6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Nezaketin hayatta hangi alanlarda kullanılabilir?

  A) Sadece okulda
  B) Yalnızca iş hayatında
  C) Her yerde, aile, okul, iş, arkadaşlar, vs.
  D) Sadece eve karşı

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Her yerde, aile, okul, iş, arkadaşlar, vs. Nezaket, herhangi bir ortamda kullanılabilir ve insanlar arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkiler. Örneğin, okulda öğrenciler arasındaki iletişimi kolaylaştırır, iş hayatında müşteri memnuniyetini artırır, ailede sevgi ve saygı bağlarını güçlendirir ve arkadaşlar arasında dostluğu korur. Bu nedenle, nezaketin her yerde kullanılması önemlidir. 3. Nezaketin insan ilişkilerine etkisi nedir?

  A) İnsanları daha kaba hale getirir.
  B) İnsanların birbirlerine saygı göstermesini sağlar, iletişimde kolaylık sağlar.
  C) İnsanları başkalarına karşı daha üstün gösterir.
  D) İnsanların birbirlerini yok saymalarına neden olur.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Nezaket, insanlar arasındaki ilişkilerde önemli bir rol oynar. İnsanların birbirlerine saygı göstermesini sağlar, iletişimde kolaylık sağlar ve daha olumlu insan ilişkilerine katkıda bulunur. 5. Nezaketin faydaları nelerdir?

  A) İnsanların birbirlerini üstün görmesine neden olur.
  B) İnsanların birbirleriyle iletişim kurmasını zorlaştırır.
  C) İnsanların birbirlerine saygı göstermelerini sağlar ve ilişkileri geliştirir.
  D) İnsanları üzücü bir şey olmadığı sürece nazik olmaya zorlar.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir. Nezaket, insanların birbirlerine saygı göstermesini sağlar ve iletişimde kolaylık sağlar. Nezaketin faydaları arasında insan ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha olumlu bir ortam yaratılması da yer alır. 7. Samimi konuşmanın faydaları nelerdir?

  A) Samimi konuşmanın faydaları arasında insanlarla arasında güven oluşması, sıcak bir ilişki kurulması, yanlış anlaşılmaların önlenmesi ve daha iyi iletişim kurulması sayılabilir.
  B) Samimi konuşmanın faydaları arasında yalan söylemek, başka insanları incitmek ve kendi çıkarlarını korumak gibi olumsuz davranışlar yer almaktadır.
  C) Samimi konuşmanın faydaları arasında para kazanmak, popüler olmak ve başkalarını kontrol etmek gibi konular sayılabilir.
  D) Samimi konuşmanın hiçbir faydası yoktur.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir. Samimi konuşma, insanlar arasında güven oluşmasına, daha iyi ilişkiler kurulmasına, yanlış anlaşılmaların önlenmesine ve daha iyi iletişim kurulmasına yardımcı olabilir. Samimi konuşmanın birçok faydası vardır ve bu nedenle iletişimde önemli bir rol oynar. 9. Samimi konuşmanın temel özellikleri nelerdir?

  A) Samimi konuşmanın temel özellikleri dürüstlük, açıklık, samimiyet, doğruluk, anlayışlılık ve saygıdır.
  B) Samimi konuşmanın temel özellikleri yalan söylemek, başkalarını kırmak, gizlemek, alay etmek ve küçümsemektir.
  C) Samimi konuşmanın temel özellikleri dürüstlük, açıklık, samimiyet, doğruluk, kibir ve inatçılıktır.
  D) Samimi konuşmanın temel özellikleri hilekarlık, dedikodu yapmak, insanları manipüle etmek ve başkalarını kandırmaktır.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Samimi konuşmanın temel özellikleri dürüstlük, açıklık, samimiyet, doğruluk, anlayışlılık ve saygıdır. Dürüstlük, açıklık ve samimiyet, samimi bir konuşmanın temel taşlarıdır. Doğruluk, konuşmanın doğru bilgilerle yapılmasını sağlar. Anlayışlılık, karşı tarafın fikirlerine ve duygularına saygı gösterilmesini gerektirir. Saygı ise, karşındaki kişiye değer verdiğini gösterir. 11. Peygamber Efendimiz neden küçükleri sevmenin önemini vurgulamıştır?

  A) Çocukların masumiyet ve safiyetine duyduğu sevgiden dolayı.
  B) Çocukların gelecekte ümmetin temeli olacakları için.
  C) Çocukların kendi çocukları olabileceğini düşündüğü için.
  D) Çocukların kendisine saygısızlık yapmayacakları için.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Peygamber Efendimiz küçükleri sevmenin önemini vurgulamasının nedeni çocukların masumiyet ve safiyetine duyduğu sevgidir. Bu sevgi, onların gelecekte ümmetin temeli olacakları ve toplumun ileriye gitmesinde önemli bir role sahip olacakları için de önemlidir. 13. Peygamber Efendimiz, büyükleri saymak için neden çaba göstermiştir?

  A) Yaşlıların hayat tecrübelerine saygı duyduğu için.
  B) Yaşlıların kendisine karşı daha saygılı olduğunu düşündüğü için.
  C) Yaşlıların daha zengin ve güçlü olduğunu bildiği için.
  D) Yaşlıların korunmaya ihtiyaç duyduğunu düşündüğü için.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Yaşlıların hayat tecrübelerine saygı duyduğu için. Peygamber Efendimiz, yaşlıların hayat tecrübelerine saygı duyduğu ve onların bilgeliğinden faydalanmak istediği için büyükleri saymak için çaba göstermiştir. Peygamber Efendimiz, yaşlılara karşı saygı ve sevgi duymayı önemseyerek, toplumda saygı kültürünün gelişmesine katkı sağlamıştır. 15. Peygamber Efendimiz, birçok hadisinde çocukların eğitimine önem verdiğini belirtmiştir. Bunun sebebi nedir?

  A) Çocukların toplumun geleceği olduğunu ve iyi bir eğitim almaları gerektiğini düşündüğü için.
  B) Çocukların ahlaki değerlerini öğrenmeleri gerektiğini bildiği için.
  C) Çocukların eğitim almadan sorumluluk sahibi olamayacakları için.
  D) Çocukların eğitim alarak Peygamber Efendimiz'in izinden gitmelerini istediği için.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimiz'in çocukların eğitimine önem vermesinin sebepleri arasında, çocukların toplumun geleceği olduğunu ve iyi bir eğitim almalarının önemli olduğunu düşünmesi, ahlaki değerlerin öğrenilmesi gerektiğini bilmesi, çocukların sorumluluk sahibi olabilmeleri için eğitime ihtiyaç duymaları gibi sebepler yer almaktadır. 17. Peygamber Efendimiz, yaşlı insanların hürmet görmesi gerektiğini belirtmiştir. Buna ek olarak, hangi durumda onlara yardım etmek gerektiğini vurgulamıştır?

  A) Yaşlılar yalnız kaldıklarında.
  B) Yaşlılar hastalandığında.
  C) Yaşlılar yolculuk yaparken.
  D) Yaşlılar yemek yapamadıklarında.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A" şıkkıdır: "Yaşlılar yalnız kaldıklarında." Peygamber Efendimiz, yaşlı insanlara saygı göstermenin yanı sıra, onlara yardım etmek ve onlarla ilgilenmek gerektiğini de vurgulamıştır. Yaşlı insanların yalnız kaldıklarında özellikle yardıma ihtiyaçları olduğu için, onlara yardım etmek insanlık görevidir. 19. Peygamber Efendimiz, büyükleri saymak ve küçükleri sevmek arasında bir bağlantı kurmuştur. Bu bağlantı nedir?

  A) Büyükler saygı görürse, küçükler de saygı görmeye başlar.
  B) Küçükleri sevenler, büyükleri de sevmeye eğilimli olurlar.
  C) Hem büyükleri saymak hem de küçükleri sevmek, insanlara merhamet ve adaleti öğretir.
  D) Hem büyükleri saymak hem de küçükleri sevmek, insanlara insanlık değerlerini öğretir.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Küçükleri sevenler, büyükleri de sevmeye eğilimli olurlar. Peygamber Efendimiz, insanların hem büyükleri sayması hem de küçükleri sevmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu durumda, küçükleri seven insanlar genellikle diğer insanlara karşı da sevecen ve hoşgörülü davranır ve bu sayede büyüklerine de saygı duyarlar. Bu nedenle, büyükleri saymak ve küçükleri sevmek arasında bir bağlantı vardır ve biri diğerini etkiler. 21. Samimi konuşma nedir ve neden önemlidir?

  A) İyi bir hatip olmak için gereklidir.
  B) Karşıdaki kişinin güvenini kazanmak için önemlidir.
  C) Konuşmanın daha ilgi çekici olması için gereklidir.
  D) Sadece arkadaşlık ilişkilerinde önemlidir.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Karşıdaki kişinin güvenini kazanmak için önemlidir. Samimi konuşma, karşındaki kişiyle duygusal bir bağ kurarak iletişim kurmaktır. Bu, karşıdaki kişinin güvenini kazanmaya yardımcı olur ve iletişimdeki açık ve dürüst yaklaşımın devam etmesini sağlar. Samimi konuşmanın önemi, iyi bir iletişim kurmak, insanlarla daha iyi ilişkiler kurmak ve anlaşmazlıkları çözmek için gereklidir. 23. Peygamberimizin hayatında samimi konuşma örnekleri nelerdir?

  A) Sadece arkadaşlarıyla konuşurken samimi olmuştur.
  B) Her zaman samimi ve içten bir iletişim kurmuştur.
  C) Sadece müslümanlarla konuşurken samimi olmuştur.
  D) Samimi konuşmanın önemini vurgulamamıştır.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Her zaman samimi ve içten bir iletişim kurmuştur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatı boyunca samimi konuşma örnekleri sergilemiştir. İletişiminde her zaman samimi, içten ve dürüst bir yaklaşımı benimsemiştir. Örneğin, Müslüman olmayanlarla bile konuşurken onlara saygı ve sevgiyle yaklaşmıştır. Ayrıca, kendisine danışan kişilere de samimi ve dürüst bir şekilde cevaplar vermiştir. Peygamberimizin bu tavırları, onun insanlar arasında güvenilirliği ve sevgi kazanmasını sağlamıştır. 25. Samimi konuşma becerileri nasıl geliştirilebilir?

  A) Konuşmanın tonlamasına dikkat etmek.
  B) Kendine güvenli bir duruş sergilemek.
  C) İyi bir dinleyici olmak.
  D) Tüm seçenekler doğrudur.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Tüm seçenekler doğrudur. Samimi konuşma becerileri, bir bireyin kendini ifade etmesini kolaylaştırır ve iletişimde daha etkili olmasını sağlar. Konuşmanın tonlamasına dikkat etmek, doğru duruş sergilemek ve iyi bir dinleyici olmak, samimi konuşma becerilerini geliştirmek için önerilen bazı yollar arasındadır. Bunların yanı sıra, beden dilini doğru kullanmak, açık ve net konuşmak ve karşısındaki kişiyle empati kurmak da samimi konuşma becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. 27. Hz. Peygamber'in kardeşleri arasındaki ilişki nasıldı?

  A) Kardeşleri arasında sık sık tartışmalar yaşanıyordu.
  B) Hz. Peygamber kardeşleriyle sık sık vakit geçirmezdi.
  C) Hz. Peygamber, kardeşleri arasında adaletli davranır ve aralarındaki sorunları çözmeye çalışırdı.
  D) Hz. Peygamber kardeşleri arasındaki sorunlara hiç müdahale etmezdi.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Hz. Peygamber, kardeşleri arasında adaletli davranırdı ve aralarındaki sorunları çözmeye çalışırdı. Kardeşleri arasındaki ilişkileri düzenlemek için çaba sarf ederdi. 29. Kardeşlik, İslam dininde hangi önemi taşır?

  A) İslam dininde kardeşlik önemli değildir.
  B) Kardeşlik, İslam dininin temel prensiplerinden biridir.
  C) Kardeşlik sadece akrabalık bağlarına dayalıdır.
  D) İslam dininde kardeşlik, yalnızca Müslümanlar arasında geçerlidir.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir, yani kardeşlik İslam dininin temel prensiplerinden biridir. İslam dininde kardeşlik, insanlar arasında karşılıklı sevgi, saygı, dayanışma ve yardımlaşma duygularının güçlendirilmesini amaçlar. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette kardeşlik vurgulanmaktadır. 31. Hz. Peygamber, kardeşler arasında adaletli davranmanın önemine değinmiştir. Buna göre, bir kişinin akrabası olsa bile onun hakkına nasıl davranılmalıdır?

  A) Akrabasının hakkını ihmal etmeli.
  B) Akrabasına diğer insanlardan daha fazla hak tanımalı.
  C) Adaletli davranarak akrabasına da diğer insanlara olduğu gibi hak vermelidir.
  D) Akrabalarına sadece maddi yardımda bulunmalıdır.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C olan bu soruda, Hz. Peygamber'in kardeşler arasında adaletli davranmanın önemine değindiği ifade edilmektedir. Buna göre, bir kişinin akrabası olsa bile onun hakkına nasıl davranılması gerektiği sorulmaktadır. Hz. Peygamber'in öğretilerine göre, adaletli davranmak önemlidir ve akrabalık bağı, bir kişinin haklarının göz ardı edilmesine veya diğer insanlardan daha fazla hak tanınmasına sebep değildir. Bu nedenle, bir kişi akrabası olsa bile adaletli davranarak ona diğer insanlara olduğu gibi hak vermeli ve hakkını ihlal etmemelidir. 33. İslam dininde kardeşler arasında saygı ve sevgi göstermek neden önemlidir?

  A) Çünkü insanlar arasında kardeşlik bağları oluşturarak birbirlerine destek olmaları gerekmektedir.
  B) Çünkü kardeşler arasında saygı ve sevgi göstermek, kişilerin dünya ve ahiret mutluluğunu sağlar.
  C) İslam dininde kardeşlik bağı olmayan insanlar birbirlerine saygı göstermezler.
  D) Çünkü kardeşlik bağı sadece kan bağına dayalıdır.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, İslam dininde kardeşler arasında saygı ve sevgi göstermenin önemi sorulmaktadır. Doğru cevap, kardeşler arasında saygı ve sevgi göstermenin kişilerin dünya ve ahiret mutluluğunu sağladığıdır. İslam dinine göre, kardeşlik bağı insanlar arasında dayanışma ve destek olma gerekliliğini beraberinde getirir. Kardeşlik bağı, sadece kan bağına değil, İslam dininin temel prensipleri olan sevgi, saygı ve adalet ilkelerine dayanır. 35. Peygamberimiz, çocukların anne babaya karşı sorumlulukları hakkında ne gibi tavsiyelerde bulunmuştur?

  A) Onların her isteğini yerine getirmeleri gerektiğini söylemiştir.
  B) Sadece birisi tarafından sevildiklerinde o kişiye karşılık vermek zorunda olduklarını söylemiştir.
  C) Onların ihtiyaçlarını anlamaları ve yardımcı olmaları gerektiğini söylemiştir.
  D) Anne babalarına her zaman itaat etmeleri gerektiğini söylemiştir.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C olan bu soruda, Peygamberimiz çocukların anne babaya karşı sorumlulukları hakkında ne gibi tavsiyelerde bulunduğu sorulmaktadır. Peygamberimiz, çocukların anne babalarının ihtiyaçlarını anlamaları ve onlara yardımcı olmaları gerektiğini söylemiştir. Bu tavsiye, çocukların sevgi, saygı ve yardımlaşma duygularını geliştirmelerini ve aile içinde sağlıklı bir iletişim ve ilişki kurmalarını destekler. 37. Çocuklar, anne babalarına karşı sorumlu oldukları durumlarda nasıl davranmalıdır?

  A) Sorunlarını kendi başlarına çözmeye çalışmalıdırlar.
  B) Anne babalarına söylemeden sorunlarını kendileri çözmeye çalışmalıdırlar.
  C) Anne babalarının yardımına başvurmalı ve onların tavsiyelerini dinlemelidirler.
  D) Sorunlarını arkadaşlarıyla veya diğer aile üyeleriyle çözmeye çalışmalıdırlar.

 38. Cevap: C Açıklama: 39. Peygamberimizin hayatında, çocukların anne babaya karşı sorumluluklarının örnekleri nelerdir?

  A) Peygamberimiz çocuklarına çok sert davranarak onlara sorumluluklarını öğretmiştir.
  B) Peygamberimiz, çocuklarına iyi bir model oluşturarak onların sorumluluklarını yerine getirmelerine öncülük etmiştir.
  C) Peygamberimiz, çocukların sorumluluklarını yerine getirmelerine izin vermemiş ve onları korumaya almıştır.
  D) Peygamberimiz, çocukların sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda hiçbir şekilde ilgilenmemiştir.

 40. Cevap: B Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı 3 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Allah’a Güvenmesi ve Sabrı
  3. Peygamberimizin Hayatında Dua ve Tevekkül
  4. Peygamberimizin Kararlılığı ve Cesareti
  5. Peygamberimizin Yeme İçme Adabı
 • SAHABENİN FAZİLETİ
  1. Ayetlerin Diliyle Sahabe
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Genç Sahabiler
  4. Hadislerin Diliyle Sahabe

Ayrıca 6.sınıf peygamberimizin hayatı dersi için 2.döneme ait 2.Yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Nezaketin hayatta her alanda kullanılabilir olduğunu anlamak.

Nezaketin önemini ve neden insan ilişkilerinde önemli olduğunu anlamış olacaklar.

Nezaketin, insan ilişkilerinin geliştirilmesine ve daha olumlu bir ortam yaratılmasına katkısı vardır.

Samimi konuşmanın önemini ve faydalarını anlamış olabilirler.

Samimi konuşmanın temel özelliklerini anlamak ve iletişim becerilerini geliştirmek için faydalıdır.

Çocuklara saygı duymanın önemini ve onların toplumdaki değerini anlama ve onları sevme konularında farkındalık kazanmak söylenebilir.

Peygamber Efendimiz'in yaşlılara saygı göstermesi, insanlar arasında saygı kültürünün gelişmesine ve yaşlıların bilgeliğinden faydalanmaya teşvik etmektedir.

Tarih ve din kültürü alanındaki bilgi ve anlayışını ölçmeyi hedeflemektedir.

Peygamber Efendimiz'in yaşlı insanlara saygı gösterme ve yardım etme konusundaki öğütlerini anlamaktır.

İnsan ilişkilerinde sevgi, saygı, hoşgörü gibi insani değerleri benimseyebilir ve bu değerleri yaşayabilir.

İletişim becerileri ile ilgili olarak, samimi konuşmanın önemini açıklayabilir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatından samimi ve dürüst iletişim örnekleri vererek, günlük hayatta samimi ve doğru iletişimin önemini vurgulamak.

Samimi konuşma becerilerinin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve nasıl geliştirilebileceğini anlamak.

İslam tarihi ve Hz. Peygamber'in hayatı hakkında bilgi edinmeyi sağlamaktadır.

İslam dininin temel prensiplerini anlama ve bu değerleri hayatlarına yansıtma becerisi olarak tanımlanabilir.

Hz. Peygamber'in ahlaki öğretileri ve adalet kavramını anlama becerisini değerlendirir.

İslam dininde kardeşler arasında saygı ve sevgi göstermek önemlidir ve kişilerin manevi yaşamında da kazanımlar sağlar.

Peygamberimizin çocuklarla anne baba ilişkisine dair öğütlerini anlayabilme ve çocukların anne babaya karşı sorumluluklarını kavrayabilme becerisi.

Soru, çocukların sorumluluklarını yerine getirirken anne-babalarına karşı nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgilidir. Doğru cevap, "C) Anne babalarının yardımına başvurmalı ve onların tavsiyelerini dinlemelidirler." seçeneğidir. Çocuklar, sorunlarıyla yalnız başına mücadele etmek yerine anne-babalarından yardım istemeli ve onların tavsiyelerini dinlemelidirler. Bu, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olur ve ailede iletişimi artırır.

Soru, Peygamberimizin hayatında çocukların anne babaya karşı sorumluluklarının örneklerini sormaktadır. Doğru cevap, "B) Peygamberimiz, çocuklarına iyi bir model oluşturarak onların sorumluluklarını yerine getirmelerine öncülük etmiştir." seçeneğidir. Peygamberimiz, çocukların sorumluluklarını yerine getirirken iyi bir model oluşturarak onlara öncülük etmiştir. Bu, çocuklara iyi bir örnek oluşturmuş ve onların sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmuştur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 36 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 489 kere doğru, 189 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri