8.Sınıf Fen Bilimleri III. Ünite - Basınç - Test 1

8.Sınıf Fen Bilimleri III. Ünite - Basınç - Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Fen Bilimleri III. Ünite - Basınç - Test 1 CEVAPLARI

 1. Günlük hayatta basıncı artırmak istediğimiz araç ve gereçlere örnek nedir?

  A) Bıçaklar                     B) Kar ayakkabıları            
  C) Ördeklerin parmak araları    D) Develerin ayakları          
                                 

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bıçaklar, yüzey alanlarını azaltmak ve basıncı artırmak için bilenir. 3. Zemine eşit kuvvet uygulayan eşit cisimlerin şekli, uyguladıkları basıncı nasıl etkiler?

  A) Şekil basıncı etkilemez.
  B) Dikdörtgenler karelerden daha fazla basınç uygular.
  C) Üçgenler dairelerden daha fazla basınç uygular.
  D) Yüzey alanı daha küçük olan cisimler daha fazla basınç uygular.

 4. Cevap: ( Açıklama:

  Yüzey alanı daha küçük olan cisimler, aynı kuvvete daha fazla basınç uygular. 5. Hangisi, bir sıvının uyguladığı basıncı artırmaz?

  A) Sıvının yoğunluğu          B) Sıvının yüksekliği        
  C) Sıvının hacmi              D) Sıvıya uygulanan kuvvet   
                               

 6. Cevap: ( Açıklama:

  Sıvının hacmi, uyguladığı basıncı etkilemez. 7. Bir sıvının uyguladığı basıncın büyüklüğünü hesaplamak için kullanılan formül hangisidir?

  A) P = F/A    B) P = F/V    C) P = mg    D) P = ρgh    

 8. Cevap: D Açıklama:

  Sıvı basıncının formülü şu şekildedir: P = ρgh, burada P basınç, ρ sıvının yoğunluğu, g yerçekimi ivmesi ve h sıvının yüksekliğidir. 9. Aşağıdakilerden hangisi sıvı basıncının bağlı olduğu faktörlerden biri değildir?

  A) Sıvının derinliği    B) Sıvının yoğunluğu   
  C) Sıvının hacmi        D) Sıvının sıcaklığı   
                         

 10. Cevap: C Açıklama:

  Sıvı basıncı, kabın şekline, sıvı miktarına veya duruş şekline bağlı değildir. 11. Bir plastik su şişesinde aynı seviyede bulunan üç delikten çıkan suyun fışkırdığı mesafeler sırasıyla 5 cm, 10 cm ve 15 cm'dir. Aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

  A) En üst delik en yüksek basınca sahiptir.
  B) En alt delik en yüksek basınca sahiptir.
  C) Tüm delikler aynı basınca sahiptir.
  D) Basınç, deliklerin seviyesiyle ilgili değildir.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Sıvı basıncı, derinlik ile doğru orantılıdır, yani en alt delikten çıkan su en yüksek basınca sahiptir. 13. Hava balonlarının şişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hava moleküllerinin ağırlığı
  B) Hava moleküllerinin hareketinden kaynaklanan basınç
  C) Hava moleküllerinin düşük yoğunluğu
  D) Hava moleküllerinin birbirini itmesi

 14. Cevap: B Açıklama:

  Gaz molekülleri hareket ederek kabın duvarlarına basınç uygular ve bu basınç kabın eşit şekilde şişmesine neden olur. 15. Bir kişinin vücuduna etki eden toplam hava basıncı aşağıdakilerden hangisiyle orantılıdır?

  A) Vücudun yüzey alanı    B) Vücudun kütlesi       
  C) Havanın sıcaklığı      D) Havanın nemi          
                           

 16. Cevap: A Açıklama:

  Hava basıncı, bir alana düşen kuvvet miktarıdır ve vücudun yüzey alanı arttıkça vücuda etki eden toplam kuvvet de artar. 17. Gazların basıncını ölçen aletlere ne ad verilir?

  A) Manometre    B) Barometre    C) Spirometer    D) Anemometre    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Barometre, atmosfer basıncını ölçen bir alettir. 19. Balonun ağzına iğne ile küçük bir delik açıldığında, balonun şişirilmesiyle birlikte delikten suyun fışkırması ve fışkıran suyun her yöne doğru olması hangi fiziksel özelliğin göstergesidir?

  A) Gazların genleşebilmesi
  B) Sıvıların basıncı her yöne iletmesi
  C) Katıların şekil alabilmesi
  D) Gazların sıvılardan daha yoğun olması

 20. Cevap: B Açıklama:

  Pascal Prensibi'ne göre, sıvılar basıncı her yöne eşit olarak iletir. Bu nedenle, balona uygulanan basınç, suyun delikten her yöne doğru fışkırmasına neden olur. 21. Bir damar içindeki sıvıya uygulanan basıncın; ......................

  A) Yalnızca sıvının olduğu bölge üzerinde etkili olur.
  B) Yalnızca kabın yüzeyine dik olarak etki eder.
  C) Hem sıvının olduğu bölge üzerinde hem de kabın yüzeyine dik olarak etki eder.
  D) Sıvının olduğu bölge ve kabın yüzeyine hiçbir şekilde etki etmez.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Pascal Prensibi, sıvıların basıncı her yöne ve eşit olarak ilettiklerini ifade eder. Bu nedenle, sıvıya uygulanan basınç hem sıvının olduğu bölge üzerinde hem de kabın yüzeyine dik olarak etki eder. 23. Bir sıvının üzerine uygulanan basıncın büyüklüğü ile sıvıdaki derinlik arasında nasıl bir ilişki vardır?

  A) Basınç ile derinlik doğru orantılıdır.
  B) Basınç ile derinlik ters orantılıdır.
  C) Basınç ile derinlik arasında bir ilişki yoktur.
  D) Basınç, derinliğe bağlı değildir.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Derinlik arttıkça, sıvının üzerindeki sıvı sütununun ağırlığı ve dolayısıyla basınç artar. 25. Aynı taban alanına sahip iki kapta aynı yükseklikte sıvı bulunduğunu düşünün. Kaplardan birinin şekli küp, diğerinin şekli silindirdir. Bu kaplara uygulanan basınçlar arasında nasıl bir ilişki vardır?

  A) Küpteki basınç daha fazladır.
  B) Silindirdeki basınç daha fazladır.
  C) Basınçlar eşittir.
  D) Basınçlar, sıvıların yoğunluğuna bağlıdır.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Pascal Prensibi'ne göre, basınç kabın şeklinden bağımsızdır. Bu nedenle, taban alanları ve sıvı yükseklikleri aynı olan kaplara uygulanan basınçlar eşittir. 27. Sıvıların basıncı her yöne iletme özelliğinden faydalanmayan araç hangisidir?

  A) Hidrolik frenler      B) Damperli kamyonlar   
  C) Hava yastıkları       D) Barometre            
                          

 28. Cevap: D Açıklama:

  Barometre, sıvıların basıncı her yöne iletme özelliğinden faydalanmaz. Hava basıncını ölçmek için kullanılır. 29. Katı cisimlerin zemine yaptıkları basınç nelere bağlıdır?

  A) Cismin ağırlığına ve zemine temas eden yüzey alanına
  B) Cismin yüksekliğine ve zemine temas eden yüzey alanına
  C) Cismin cinsine ve zemine temas eden yüzey alanına
  D) Cismin şekline ve zemine temas eden yüzey alanına

 30. Cevap: A Açıklama:

  Katı cisimlerin basıncı, ağırlıklarını temas ettikleri yüzey alanına bölerek bulunur. 31. Sıvıların basıncı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Sıvıların basıncı, sıvının cinsine bağlıdır.
  B) Derinlikleri aynı olan sıvılardan yoğunluğu fazla olanın basıncı daha fazladır.
  C) Sıvıların basıncı, sıvının derinliği ile doğru orantılıdır.
  D) Kapalı kaplarda bulunan sıvılar basıncı her yöne eşit iletir.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Kapalı kaplarda bulunan sıvılar, basıncı sıvının her noktasına ve kabın iç yüzeyindeki tüm noktalara aynen iletir. 33. Hava yastıkları hangi basınç prensibinden yararlanılarak yapılır?

  A) Sıvıların basıncı iletme prensibi
  B) Gazların basıncı iletme prensibi
  C) Katıların basıncı iletme prensibi
  D) Hem sıvıların hem de gazların basıncı iletme prensibi

 34. Cevap: B Açıklama:

  Hava yastıkları, gazların basıncı iletme prensibinden yararlanarak yapılır. 35. Kar ayakkabılarının geniş tabanlı olmasının nedeni nedir?

  A) Basıncı zemine daha eşit dağıtarak kar üzerinde batmayı önlemek
  B) Kar üzerinde daha hızlı hareket etmeyi sağlamak
  C) Karın ayakkabının içine girmesini önlemek
  D) Ayakkabıyı daha rahat hale getirmek

 36. Cevap: A Açıklama:

  Kar ayakkabılarının geniş tabanları, basıncı zemine daha eşit dağıtarak kar üzerinde batmayı önler. 37. Bıçakların kesici yüzeylerinin küçük olması neden olur?

  A) Basıncın artmasına           B) Basıncın azalmasına         
  C) Basıncın eşit dağılmasına    D) Basıncın değişmemesine      
                                 

 38. Cevap: A Açıklama:

  Basınç, kuvvetin yüzey alanına oranıdır. Kesici yüzey küçük olduğunda, aynı kuvvet daha küçük bir alana etki ederek basıncı artırır. 39. Sıvıların uygulamış olduğu basınç aşağıdakilerden hangisine bağlı DEĞİLDİR?

  A) Sıvının derinliğine    B) Sıvının yoğunluğuna   
  C) Sıvının sıcaklığına    D) Sıvının cinsine       
                           

 40. Cevap: C Açıklama:

  Sıvıların uyguladığı basınç, sıvının sıcaklığından bağımsızdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Fen Bilimleri III. Ünite - Basınç - Test 1 Detayları

8.Sınıf Fen Bilimleri III. Ünite - Basınç - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Fen Bilimleri III. Ünite - Basınç - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Fen Bilimleri III. Ünite - Basınç - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Fen Bilimleri III. Ünite - Basınç - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Fen Bilimleri III. Ünite - Basınç - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDENİN HALLERİ VE ISI
  1. Enerji Dönüşümleri ve Öz ısı
  2. Erime - Donma ve Buharlaşma -Yoğuşma Isısı
  3. Isı ve Sıcaklık
  4. Isınma - Soğuma Eğrileri
  5. Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi
 • CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ
  1. Besin Zincirinde Enerji Akışı
  2. Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm
  3. Madde Döngüler

Ayrıca 8.sınıf fen bilimleri dersi III. ünite basınç konusu test soruları 1, mebsianvlari.com tarafından müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Günlük hayatta basıncın değiştirilmesi uygulamalarını belirlemek

Sıvı basıncının yüzey alanına bağımlılığını anlamak

Sıvı basıncının sıvının yoğunluğuna ve yüksekliğine bağımlılığını anlamak

Sıvı basıncı formülünü kullanmak

Sıvıların Basıncı

Sıvıların Basıncı

Gazların Basıncı

Atmosfer Basıncı

Atmosfer Basıncı

9.1.1. Sıvıların basıncı her yöne ilettiklerini kavrar.

9.1.1. Sıvıların basıncı her yöne ilettiklerini kavrar.

9.1.2. Sıvılarda basıncın derinlikle arttığını kavrar.

9.1.1. Sıvıların basıncı her yöne ilettiklerini kavrar.

9.1.1. Sıvıların basıncı her yöne ilettiklerini kavrar.

Katı cisimlerin basınç hesaplamasını anlama.

Kapalı kaplarda sıvıların basınç iletimini anlama.

Gazların basınç iletimini anlama.

Basınç dağılımının günlük yaşam uygulamalarını anlama.

Basınç formülünü anlama.

Sıvıların basıncını etkileyen faktörleri anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Fen Bilimleri III. Ünite - Basınç - Test 1 sınavı 8.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Fen Bilimleri III. Ünite - Basınç - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 30 kere doğru, 26 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Fen Bilimleri III. Ünite - Basınç - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Fen Bilimleri III. Ünite - Basınç - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Fen Bilimleri III. Ünite - Basınç - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Fen Bilimleri III. Ünite - Basınç - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri