6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite (Birey ve Toplum) Test Soruları 2

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite (Birey ve Toplum) Test Soruları 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite (Birey ve Toplum) Test Soruları 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi ilköğretim altıncı sınıf öğrencisi Bahadır’ın evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz?

  A) Sabah uyandığında yatağını düzeltmek
  B) Odasını temiz ve düzenli tutmak
  C) Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek
  D) Ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak

 2. Cevap: D Açıklama:

  İlköğretim altıncı sınıf öğrencisi için ekonomik ihtiyaçları karşılamak uygun bir sorumluluk değildir. Diğer seçenekler ev düzeni, kişisel bakım ve aileyle yardımlaşmayı içeren sorumlulukları ifade eder. 3. Ramazan ve Kurban Bayramlarında aileler, akrabalar, komşular, ve arkadaşlarımızla bir araya geliriz. Dini bayramlarda pek çok geleneği yerine getiririz. Büyüklerimizi ziyaret eder, onların ellerini öperiz. Misafirlere ikramlarda bulunuruz. Dargın olduklarımızla barışırız.

  A) Akrabalık bağlarını güçlendirir.
  B) Hoşgörü ve yardımlaşmayı artırır.
  C) Beslenme tercihlerini belirler.
  D) Komşuluk ilişkilerini geliştirir.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Dini bayramlar, beslenme tercihlerini doğrudan belirlemez. Diğer seçenekler toplumsal etkileşim, yardımlaşma ve aile bağlarını güçlendirmeyi ifade eder. 5. İsmim Yasin Yıldırım, taksicilik yapıyorum. Çocuklarım evimizin neşesidir, onların ödevlerine yardımcı olurum. Annem de bizimle birlikte kalıyor. Akşam eve geldiğimde ilk iş olarak annemin ellerini öper ve bir sıkıntısı olup olmadığını sorarım.

  A) Evlat    B) Şoför    C) Baba    D) Kardeş    

 6. Cevap: D Açıklama:

  Metinde Yasin Bey'in kardeş rolünü üstlendiği belirtilmemiştir. Diğer seçeneklerde bahsedilen roller metinde açıkça ifade edilmektedir. 7. İsmim Zeliha, Hacı Bayram Ortaokulu’nda okuyorum. Karşımızdaki daireye üç çocuklu bir aile taşındı. İlk başlarda onlardan çok hoşlanmadım. Giyim-kuşam ve şiveleri bizden çok farklıydı. Fakat gün geçtikçe ve onları tanımaya başladıkça ne kadar sıcak kanlı ve iyi niyetli insanlar olduklarını anladım. Şimdi onlarla çok iyi anlaşıyorum.

  A) İnsanlar birbirini tanıdıkça ön yargılar artar.
  B) İnsanlar arasındaki iletişim önemlidir.
  C) Ön yargılar arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkiler.
  D) Farklılıklar ön yargılara neden olabilmektedir.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Metin, başlangıçta ön yargıya sahip olan kişinin sonradan fikrini değiştirdiğini vurgular. Bu nedenle C seçeneği doğrudur. 9. Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olan değerlerin, örf ve âdetlerin, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan kültürel öge aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Din    B) Tarih    C) Dil    D) Ahlak    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, kültürel ögelerin nesilden nesile aktarılmasının sağlayan öğenin "tarih" olduğu belirtilmiştir. 11. Kültürel ögelerimizden biri de düğünlerimizdir. Toplumun her kesiminden insanların katılımıyla gerçekleşen düğünlerde türküler söylenir, yemekler verilir ve evlenenlerin mutluluğu için dualar edilir.

  A) Kültürel ögeler toplumda kaynaştırıcı bir özelliğe sahiptir.
  B) Düğünler ülkenin her yerinde aynı şekilde kutlanır.
  C) Düğünlerde dini uygulamalar da yerini almıştır.
  D) Kültürel ögeler bir arada yaşama isteğinin önemli göstergelerinden biridir.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Düğünlerin ülkenin her yerinde aynı şekilde kutlandığına dair metinde bir bilgi verilmemiştir. Diğer seçenekler metinde açıkça ifade edilmektedir. 13. İnsanların piknik yapıp açık havada eğlenme hakları vardır. Ancak piknik yaparken çevreyi kirletmeye hakları yoktur. Çünkü tüm insanların temiz bir çevrede yaşama hakları vardır.

  A) İnsanlar birbirlerinin haklarına saygı göstermelidir.
  B) Kişiler, özgürlük adına başkasının hakkını çiğnememelidir.
  C) İnsanlar sınırsız özgürlüğe sahip olmalıdır.
  D) İnsanlar, haklarını başkalarına zarar vermeden kullanmalıdır.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, insanların sınırsız özgürlüğe sahip olmamaları gerektiği vurgulanmaktadır. Diğer seçenekler metinde açıkça ifade edilmektedir. 15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sonuçlarından biri değildir?

  A) İnsanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir.
  B) Birlik ve beraberlik duyguları artar.
  C) Zengin ile yoksul arasındaki farklılık artar.
  D) Toplumsal huzur ve mutluluk artar.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Sosyal yardımlaşma ve dayanışma, zengin ile yoksul arasındaki farklılıkları azaltmayı amaçlar, bu nedenle C seçeneği yanlıştır. Diğer seçenekler toplumsal dayanışmanın sonuçlarını ifade eder. 17. Bir toplumu millet yapan en önemli özelliklerden biri de ortak bir geçmişe sahip olmasıdır. Geçmişi olmayan bir toplumun geleceği de olmaz. İbn-i Haldun şöyle der: “Ve sen geçmişini bilerek devlet adamlarının bu kapıdan nasıl geçtiğini anlayacaksın.”

  A) Dil    B) Din    C) Dayanışma    D) Tarih    

 18. Cevap: D Açıklama:

  Metinde, bir toplumu millet yapan önemli özelliklerden birinin ortak bir geçmişe sahip olmak olduğu ve bu geçmişi tarih aracılığıyla anlamanın vurgulandığı görülmektedir. 19. Ön yargılar insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler?

  A) Arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirir.
  B) İletişimdeki hataları azaltır.
  C) Kişilerin doğru anlaşılmasını sağlar.
  D) İnsanları birbirinden uzaklaştırır.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Ön yargılar, insanları birbirinden uzaklaştırabilir ve olumsuz etkileyebilir. Diğer seçenekler, ön yargıların olumlu etkilerini ifade eder. 21. Toplumumuzda yaygın olarak görülen bazı uygulamalar şunlardır:
  • Komşuların birbirlerine yemek vermesi
  • Aşure gününde aşure dağıtılması
  • Cenaze evlerine yemek götürülmesi
  • Düğünlerde hediye verilmesi
  Bu uygulamaların;
  I. kültürel devamlılığı sağlama,
  II. birlik ve beraberlik içinde hareket etme,
  III. yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirme
  amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?

  A) Yalnız I    B) I ve II    C) II ve III    D) I, II ve III

 22. Cevap: C Açıklama:

  Verilen uygulamalar, birlik ve beraberlik içinde hareket etme, yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlar. Ancak kültürel devamlılığı sağlama amacı öne çıkmamaktadır. 23. İnsanlar, hayatları boyunca içinde bulundukları grup ve kurumlarda çeşitli roller üstlenirler. Kişi; ailede çocuk, okulda öğrenci, oyun grubunda oyuncu, toplu taşıma aracında yolcu, markette müşteri vb. roller içerisinde olabilir.Bireylerin içinde bulundukları rollerle birlikte kendilerinden beklenen davranışlar da değişmektedir. Örnek olarak doktor bir anneden evde annelik yapması beklenirken, hastanede hastalarını tedavi etmesi ve trafikte sürücü olarak trafik kurallarına uyması beklenir.
  Verilen metne göre;
  I. Bireylerin sorumlulukları üstlendikleri rollere göre değişiklik gösterebilir.
  II. Gün içerisinde bireyler birden fazla rol üstlenebilirler.
  III. Doğuştan edinilen roller yazılı kurallarla belirlenir.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I    B) I ve II    C) II ve III    D) I, II ve III

 24. Cevap: B Açıklama:

  Metinde bireylerin rollerinin değişebileceği ve aynı gün içinde birden fazla rol üstlenebileceği belirtilmektedir. Ancak doğuştan edinilen rollerin yazılı kurallarla belirlendiği bir ifade bulunmamaktadır. 25. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait maddi unsurlar arasında yer alır

  A) Mimari             B) Gelenek-görenek   
  C) Din                D) Tarih             
                       

 26. Cevap: A Açıklama:

  Mimari, bir kültürün maddi unsurlarından biridir ve o kültürün yapıları, inşaatları, sanat eserleri gibi fiziksel özelliklerini ifade eder. 27. Kızılay’ın bu kampanyasının;
  I. misafirperverlik,
  II. yardımseverlik,
  III. cömertlik
  değerlerinden hangilerine katkı sağladığı söylenebilir?

  A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

 28. Cevap: C Açıklama:

  Kızılay'ın kampanyası, yardımseverlik ve cömertlik değerlerini vurgulamaktadır. Misafirperverlik ise bu bağlamda öne çıkan bir değer değildir. 29. Yukarıda verilen uygulamaların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sorunlara hak ve sorumluluk bağlamında çözüm bulunması
  B) Mağdur olan müşterilerin haklarının korunması
  C) Resmi kurumlarda karşılaşılan sorunların giderilmesi
  D) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi

 30. Cevap: A Açıklama:

  Yukarıda verilen uygulamalar, sorunların yardımlaşma ve dayanışma yoluyla çözülmesini hedefler. Bu, sorunlara hak ve sorumluluk bağlamında çözüm bulma anlayışını yansıtır. 31. Bir grubun bütün üyelerine yönelik abartılan, genelleştirilen, olumlu veya olumsuz değerlendirmelere kalıp yargı;
  bir kimse veya olayla ilgili yeterli bilgi edinmeden geliştirilen tutumlara da ön yargı denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir duruma örnek verilebilir?

  A) Yaramaz çocuklar daha zekidir.
  B) Pahalı ürünler daha kalitelidir.
  C) Ahmet bu sınavdan düşük not alır.
  D) Evi ve arabası olan herkes zengindir.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Diğer seçeneklerde genelleme veya ön yargı bulunurken, C seçeneği belirli bir olaya ve kişiye odaklanmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite (Birey ve Toplum) Test Soruları 2 Detayları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite (Birey ve Toplum) Test Soruları 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite (Birey ve Toplum) Test Soruları 2 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite (Birey ve Toplum) Test Soruları 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite (Birey ve Toplum) Test Soruları 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite (Birey ve Toplum) Test Soruları 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ÖĞRENME ALANI : BİREY VE TOPLUM KAZANIMLAR
  1. Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.
  2. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.
  3. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.
  4. Olgu ve görüşü ayırt eder.
  5. Olgu-kavram-genelleme zinciri oluşturur.
  6. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM ÖĞRENME ALANI : BİREY VE TOPLUM KAZANIMLAR
  7. Sosyal Bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder.

Ayrıca 6.sınıf sosyal bilgiler 1.ünite (Birey ve Toplum) test soruları 2; meb kazanım test leri baz alınarak cevap, açıklama ile birlitke hazırlanmıştır

Sorumluluklar ve aile içinde yardımlaşma kavramları ele alınmaktadır.

Dini bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren yönleri vurgulanmaktadır.

Metinde aile içi ilişkiler ve roller ele alınmaktadır.

Metin, ön yargıların insanlar arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir.

Kültürel ögelerin aktarılması ve kültürel miras kavramları ele alınmaktadır.

Kültürel ögelerin toplum birliğini ve geleneksel ritüelleri nasıl yansıttığı ele alınmaktadır.

Bireylerin haklarını kullanırken başkalarına zarar vermemeleri gerektiği ilkesi ele alınmaktadır.

Sosyal yardımlaşmanın toplum içindeki etkileri ele alınmaktadır.

Toplumun tarih bilinci ve ortak geçmişi vurgulanmaktadır.

Bu soru, toplum içindeki dayanışma ve yardımlaşma kültürünü anlamayı hedeflemektedir.

Bu soru, bireylerin rollerini ve bu rollerin değişkenliğini anlama yeteneğini ölçmeyi amaçlar.

Bu soru, kültürel unsurları anlama ve ayırt etme yeteneğini sınar.

Bu soru, toplumsal değerleri ve yardım kuruluşlarının amaçlarını anlama yeteneğini ölçer.

Bu soru, toplumsal sorunlara nasıl yaklaşılması gerektiğini anlama yeteneğini ölçer.

Bu soru, önyargıların tanımını anlama ve örneklerle ilişkilendirme yeteneğini ölçer.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite (Birey ve Toplum) Test Soruları 2 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite (Birey ve Toplum) Test Soruları 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 9 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 42 kere doğru, 103 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite (Birey ve Toplum) Test Soruları 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite (Birey ve Toplum) Test Soruları 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite (Birey ve Toplum) Test Soruları 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Ünite (Birey ve Toplum) Test Soruları 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri