8.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Endüstri - Test 1

8.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Endüstri - Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Endüstri - Test 1 CEVAPLARI

 1. Periyodik tabloda aşağıdakilerden hangisi doğru bir gruplandırmadır?

  A) Metaller, ametaller, yarımetaller, soygazlar
  B) Metaller, yarımetaller, ametaller, soygazlar
  C) Soygazlar, metaller, yarımetaller, ametaller
  D) Ametaller, soygazlar, metaller, yarımetaller

 2. Cevap: D Açıklama:

  Periyodik tabloda metaller solda, ametaller sağda yer alır. Yarımetaller metaller ve ametaller arasında, soygazlar ise en sağda yer alır. 3. Aşağıdakilerden hangisi periyodik tabloda en fazla bulunan element sınıfıdır?

  A) Metaller        B) Ametaller      
  C) Yarımetaller    D) Soygazlar      
                    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Periyodik tabloda metaller sayıca en fazla bulunan element sınıfıdır. Ametaller ise doğada daha fazla bulunurlar. 5. Ekmek üretiminin hangi aşamasında fiziksel bir değişim gerçekleşir?

  A) Buğdayın öğütülmesi    B) Unun mayalanması      
  C) Hamurun yoğrulması     D) Ekmeğin pişirilmesi   
                           

 6. Cevap: A Açıklama:

  Buğdayın öğütülmesi sırasında buğday taneleri fiziksel olarak küçük parçalara ayrılır ve kimyasal bir değişiklik yaşanmaz. 7. Bir maddede fiziksel değişim sonucunda;

  A) Madde kimliğini kaybeder.
  B) Madde iç yapısı değişir.
  C) Madde sadece fiziksel yapısı değişir.
  D) Madde atomları değişir.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Fiziksel değişimlerde maddenin sadece fiziksel yapısı değişir, kimliği değişmez. 9. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir tepkime değildir?

  A) Odunun yanması            B) Demirin paslanması       
  C) Şekerin suda çözünmesi    D) Peynirin küflenmesi      
                              

 10. Cevap: C Açıklama:

  Şekerin suda çözünmesi, fiziksel bir değişimdir ve maddenin kimliğinde bir değişiklik olmaz. 11. Aşağıdakilerden hangisi bir asidin özelliğidir?

  A) Acı tat bırakır.            B) Ortama OH- iyonu verir.    
  C) Elektrik akımını iletir.    D) Renksizdir.                
                                

 12. Cevap: C Açıklama:

  Asitler sulu çözeltilerde ortama H+ iyonu verir ve elektrik akımını iletirler. 13. pH değeri 12 olan bir çözelti aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Asidik    B) Nötr    C) Bazik    D) Yarı nötr    

 14. Cevap: C Açıklama:

  pH değeri 7'nin üzerinde olan çözeltiler baziktir. 15. Asit yağmurlarının oluşmasında rol oynayan fosil yakıtlar hangileridir?

  A) Kömür ve petrol           B) Doğal gaz ve propan      
  C) Odun ve bitki atıkları    D) Güneş ve rüzgâr          
                              

 16. Cevap: A Açıklama:

  Fosil yakıtlar, kömür ve petrol gibi karbon ve hidrojen içeren maddelerdir. Yanmaları sonucu oluşan gazlar asit yağmurlarına yol açar. 17. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının çevresel etkilerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Ormanların yok olması
  B) Tarihi binaların zarar görmesi
  C) İklim değişikliğinin hızlanması
  D) Taşıtların paslanması

 18. Cevap: C Açıklama:

  İklim değişikliğinin hızlanması, asit yağmurlarının çevresel etkileri arasında yer almaz. 19. Farklı maddelerin öz ısılarının eşit olduğunu gösteren bir ifade hangisidir?

  A) Eşit kütlelerdeki iki maddeye eşit ısı verildiğinde sıcaklık artışları eşittir.
  B) Suyun öz ısısı diğer tüm maddelerin öz ısısından büyüktür.
  C) Kurşunun öz ısısı cıvanın öz ısısından küçüktür.
  D) Öz ısı, maddenin cinsine bağlı değildir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Öz ısı farklı olan maddelere eşit ısı verildiğinde, sıcaklık artışları farklı olacaktır. 21. Bir maddenin sıvı hâle geçmesi için gereken ısı miktarına ne denir?

  A) Öz ısı              B) Buharlaşma ısısı   
  C) Erime ısısı         D) Yoğunlaşma ısısı   
                        

 22. Cevap: C Açıklama:

  Erime ısısı, bir maddenin katı hâlden sıvı hâle geçmesi için gereken ısı miktarıdır. 23. Aşağıdaki maddelerden hangisinin erime ısısı en küçüktür?

  A) Buz    B) Alüminyum    C) Naftalin    D) Bakır    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Naftalin, verilen maddeler arasında en düşük erime ısısına sahiptir. 25. Aşağıdakilerden hangisi buharlaşma olayına bir örnek DEĞİLDİR?

  A) Kolonya döküldüğünde elin soğuması
  B) Suyun kaynama noktasıdır.
  C) Toprak testideki suyun soğuk kalması
  D) Yeni kesilen karpuzun kesim sonrasında soğuması

 26. Cevap: B Açıklama:

  Kaynama, buharlaşmanın özel bir durumudur ve burada sıvı hızla buharlaşır. Buharlaşma, sıvının yavaş yavaş gaza dönüşmesidir. 27. Türkiye'de kimya endüstrisinde hangi ürünler üretilmektedir?

  A) Yalnızca gübreler
  B) Yalnızca ilaçlar
  C) Çeşitli kimyasal ham madde ve tüketim ürünleri
  D) A ve B seçenekleri

 28. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, "Türkiye'de kimya en düstrisi; boya, vernik, gübre, ilaç, soda gibi çe şitli kimやすal ham madde ve tüketim ürünle rinin üretiminin gerçekleştirildiği tesisle rden oluş maktadır." denilmektedir. 29. Türkiye'de kimya endüstrisi için ilk tesisler hangi kurum tarafından kurulmuştur?

  A) Türk özel sektörü    B) Devlet              
  C) Yabancı firmalar     D) Kooperatifler       
                         

 30. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Türkiye'de kimya endüstrisi için ilk tesislerin devlet tarafından kurulduğu belirtilmiştir. 31. Neon ışığını kim icat etmiştir?

  A) Thomas Edison      B) Georges Clouda    
  C) Albert Einstein    D) Nikola Tesla      
                       

 32. Cevap: B Açıklama:

  Neon ışığını 1910 yılında Fransız bilim insanı Georges Clouda icat etmiştir. 33. Neon ışıkları, ilk olarak hangi alanda kullanılmıştır?

  A) Tiyatro sahne aydınlatması    B) Reklam tabelaları            
  C) Araba farları                 D) Hastane aydınlatması         
                                  

 34. Cevap: B Açıklama:

  Neon ışıkları, ilk olarak 1912 yılında bir reklam ajansı tarafından reklam tabelalarında kullanılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Endüstri - Test 1 Detayları

8.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Endüstri - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Endüstri - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Endüstri - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Endüstri - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Endüstri - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDENİN HALLERİ VE ISI
  1. Enerji Dönüşümleri ve Öz ısı
  2. Erime - Donma ve Buharlaşma -Yoğuşma Isısı
  3. Isı ve Sıcaklık
  4. Isınma - Soğuma Eğrileri
  5. Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi
 • CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ
  1. Besin Zincirinde Enerji Akışı
  2. Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm
  3. Madde Döngüler

Ayrıca 8.sınıf fen bilimleri dersi IV. ünite madde ve endüstri konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Fen Bilimleri 8. Sınıf - Madde ve Değişim - Periyodik Tablo

Fen Bilimleri 8. Sınıf - Madde ve Değişim - Elementlerin Sınıflandırılması

Maddelerin fiziksel değişimlerini tanımlar ve örneklendirir.

Madde ve endüstride fiziksel değişimin tanımını anlamak.

Madde ve endüstride kimyasal reaksiyonların tanımını anlamak.

Asitlerin özelliklerini anlar.

pH değerinin asitlik veya bazlık derecesini belirlediğini anlar.

Sanayi Devrimi'nin çevre üzerindeki etkilerini anlamak.

Asit yağmurlarının çevresel ve ekonomik sonuçlarını tanımak.

Isı ve sıcaklık

Katıların sıvı hâle geçme sürecini anlama ve erime ısısını tanımlama.

Farklı maddelerin erime ısılarını karşılaştırma ve en düşük erime ısılı maddeyi belirleme.

Maddenin hâl değiştirirken enerji alışverişi1.

Kimya endüstrisinin ürün yelpazesini anlama

Kimya endüstrisinin Türkiye'deki tarihi hakkında bilgi edinilmesi

Kimya endüstrisindeki bilimsel keşifleri ve uygulamalarını anlar.

Kimya endüstrisindeki ürünlerin çeşitli alanlarda kullanıldığını fark eder.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Endüstri - Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Endüstri - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 29 kere doğru, 14 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Endüstri - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Endüstri - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Endüstri - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Fen Bilimleri IV. Ünite - Madde ve Endüstri - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri