8.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

8.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Karbon, canlıların yapısında yer alan önemli maddelerden biridir. Karbonun doğada sürekli olarak dolaştığı döngüye ne ad verilir?


 2. Cevap: Karbon döngüsü Açıklama:

  Karbon döngüsü, canlılar tarafından kullanılan karbonun, atık ve fosiller yoluyla tekrar doğaya kazandırıldığı döngüdür. Bu döngü sayesinde karbonun sürekli olarak dolaşımı sağlanır. 3. Yeryüzünde bulunan karbonun büyük bir kısmı hangi formda bulunur?


 4. Cevap: Karbondioksit (CO2) Açıklama:

  Yeryüzünde bulunan karbonun büyük bir kısmı karbondioksit (CO2) formundadır. Karbon, canlıların solunumu, fosil yakıtların yanması ve orman yangınları gibi olaylar sonucunda atmosfere CO2 olarak salınır. 5. Küresel ısınma, aşağıdakilerden hangisinin artmasına neden olur?


 6. Cevap: > İklim değişikliği Açıklama:

  > Küresel ısınma, iklim değişikliğine neden olur. İklim değişikliği ise buzulların erimesi, okyanusların yükselmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması, canlı türlerinin yok olması gibi birçok çevre problemine yol açmaktadır. 7. Geri dönüşüm, aşağıdakilerden hangisinin azaltılmasına yardımcı olur?


 8. Cevap: > Atıklar Açıklama:

  > Geri dönüşüm, atıkları azaltmaya yardımcı olur. Atıkların azaltılması ise doğal kaynakların korunmasına ve çevrenin kirlenmesinin önlenmesine yardımcı olur. 9. Ekolojik ayak izi nedir?


 10. Cevap: Ekolojik ayak izi, bir bireyin, bir nüfusun veya bir toplumun yaşam tarzı nedeniyle kullandığı doğal kaynakların miktarını ifade eder. Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, bir kişinin, bir nüfusun veya bir toplumun yaşam tarzı nedeniyle kullandığı doğal kaynakların miktarını ifade eder. Bu kaynaklara, su, toprak, hava ve enerji kaynakları dahildir. Ekolojik ayak izi, sürdürülebilirlik açısından önemli bir kavramdır. Bir ülkenin veya bir nüfusun ekolojik ayak izi, o ülkenin veya nüfusun doğal kaynaklarını ne kadar hızlı tükettiğini gösterir. Ekolojik ayak izi, sürdürülebilir bir yaşam tarzı sürdürmek için ne kadar kaynak kullanılması gerektiğini belirlemek için kullanılabilir. 11. Ekolojik ayak izi, hangi etmenler tarafından belirlenir?


 12. Cevap: Ekolojik ayak izi, aşağıdaki etmenler tarafından belirlenir: * Gıda tüketimi: Ekolojik ayak izinin en büyük bileşeni, gıda tüketimidir. Et, süt ürünleri ve balık gibi hayvansal gıdaların tüketimi, ekolojik ayak izini önemli ölçüde artırır. * Enerji tüketimi: Enerji tüketimi de ekolojik ayak izinin önemli bir bileşenidir. Elektrik, gaz, petrol ve kömür gibi fosil yakıtların tüketimi, ekolojik ayak izini artırır. * Su tüketimi: Su tüketimi de ekolojik ayak izinin önemli bir bileşenidir. Evsel, endüstriyel ve tarımsal su tüketimi, ekolojik ayak izini artırır. * Atık üretimi: Atık üretimi de ekolojik ayak izinin önemli bir bileşenidir. Geri dönüştürülemeyen atıklar, ekolojik ayak izini artırır. Açıklama:

  Ekolojik ayak izi, bir kişinin, bir nüfusun veya bir toplumun yaşam tarzı nedeniyle kullandığı doğal kaynakların miktarını ifade eder. Bu kaynaklara, su, toprak, hava ve enerji kaynakları dahildir. Ekolojik ayak izi, sürdürülebilirlik açısından önemli bir kavramdır. Bir ülkenin veya bir nüfusun ekolojik ayak izi, o ülkenin veya nüfusun doğal kaynaklarını ne kadar hızlı tükettiğini gösterir. Ekolojik ayak izi, sürdürülebilir bir yaşam tarzı sürdürmek için ne kadar kaynak kullanılması gerektiğini belirlemek için kullanılabilir. Ekolojik ayak izi, aşağıdaki etmenler tarafından belirlenir: * Gıda tüketimi: Ekolojik ayak izinin en büyük bileşeni, gıda tüketimidir. Et, süt ürünleri ve balık gibi hayvansal gıdaların tüketimi, ekolojik ayak izini önemli ölçüde artırır. Bunun nedeni, hayvansal gıdaların üretiminin, bitkisel gıdaların üretiminden daha fazla doğal kaynak gerektirmesidir. * Enerji tüketimi: Enerji tüketimi de ekolojik ayak izinin önemli bir bileşenidir. Elektrik, gaz, petrol ve kömür gibi fosil yakıtların tüketimi, ekolojik ayak izini artırır. Bunun nedeni, fosil yakıtların üretiminin ve kullanımının, hava kirliliği, su kirliliği ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunlara yol açmasıdır. * Su tüketimi: Su tüketimi de ekolojik ayak izinin önemli bir bileşenidir. Evsel, endüstriyel ve tarımsal su tüketimi, ekolojik ayak izini artırır. Bunun nedeni, suyun sınırlı bir kaynak olması ve aşırı su tüketiminin kuraklık, tuzlulaşma ve su kalitesinin bozulması gibi sorunlara yol açmasıdır. * Atık üretimi: Atık üretimi de ekolojik ayak izinin önemli bir bileşenidir. Geri dönüştürülemeyen atıklar, ekolojik ayak izini artırır. Bunun nedeni, geri dönüştürülemeyen atıklara yeni kaynaklar olarak ihtiyaç duyulması ve bunların depolanması veya yakılması sırasında çevresel sorunlara yol açmasıdır. 13. Güneş enerjisi hangi alanlarda kullanılabilir?


 14. Cevap: Isıtma, soğutma, elektrik üretimi, su arıtma ve tarım Açıklama:

  Güneş enerjisi, ısı ve elektrik enerjisi üretmek için kullanılabilir. Ayrıca, su arıtmada ve tarımda da kullanılabilir. 15. Rüzgar enerjisi hangi alanlarda kullanılabilir?


 16. Cevap: Elektrik üretimi Açıklama:

  Rüzgar enerjisi, elektrik üretimi için kullanılabilir. Rüzgar türbinleri, rüzgarın hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. 17. Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?


 18. Cevap: * Güneş enerjisi * Rüzgar enerjisi * Hidroelektrik enerjisi * Jeotermal enerji * Biyokütle enerjisi Açıklama:

  Yenilenebilir enerji kaynakları, sınırsız olmaları ve çevreye zarar vermemeleri nedeniyle geleneksel enerji kaynaklarının yerine geçebilecek potansiyele sahip enerji kaynaklarıdır. 19. Dalga enerjisi nasıl elde edilir?


 20. Cevap: Dalgalar, kıyılarda dalga enerjisi santrallerinde kurulu olan jeneratörleri harekete geçirerek elektrik enerjisi üretilmesini sağlar. Açıklama:

  Dalgalar, deniz yüzeyindeki hareketlilikler sonucunda oluşur. Dalga enerjisi santrallerinde, bu hareketlilikler, jeneratörleri harekete geçirerek elektrik enerjisi üretilmesini sağlar. 21. Bireylerin çevre dostu uygulamaları benimsemesi için neler yapılabilir?


 22. Cevap: Bireylerin çevre dostu uygulamaları benimsemesi için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca, çevre dostu ürünlerin ve hizmetlerin teşvik edilmesi de önemlidir. Açıklama:

  Bireylerin çevre dostu uygulamaları benimsemesi, çevreyi korumak ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmak için önemlidir 23. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Su döngüsü, canlı ve cansız varlıklar arasında suyun sürekli dolaşımını sağlayan bir döngüdür.
  2. (.....) Karbon döngüsü, canlı ve cansız varlıklar arasında karbonun sürekli dolaşımını sağlayan bir döngüdür.
  3. (.....) Oksijen döngüsü, canlı ve cansız varlıklar arasında oksijenin sürekli dolaşımını sağlayan bir döngüdür.
  4. (.....) Azot döngüsü, canlı ve cansız varlıklar arasında azotun sürekli dolaşımını sağlayan bir döngüdür.
  5. (.....) Fosfor döngüsü, canlı ve cansız varlıklar arasında fosforun sürekli dolaşımını sağlayan bir döngüdür.
  6. (.....) Madde döngüleri, canlı ve cansız varlıklar arasında maddelerin sürekli dolaşımını sağlayan döngülerdir.
  7. (.....) Madde döngüleri sayesinde doğada atık madde oluşmaz.
  8. (.....) Madde döngüleri, doğal dengenin korunmasını sağlar.
  9. (.....) İnsan faaliyetleri, madde döngülerini olumsuz yönde etkileyebilir.
  10. (.....) Ormansızlaşma, küresel ısınmaya neden olur.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Su döngüsü, suyun güneş ışınlarının etkisiyle buharlaşması, atmosferde yoğunlaşması, yağış olarak yeryüzüne düşmesi ve tekrar buharlaşmasıyla gerçekleşen döngüdür. 2. Karbon döngüsü, karbonun atmosferdeki karbondioksit şeklinden başlayarak bitkilerin fotosentez yoluyla besin üretmesi, hayvanların solunumu sonucu karbondioksit açığa çıkarması, fosil yakıtların yanması sonucu karbondioksit açığa çıkması ve bitkilerin ölünce toprağa karışması yoluyla gerçekleşen döngüdür. 3. Oksijen döngüsü, bitkilerin fotosentez yoluyla oksijen üretmesi, hayvanların solunumu sonucu oksijen tüketmesi ve oksijenin yanma sonucu açığa çıkması yoluyla gerçekleşen döngüdür. 4. Azot döngüsü, atmosferdeki azotun bitkiler tarafından nitrat ve amonyum şeklinde alınması, hayvanların azotlu atık ürünleriyle toprağa verilmesi ve bakteriler tarafından azota dönüştürülmesi yoluyla gerçekleşen döngüdür. 5. Fosfor döngüsü, canlıların dışkısı ve ölüleriyle toprağa geçen fosforun bitkilerce alınması, hayvanların fosforlu besinlerle beslenmesi ve fosforun fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkması yoluyla gerçekleşen döngüdür. 6. Madde döngüleri, canlı ve cansız varlıklar arasında maddelerin sürekli dolaşımını sağlayan döngülerdir. 7. Madde döngüleri sayesinde doğada atık madde oluşmaz. Çünkü oluşan atık maddeler bir döngü içerisine girerek yeniden doğaya kazandırılır. 8. Madde döngüleri, doğal dengenin korunmasını sağlar. Çünkü madde döngüleri sayesinde canlılar ve cansız varlıklar arasında sürekli bir madde alışverişi gerçekleşir ve doğal denge korunur. 9. İnsan faaliyetleri, madde döngülerini olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, ormansızlaşma, karbon döngüsünü olumsuz yönde etkileyerek küresel ısınmaya neden olabilir. 10. Ormansızlaşma, küresel ısınmaya neden olur. Çünkü ormanlar, atmosferdeki karbondioksiti bünyesine alarak oksijen üretir. Ormansızlaşma sonucu karbondioksit atmosferde birikerek küresel ısınmaya neden olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Özgal numan
02 Ocak 2024

6. Soru


8.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

8.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 71 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 10 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


8.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Madde Döngüsü ve Doğal Denge
  1. Doğal dengenin sürekliliğinin madde döngülerindeki düzenle sağlandığını fark eder.
  2. Doğaya verilen zararın kendisine döneceğini fark ederek bireysel olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.
  3. İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri ile doğal madde döngülerini karşılaştırır.
  4. Madde döngüleri arasındaki etkileşimin doğal dengeye olan etkilerini açıklar.
  5. Madde döngülerindeki değişimlerin küresel çevre sorunlarına neden olabileceğini açıklar.
  6. Madde döngüsü kavramını açıklar.
  7. Madde döngüsünün bozulmasının canlıları nasıl etkileyeceği konusunda çıkarımda bulunur.
  8. Madde döngüsünün doğal yaşam üzerindeki etkilerini açıklar.

Ayrıca 8.sınıf çevre eğitimi dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Karbon döngüsü kavramını açıklar.

Karbon döngüsünde karbonun formlarını açıklar.

> Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin anlaşılması

> Geri dönüşümün öneminin anlaşılması

* Ekolojik ayak izi kavramının tanımını bilir.

* Ekolojik ayak izinin belirleyici faktörlerini bilir.

Güneş enerjisi, birçok alanda kullanılabilen çevre dostu bir enerji kaynağıdır.

Rüzgar enerjisi, temiz ve çevre dostu bir enerji kaynağıdır

* Yenilenebilir enerji kaynaklarının sınırsızlıkları ve çevresel etkilerini bilir.

* Dalga enerjisinin nasıl elde edildiğini bilir.

* 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi 2. ünitesindeki "Madde Döngüleri ve Doğal Denge" konusuna yönelik kazanımlara uygun sorular hazırlanmıştır. * Sorular, öğrencilerin kavramları ve konuları doğru anlayıp anlamadığını ölçecek şekilde hazırlanmıştır. * Sorular, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Çevre Eğitimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

8.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Çevre Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Çevre Eğitimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (10)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Çevre Eğitimi Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi Ünite Özetleri