2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-30)

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-30) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-30) CEVAPLARI

 1. Ali b. Ebu Talib – Zeyd b. Harise – Enes b. Malik
  Yukarıdaki sahabilerin ortak özelliği nedir?

  A) Küçük yaşlarından itibaren Peygamberimizin büyüttüğü sahabilerdir
  B) Medine’ye Peygamberimizle birlikte hicret etmişlerdir
  C) Peygamberimizden sonra halife olmuşlardır
  D) Peygamberimizin çocuklarıdır

 2. Cevap: A

 3. Peygamberimizin genç sahabelere olan inancıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Peygamberimiz bazı genç sahabeleri vali olarak diğer illere göndermiştir.
  B) Peygamberimiz genç sahabelere özellikle önem vermiştir.
  C) Bazı genç sahabeler peygamberimizin yanında savaşa katılmıştır.
  D) Peygamberimiz sadece erkek genç sahabelere önem vermiştir.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: D) Peygamberimiz sadece erkek genç sahabelere önem vermiştir. Verilen ifadelerin Peygamberimizin genç sahabelere olan inancıyla ilgili doğruluklarını değerlendirmemiz gerekiyor. İfadeler şu şekildedir: A) Peygamberimiz bazı genç sahabeleri vali olarak diğer illere göndermiştir. B) Peygamberimiz genç sahabelere özellikle önem vermiştir. C) Bazı genç sahabeler peygamberimizin yanında savaşa katılmıştır. D) Peygamberimiz sadece erkek genç sahabelere önem vermiştir. İfadeleri incelediğimizde, A, B ve C ifadeleri Peygamberimizin genç sahabelere olan inancıyla ilgili doğru ifadelerdir. Ancak, D ifadesi yanlıştır. Peygamberimiz, erkek genç sahabeler kadar kadın genç sahabelere de önem vermiştir. Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneği olan "Peygamberimiz sadece erkek genç sahabelere önem vermiştir" olarak belirlenir. 5. Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara çerçeve içinde verilen kelimelerden uygun olanı ya­zınız
  Hayır, Saygı, Adalet, Şaka, Sorumlu, Aceleci, İsraf, Sağlık, Kul Hakkı, Mümin, Emanet, Çevre, Bağlılık, Medine, Namaz, Sevr, Sabır, Sağlık, Sevgi, Azim, Hira

  1. Hz. Peygamber güler yüzlü olup, bazen aile bireylerine ……………. yapardı.
  2. Peygamberimiz, “Küçüklerimize …………………… göstermeyen bizden değildir.” buyururdu.
  3. Peygamber Efendimiz, “Çocuklarınız arasında ………………... li davranın.” buyurmuştur.
  4. Sevgili Peygamberimiz, “Hepiniz çobansınız, hepiniz gözetiminiz altındakilerden ………………… su­nuz.” buyurarak, anne babaları uyarırdı.

  5. Doğal kaynakları bilinçsiz ve gereksiz yere tüketmek ………. çerçevesine girmektedir.
  6. Ortak kullanım alanlarını kirletmek …………. ihlâli anlamına gelmektedir.
  7. Allah (c.c.) doğal varlıkları insana bir ………. olarak vermiştir.
  8. ………… elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kişidir.

  9. Yüce Rabb’imiz Bakara sûresinin 45. ayetinde “Sabır ve……………….ile Allah’tan yardım isteyin...” buyurmaktadır.
  10. Hz. Peygamber hicret edeceği zaman Mekkeli müşrikleri yanıltmak ve tedbir için güneydeki ………………..mağarasına gitmiştir.

 6. Cevap:

  1. Hz. Peygamber güler yüzlü olup, bazen aile bireylerine şaka yapardı. (Şaka)

  2. Peygamberimiz, "Küçüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir." buyururdu. (Saygı)

  3. Peygamber Efendimiz, "Çocuklarınız arasında adaletli davranın." buyurmuştur. (Adalet)

  4. Sevgili Peygamberimiz, "Hepiniz çobansınız, hepiniz gözetiminiz altındakilerden sorumlusunuz." buyurarak, anne babaları uyarırdı. (Sorumlu)

  5. Doğal kaynakları bilinçsiz ve gereksiz yere tüketmek israf çerçevesine girmektedir. (İsraf)

  6. Ortak kullanım alanlarını kirletmek çevre ihlali anlamına gelmektedir. (Çevre)

  7. Allah (c.c.) doğal varlıkları insana bir emanet olarak vermiştir. (Emanet)

  8. Sağlık elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kişidir. (Sağlık)

  9. Yüce Rabb'imiz Bakara sûresinin 45. ayetinde "Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin..." buyurmaktadır. (Sabır)

  10. Hz. Peygamber hicret edeceği zaman Mekkeli müşrikleri yanıltmak ve tedbir için güneydeki Hira mağarasına gitmiştir. (Hira)

  Açıklama: 7. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.Doğruysa,paranteze (D),yanlışsa (Y) yazınız.

  [.....] Peygamberimiz kainattaki yaratılışta gördüğü mükemmel uyumdan hareketle Allah’ın varlığına ve birliğine ulaşırdı.
  [.....] Ev,çarşı,okul,park,bahçe,sokak gibi alanlar fiziki çevremizi oluşturur.
  [.....] Doğa sadece canlı varlıklardan oluşur.
  [.....] Allah insanları yeryüzüne bozgunculuk yapsınlar diye gönderdi.
  okul araç ve gereçlerini korumak sorumluluk alanımıza girmez.

 8. Cevap:

  - (D) Peygamberimiz kainattaki yaratılışta gördüğü mükemmel uyumdan hareketle Allah’ın varlığına ve birliğine ulaşırdı.

  - (D) Ev, çarşı, okul, park, bahçe, sokak gibi alanlar fiziki çevremizi oluşturur.

  - (Y) Doğa sadece canlı varlıklardan oluşur.

  - (Y) Allah insanları yeryüzüne bozgunculuk yapsınlar diye gönderdi.

  - (Y) Okul araç ve gereçlerini korumak sorumluluk alanımıza girmez.

  Açıklama:

  İlk ifade doğrudur çünkü Peygamberimiz, kainattaki mükemmel uyum ve düzeni görerek Allah'ın varlığına ve birliğine ulaşırdı. İkinci ifade doğrudur çünkü ev, çarşı, okul, park, bahçe, sokak gibi alanlar fiziki çevremizi oluşturan yerlerdir. Üçüncü ifade yanlıştır çünkü doğa, canlı ve cansız varlıkların tamamını içerir. Dördüncü ifade yanlıştır çünkü Allah insanları yeryüzüne düzeni sağlamaları ve iyilik yapmaları için göndermiştir, bozgunculuk yapmaları için değil. Beşinci ifade yanlıştır çünkü okul araç ve gereçlerini korumak da sorumluluk alanımıza girer. 9. Aşağıdakilerden hangisi, gençlerin Peygamberimizin hayatındaki rolünü vurgular?

  A) Gençler, peygamberimize daima saygılıydılar
  B) Peygamberimiz, gençlerin fikirlerine her zaman önem verirdi
  C) Gençler, peygamberimize sık sık isyan ederlerdi
  D) Peygamberimiz, gençleri hiç dikkate almazdı

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Peygamberimiz, gençlerin fikirlerine her zaman önem verirdi. Peygamberimiz, gençlerin hayatında önemli bir rol oynamış ve onlara değer vermiştir. Gençlerin fikirlerini dinler, onlara rehberlik eder ve onları yetişkinliklerine hazırlar. Peygamberimizin, gençlere olan yaklaşımı, onların yetişmeleri ve topluma katkı sağlamaları konusunda teşvik edici olmuştur. Bu şekilde, gençlerin Peygamberimizin hayatındaki rolü vurgulanır. 11. Peygamberimiz gençlere nasıl davranırdı?

  A) Gençleri hiç dikkate almazdı
  B) Gençleri azarlar ve cezalandırırdı
  C) Gençlere saygı duyar ve onların fikirlerini dinlerdi
  D) Gençleri sürekli olarak eleştirirdi

 12. Cevap: C Açıklama:Cevap: (C)

  Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) gençlere çok değer verir ve onlara saygı duyardı. Onların fikirlerini dinler, onları cesaretlendirir ve onlara yol gösterirdi. Gençlerin İslam'ı öğrenmesi ve yaşamaları için elinden geleni yapardı.

  Peygamberimiz (s.a.v.)'in gençlere karşı olan sevgisi ve saygısı, İslam'ın gençlere verdiği önemi göstermektedir.

  Örnekler:

  * Peygamberimiz (s.a.v.), genç sahabelerin fikirlerini önemser ve onlara değer verirdi. Örneğin, Bedir Savaşı'nda genç sahabelerden olan Hz. Ömer'in fikri, savaşın seyrini değiştirecek kadar önemliydi.
  * Peygamberimiz (s.a.v.), gençleri cesaretlendirmek için onlara örnek olurdu. Örneğin, Hz. Hamza, genç yaşta İslam'ı kabul etmiş ve İslam'ın en büyük komutanlarından biri olmuştu. Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Hamza'yı överek gençlere cesaret verirdi.
  * Peygamberimiz (s.a.v.), gençleri İslam'ı öğrenmeleri ve yaşamaları için teşvik ederdi. Örneğin, gençlerle sık sık sohbet eder, onlara İslam'ı anlatırdı. Ayrıca, gençleri İslam'ı öğrenmeleri için teşvik eden hadisleri de söylerdi.

  Peygamberimiz (s.a.v.)'in gençlere karşı olan sevgisi ve saygısı, günümüzde de örnek alınması gereken bir davranıştır.

 13. İslam'ın tebliğinde gençlerin rolü nedir?

  A) Tebliği yapmak sadece yaşlıların görevidir
  B) Gençler, tebliğ görevinde sadece yardımcı rol oynarlar
  C) Gençlerin tebliği yapmak için de önemli bir rolü vardır
  D) Gençlerin tebliğle ilgisi yoktur

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Gençlerin tebliği yapmak için de önemli bir rolü vardır. İslam'ın tebliğinde gençlerin önemli bir rolü vardır. Gençler, dinin mesajını yaymak, insanlara İslam'ı doğru bir şekilde anlatmak ve davet etmek konusunda aktif olabilirler. Gençler, enerjik, dinamik ve yenilikçi yaklaşımlarıyla toplumda etkili bir şekilde tebliğ yapabilirler. Bu nedenle, gençlerin tebliği yapmak için de önemli bir rolü vardır. 15. Hangisi doğru bir ifade değildir?

  A) Peygamberimiz gençlerin fikirlerine her zaman önem verirdi.
  B) Gençler, peygamberimize daima saygılıydılar.
  C) İslam'ın yayılmasında gençlerin rolü yoktu.
  D) Gençlerin Peygamberimiz'in hayatındaki rolü büyüktü.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) İslam'ın yayılmasında gençlerin rolü yoktu. Bu ifade yanlıştır. İslam'ın yayılmasında gençlerin rolü büyük bir öneme sahiptir. Peygamberimiz döneminde gençler, İslam'ı yaymak ve müslüman toplumunu oluşturmak için aktif bir rol oynamışlardır. Genç sahabiler, İslam'ı benimseyerek yayılmasına katkıda bulunmuşlardır. Bu ifadeyle ilgili yanlışlık, gençlerin İslam'ın yayılmasındaki etkin rolünü göz ardı etmektedir. 17. Hz. Muhammed, tüm insanlara karşı hoşgörülü ve merhametli davranmıştır. Kendisi, İslam dininin temel prensiplerini insanlara öğretmiş ve insanların birbirleriyle barış içinde yaşamasını sağlamıştır. Hz. Muhammed, örnek bir lider ve insandır. Hz. Muhammed, insanlara karşı nasıl davranmıştır?

  A) Kibirli ve acımasız        B) Hoşgörülü ve merhametli   
  C) Hırslı ve açgözlü          D) Yalancı ve dedikoducu     

 18. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed, insanlara karşı hoşgörülü ve merhametli davranmıştır. Kendisi, İslam dininin temel prensiplerini insanlara öğretmiş ve insanların birbirleriyle barış içinde yaşamasını sağlamıştır. Hz. Muhammed, örnek bir lider ve insandır. Hz. Muhammed, tüm insanlara karşı kibirli ve acımasız bir tavır sergilememiş, aksine hoşgörülü ve merhametli bir şekilde davranmıştır. İslam dininin temel prensiplerini insanlara öğretmek, barış, adalet ve sevgi gibi değerleri yaymak amacıyla çaba göstermiştir. Hz. Muhammed'in liderlik tarzı, örnek alınması gereken bir tutum sergilemiştir. 19. Hz. Muhammed'in hayatı ve örnekliği, İslam dini için büyük bir öneme sahiptir. Peygamberimizin güzel ahlakı, insana ve doğaya verdiği değerler, insanlık tarihinin en büyük örneklerindendir. Hz. Muhammed'in hayatı İslam dininde neden önemlidir?

  A) İslam dininin kurucusu olduğu için
  B) Güzel ahlakı ve doğaya verdiği değerler için
  C) Zenginliği ve güçlü bir lider olması için
  D) Tarihsel bir figür olduğu için

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B) Güzel ahlakı ve doğaya verdiği değerler için olarak belirtilmiştir. Hz. Muhammed'in hayatı İslam dininde önemlidir çünkü güzel ahlakı ve doğaya verdiği değerler, İslam'ın temel prensiplerini ve insanların birbirleriyle barış içinde yaşamasını sağlayan örnek davranışları içerir. Hz. Muhammed'in yaşamı, müminlere ahlaki değerleri öğretmek ve İslam'ı doğru bir şekilde yaşamaları için rehberlik etmek amacıyla örnek bir model olarak kabul edilir. O'nun dürüstlüğü, cömertliği, merhameti ve adaleti gibi özellikleri, İslam'ın evrensel mesajını ve insanlığa olan sevgi ve saygıyı yansıtır. 21. Hz. Muhammed'in hayatı, insana sevgi ve hoşgörüyü öğreten bir örnektir. Peygamberimiz, farklı kültür ve inançlara sahip insanlarla barış içinde yaşamayı öğütlemiştir. Hz. Muhammed hangi değerleri insanlara öğretmiştir?

  A) Nefret ve ayrımcılık            B) Sevgi ve hoşgörü               
  C) Kibir ve kendini beğenmişlik    D) Şiddet ve zorbalık             

 22. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B) Sevgi ve hoşgörü olarak belirtilmiştir. Hz. Muhammed'in hayatı, insanlara sevgi ve hoşgörü gibi değerleri öğreten bir örnektir. Peygamberimiz, farklı kültür ve inançlara sahip insanlarla barış içinde yaşamayı teşvik etmiş ve insanların birbirlerine sevgiyle yaklaşmalarını öğütlemiştir. Bu değerler, İslam dininde de önemli bir yer tutar ve Müslümanlar için örnek bir davranış biçimidir. 23. Hz. Muhammed kaç yaşındayken ilk vahyi aldı?

  A) 30    B) 40    C) 50    D) 60

 24. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı, "B) 40" şeklindedir. Hz. Muhammed'in ilk vahyi aldığı yaş hakkında bilgi verilmektedir. Doğru cevap "B) 40" seçeneğidir, çünkü Hz. Muhammed, 40 yaşındayken ilk vahyi Hira Mağarası'nda aldığı kabul edilmektedir. 25. Hz. Muhammed'in ilkeleri arasında hangisi yer almaz?

  A) Adalet    B) Merhamet    C) Sabır    D) Kıskançlık

 26. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Kıskançlık" olarak verilmiştir. Hz. Muhammed'in ilkeleri arasında adalet, merhamet ve sabır yer almaktadır. Ancak kıskançlık bu ilkeler arasında yer almaz. Kıskançlık, olumsuz bir duygu ve davranış biçimi olduğu için Hz. Muhammed'in öğretileri arasında bulunmamaktadır. 27. Hz. Muhammed, insanların seviyesine göre konuşarak hangi özelliği sergilemiş olur?

  A) İnkar etmek.    B) Saygı duymak.    C) Küçümsemek.    D) Kibirli olmak.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Saygı duymak"tır. Hz. Muhammed, farklı kültürlerden ve sosyal sınıflardan insanlarla iletişim kurduğu için, onların seviyesine uygun bir dil kullanarak onlara saygı duyduğunu göstermiştir. Bu, onun empati yeteneği ve diğer insanlara saygı duyma konusundaki örnek davranışlarına örnek teşkil etmektedir. 29. Hz. Muhammed, insanların seviyesine göre konuşarak hangi amaçla hareket ediyordu?

  A) Kendi konforu için.
  B) İnsanları etkilemek için.
  C) İnsanların dinî bilgisini arttırmak için.
  D) Sadece Müslüman olanlarla konuşmak için.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) İnsanların dinî bilgisini arttırmak için. Hz. Muhammed, insanların farklı seviyelerde olduğunu ve herkesin anlama kapasitesinin farklı olduğunu biliyordu. Bu nedenle, insanların anlayabileceği dilden konuşarak onların dinî bilgisini arttırmayı amaçlıyordu. Böylece, herkesin İslam'ı doğru bir şekilde anlaması ve uygulaması için çaba gösteriyordu. 31. Peygamberimiz (s.a.v.) hayatı boyunca insanlara nasıl yaklaşmıştır?

  A) Sadece kendisine yakın olan kişilerle ilgilenmiştir.
  B) Herkesi kucaklamış, sevgi ve merhametle yaklaşmıştır.
  C) Sadece Müslüman olanlara yardım etmiştir.
  D) Sadece kendi kabilesindeki insanlarla ilgilenmiştir.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Herkesi kucaklamış, sevgi ve merhametle yaklaşmıştır."dır. Hz. Peygamber, hayatı boyunca herkesi kucaklayan ve sevgi, saygı ve merhametle yaklaşan bir liderdi. Kendisi, insanlara din, ahlak ve adalet gibi konularda örnek olmak için çaba göstermiş ve herkesin ihtiyaçlarına duyarlı olmuştur. Bu yaklaşımıyla, günümüzde de örnek alınabilecek bir liderlik tarzı sergilemiştir. 33. Peygamberimizin hayatı bize, anne ve babaların çocuklarına karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda örnekler sunar. Bu bağlamda, aşağıdaki davranışlardan hangisi anne babaların çocuklarına karşı uygun bir davranış değildir?

  A) Çocuklarının düşüncelerine ve fikirlerine önem vermek
  B) Çocuklarını sevgiyle ve şefkatle kuşatmak
  C) Çocuklarına öğüt verirken onları azarlamak ve eleştirmek
  D) Çocuklarına söyledikleri şeyleri yapmalarını söylemek ve örnek olmak

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C şıkkı, çocuklara öğüt verirken onları azarlamak ve eleştirmek, uygun bir davranış değildir. Peygamberimizin hayatı, anne babaların çocuklarına sevgiyle, şefkatle yaklaşmaları ve onların düşüncelerine önem vermeleri gerektiği konusunda örnekler sunar. Çocukların gelişimi için olumlu bir ortam sağlanması, eleştiri ve azarlama yerine öğüt verirken pozitif bir dil kullanılması, çocukların kendilerine olan güvenlerini arttırır ve olumlu davranışlar sergilemelerine yardımcı olur. 35. Hz. Muhammed'in Allah Sevgisi konusundaki tavırları nelerdir?

  A) Allah'ın sevgisini kazanmak için nasıl bir davranış sergilediğiyle ilgili hiçbir bilgi yoktur.
  B) Allah'a sevgisi her zaman içten ve samimidir. Hayatı boyunca ibadetlerini aksatmadan yerine getirmiştir.
  C) Allah'ın sevgisine değil, insanların sevgisine önem verirdi.
  D) Allah'ın sevgisini kazanmak için yaptığı her şey sadece bir gösterişten ibaretti.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed'in hayatı boyunca Allah'a sevgisi ve bağlılığı, İslam dininin temelinde yer alan bir prensiptir. Peygamberimiz, Allah'ın emirlerini yerine getirerek ve O'na bağlılığını göstererek hayatını sürdürmüştür. Peygamberimiz, Allah'ın sevgisini kazanmak için gösterdiği çaba ve samimiyetiyle Müslümanlar için örnek teşkil etmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   doğa
23 Mayıs 2023

HEPSİNİ


2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-30) Detayları

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-30) 10 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 30 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-30) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-30) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-30) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Doğru-Yanlış
 • Test


2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-30) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Allah’a Güvenmesi ve Sabrı
  3. Peygamberimizin Hayatında Dua ve Tevekkül
  4. Peygamberimizin Kararlılığı ve Cesareti
  5. Peygamberimizin Yeme İçme Adabı
 • SAHABENİN FAZİLETİ
  1. Ayetlerin Diliyle Sahabe
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Genç Sahabiler
  4. Hadislerin Diliyle Sahabe

Ayrıca

Peygamberimizin genç sahabelere olan inancını anlama ve yanlış ifadeleri belirleme yeteneği.

Bu soru, kelimelerin doğru bağlamda kullanılmasını ve Peygamberimizin öğretilerini anlama becerisini ölçmektedir.

Çevre ve doğal düzenin önemini kavrama, doğa ve insan ilişkisini anlama, sorumluluk bilinci geliştirme.

Peygamberimizin, gençlerin fikirlerine her zaman önem verdiğini ifade etme becerisi.

Peygamberimizin gençlere saygı duyduğunu ve fikirlerini dinlediğini ifade etme becerisi.

İslam'ın tebliğinde gençlerin önemli bir rolü olduğunu ifade etme becerisi.

Yanlış bir ifadeyi tanıma ve düzeltme becerisi.

Hz. Muhammed'in insanlara karşı hoşgörülü ve merhametli bir şekilde davrandığını ve İslam'ın temel prensiplerini yaymak için çaba gösterdiğini anlamak.

Hz. Muhammed'in hayatının İslam dinindeki önemini anlamak ve onun güzel ahlakı ile doğaya verdiği değerlerin İslam'ın temel prensipleriyle uyumlu olduğunu kavramak.

Hz. Muhammed'in hayatı, sevgi ve hoşgörü gibi değerleri insanlara öğretmektedir.

Bu soru, Hz. Muhammed'in yaşadığı önemli bir olaya ilişkin temel bilgiyi hatırlama becerisini test eder.

Bu soru, Hz. Muhammed'in ilkelerini ve bu ilkeler arasında yer almayan bir özelliği tanıma becerisini ölçer.

Hz. Muhammed'in iletişim becerilerinin ve diğer insanlarla saygı dolu iletişim kurma konusundaki örnek davranışlarının önemini anlamak olabilir.

Hz. Muhammed'in farklı insanlarla iletişim kurarken gösterdiği anlayış ve sabır örneğinden yola çıkarak, farklı insanların farklı ihtiyaçları olduğunu anlayabilme ve onlara uygun iletişim kurabilme becerisini kazanmak.

Hz. Peygamber'in hayatından örnek alarak, herkesi kucaklayan ve sevgi, saygı ve merhametle yaklaşan bir liderlik tarzı geliştirebilirim.

Uygun anne-baba davranışlarını ve çocukların gelişimi için olumlu bir ortamın önemini anlamayı hedefleyen bir kazanım öğrenilebilir.

"Hz. Muhammed'in Allah sevgisi konusundaki tutumu ve davranışları" olarak belirtilebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-30) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-30) Testi İstatistikleri

Bu sınav 68 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 770 kere doğru, 108 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-30) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-30) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-30) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-04-30) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri