2021-2022 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Türkçe dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

12 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümleleri tahlil ediniz.

saygısızlar:
.......................... ......................... ................
.......................... ......................... ................
balıkçılın:
.......................... ......................... ................
.......................... ......................... ................
Türkçede:
.......................... ......................... ................
.......................... ......................... ................

12 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerdeki ünsüz benzeşmeleri olan kelimeleri gösteriniz.

Öyle bir konuştu ki, bu konuşma herkesçe beğenildi.

.......................... ......................... ................
Saat üçte köşedeki çiçekçide buluşalım.

.......................... ......................... ................

12 Kasım 2021  

Aşağıdaki dörtlükte anlatılmak istenen nedir? Kısaca açıklayınız.
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.( Mehmet Akif Ersoy)

.......................... ......................... ................

.......................... ......................... ................

.......................... ......................... ................

.......................... ......................... ................

12 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerin doğru olduğunu düşünüyorsanız parantezin içinde (D) yanlış olduğunu düşünüyorsanız (Y) koyunuz.

(     ) “Ozan” ile “şair” eş seslidir.
(     ) “Beyaz elbise çok yakışıyor sana” cümlesi nesnel yargı içeren bir cümledir.
(     ) “Bu inceliğiniz beni çok duygulandırdı.” Cümlesinde “ince” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır.
(     ) Yazarın gezip gördüğü yerleri anlattığı yazılara deneme denir.
(     ) Üç dizeden oluşan şiirlere dörtlük denir.

12 Kasım 2021  

Aşağıdaki deyimleri uygun anlamlarla eşleştiriniz.

a. Can çıkmak,huy çıkmamak   ( )Çok sinirlenmek
b. Gözü dönmek                        ( )Hiçbir şeyini paylaşmamak
c. Günahını bile vermemek      ( )Zamanı boşa harcamak
d. Ağzından bal damlamak       ( )Davranışlarından vazgeçmemek
e. Vakit öldürmek                      ( )Tatlı tatlı konuşmak

12 Kasım 2021  

Aşağıda verilen atasözleri yan taraftaki davranışları eşleştiriniz.

a) Denize düşen yılana sarılır.        ( ) Umudunu kaybetmemek.
b) Ayağını yorganına göre uzat      ( ) Halden anlamamak.
c) Gün doğmadan neler doğar.      ( ) Çaresizlik içinde kalmak.
d) Var ne bilsin, yokun halinden.    ( ) Affetmek.
e) Eğilen baş kesilmez.                   ( ) Ölçülü davranmak.

12 Kasım 2021  

Aşağıdaki kelimelerin kökünü bulunuz. Eklerini ayırınız ve eklerin türünü yazını.

Kitaplıkta: .......................... 
Acelecilikten:  .......................... 
Çiçekçiler:  .......................... 
İngilizcede:  .......................... 
Öğretmenlerden:  .......................... 
Acımasızca :  .......................... 
Tamircinin:  .......................... 

12 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükleri anlam özelliklerine göre (Mecaz, gerçek, yan, terim) noktalı yerlere yazınız.

Çocuğun "burnunda" yara çıkmıştı. (……………………)
Her zaman "burnu" havada gezerdi. (……………………)
"Burun" iltihabı çocuklarda daha sık görülür. (……………………..)
Topa ayakkabının "burnu" ile vurdu. (………………………)

12 Kasım 2021  

Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını yazınız.

Tatil:  .......................... 
Kanun:  .......................... 
Doğu:  .......................... 
Cesur:  .......................... 
Cömert:  .......................... 

12 Kasım 2021  

ÇEVRENİN ETKİSİ
İspanyol yazarı Cervantes (Servantes), “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diyor.” Kişi, yaradılışı ve gidişine uygun kimselerle arkadaşlık kurar. Bu yüzden bir kişinin arkadaşını tanırsak, o kişinin niteliğini de öğrenmiş oluruz.
Arkadaş seçiminin önemi büyüktür. Yanımızda iyi özelliklere sahip biri varsa, biz de ona uyarak iyi olabiliriz. Ondaki beğendiğimiz yanları kendimize uygularız. Sözgelimi, onun dürüstlüğünü, düzenliliğini, kişisel çıkarını ön plânda tutmama huyunu, temizliğini, iyi yazma ve güzel konuşma becerisini, boş zamanlarını olumlu işlerle değerlendirme becerisini... alırız. Giderek başkalarınca beğenilen, aranan,
sevilen bir kişi oluruz.

1. Cervantes’in sözünde ne anlatılmak istenmektedir?

 ..........................  ..........................  .......................... 

 ..........................  ..........................  .......................... 

2. Kişi yaradılışına ve gidişine uygun kimselerle arkadaşlık kurar” cümlesinde ne anlatılmak istenmektedir?
 ..........................  ..........................  .......................... 

 ..........................  ..........................  .......................... 

3. Arkadaşlarımızda bulunan hangi davranışları örnek alırsak başkalarınca beğenilen, aranan, sevilen bir kişi oluruz?

 ..........................  ..........................  .......................... 

 ..........................  ..........................  .......................... 

 ..........................  ..........................  .......................... 

04 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi kök durumunda olan bir sözcüktür?

A) Yazlık    B) Simitçi    C) Balık    D) Bilgi

23 Ekim 2021  

Aşağıdaki cümleleri kutular içinde verilen uygun deyimlerle tamamlayınız.

Nasıl böyle bir hata yaptı hâlâ

............................................

O kadar güzel konuşuyordu ki sanki

............................................

Onun bu acınacak halini görünce

............................................

Bu problem üzerinde çok

............................................

Kadına öyle vurduğunu görünce bir anda

............................................

23 Ekim 2021  

Aşağıdaki cümlelerde hangi söz sanatlarının kullanıldığını boşluklara yazınız.

O tilki gibidir, karda yürür de izini belli etmez. (………...........)
Öğretmen dünya kadar ödev verdi yine. (…………………………)
Rüzgâr sevinçle etrafımızda dolaşıyordu. (…………………………)

23 Ekim 2021  

Aşağıdaki metinden iki deyim bularak cümle içinde kullanınız?
Dedem derdi ki: “Damlaya damlaya göl olur.” “Bu sözüm de kulağına küpe olsun.” demeyi de ihmal etmezdi. Yıllar göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Ben büyüdüm evlendim ve çocuk sahibi oldum. Fakat dedemin söylediği o güzel sözler hala kulaklarımda çınlıyor. Şimdilerde o sözleri ben de kendi çocuklarıma aktarıyorum. Artık dedem yok ama kulağıma küpe ettiğim o güzel sözleri var. Ve ben sevgili dedeme her bayram öncesi Fatihalar gönderip öğrettikleri için ona dualarla teşekkür ediyorum.

1.Deyim:

............................................ ............................................

2.Deyim:

............................................ ............................................

23 Ekim 2021  

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerin doğru olduğunu düşünüyorsanız parantezin içinde (D) yanlış olduğunu düşünüyorsanız (Y) koyunuz.

[....] “Çocuktan” sözcüğünde ünsüz benzeşmesi var.
[....] Bir kişinin fiziksel özellikleri o kişinin dış görünümünü anlatır.
[....] “Dişimin ağrısı beni çok rahatsız ediyor.” Cümlesinde “ağrı” sözcüğü fiil olarak kullanılmıştır.
[....] Bir yazıdan çıkaracağımız sonuç, o yazının ana düşüncesidir.
[....] “Çok kitap okuduğum için Türkçe dersini daha iyi anlıyorum.” Cümlesi sebep-sonuç bildirmektedir.

23 Ekim 2021  

ÜSTÜN BAŞARILAR
Yedi yaşında, sapsarı bir kız vardı. Sarı başaklı bir tarladan çıkıp gelmişti sanki. Adı Fatoş’tu. Doğa, sanki öğle saatlerindeki denizin mavisini gözlerine doldurmuştu. Denize arkasını dönüp onun gözlerine baktığımız zaman, gene denizi görür gibi olurdunuz. O, aksi adamın kızı, berrak bir pınardan çıkıp gelmiş gibi ışık saçardı çevresine.
Her gün yiyecek artıklarına denize dökerdi. Balıklar üşüşürdü kıyıdaki kayalıkların önüne. Balıklar bellemişlerdi Fatoş’un çıkış saatlerini. En küçükler yakından, büyükler biraz uzaktan onun görüntüsünü izlerlerdi. Ana yunus balığı takla atarak, uzaktan seyrederdi onu. Açıklarda dolaşır, öğle saatlerinde Fatoş’u görmek için kıyıya yaklaşırdı.

1. Fatoş’un üç özelliğini yazınız.


2. Fatoş’un babası nasıl bir adamdır?


3. “Berrak bir pınardan çıkıp gelmiş gibi ışık saçardı çevresine.”sözüyle ne anlatılıyor?


4.Metnin Konusu:


5.Metnin Ana fikri:


23 Ekim 2021  

Aşağıdaki kelimeleri büyük ünlü(kalınlık-incelik) uyumuna göre inceleyiniz. Büyük ünlü uyumu kuralı nedir, bilgi veriniz.

Kelebekler : ...................... ...................... ...................... 
Yürüyoruz: ...................... ...................... ...................... 
Öğrencilik: ...................... ...................... ...................... 
Kitapçıdan: ...................... ...................... ...................... 
Sabahleyin: ...................... ...................... ...................... 


23 Ekim 2021  

Aşağıdaki cümlelerde öznel olanların başına (Ö),nesnel olanların başına(N)

[.....] Atatürk,19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı.
[.....] Türk bayrağı, eşsiz bir güzelliğe sahiptir.
[.....] Peygamberimiz 63 yaşında vefat etmiştir.
[.....] Çalıkuşu romanını severek okuyabilirsiniz.
[.....] Şiir okumak insanı rahatlatır.

23 Ekim 2021  

Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan sözcüklerin altını çizip, karşılarına doğru yazılışlarını yazınız.

Bugün günlerden perşenbe : . …………………

Bir kaç kişi yarın gelecek : . ………………....

Bu proğram ne kadar güzel : . …………………

23 Ekim 2021  

Aşağıdaki sözcükleri örnekteki gibi inceleyiniz. Fiil kökü- isim kökü/ yapım eki-çekim eki gösteriniz.
Örnek: sil-------gi
Fiil yapım eki kökü

öğrenciler :.................... ..........................
çizgim      :.................... ..........................
dişçiye     :.................... ..........................
geldi         :.................... ..........................
elbisede   :.................... ..........................