AKHİSAR ŞEYH İSA ANADOLU LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

AKHİSAR ŞEYH İSA ANADOLU LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. AKHİSAR ŞEYH İSA ANADOLU LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI CEVAPLARI

 1. Gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonuçlarından biri nedir?

  A) Gök cisimleri her zaman aynı yerde görünür.
  B) Gök cisimleri belirli bir süre sonra görünmez hale gelir.
  C) Gök cisimleri belirli bir süre sonra tekrar görünür hale gelir.
  D) Gök cisimleri belirli bir süre sonra yer değiştirir.
  E) Gök cisimleri belirli bir süre sonra kaybolur.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonuçlarından biri, gök cisimlerinin belirli bir süre sonra tekrar görünür hale gelmesidir. Bu, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanır. 3. Gök cisimlerinin günlük görünür hareketleri hangi nedenden kaynaklanır?

  A) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden
  B) Dünya'nın Güneş etrafında dönmesinden
  C) Ay'ın Dünya etrafında dönmesinden
  D) Güneş'in kendi ekseni etrafında dönmesinden
  E) Ay'ın kendi ekseni etrafında dönmesinden

 4. Cevap: A Açıklama:

  Gök cisimlerinin günlük görünür hareketleri, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanır. 5. Eşlek kon düzeneğinde, gök cisminin sağ açıklığı (a) hangi değerler arasında değişir?

  A) 0° ile 24°        B) 0° ile 90°       
  C) 0° ile 180°       D) -90° ile 90°     
  E) -180° ile 180°                        

 6. Cevap: C Açıklama:

  Eşlek kon düzeneğinde, gök cisminin sağ açıklığı (a) 0° ile 180° arasında değişen değerler alır. 7. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi hangi şekle benzer?

  A) Çember    B) Elips    C) Parabol    D) Hiperbol    E) Dikdörtgen    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi elips şeklindedir. Elips, iki odak noktası olan bir eğridir. Güneş, elipsin odak noktalarından biridir. 9. Güneş'in tutulum çemberi nedir?

  A) Güneş'in günlük hareketinin izlediği yoldur.
  B) Güneş'in yıllık hareketinin izlediği yoldur.
  C) Güneş'in ekliptik üzerindeki hareketinin izlediği yoldur.
  D) Güneş'in gökyüzündeki hareketinin izlediği yoldur.
  E) Güneş'in ufuk çizgisindeki hareketinin izlediği yoldur.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Güneş'in tutulum çemberi, Güneş'in yıllık hareketinin izlediği yoldur. Güneş, tutulum çemberi üzerinde hareket ederken farklı takımyıldızların önünden geçer. 11. Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketinin sonucu nedir?

  A) Gece-gündüz süreleri değişir.
  B) Yıldızların görünümü değişir.
  C) Ay'ın evreleri değişir.
  D) Güneş tutulması ve ay tutulması meydana gelir.
  E) Hepsi

 12. Cevap: E Açıklama:

  Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketinin sonucu olarak gece-gündüz süreleri değişir, yıldızların görünümü değişir, Ay'ın evreleri değişir ve güneş tutulması ve ay tutulması meydana gelir. 13. Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketi sonucu yıldızların görünümü nasıl değişir?

  A) Yıldızlar her gün aynı saatte doğar ve batar.
  B) Yıldızlar her gün farklı saatlerde doğar ve batar.
  C) Yıldızlar her gün aynı saatte doğar, ancak farklı saatlerde batar.
  D) Yıldızlar her gün farklı saatlerde doğar, ancak aynı saatlerde batar.
  E) Yıldızlar her gün aynı saatte doğar ve aynı saatlerde batar.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketi sonucu yıldızların görünümü değişir. Yıldızlar her gün farklı saatlerde doğar ve batar. 15. Ay'ın Dünya'nın uydusu olduğunu ve Dünya çevresinde bir tam dolanımını yaklaşık kaç günde tamamladığını söyleyin.

  A) 15 gün    B) 27,5 gün    C) 30 gün    D) 45 gün    E) 60 gün    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Ay'ın Dünya çevresinde bir tam dolanımı yaklaşık 27,5 gün sürer. 17. Dolunay evresinde Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün aydınlık olma nedeni nedir?

  A) Güneş ile Dünya'nın arasındadır.
  B) Dünya ile Güneş'in arasındadır.
  C) Güneş'ten aldığı ışığı Dünya'mıza yansıtır.
  D) Kendi kendine ışık yayar.
  E) Dünyanın gölgesindedir.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Dolunay evresinde Ay, Güneş'ten aldığı ışığı Dünya'mıza yansıtır. 19. Güneş tutulmaları, Ay'ın Güneş ile Dünya arasında bulunması ve Ay'ın gölgesinin Dünya'yı kısmen veya tamamen kaplaması sonucu gerçekleşen doğa olaylarıdır. Aşağıdakilerden hangisi Güneş tutulmasının türlerinden biri değildir?

  A) Tam Güneş tutulması
  B) Parçalı Güneş tutulması
  C) Halkalı Güneş tutulması
  D) Hibrit Güneş tutulması
  E) Yarı Gölgeli Güneş tutulması

 20. Cevap: E Açıklama:

  Yarı Gölgeli Güneş tutulması, Ay tutulmasının bir türüdür. Güneş tutulmaları, Ay'ın Güneş ile Dünya arasında bulunması ve Ay'ın gölgesinin Dünya'yı kısmen veya tamamen kaplaması sonucu gerçekleşen doğa olaylarıdır. Tam Güneş tutulması, Ay'ın Güneş'i tamamen kaplaması sonucu gerçekleşen bir Güneş tutulması türüdür. Parçalı Güneş tutulması, Ay'ın Güneş'i kısmen kaplaması sonucu gerçekleşen bir Güneş tutulması türüdür. Halkalı Güneş tutulması, Ay'ın Güneş'i halka şeklinde kaplaması sonucu gerçekleşen bir Güneş tutulması türüdür. Hibrit Güneş tutulması, Güneş'in hem tam hem de halkalı tutulmasıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
AKHİSAR ŞEYH İSA ANADOLU LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Detayları

AKHİSAR ŞEYH İSA ANADOLU LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI 16 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 5 kullanıcı beğenmiş. AKHİSAR ŞEYH İSA ANADOLU LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

AKHİSAR ŞEYH İSA ANADOLU LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca

Gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonuçlarını açıklayabilme.

Gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin nedenini açıklayabilme.

Gök cisimlerinin sağ açıklığının tanımını yapabilme.

Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinin şeklini tanımlamak.

Güneş'in tutulum çemberini tanımlamak.

Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki hareketinin sonuçlarını açıklamak.

Güneş'in

Ay'ın hareketlerini anlamak

Ay'ın evrelerini anlamak

Öğrenciler, Güneş tutulmalarının türlerini ve bunların nasıl oluştuğunu açıklayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

AKHİSAR ŞEYH İSA ANADOLU LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

AKHİSAR ŞEYH İSA ANADOLU LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

AKHİSAR ŞEYH İSA ANADOLU LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız AKHİSAR ŞEYH İSA ANADOLU LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

AKHİSAR ŞEYH İSA ANADOLU LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri