2021-2022 6.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Türkçe dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

07 Nisan 2022  

“Yarın” sözcüğü hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Ülkemiz yarın daha güzel olacaktır.
B) Arkadaşlarla yarın okulda görüşeceğiz.
C) Yarın havanın yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
D) Yeni işime yarın başlıyorum.

07 Nisan 2022  

“Benim çocukluğumda hemen her yerli evin ayrı bir meyve odası vardır. Kokularının bile bütün canlılığı ile de hafızamda yaşadığı bu oda, zamanla birlikte akıp giden birçok güzelliğimizle artık masal oldu.”
Yukarıdaki cümleler bir yazıdan alınmıştır. Yazıda yazarın çocukluğundan hafızasında kalanlar anlatılmaktadır. Buna göre yazının türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Anı    B) Masal    C) Hikaye    D) Roman

07 Nisan 2022  

Yolun her tümseğinde araba sarsıldıkça Hadiye Hanım, çocukları Şayan ve Cahit’in ellerini tutuyordu. Araba, kasaba meydanındaki evlerinin merdivenleri önünde durdu. Cahit ve Şayan önden fırladılar. Kapının kilidini Cahit açtı...
Bu paragrafın eksik bırakılan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oda kapısına koştu, dışarı çıktı. Sokak kapısının camı arkasında Behzat Bey durmaktaydı. Elindeki mektup zarfını sallıyordu.
B) Hadiye Hanım ve Şayan mutfakta hazırlıklara başlamışlardı. Cahit de sofrayı kurma işini üstlenmişti.
C) Ortalığa bir baktılar, ev temizlenmişti. Sobalar kurulmuştu. Oturma ve yatak odasının sobası yakılmıştı.
D) Cahit annesini gördü. Meydana bakan pencerelerin önünde, koltuğun sol başında, sırtına yastıklar dayalı, yarı oturur vaziyetteydi.

07 Nisan 2022  

“Ahlâkın en temel ilkesi; sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına yapma.”
Aşağıdaki sözlerden hangisi bu cümleyle doğrudan ilgilidir?

A) Ya olduğun gibi görün; ya göründüğün gibi ol.
B) İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.
C) Uzaktan davulun sesi hoş gelir.
D) Düğün seyirciye kolay gelir.

07 Nisan 2022  

(I) Şiir gözetiminde sürekli gurbete gider geliriz. (II) Şiir bir nevi ağarmaya benzer (III) Ben şiire böyle bir teselli gözüyle bakarım. (IV) Şiir; bir sözcük yatırımı, bir
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde şiirin tanımı yapılmıştır?

A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.

07 Nisan 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlıdır?

A) Sanatçı yapıtlarıyla topluma ışık tutar.
B) Karateciler siyah kuşak için çalışıyordu.
C) Oda birden derin bir sessizliğe büründü.
D) O herkesle dalga geçiyordu.

07 Nisan 2022  

Aşağıdaki yargılardan hangisi nesnel yargıdır?

A) Resim sanatı kişilik gelişimini olumlu etkiler.
B) Tiyatro oldukça eğlendirici bir sanat dalıdır.
C) Peyami Safa, ülkemizin yetiştirdiği en büyük yazardır.
D) “Yalnız Efe” öyküsü Ömer Seyfettin’e aittir.

07 Nisan 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Geç uyandığından otobüsü kaçırdı.
B) Sınavı kazandığı için mutluluktan uçuyordu.
C) Aldıklarını evde unutunca geri dönmek zorunda kaldı.
D) Ders çalışmak için uygun saati bekliyor.

07 Nisan 2022  

“Kokmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Dün pişirdiğimiz yemekler kokmuş.
B) Her gelişimde üzeri başka parfüm kokuyor.
C) Ortalık yine savaş kokuyor.
D) Yemekler mis gibi kokuyordu.

07 Nisan 2022  

Çoktandır tiyatroya gitmedim. Neredeyse yıllar oluyor. Oysaki eskiden ne çok giderdim. Gençliğimde ne kadar severdim tiyatroyu. Sonraları oyunları sahnede izlemek yerine okumayı tercih ettim. Buna da alıştım galiba.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Yazarın tiyatroyu çok sevdiğine
B) Yazarın artık yaşlandığına
C) Zamanla hoşlandığı şeylerin değiştiğine
D) Tiyatronun artık eskiden olduğu gibi kimse tarafından izlenmediğine

07 Nisan 2022  

"Bu” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın yerini işaret yoluyla tutmuştur?

A) Bu bilgisayar kaç liraymış?
B) Bunu tek başına yapabilir misin?
C) Bu otobüs Karapürçek’e gider mi?
D) Bu soruların bir benzeri yazılıda çıkacak mı?

07 Nisan 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır?

A) Ayakta bekleyen Kırgız’a seslendi.
B) Azerbaycan’ın güneyinde etkili yağışlar görülüyordu.
C) Zigana Geçidi’nden dağlara doğru tırmandık.
D) Antalya’lı müşteriler sorun çıkardı.

07 Nisan 2022  

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz grubu cümleye "yaklaşık olarak" anlamı katmamıştır?

A) Arabayı ileri geri hareket ettirmeye çalışıyor.
B) Aşağı yukarı on yıldır buralardayız.
C) Hemen hemen onunla aynı kilodaydık.
D) Seminerimiz şöyle böyle bir hafta sürdü.

07 Nisan 2022  

Bir yaz günü. Fakülte birinci sınıfı bitirmiş, tatil için memlekete gelmiştim. Şehrin tek kitapçısında gördüğüm an kapağına vurulduğum "Her Gece Bodrum" elimde. Adını duyduğum ama okumadığım bir yazarın kitabı. Yeni baskısı...
Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen kitap için söylenebilir?

A) Birinci sınıftayken okunması gerektiği
B) Yazarının pek bilinmediği
C) Kapağının dikkat çekici olduğu
D) Kitapçılarda pek bulunmadığı

07 Nisan 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir durumun tekrar etmesi söz konusudur?

A) Uzun zaman bu iş üzerinde çalıştı.
B) Seninle arkadaşlığımızı sürdüreceğiz.
C) Arkadaş seçmede her seferinde başarılı olmuştur.
D) Öğrencilerini çok iyi şekilde eğitmiş.

07 Nisan 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olasılık" anlamı vardır?

A) Bizim suçumuz yok efendim, demeyi çok isterdi.
B) Çocuklarımızın geleceğini şimdiden düşünmemiz gerekir.
C) Biraz daha üzerine gidersen sinirlenip bizi kovabilir.
D) Sen ister gel ister gelme, biz gidiyoruz.

07 Nisan 2022  

Ben hissetmediğim şeyi yazamam. Daha doğrusu yazmak istemem. Halbuki en büyük eserler histen çok mantıkla yazılır. Bu tür eserler yüzyıllar ötesine seslenir. Hissin ağır bastığı eserler kalıcılığını az da olsa yitirir.
Bu parçaya göre yarınlara kalabilen eserlerin özeliği nedir?

A) Hissetmeden yazılmaları
B) Yoğun duygularla yazılması
C) Mantığın ağır basması
D) Güncel konuları işlemesi

07 Nisan 2022  

Senin hem sınıfın hem de okulun birincisi olduğunu bilmiyor değilim. Bu cümleye anlamca en yakın cümle, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınıfın birincisi olduğunu bilmiyordum.
B) Okul birinciliği için çalıştığını herkes biliyor.
C) Hem sınıfın hem de okulun birincisi olduğunu biliyorum.
D) Ne sınıfın ne de okulun birincisiydi.

07 Nisan 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır?

A) Osmanlıca-Türkçe sözlükte bu kelimelerin anlamlarını bulabilirsin.
B) “-lı” eki yapım ekidir ve isimden isim türetir.
C) Yukarı kattan patır-kütür sesler geliyordu.
D) 12-14 yaşı ilk ergenlik yaşı olarak adlandırılıyor.

07 Nisan 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de/-de” lerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Kırtasiyeden defter de alacaksın kalem de.
B) Selen’de bizimle pikniğe geliyor mu?
C) Okul çıkışı bize Songül de uğrayacaktı.
D) Benim test kitabım Barış’ın çantasında kaldı