Çevre Eğitmi ve İklim Değişikliği II. ve III. Ünite Test 2

Çevre Eğitmi ve İklim Değişikliği II. ve III. Ünite Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Çevre Eğitmi ve İklim Değişikliği II. ve III. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Yeryüzündeki suyun %70'i nerede bulunur?

  A) Atmosferde      B) Yeraltında     
  C) Yeryüzünde      D) Okyanuslarda   
                    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Yeryüzündeki suyun %70'i okyanuslarda bulunur. 3. Su döngüsünde suyun buharlaşması hangi olaydan dolayı gerçekleşir?

  A) Güneş ışınlarının etkisiyle
  B) Canlıların solunumu sonucu
  C) Bitkilerin fotosentezi sonucu
  D) Yer altı sularının yer yüzüne çıkmasıyla

 4. Cevap: A Açıklama:

  Su döngüsünde suyun buharlaşması Güneş ışınlarının etkisiyle gerçekleşir. 5. Madde döngülerinin bozulmasının sonuçları nelerdir?

  A) Küresel ısınma
  B) İklim değişikliği
  C) Biyolojik çeşitliliğin azalması
  D) Hepsi

 6. Cevap: D Açıklama:

  Madde döngülerinin bozulmasının sonuçları arasında küresel ısınma, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları gibi küresel çevre problemleri yer alır. 7. Madde döngülerini korumak için neler yapılabilir?

  A) Ormanların korunması
  B) Fosil yakıtların kullanımının azaltılması
  C) Atık miktarının azaltılması
  D) Hepsi

 8. Cevap: D Açıklama:

  Madde döngülerini korumak için neler yapılabilir? A) Ormanların korunması B) Fosil yakıtların kullanımının azaltılması C) Atık miktarının azaltılması D) Hepsi Cevap: Dgülerini korumak için neler yapılabilir? A) Ormanların korunması B) Fosil yakıtların kullanımının azaltılması C) Atık miktarının azaltılması D) Hepsi Cevap: D 9. Doğada var olan tüm maddeler bir döngü içerisindedir. Bu döngüler sayesinde madde kayıpları olmaz. Bu döngülere ne ad verilir?

  A) Madde döngüleri         B) Doğal denge            
  C) Ekosistem               D) Biyolojik çeşitlilik   
                            

 10. Cevap: A Açıklama:

  Doğada var olan tüm maddeler bir döngü içerisindedir. Bu döngüler sayesinde madde kayıpları olmaz. Bu döngülere madde döngüleri adı verilir. 11. Nüfusun belirli bölgelerde yoğunlaşmasına neden olan faktörlerden biri nedir?

  A) Besin temini          B) Sosyal faktörler     
  C) Kültürel faktörler    D) Hepsi                
                          

 12. Cevap: D Açıklama:

  İnsanlar, hayatta kalabilmek için yeterli besine ihtiyaç duymaktadır. Yeryüzünün her bölgesinin besin teminine uygun olmaması, nüfusun belirli bölgelerde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. 13. Ekolojik ayak izi nedir?

  A) İnsanların doğadan aldığı kaynakların miktarını gösteren bir ölçüttür.
  B) İnsanların doğaya verdiği kaynakların miktarını gösteren bir ölçüttür.
  C) İnsanların doğada bıraktığı ayak izinin büyüklüğünü gösteren bir ölçüttür.
  D) İnsanların doğaya verdiği zararın büyüklüğünü gösteren bir ölçüttür.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, insanların doğadan aldığı kaynakların miktarını gösteren bir ölçüttür. Bu ölçüt, insanların beslenme, barınma, ulaşım, tüketim ve atıkların bertaraf edilmesi gibi faaliyetleri sonucunda doğadan aldığı kaynakların miktarını hesaplar. 15. Ekolojik ayak izinin büyük olmasının çevreye etkileri nelerdir?

  A) Doğal kaynakların tükenmesine neden olur.
  B) İklim değişikliğine neden olur.
  C) Hava kirliliğine neden olur.
  D) Hepsi

 16. Cevap: D Açıklama:

  Ekolojik ayak izinin büyük olması, doğal kaynakların tükenmesine, iklim değişikliğine, hava kirliliğine ve diğer çevre sorunlarına neden olur. 17. Yeryüzünün doğal kaynaklarının sınırlı olduğunu ve bu kaynakların dikkatli kullanılması gerektiğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ekolojik ayak izi
  B) Kaynakların verimli kullanımı
  C) Sürdürülebilir kalkınma
  D) Geri dönüşüm

 18. Cevap: A Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, insanların bir birim zaman içerisinde kullandıkları doğal kaynak miktarının, o birim zamandaki dünya kaynaklarının biyolojik üretim kapasitesini aştığını ifade eder. Bu nedenle, ekolojik ayak izinin büyüklüğü, kaynakların sınırlı olduğunu ve dikkatli kullanılması gerektiğini gösterir. 19. Ekolojik ayak izini oluşturan etmenler aşağıdakilerden hangileridir?

  A) Hava, su, gıda, enerji, yakıt, sera gazları, atıklar
  B) Hava, su, gıda, enerji, yakıt, sera gazları
  C) Hava, su, gıda, enerji, yakıt
  D) Hava, su, gıda

 20. Cevap: A Açıklama:

  Ekolojik ayak izini oluşturan etmenler, insanların yaşamlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları hava, su, gıda, enerji, yakıt, sera gazları ve atıkların miktarıdır. 21. Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

  A) Kaynağında azaltma veya önleme
  B) Geri dönüşüm
  C) Arıtma
  D) Hepsi

 22. Cevap: D Açıklama:

  Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi için öncelikle kaynağında azaltma veya önleme yapılması gerekir. Bu mümkün değilse geri dönüşüm, arıtma ve yakma gibi yöntemler uygulanabilir. Ancak, bazı tehlikeli atıklar, yakma sonucunda salınan gazlar nedeniyle havayı kirlettiği için yakma yöntemiyle bertaraf edilmemelidir. 23. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik ayak izini azaltmaya yönelik bir kampanya sloganıdır?

  A) Doğayı koru, gelecek nesillere bırak
  B) Suyu tasarruflu kullan, geleceğe yatırım yap
  C) Geri dönüşümle çevreyi koru, gelecek nesillere miras bırak
  D) Tümü

 24. Cevap: D Açıklama:

  Aşağıdakilerden hangisi ekolojik ayak izini azaltmaya yönelik bir kampanya sloganıdır? A) Doğayı koru, gelecek nesillere bırak B) Suyu tasarruflu kullan, geleceğe yatırım yap C) Geri dönüşümle çevreyi koru, gelecek nesillere miras bırak D) Tümü Cevap: dlerden hangisi ekolojik ayak izini azaltmaya yönelik bir kampanya sloganıdır? A) Doğayı koru, gelecek nesillere bırak B) Suyu tasarruflu kullan, geleceğe yatırım yap C) Geri dönüşümle çevreyi koru, gelecek nesillere miras bırak D) Tümü Cevap: d 25. Güneş enerjisi, hangi alanlarda kullanılabilir?

  A) Isıtma              B) Aydınlatma         
  C) Elektrik üretimi    D) Hepsi              
                        

 26. Cevap: D Açıklama:

  Güneş enerjisi, ısıtma, aydınlatma ve elektrik üretimi gibi birçok alanda kullanılabilir. 27. Rüzgâr enerjisi, hangi alanlarda kullanılabilir?

  A) Isıtma              B) Aydınlatma         
  C) Elektrik üretimi    D) Ulaşım             
                        

 28. Cevap: C Açıklama:

  Rüzgâr enerjisi, elektrik üretimi ve ulaşım gibi alanlarda kullanılabilir. 29. Dalga enerjisi, hangi alanlarda kullanılabilir?

  A) Isıtma              B) Aydınlatma         
  C) Elektrik üretimi    D) Tarım              
                        

 30. Cevap: C Açıklama:

  Dalga enerjisi, elektrik üretimi ve tarım gibi alanlarda kullanılabilir. 31. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan jeotermal enerjinin elde edilmesinde hangi yöntem kullanılır?

  A) Güneş enerjisi     B) Rüzgar enerjisi   
  C) Hidrolik enerji    D) Isı enerjisi      
                       

 32. Cevap: D Açıklama:

  Jeotermal enerji, yer kabuğunun derinliklerinde bulunan sıcak su ve buharların ısı enerjisinden yararlanılarak elde edilen bir enerji kaynağıdır. Bu enerjinin elde edilmesinde ısı enerjisi yöntemi kullanılır. 33. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir?

  A) Güneş enerjisi     B) Rüzgar enerjisi   
  C) Hidrolik enerji    D) Fosil yakıtlar    
                       

 34. Cevap: D Açıklama:

  Fosil yakıtlar, yer kabuğunun derinliklerinde milyonlarca yıl boyunca oluşmuş organik maddelerin fosilleşmesi sonucu oluşan enerji kaynaklarıdır. Yenilenemez enerji kaynaklarıdır. 35. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olan bir faaliyet değildir?

  A) Çöpleri gelişigüzel yere atmak
  B) Ormanları tahrip etmek
  C) Geri dönüşüm yapmamak
  D) Toplu taşıma araçlarını kullanmak

 36. Cevap: D Açıklama:

  Toplu taşıma araçlarını kullanmak, enerji tasarrufu sağlayarak çevre kirliliğini azaltır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Çevre Eğitmi ve İklim Değişikliği II. ve III. Ünite Test 2 Detayları

Çevre Eğitmi ve İklim Değişikliği II. ve III. Ünite Test 2 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Çevre Eğitmi ve İklim Değişikliği II. ve III. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. Çevre Eğitmi ve İklim Değişikliği II. ve III. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Çevre Eğitmi ve İklim Değişikliği II. ve III. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Çevre Eğitmi ve İklim Değişikliği II. ve III. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Madde Döngüsü ve Doğal Denge
  1. Doğal dengenin sürekliliğinin madde döngülerindeki düzenle sağlandığını fark eder.
  2. Doğaya verilen zararın kendisine döneceğini fark ederek bireysel olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri ile doğal madde döngülerini karşılaştırır.
  4. Madde döngüleri arasındaki etkileşimin doğal dengeye olan etkilerini açıklar.
  5. Madde döngülerindeki değişimlerin küresel çevre sorunlarına neden olabileceğini açıklar.
  6. Madde döngüsü kavramını açıklar.
  7. Madde döngüsünün bozulmasının canlıları nasıl etkileyeceği konusunda çıkarımda bulunur.
  8. Madde döngüsünün doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.

Ayrıca 8.sınıf çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi II. ve III. ünite test soruları 2; mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak test türünde hazırlanmıştır

* Su döngüsü hakkında bilgi sahibi olma

* Su döngüsü hakkında bilgi sahibi olma

* Madde döngülerinin önemini kavrama

* Madde döngülerini açıklar.

* Nüfus dağılımını etkileyen faktörleri açıklar.

Ekolojik ayak izinin tanımını yapar.

* Ekolojik ayak izinin çevreye etkilerini değerlendirir.

Ekolojik ayak izinin tanımını ve önemini açıklar.

* Ekolojik ayak izini oluşturan etmenleri açıklar.

* Tehlikeli atıkların bertaraf yöntemlerini açıklar.

8.3.3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarını açıklar.

8.3.3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarını açıklar.

8.3.3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarını açıklar.

8.3.1. Yenilenebilir enerji kaynaklarını açıklar.

8.3.1. Yenilenebilir enerji kaynaklarını açıklar.

8.3.4. Çevre kirliliğine neden olan faktörleri açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Çevre Eğitmi ve İklim Değişikliği II. ve III. Ünite Test 2 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Çevre Eğitmi ve İklim Değişikliği II. ve III. Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 24 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 197 kere doğru, 131 kere yanlış cevap verilmiş.

Çevre Eğitmi ve İklim Değişikliği II. ve III. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Çevre Eğitmi ve İklim Değişikliği II. ve III. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Çevre Eğitmi ve İklim Değişikliği II. ve III. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Çevre Eğitmi ve İklim Değişikliği II. ve III. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri