8.Sınıf Fen Bilimleri V. Ünite - Basit Makineler - Test 1

8.Sınıf Fen Bilimleri V. Ünite - Basit Makineler - Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Fen Bilimleri V. Ünite - Basit Makineler - Test 1 CEVAPLARI

 1. Kuvvetin yol oranına "mekanik avantaj" denir. Aynı yolda daha az kuvvetle yük kaldırılan durumda, bu basit makinede hangi değişken artmıştır?

  A) Yük    B) Yol    C) Kuvvet    D) Eğiklik    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Mecanik avantaj = Yük / Kuvvet. Yük sabitken daha az kuvvet ile aynı yük kaldırılırsa, yol artar. 3. Ağırlık kaldırma kolu, desteği aradadır. Destek noktasının kuvvet noktasından uzaklığı 10 cm, yükün yük noktasından uzaklığı 20 cm'dir. Bu kaldıraç için kuvvetten kazanç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 2    B) 3    C) 4    D) 6    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Ağırlık kaldırma kolu, desteği aradadır. Destek noktasının kuvvet noktasından uzaklığı 10 cm, yükün yük noktasından uzaklığı 20 cm'dir. Bu kaldıraç için kuvvetten kazanç aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 Cevap: a) 3aldırma kolu, desteği aradadır. Destek noktasının kuvvet noktasından uzaklığı 10 cm, yükün yük noktasından uzaklığı 20 cm'dir. Bu kaldıraç için kuvvetten kazanç aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 Cevap: a) 3 5. Basit makinelerin temel özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İşten kazanç sağlarlar.
  B) Karmaşık yapılara sahiptirler.
  C) Yalnızca bir türde bulunurlar.
  D) Isı enerjisi üretirler.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Basit makineler, iş yapmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır ve işten kazanç sağlarlar. 7. Aşağıdakilerden hangisi birinci tür kaldıraçlara örnektir?

  A) Makas                  B) Tahterevalli          
  C) Kürek                  D) Tekerlekli sandalye   
                           

 8. Cevap: A Açıklama:

  Birinci tür kaldıraçlarda destek noktası, kuvvet ve yük arasında yer alır. Makas bu tür kaldıraçlara örnektir. 9. Sabit makaraların temel özelliği nedir?

  A) Kuvvetten kazanç sağlarlar.
  B) Yalnızca yön değiştirirler.
  C) Hem kuvvetten hem de yoldan kazanç sağlarlar.
  D) Hiçbir kazanç sağlamazlar.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Sabit makaralar kuvvetten kazanç sağlamazlar, yalnızca kuvvetin yönünü değiştirirler. 11. Çıkrık sistemlerinde kaç tür makara kullanılır?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Çıkrık sistemlerinde genellikle sabit ve hareketli olmak üzere 2 tür makara kullanılır. 13. Aşağıdakilerden hangisi bileşik makinelere örnektir?

  A) Tekerlekli sandalye    B) Makas                 
  C) Çekiç                  D) Tahterevalli          
                           

 14. Cevap: A Açıklama:

  Tekerlekli sandalye, kaldıraç, eğik düzlem ve tekerlek gibi basit makinelerin bir araya gelmesiyle oluşan bir bileşik makinedir. 15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi basit makinelerin özelliklerinden biri değildir?

  A) Bir kuvveti harekete, hareketi de kuvvete dönüştürürler.
  B) İşten faydalanırlar.
  C) Bir işin yapılmasını kolaylaştırırlar.
  D) Kuvvetten veya yoldan kazanç sağlarlar.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Basit makineler, işten faydalanmazlar. 17. Aşağıdaki araçlardan hangisi basit bir makine değildir?

  A) Çekiç           B) Vidalı kriko   
  C) Buzdolabı       D) El arabası     
                    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Buzdolabı, elektrik enerjisini kullanarak soğutma işlemi gerçekleştiren bir cihazdır, basit bir makine değildir. 19. Hangisi bir sabit makara özelliğidir?

  A) Kuvvet kazancı sağlar.
  B) Kuvvet yönünü değiştirir.
  C) Hem kuvvet kazancı sağlar hem de kuvvet yönünü değiştirir.
  D) Ne kuvvet kazancı sağlar ne de kuvvet yönünü değiştirir.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sabit makaralar, uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir ancak kuvvet kazancı sağlamazlar. 21. Bir palanga sisteminde kaç çeşit makara bulunur?

  A) Sadece sabit makaralar
  B) Sadece hareketli makaralar
  C) Hem sabit hem de hareketli makaralar
  D) Sadece kasnaklar

 22. Cevap: C Açıklama:

  Palangalar, sabit ve hareketli makaraların bir arada kullanılmasıyla oluşan sistemlerdir. 23. Aşağıdaki durumlardan hangisinde basit makinelerden yararlanılır?

  A) Kumaş kesmek için makas kullanmak
  B) Ağır eşyaları kaldırmak için kol gücü kullanmak
  C) Yakıt yakarak ısınmak için soba kullanmak
  D) Su ısıtmak için elektrikli ısıtıcı kullanmak

 24. Cevap: A Açıklama:

  Kumaş kesmek için makas kullanmak, basit bir makine olan makası kullanmaya örnektir. 25. Destek noktasının kuvvetin uygulandığı nokta ile yükün arasında olduğu kaldıraçlara ne ad verilir?:

  A) Çift taraflı kaldıraçlar    B) Küçük kaldıraçlar          
  C) Tek taraflı kaldıraçlar     D) Basit kaldıraçlar          
                                

 26. Cevap: A Açıklama:

  Destek noktasının kuvvetin uygulandığı nokta ile yükün arasında olduğu kaldıraçlara çift taraflı kaldıraçlar denir. Çünkü bu kaldıraçlar uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilirler. 27. Yükün kuvvet ve destek noktasının arasında olduğu kaldıraçlara ne ad verilir?

  A) İki taraflı kaldıraçlar    B) Küçük kaldıraçlar         
  C) Tek taraflı kaldıraçlar    D) Basit kaldıraçlar         
                               

 28. Cevap: C Açıklama:

  Yükün kuvvet ve destek noktasının arasında olduğu kaldıraçlara tek taraflı kaldıraçlar denir. Çünkü bu kaldıraçlar uygulanan kuvvetin yönünü değiştiremezler. 29. Kuvvetin kuvvet ve destek noktasının arasında olduğu kaldıraçlara ne ad verilir?

  A) İki taraflı kaldıraçlar    B) Küçük kaldıraçlar         
  C) Tek taraflı kaldıraçlar    D) Basit kaldıraçlar         
                               

 30. Cevap: A Açıklama:

  Kuvvetin kuvvet ve destek noktasının arasında olduğu kaldıraçlara iki taraflı kaldıraçlar denir. Çünkü bu kaldıraçlar uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilirler. 31. Bir kaldıraç düzeninde destek noktası yükün ve kuvvetin arasında ise kaldıraç hangi tiptir?

  A) Desteğin arada olduğu kaldıraç
  B) Kuvvetin arada olduğu kaldıraç
  C) Yükün arada olduğu kaldıraç
  D) Desteğin iki uçta olduğu kaldıraç

 32. Cevap: A Açıklama:

  Desteğin arada olduğu bir kaldıraçta, destek noktası yükün ve kuvvetin arasında bulunur. 33. Aşağıdakilerden hangisi eğik düzlem değildir?

  A) Rampa    B) Merdiven    C) Tekerlek    D) El arabası    

 34. Cevap: C Açıklama:

  Tekerlek, eğik düzlem 35. Aşağıdakilerden hangisi basit bir makine değildir?

  A) Çıkrık             B) Dişli çark        
  C) Elektrik motoru    D) Kasnak            
                       

 36. Cevap: C Açıklama:

  Elektrik motoru, basit bir makine değil, karmaşık bir cihazdır. 37. Aşağıdakilerden hangisi bir vida örneğidir?

  A) Akordiyon kriko    B) Makas             
  C) Çekiç              D) Matkap ucu        
                       

 38. Cevap: A Açıklama:

  Akordiyon kriko, bir vida düzeneği içeren ve araçlarda kullanılan bir kaldırma aracıdır. 39. Bir çıkrık sisteminde kuvvet kazancı sağlamak için hangi koşul gereklidir?

  A) Kuvvet kolunun yarıçapı, yük kolunun yarıçapından küçük olmalıdır.
  B) Kuvvet kolunun yarıçapı, yük kolunun yarıçapından büyük olmalıdır.
  C) Kuvvet kolunun yarıçapı, yük kolunun yarıçapına eşit olmalıdır.
  D) Kuvvet kolunun yarıçapı, yük kolunun yarıçapının iki katı olmalıdır.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Çıkrıkta kuvvet kazancı, kuvvet kolunun yarıçapının yük kolunun yarıçapından büyük olmasıyla sağlanır. 41. Aşağıdakilerden hangisi hareketli makara değildir?

  A) Bayrak direğine bayrak çekmek için kullanılan makara
  B) Perdeleri açmak için kullanılan makara
  C) Su kuyusundan su çıkarmak için kullanılan makara
  D) Depodan ürün indirmek için kullanılan makara

 42. Cevap: A Açıklama:

  Bayrak direğine bayrak çekmek için kullanılan makara sabit makaradır. 43. Palanga sistemlerinde kullanılan makaralardan biri sabitken diğeri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sabit    B) Hareketli    C) Eşit kollu    D) Tekerlekli    

 44. Cevap: B Açıklama:

  Palanga sistemlerinde bir sabit makaradan ve bir veya daha fazla hareketli makaradan yararlanılır. 45. Eğik düzlemde eğim arttıkça aşağıdakilerden hangisi artar?

  A) Kuvvet    B) Yol    C) Kazanç    D) Verim    

 46. Cevap: A Açıklama:

  Eğik düzlemde eğim arttıkça, kuvvetten kayıp artarken yoldan kazanç azalır. 47. Çıkrık sisteminde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

  A) Sabit makara        B) Hareketli makara   
  C) Eğik düzlemler      D) Dişli çarklar      
                        

 48. Cevap: D Açıklama:

  Çıkrık sisteminde dişli çarklar kullanılır. 49. Makasın destek noktası aşağıdakilerden hangisiyle aynıdır?

  A) Tutma kolu
  B) Bıçak
  C) Bıçak ile tutma kolu arasındaki bir nokta
  D) Bıçak ile tutma kolu arasındaki bağlantı noktası

 50. Cevap: C Açıklama:

  Makasta destek noktası, bıçak ile tutma kolu arasındaki bir noktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Fen Bilimleri V. Ünite - Basit Makineler - Test 1 Detayları

8.Sınıf Fen Bilimleri V. Ünite - Basit Makineler - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Fen Bilimleri V. Ünite - Basit Makineler - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Fen Bilimleri V. Ünite - Basit Makineler - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Fen Bilimleri V. Ünite - Basit Makineler - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Fen Bilimleri V. Ünite - Basit Makineler - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDENİN HALLERİ VE ISI
  1. Enerji Dönüşümleri ve Öz ısı
  2. Erime - Donma ve Buharlaşma -Yoğuşma Isısı
  3. Isı ve Sıcaklık
  4. Isınma - Soğuma Eğrileri
  5. Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi
 • CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ
  1. Besin Zincirinde Enerji Akışı
  2. Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm
  3. Madde Döngüler

Ayrıca 8.sınıf fen bilimleri dersi V. ünite basit makineler konusu test soruları 1, müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

5. Ünite - Basit Makinelerin Özellikleri

5. Ünite - Kaldıraç Türleri

5. Ünite - Makara Türleri

5. Ünite - Çıkrık Sistemleri

5. Ünite - Bileşik Makineler

5.4.1. Basit Makineleri Tanımlamak

5.4.2. Basit Makine Örnekleri Vermek

5.4.3. Sabit Makaraları İncelemek

5.4.5. Palanga Sistemlerini İncelemek

5.5. Günlük Hayatta Basit Makinelerle Etkileşim Kurmak

Çift taraflı kaldıraçlar, kuvvetten kazanç veya yol kaybına neden olabilir, bu da kuvvet kolunun yük koluna oranına bağlıdır.

Tek taraflı kaldıraçlar her zaman kuvvetten kazanç ve yol kaybına neden olur.

İki taraflı kaldıraçlar, kuvvetten kazanç veya yol kaybına neden olabilir, bu da kuvvet kolunun yük koluna oranına bağlıdır.

Kaldıraç çeşitlerini ayırt etme

Eğik düzlem kavramını anlama

Basit ve karmaşık makineleri ayırt etme

Vida türlerini tanıma

Çıkrık ilkesini anlama

Sabit ve hareketli makaraların özelliklerini anlama.

Palanga sistemlerinin yapısını anlama.

Eğik düzlem sistemlerini anlama.

Çıkrık sistemlerinin yapısını anlama.

Kaldıraç türlerini anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Fen Bilimleri V. Ünite - Basit Makineler - Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Fen Bilimleri V. Ünite - Basit Makineler - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Fen Bilimleri V. Ünite - Basit Makineler - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Fen Bilimleri V. Ünite - Basit Makineler - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Fen Bilimleri V. Ünite - Basit Makineler - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri