 7 cm yüksekliğe sahip olan kare prizmanın yüzölçümünün 35 cm² olduğu sonucuna var

 9. Bir çemberin yarıçapı 6 cm olsun. Bu çemberin alanı kaç cm²'dir? (π sayısını 3.14 olarak alınız.)

  A) 113.04    B) 113.1    C) 36.78    D) 36.8

 10. Cevap: D Açıklama: Cevap D) 36.8'dir. Çemberin alanı, r değeri olan yarı çapın karesi ile pi (π) sayısının çarpımı ile bulunur. Yarı çapı 6 cm olarak verilen çemberin alanı 6² x π = 36.8 cm²'dir.

 11. Ayşe, bir şişede 3.5 litre su var. Bunun yarısını başka bir şişeye doldurdu. Kaç litre su doldurmuştur?

  A) 1.25 litre    B) 1.75 litre    C) 2.25 litre    D) 2.75 litre

 12. Cevap: B Açıklama: Ayşe, bir şişeden 3.5 litre su doldurmuştur. Yarısını (1.75 litre) başka bir şişeye doldurmak için almıştır. Böylece, Ayşe toplam 1.75 litre su doldurmuştur. Dolayısıyla, cevap B seçeneği olan 1.75 litre doğrudur.

 13. Mehmet, bir çeşmeden 0.75 litre su almıştır. Aynı çeşmeden 5 defa su alırsa kaç litre su almış olur?

  A) 2.5 litre    B) 3.25 litre    C) 3.75 litre    D) 4.25 litre

 14. Cevap: C Açıklama: Böyle bir sorusu çözmek için, ilk olarak Mehmet'in her bir su alımından ne kadar su aldığını bulmalıyız. Mehmet 0.75 litre su almıştır, bu artık sabittir. Sonra bu değerin kaç kere tekrarlandığını bulmalıyız. Burada soruda, Mehmet'in 5 defa su alması gerektiğini biliyoruz. Sonra da, kaç litre su almış olacağını bulmak için bu iki değeri çarpmalıyız. Yani, 0.75 litre x 5 kez = 3.75 litre. Yani, cevap C olan "3.75 litre"dir.

 15. Bir dikdörtgenin uzunluğu 8 cm, genişliği 5 cm ise, alanı kaç cm²'dir?

  A) 13 cm²    B) 35 cm²    C) 40 cm²    D) 48 cm²

 16. Cevap: C Açıklama: Cevap C olarak belirlenmiştir. Çünkü dikdörtgenin alanı uzunluğu ile genişliğinin çarpımı ile bulunur. 8 cm ve 5 cm olan bu iki ölçünün çarpımı 40 cm²'dir. Bu yüzden dikdörtgenin alanı 40 cm²'dir.

 17. Bir paralelkenarın uzunluğu 6 cm, yüksekliği 4 cm ise, alanı kaç cm²'dir?

  A) 10 cm²    B) 16 cm²    C) 20 cm²    D) 24 cm²

 18. Cevap: D Açıklama: A) Paralelkenar, iki eş uzunluk ve iki eş yükseklik olan bir kareden oluşur. B) Paralelkenarın alanı, uzunluğu ile yüksekliğini çarpmak ile bulunur. C) Örneğin, verilen paralelkenarın alanı 6 cm uzunluk ile 4 cm yükseklik çarpmakla 24 cm² 'dir.

 19. Ali, bir şişeye 750 ml su koydu. Bu suyu 5 bardağa eşit miktarda paylaştırmak istiyor. Her bir bardağa kaç ml su düşer?

  A) 125 ml    B) 150 ml    C) 175 ml    D) 200 ml

 20. Cevap: A Açıklama: A) Ali, 750 ml suyu 5 eşit bölüme ayırmak istiyor. B) Her bir bardağa éşit miktarda paylaştırmak için her bardağa 125 ml su düşecektir. C) 750 ml/5 bölüm = 150ml, her bir bardağa 150ml paylaşacaktır.

 21. Hakan, 2 bardak suyu bir sürahide biriktirdi. Sürahinin ne kadar kapasitesi vardır?

  A) 500 mL    B) 750 mL    C) 1000 mL    D) 1250 mL

 22. Cevap: C Açıklama: Cevap C'dir. Çünkü, hakan 2 bardak sütü bir sürahide biriktirdi. Her bardak yaklaşık 500 mL kapasitesine sahip olduğundan, sürahinin kapasitesi iki bardağın toplamı olan 1000 mL'dir. Dolayısıyla, Hakan'ın sürahinin kapasitesi 1000 ml'dir.

 23. Bir dikdörtgenin uzun kenarı 10 cm, kısa kenarı ise 6 cm'dir. Bu dikdörtgenin çevresi kaç cm'dir?

  A) 32 cm    B) 22 cm    C) 52 cm    D) 36 cm

 24. Cevap: A Açıklama: Cevap D) 36 cm'dir. Çünkü dikdörtgenin çevresi uzun kenarın toplamına kısa kenarın toplamı eklenerek bulunur. Örneğin, 10 cm olan uzun kenarın toplamı ve 6 cm olan kısa kenarın toplamı 10 cm + 10 cm + 6 cm + 6 cm = 32 cm olduğu görülür. Bu nedenle dikdörtgenin çevresi 36 cm'dir.

 25. Bir kare şeklindeki çiçek yatağı, etrafı 24 metre olan yürüyüş yolu ile çevrilmiştir. Yürüyüş yolu genişliği 2 metre olmak üzere, çiçek yatağının alanı kaç metrekaredir?

  A) 128 m²    B) 90 m²    C) 64 m²    D) 36 m²

 26. Cevap: A Açıklama: Çözüm: Çiçek yatağının alanı, etrafındaki 24 metre uzunluktaki yürüyüş yolu için 2 metre genişlikte hesaplanabilir. 24 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde bir dairenin alanı pi (yarıçap kare) x r (yarıçap) x r'dir, yani πr²'dir. Bu formülle, yarıçabı 12 metre olarak hesaplarsak, alan 128 metre karedir. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır.

 27. Bir kitapçıda satılan bir kitabın uzunluğu 20 cm, kalınlığı ise 3 cm'dir. Bu kitabın boyutlarına göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

  A) Kitabın çevresi 46 cm'dir.          B) Kitabın hacmi 60 cm³'tür.          
  C) Kitabın yüzey alanı 120 cm²'dir.    D) Kitabın ağırlığı 200 gramdır.      

 28. Cevap: D Açıklama: Kitabın 20 cm uzunluğunda, 3 cm kalınlığında ve genişliğinden hareketle yüzey alanı 60 cm², çevresi 44 cm, hacmi 60 cm³'dür. Ancak kitap ağırlığını belirtmek için kullanılan kağıt türüne göre değiştiğinden, dört seçenekten hangisi yanlış olarak verilmiştir sorusunun yanıtı D seçeneğidir.

 29. Bir çiftçi bahçesinde 4 tane meyve ağacı dikiyor. Her ağaç için ayrı ayrı 2 metre mesafe bırakması gerekiyor. Bahçenin tamamının uzunluğu 12 metre, genişliği ise 8 metre ise, bu bahçedeki meyve ağaçlarının tümüne sığar mı?

  A) Evet, bahçeye sığar.
  B) Hayır, bahçeye sığmaz.
  C) Bazı ağaçlar sığar, bazıları sığmaz.
  D) Bilgi yetersiz, cevap verilemez.

 30. Cevap: A Açıklama: Cevap A) doğru olup, 4 tane meyve ağacının her biri için 2 metre mesafe bırakılırsa toplam 8 metre mesafe alınır. 12 metre uzunluk ve 8 metre genişliği olan bu bahçeye 8 metre mesafede 4 tane meyve ağacı sığma ihtimali vardır, bu nedenle bahçeye meyve ağaçları sığar.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test Detayları

2022-2023 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ONDALIK KESİRLER ve UZUNLUK ÖLÇME
  1. Atatürk'ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.
  2. Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde , ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir
  3. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder
  4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar
  5. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.
  6. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler.
  7. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar
  8. Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir
  9. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
 • SAYILARLA İŞLEMLER VE SAAT
  1. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
  2. Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar.
  3. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
  4. En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.
  5. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.
  6. İzometrik kağıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur
  7. SAYILARLA İŞLEMLER VE SAAT
  8. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar

Ayrıca 2022-2023 4.sınıf matematik 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 4.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 29 kere doğru, 54 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.