6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


6.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Türkçe dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

12 Ocak 2022  

Aşağıda verilen sözcüklerin aldıkları ekin yapım eki mi çekim eki mi olduğunu yanlarına yazınız.

(…..) yazlık        (…..) seviyor
(…..) öğrenci      (…..) yollar
(…..) eğitim        (…..) saatim
(…..) gemiye      (…..) Dünya’nın
(…..) yorgun      (…..) vatandaş

12 Ocak 2022  

Eski zamanlarda bir kral, saraya giden yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş, kendisi de pencereye oturmuştu.
Yoldan geçenler kayanın etrafından dolaşıp saraya girdiler. Pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirdi. “Halkından bu kadar vergi alıyor, ama yolları temiz tutamıyor vb.”
Sonunda bir köylü çıka geldi ve kayayı da yolun kenarına çekti. Kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu gördü. Açtı. Kese altın doluydu. Bir de kralın notu vardı içinde…“Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir” diyordu kral.

1- Padişah, saraya giden yolun üzerine niçin kocaman bir kaya koydurmuştur?


2- Yoldan geçenler padişahın hakkında neler düşünüyorlar?3- Kayayı yolun kenarına kim çekiyor? Niçin?

12 Ocak 2022  

Aşağıda verilen kelimeleri parantez içinde belirtilen anlam özelliğiyle karşısındaki boşluğa cümle içinde kullanarak yazınız.

yumuşak: (mecaz anlam)
.................. .................. .................... ..............
alçak: (gerçek anlam)
.................. .................. .................... ..............
kol: (yan anlam)
.................. .................. .................... ..............
açı: (terim anlam)
.................. .................. .................... ..............

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan kelimeleri bulup karşılarındaki boşluklara doğrusunu yazınız.

Öğretmenim size birşey söyleyebilir miyim? ( ………………)
Ahmet bir çok kitap okuduğunu söyledi. ( ……………………)
Biletimi THY'dan aldım.. ( …………………)
Ankara'da yapılan yarışmada 2.'inci olmuştum. (.....................) Türkler ilk olarak göktürk alfabesini kullanmışlardır.(..............)

12 Ocak 2022  

Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) yazınız.

(       ) Yaşanmış veya yaşanma ihtimali olan olayların yer, kişi, zamanla beraber anlatıldığı kısa yazılara hikaye denir.
(       ) "Sivrisinek" iki sözcüğünde anlamını kaybetmesi sonucu oluşmuş bir birleşik kelimedir.
(       ) Bir kişinin hayatını yine kendisinin anlatmasına otobiyografi denir.
(       ) Özel isimlere önce yapım eki gelir ve yapım ekinden sonra da çekim eki gelirse çekim ekini kesme işaretiyle ayırırız.
(       ) Kahramanlık anlatan şiir türlerine lirik şiir denir.

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerden öznel anlatımlarının başına (Ö) , nesnel anlatımların başına (N) harfi yazınız

( ….) Bence futbol, basketboldan daha eğlencelidir.
( ….) İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’dur.
(.….) Vergi vermek vatandaşlık görevidir.
( ….) Bana göre Türkçe sınavı çok kolaydı.
( ….) Din ve vicdan özgürlüğü insan hak ve hürriyetlerindendir.

12 Ocak 2022  

Aşağıda verilen cümlelerde yazımı yanlış olan sözcükleri bularak altlarına doğrusunu yazınız.

1. “Bu konuda herhangibir fikrim yok.”
(………………………)
2. “Konuşmacılardan bir kaçını tanıyorum.”
(………………………)
3. “Yanlızca sen gelebilirsin, diğerleri beklesin burada.”
(………………………)
4. “Hiç biriniz ödevi yapmadınız mı?”
(………………………)
5. “Düşmanlar çekilirken herşeyi yakmışlar.
(……………..…)

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki karışık verilen kelimelerden anlamlı cümleler oluşturunuz.

*gerçek / Mimar / Sinan / eserleri /sanatçı/ hala / ayakta / olanlardır/ gibi
…………… ……………………… ………………… ………………

* ekmek / kadar /su/ heykele /şiire / duymuştur /müziğe/ ve /de /ihtiyaç / İnsanoğlu
……………… ………………… ……………… ………………

12 Ocak 2022  

Aşağıda verilen kelimeleri belirtilen anlam özelliğiyle cümlede kullanınız.

yumuşak: (mecaz anlam)
………… …………………… …………..
yüksek: (gerçek anlam)
.................. ............................ ........................
kol:(yan anlam)
…………… …………………… …………………..
açı:(terim anlam)
…………… ………………… ………… …………

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki kelimelerin karşısına basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğunu belirleyiniz.

Kelime            ...............................           
Paşabahçe     ................................            
Bilezikler         ................................            
Mutluluk          ................................            
Defterim          ................................            
Kahvehane      ................................

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki “de ve ki” nin yazımları verilmiştir. Doğru ve yanlış olduklarını başındaki paranteze “D” veya “Y” şeklinde yazınız.

1- (  ) İnsanın nefesindeki mikrop sayısı çok fazla.
2- (  ) Sen de benim kitabım kalmış.
3- (  ) Bizimkini henüz teslim etmediler.
4- (  ) Televizyon da yabancı kelimeymiş.
5- (  ) Büyüklerinizi ziyaret gidinki mutlu olsunlar.
6- (  ) Dostluktaki güzellikler bitmez

12 Ocak 2022  

Aşağıda sözcüklerin (gerçek/mecaz) kullanıldığını an lamda cümlelerin sonlarındaki boşluklara yazınız.

Yaşadığı son olaylar onu yıktı. ___________________
Sağlıklı, sevimli, tatlı bir çocuktu. _________________
Hava soğuk dışarı çıkmayın. ____________________
Sınıfımız yeterli ışık almıyor. ____________________
Yeni sınıfıma çabuk ısındım. ____________________

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” anlamı yoktur?

A) Sınavlardan hep düşük not alıyorum.
B) Çok öfkelenmişti, çünkü işler istediği gibi gitmiyordu.
C) Çok konuştuğundan öğretmen onu uyardı.
D) Hasta olduğu için ödevlerini yapamadı.

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki sözcüklerde hangi ses olayı olduğunu karşısına yazınız.(Ünsüz benzeşmesi, Yumuşama, ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi, ünlü türemesi, ünsüz türemesi, ünlü daralması, kaynaştırma)

Vakti………………………
Önlüğü…………………..
Büyücek………………….
Affettim…………………..
Besliyor………………….
Altışar……………………..

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki sözcüklerde hangi ses olayı olduğunu karşısına yazınız.(Ünsüz benzeşmesi, Yumuşama, ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi, ünlü türemesi, ünsüz türemesi, ünlü daralması, kaynaştırma)

Kitapçı…………………….
Gitti……………………….
Minicik……………………
Başlıyor…………………..
Suyu……………………….
Azıcık……………………..

06 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?

A) Seni gördükçe bir arkadaşımı hatırlıyorum.
B) Bize dostça davranmaya çalışırdı.
C) Kuşçu, çocuklara öfkeyle bağırdı.
D) Gerçekleri öğrenmenin zamanı geldi.

06 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünlü düşmesine uğrayan bir sözcük yoktur

A) Onun yanında boynu bükük duruyor. 
B) Akıl yaşta değil baştadır.
C) Duvara çarpınca burnum kanadı. 
D) Omzunda güzel bir şal vardı. 

06 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ''de'' yanlış yazılmıştır?

A) Sınavlarda başarısı devam ediyor.
B) Şu duvarda güzel bir resim vardı.
C) Benim ödevimi de sen yapar mısın?
D) Onun görevide bir türlü bitmiyor.

06 Ocak 2022  

Bence bu kadar ümitsizliğe kapılma, …
Zor durumda kalan arkadaşına moral vermek isteyen Sarp, sözünü aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle tamamlamalıdır?

A) son pişmanlık fayda etmez.
B) gün doğmadan neler doğar.
C) davulun sesi uzaktan hoş gelir.
D) balık baştan kokar.

06 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisinde “-den, -dan, -ten, -tan” eki cümleye “ayrılma” anlamı katmıştır?

A) Öğretmenimiz, bu sınıftan çok memnunum, dedi.
B) Akşam olunca işçiler fabrikadan çıktı.
C) Sanatçı, mermerden heykeller yapıyordu.
D) Susuzluktan ağzım dilim kurudu.