5. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2.DENEME SINAVI

5. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2.DENEME SINAVI sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 5. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2.DENEME SINAVI CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Hüzün yılında peygamberimizin eşi ve amcası vefat etmiştir.
  B) Peygamberimize ilk inen sure Bakara suresidir.
  C) Sallallâhü aleyhi ve sellem bir salavat cümlesidir.
  D) Peygamberimiz doğduğunda Arap yarım adasında Cahiliye dönemi yaşanmaktaydı.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: B) Peygamberimize ilk inen sure Bakara suresidir. 1. Hüzün yılında, peygamberimizin eşi Hz. Hatice ve amcası Hz. Ebu Talib vefat etmiştir. Bu ifade doğrudur. 2. Peygamberimize ilk inen sure Fatiha suresidir, bu nedenle ifade doğru değildir. 3. "Sallallâhü aleyhi ve sellem" ifadesi, peygamberimize dua etmek ve ona salavat göndermek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade doğrudur. 4. Peygamberimiz doğduğunda Arap yarım adasında Cahiliye dönemi yaşanmaktaydı. Bu ifade doğrudur. 3. Aşağıdakilerden hangisi, “Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler de (melekler) size merha­met etsin.” Hadis-i şerifinin bir yansımasıdır?

  A) Sokak hayvanları için hayvan barınakları kurmak.
  B) Park ve bahçelerdeki çiçekleri koparmamak.
  C) Çetin kış şartlarında ormanlık alanlara yiyecek bırakmak.
  D) Hepsi

 4. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: D) Hepsi. 1. Verilen hadis-i şerifte, yeryüzündekilere merhamet etmenin göktekilerden (meleklerden) de merhamet görmekle ilişkilendirildiği belirtilmektedir. 2. Bu bağlamda, sokak hayvanları için hayvan barınakları kurmak, park ve bahçelerdeki çiçekleri koparmamak, çetin kış şartlarında ormanlık alanlara yiyecek bırakmak gibi davranışlar, merhametin bir yansıması olabilir. 3. Bu hadis-i şerif, insanlara, hayvanlara ve doğaya karşı merhametli olmanın önemini vurgulamaktadır. 5. Peygamber Efendimiz ilk vahyi almadan önce hangi mağarada ibadet ediyordu?

  A) Uhud Mağarası
  B) Sevr Mağarası
  C) Hira Mağarası
  D) Safa Mağarası

 6. Cevap: C Açıklama:Cevap: (C) Hira Mağarası

  Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, ilk vahyi almadan önce her yıl Ramazan ayında, Mekke'nin kuzeydoğusunda bulunan Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'na çekilerek ibadet ve tefekkür ederdi. Bu mağara, Mekke'nin yaklaşık 5 kilometre kuzeydoğusunda, Nur Dağı'nın zirvesinde yer almaktadır. Mağaranın girişi oldukça dardır ve içerisi oldukça karanlıktır.

  Peygamber Efendimiz, Hira Mağarası'nda ibadet ederken, bir gece Cebrail (a.s.) tarafından ilk vahyin kendisine getirildiği rivayet edilir. Bu vahiyle birlikte İslam dini tebliğ edilmeye başlanmıştır.

  Bu nedenle, soruya doğru cevap (C) Hira Mağarası'dır.

 7. Peygamber Efendimiz kaç yaşındayken amcası Ebû Talib'in himayesi altına girdi?

  A) 5 yaşında          B) 8 yaşında
  C) 10 yaşında        D) 12 yaşında

 8. Cevap: B Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, 8 yaşında amcası Ebû Talib'in himayesi altına girmiştir. Peygamber Efendimiz'in babası Abdullah vefat ettiğinde, annesi Hz. Amine tarafından Mekke'de amcası Ebû Talib'in himayesine verilmiştir. Bu durumda Peygamber Efendimiz, 8 yaşında amcasının himayesi altına girmiştir. Ebû Talib, Peygamber Efendimiz'e büyük bir sevgi ve koruma sağlamıştır. 9. Hz. Muhammed, insanların arasında eşitliği ve kardeşliği savunan bir liderdi. O, zengin fakir, Arap Arap olmayan, köle özgür herkesin eşit olduğunu savunmuştur. Hz. Muhammed'in hangi değerlere önem verdiği bilinmektedir?

  A) Eşitlik ve kardeşlik            B) Zenginlik ve güç               
  C) Nefret ve ayrımcılık            D) Kendini beğenmişlik ve kibir   

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı, "A) Eşitlik ve kardeşlik" ifadesidir. Cümlede belirtilen "Hz. Muhammed, zengin fakir, Arap Arap olmayan, köle özgür herkesin eşit olduğunu savunmuştur" ifadesi, Hz. Muhammed'in eşitlik ve kardeşlik değerlerine önem verdiğini göstermektedir. O, insanlar arasında eşitliği ve kardeşliği savunmuş ve herkesin aynı haklara sahip olduğunu vurgulamıştır. 11. Hz. Muhammed kaç yaşındayken ilk vahyi aldı?

  A) 30    B) 40    C) 50    D) 60

 12. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı, "B) 40" şeklindedir. Hz. Muhammed'in ilk vahyi aldığı yaş hakkında bilgi verilmektedir. Doğru cevap "B) 40" seçeneğidir, çünkü Hz. Muhammed, 40 yaşındayken ilk vahyi Hira Mağarası'nda aldığı kabul edilmektedir. 13. Medine Dönemi, İslam tarihinde neden önemlidir?

  A) İslam'ın yayıldığı bir dönemdir.
  B) İslam toplumunun kurumları bu dönemde oluşmuştur.
  C) Savaşlar ve anlaşmalar yaşandığı bir dönemdir.
  D) Hepsi

 14. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: D) Hepsi. Medine Dönemi, İslam tarihinde çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde İslam'ın yayılması hız kazanmış ve İslam toplumunun kurumları oluşmaya başlamıştır. Aynı zamanda bu dönemde savaşlar ve anlaşmalar yaşanmış, İslam'ın siyasi, sosyal ve dini açıdan şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. 15. "Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır söylesin ya da sussun. Kim de susarsa, onun için hayır olur. Kim kötülük yaparsa, ya doğrultmaya gücü yetecek bir söz söylesin ya da sussun. Kim de konuşmazsa, onun için hayır olur." (Hadis-i Şerif) Bu hadis hangi konuda tavsiye vermektedir?

  A) Güzel ahlak            B) Namaz kılmak
  C) Zekat vermek         D) Oruç tutmak

 16. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: A) Güzel ahlak. Verilen hadis, Allah'a ve ahiret gününe inanan kişilerin güzel ahlak sergilemelerini tavsiye etmektedir. Hadiste, ya hayır söylemenin veya susmanın önemli olduğu vurgulanırken, kötülük yapmanın ise engellenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, cevap anahtarı olarak A seçeneği olan "Güzel ahlak" seçeneğini seçmemiz gerekmektedir. 17. "Kim bir mü'mine dünya işlerinde yardımcı olursa, Allah da ona ahiret işlerinde yardımcı olur. Kim de bir mü'minin bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun dünya ve ahiret sıkıntılarını giderir. Kim de bir mü'mini örterse, Allah da onu kıyamet günü örter." (Hadis-i Şerif) Bu hadis hangi konuda bir teşvik içermektedir?

  A) İman etmek                           B) İbadetlerde doğru yolu izlemek      
  C) Müslümanlara yardım etmek            D) İslam'ın yayılmasına yardım etmek   

 18. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) Müslümanlara yardım etmek. Bu hadis, bir mü'minin diğer mü'minlere yardım etmesinin önemini vurgulamaktadır. "Kim bir mü'mine dünya işlerinde yardımcı olursa, Allah da ona ahiret işlerinde yardımcı olur" ifadesiyle mü'minlere yardım etmenin karşılığında Allah'ın yardımının geleceği belirtilmektedir. Aynı şekilde, "Kim de bir mü'minin bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun dünya ve ahiret sıkıntılarını giderir" ifadesiyle de mü'minlere yardım etmenin karşılığında Allah'ın kişinin sıkıntılarını gidermesi söz konusudur. Bu hadis, mü'minlere birbirlerine destek olmaları ve yardım etmeleri konusunda teşvik etmektedir. 19. Peygamberimiz (s.a.v.) hayatı boyunca insanlara nasıl yaklaşmıştır?

  A) Sadece kendisine yakın olan kişilerle ilgilenmiştir.
  B) Herkesi kucaklamış, sevgi ve merhametle yaklaşmıştır.
  C) Sadece Müslüman olanlara yardım etmiştir.
  D) Sadece kendi kabilesindeki insanlarla ilgilenmiştir.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Herkesi kucaklamış, sevgi ve merhametle yaklaşmıştır."dır. Hz. Peygamber, hayatı boyunca herkesi kucaklayan ve sevgi, saygı ve merhametle yaklaşan bir liderdi. Kendisi, insanlara din, ahlak ve adalet gibi konularda örnek olmak için çaba göstermiş ve herkesin ihtiyaçlarına duyarlı olmuştur. Bu yaklaşımıyla, günümüzde de örnek alınabilecek bir liderlik tarzı sergilemiştir. 21. Nezaketin hayatta hangi alanlarda kullanılabilir?

  A) Sadece okulda
  B) Yalnızca iş hayatında
  C) Her yerde, aile, okul, iş, arkadaşlar, vs.
  D) Sadece eve karşı

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Her yerde, aile, okul, iş, arkadaşlar, vs. Nezaket, herhangi bir ortamda kullanılabilir ve insanlar arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkiler. Örneğin, okulda öğrenciler arasındaki iletişimi kolaylaştırır, iş hayatında müşteri memnuniyetini artırır, ailede sevgi ve saygı bağlarını güçlendirir ve arkadaşlar arasında dostluğu korur. Bu nedenle, nezaketin her yerde kullanılması önemlidir. 23. Nezaketin faydaları nelerdir?

  A) İnsanların birbirlerini üstün görmesine neden olur.
  B) İnsanların birbirleriyle iletişim kurmasını zorlaştırır.
  C) İnsanların birbirlerine saygı göstermelerini sağlar ve ilişkileri geliştirir.
  D) İnsanları üzücü bir şey olmadığı sürece nazik olmaya zorlar.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir. Nezaket, insanların birbirlerine saygı göstermesini sağlar ve iletişimde kolaylık sağlar. Nezaketin faydaları arasında insan ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha olumlu bir ortam yaratılması da yer alır. 25. İnanca bağlılık hangi durumlarda gösterilebilir?

  A) Yalnızca namaz kılarken    B) Sadece Kur'an okurken     
  C) Her zaman, her durumda     D) Sadece camide             

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "Her zaman, her durumda" olan bu soruda, inanca bağlılığın sadece belirli durumlarda değil, her zaman ve her durumda gösterilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. İnanca bağlılık, kişinin inandığı değerlere uygun hareket etmesi ve inancını yaşamasıyla ortaya çıkar. Bu nedenle, her zaman ve her durumda inanca bağlı kalmak önemlidir. 27. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in gönderildiği toplumda insanların çoğu hangi inancı benimsemişti?

  A) Tevhid inancı    B) Putperestlik    
  C) Yahudilik        D) Hristiyanlık    
                     

 28. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) putperest bir toplumda gönderilmiştir. İnsanlar putlara tapıyor ve onları tanrı kabul ediyorlardı. 29. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in getirdiği emirlerle insanlara ne göstermiştir?

  A) Dünyada ve ahirette kurtuluşa ermenin yollarını
  B) Zengin olmanın yollarını
  C) Mutlu olmanın yollarını
  D) Başarılı olmanın yollarını

 30. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) getirdiği emirlerle insanlara dünyada ve ahirette kurtuluşa ermenin yollarını göstermiştir. Onlara ibadetlerin nasıl yapılacağını, iyiliklerin ve kötülüklerin neler olduğunu öğretmiştir. 31. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in şefkat ve merhametinin kapsamı ne kadardır?

  A) Sadece insanlarla sınırlıdır
  B) Sadece hayvanlarla sınırlıdır
  C) Sadece bitkilerle sınırlıdır
  D) İnsanlar, hayvanlar ve bitkileri kapsar

 32. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in şefkat ve merhameti sadece insanlarla sınırlı değildir. O, ayrıca hayvanlara ve bitkilere karşı da merhametlidir. Hayvanları incitmemeyi, doğanın dengesini bozmamayı ve çevreyi temiz tutmayı tavsiye etmiştir. 33. Peygamberimiz, kendisine yapılan iyiliklere nasıl karşılık verirdi?

  A) Unuturdu.                     B) İntikam alırdı.              
  C) Misliyle karşılık verirdi.    D) Umursamazdı.                 
                                  

 34. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz, kendisine yapılan iyiliklere misliyle karşılık veren vefalı bir kişiydi. 35. Peygamberimize itaatin Allah'a itaatle bir tutulmasının sebebi nedir?

  A) Peygamberimiz, Allah'ın emrine göre hareket eder.
  B) Peygamberimiz, Allah'ın koruması altındadır.
  C) Peygamberimiz, her zaman doğruluk konuşur.
  D) Peygamberimiz, insanların iyiliğini ister.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimize itaatin Allah'a itaatle bir tutulmasının sebebi, onun her zaman Allah'ın emrine göre hareket ediyor oluşudur. 37. Peygamberimiz, kendisine nasıl salavat getireceklerini soran bazı sahabilere hangi duaları tavsiye etmiştir?

  A) Salli ve barik duaları     B) Salli ve âmin duaları     
  C) Salli ve hamd duaları      D) Salli ve tekbir duaları   
                               

 38. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz, kendisine nasıl salavat getireceklerini soran bazı sahabilere, salli ve barik dualarını tavsiye etmiştir. 39. Peygamberimizin, kendisi için istediğini (Müslüman) kardeşi için de istemedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olmayacağını söylediği hadisteki mesaj nedir?

  A) Müslümanlar birbirlerini sevmelidir.
  B) Müslümanlar birbirlerine yardım etmelidir.
  C) Müslümanlar birbirlerinin hatalarını örtmelidir.
  D) Tüm bunlar

 40. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimizin, kendisi için istediğini (Müslüman) kardeşi için de istemedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olmayacağını söylediği hadisteki mesaj, Müslümanların birbirlerini sevmesi, birbirlerine yardım etmesi ve birbirlerinin hatalarını örtmesidir. 41. Peygamberimiz, gençlere hangi tavsiyelerde bulunmuştur?

  A) İyi giyinmeleri, güzel yemek yemeleri ve eğlenmeleri
  B) Dünya işlerine dalmaları, zengin olmaları ve makam sahibi olmaları
  C) İlim öğrenmeleri, çalışmaları ve zengin olmaları
  D) Kötülüklerden kaçınmaları, iyilik yapmaları ve Allah'a itaat etmeleri

 42. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz, gençlere kötülüklerden kaçınmaları, iyilik yapmaları ve Allah'a itaat etmeleri konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. Gençlerin iyi ahlaklı olmaları, dürüst olmaları ve yardımsever olmaları gerektiğini vurgulamıştır. 43. Peygamberimiz, gençlerin hangi davranışlarını hoş karşılamamıştır?

  A) Çalışmaları, üretmeleri ve başarılı olmaları
  B) İlim öğrenmeleri, ibadet etmeleri ve iyilik yapmaları
  C) Hayırlı işler yapmaları, başkalarına yardım etmeleri ve çevreye duyarlı olmaları
  D) Yalan söylemeleri, hırsızlık yapmaları ve başkalarına zarar vermeleri

 44. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz, gençlerin yalan söylemeleri, hırsızlık yapmaları ve başkalarına zarar vermeleri gibi davranışlarını hoş karşılamamıştır. Gençlerin dürüst olmaları, güvenilir olmaları ve saygılı olmaları gerektiğini vurgulamıştır. 45. Peygamberimiz, hangi sahabiyi Medine'ye öğretmen olarak göndermiştir?

  A) Hz. Ali            B) Hz. Hamza         
  C) Mus'ab b. Umeyr    D) Zeyd b. Hârise    
                       

 46. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz, Mus'ab b. Umeyr'i Medine'ye öğretmen olarak göndermiştir. 47. Peygamberimizin karar verme sürecinde hangi adımları izlediği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Bilgi almadan ve düşünmeden karar vermiştir.
  B) Bilgi almış, üzerinde düşünmüş ve insanlara danışmıştır.
  C) Karar verdikten sonra Allah'a güvenmemiştir.
  D) Karar verdikten sonra tereddüt etmiştir.

 48. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz, bir konu hakkında karar vereceği zaman önce bilgi alır, üzerinde düşünür ve insanlara danışırdı. Bu süreci bitirdikten sonra karar verdiğinde ise Allah'a güvenir ve tereddüt etmeden uygulardı. 49. Peygamberimiz, yemek adabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmemiştir?

  A) Yemeği sağ el ile yemek
  B) Yemeği önümüzden yemek
  C) Yemeği beğenmediğinde açıkça söylemek
  D) Yemeği biraz dinlendikten sonra yemek

 50. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz, yemek adabı ile ilgili olarak yemeyi sağ el ile yemeyi, önümüzden yemeyi, yemeği beğenmediğimizi açıkça söylememeyi ve yemekleri biraz dinlendikten sonra yemeyi tavsiye etmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2.DENEME SINAVI Detayları

5. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2.DENEME SINAVI 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2.DENEME SINAVI Testini Çöz tıklayın. 5. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2.DENEME SINAVI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2.DENEME SINAVI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


5. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2.DENEME SINAVI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Allah’a Güvenmesi ve Sabrı
  3. Peygamberimizin Hayatında Dua ve Tevekkül
  4. Peygamberimizin Kararlılığı ve Cesareti
  5. Peygamberimizin Yeme İçme Adabı
 • SAHABENİN FAZİLETİ
  1. Ayetlerin Diliyle Sahabe
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Genç Sahabiler
  4. Hadislerin Diliyle Sahabe

Ayrıca PEYGAMBERİMİZİN GENÇLİK YILLARI,PEYGAMBERİMİZ VE GENÇLER,KURAN DA PEYGAMBERİMİZ

Verilen ifadelerden hangisinin doğru olmadığı sorulmaktadır.

Verilen hadis-i şerifte ifade edilen merhamet kavramı, sokak hayvanlarına barınaklar kurmak, çiçekleri koparmamak, ormanlık alanlara yiyecek bırakmak gibi davranışlarla yansıtılabilir.

Peygamber Efendimiz'in ilk vahyi aldığı yerin Hira Mağarası olduğunu bilmek ve İslam'ın başlangıcında bu mağaranın önemli bir rol oynadığına dair bir farkındalık geliştirme becerisi.

Peygamber Efendimiz'in babasının vefatı üzerine 8 yaşında amcası Ebû Talib'in himayesi altına girdiğini ve Ebû Talib'in Peygamber Efendimiz'e büyük bir sevgi ve koruma sağladığını bilmek.

Cevap anahtarıyla birlikte bu soru, "Hz. Muhammed'in eşitlik ve kardeşlik değerlerine önem verdiğini" anlamamızı sağlar.

Bu soru, Hz. Muhammed'in yaşadığı önemli bir olaya ilişkin temel bilgiyi hatırlama becerisini test eder.

Medine Dönemi'nin İslam tarihi açısından önemli olduğunu ve bu dönemde İslam'ın yayılması, toplumunun kurumları oluşması, savaşlar ve anlaşmalar gibi olayların gerçekleştiğini bilmek.

Verilen hadisin güzel ahlakı teşvik ettiğini anlamak ve bu anlamı doğru şekilde belirlemek.

Mü'minlere yardım etmenin önemini kavramak.

Hz. Peygamber'in hayatından örnek alarak, herkesi kucaklayan ve sevgi, saygı ve merhametle yaklaşan bir liderlik tarzı geliştirebilirim.

Nezaketin hayatta her alanda kullanılabilir olduğunu anlamak.

Nezaketin, insan ilişkilerinin geliştirilmesine ve daha olumlu bir ortam yaratılmasına katkısı vardır.

"İnanca bağlılığın, her zaman ve her durumda gösterilmesi gerektiğinin farkında olmak" olarak özetlenebilir.

Öğrencilerin Hz. Muhammed (s.a.v)'in gönderildiği toplumu ve insanların inançlarını öğrenmesini sağlamak.

Öğrencilerin Peygamberimizin getirdiği emirlerin önemini ve insanların kurtuluşu için gerekliliğini anlamasını sağlamak.

Öğrencilerin Peygamberimizin şefkat ve merhametinin kapsamını anlamasını ve onun hayvanlara ve bitkilere karşı da merhametli olduğunu öğrenmesini sağlamak.

Peygamberimizin vefalı bir insan olduğunu öğrenmek.

Peygamberimize itaatin Allah'a itaatle bir tutulmasının sebebinin, onun her zaman Allah'ın emrine göre hareket ediyor oluşu olduğunu öğrenmek.

Peygamberimizin tavsiye ettiği salavat dualarını açıklayabilmek.

Peygamberimizin, kendisi için istediğini (Müslüman) kardeşi için de istemedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olmayacağını söylediği hadisteki mesajı açıklayabilmek.

Öğrenciler, Peygamberimizin gençlere verdiği tavsiyeler hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Peygamberimizin hoş karşılamadığı gençlik davranışları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Peygamberimizin Medine'ye öğretmen olarak gönderdiği sahabinin kim olduğunu bilmek.

Peygamberimizin karar verme sürecini örnek alarak karar almanın önemini kavrar.

Öğrenciler, Peygamberimizin yemek adabı ile ilgili tavsiyelerini öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2.DENEME SINAVI sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2.DENEME SINAVI Testi İstatistikleri

Bu sınav 22 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 318 kere doğru, 137 kere yanlış cevap verilmiş.

5. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2.DENEME SINAVI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2.DENEME SINAVI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2.DENEME SINAVI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5. SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2.DENEME SINAVI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri