2021-2022 6.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


6.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Türkçe dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

20 Mayıs 2022  

Ali’nin evin dışına çıktığını ifade eden üç kelimelik bir cümlede “ev” kelimesine aşa­ğıdakilerden hangisi eklenir?

A) –e     B) –de     C) –den     D) –i

20 Mayıs 2022  

(1) Sevgi ve ninesi, Murat Dağı’na varınca öğle yemeği yediler. (2) Tahta oluktan akan buz gibi sudan içtiler. (3) dağın insana huzur veren serin havasını soludular. (4) birlikte çamlıkların altında dolaşıp güleç yüzlü çiçeklere baktılar.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “kişileştirme” vardır?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

20 Mayıs 2022  

"Yalnız" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat görevinde kullanılmıştır?

A) Onun, evde yalnız olduğunu öğrenince şaşırdım.
B) İhtiyar, uzun zamandan beri yalnız yaşıyordu.
C) Köylüler yalnız onun söylediklerini dinlerdi.
D) Size yardım ederim, yalnız siz de bana yardım edeceksiniz.

20 Mayıs 2022  

“Mi'' edatı hangisinde soru edatıdır?

A) Zengin mi zengin bir adamdı.
B) Burada mı oturuyorsunuz.
C) Mektubu okudun mu anlarsın.
D) Okullar tatil oldu mu içime hüzün çöker.

20 Mayıs 2022  

Aşağıdaki olaylardan hangisi üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır?

A) Öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim tümüyle iki oda arasında kurulan bir telefon sistemiyle gerçekleşiyordu. Öğrenci telefonu eline aldı.
B) 1980 yılından bu yana kendi hâlimde yaşıyordum; yoklukla varlık arasında bir yerde.
C) Yalnızlık Allah’a mahsus, derler; herkesin yalnızlığı kendine diye mırıldandım.
D) İlk gençliğim Adana’da geçmişti. Ekmek, kitap ve güneşle iç içeydim. Üniversite yıllarında bunun olacağını düşünmemiştim.

20 Mayıs 2022  

(1) “Sol Ayağım” 100 Temel Eser içerisinde yer alan kitaplardan biridir. (2) Sürükleyici, eğlenceli ve ilham verici bir cesaret öyküsüdür. (3) Beyin felciyle dünyaya gelmiş ve tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamış Christy Brown tarafından yazılmıştır. (4) Yazar, bu eserinde sol ayak parmaklarıyla yazmayı, resim yapmayı ve daktilo kullanmayı çocukluğunda nasıl öğrendiğini anlatmaktadır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde “kişisel duygu ve düşünceler” ifade edilmiştir?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

20 Mayıs 2022  

Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A) İletişim kurmak, birçok sorunu ortadan kaldırır.
B) Aynı dili konuştuğu hâlde anlaşamayan birçok insan vardır.
C) İnsanların birbiriyle anlaşması konuştukları dile değil paylaştıkları duyguya bağlıdır.
D) İnsanlar içlerinde taşıdıkları duyguları çevresindekilerle rahatça paylaşmalıdır.

20 Mayıs 2022  

I. Hay aksi, çorbayı taşırdım ( )
II. Davete katılsam mı, bilmiyorum ( )
III. O öyle bir insan ki ( )
Yukarıdaki cümlelerde ( ) ile belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (!) (?) (…)   B) (.) (.) (…)  C) (!) (?) (.)   D) (!) (.) (…)

20 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gibi” edatı cümleye olasılık anlamı katmıştır?

A) Onun gibi temiz kalpli insan az bulunur.
B) Derneğin çalışmaları bu hafta bitecek gibi.
C) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
D) Bardaktan boşanır gibi yağmur yağıyordu.

20 Mayıs 2022  

“Arkadaşı ile kardeşi geçen hafta tatile uçak ile gitmiş.” cümlesindeki “ile” kelimelerinin görevi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Bağlaç – Bağlaç         B) Edat – Edat
C) Edat – Bağlaç             D) Bağlaç – Edat

20 Mayıs 2022  

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır?

A) Borç yiğidin kamçısıdır.
B) İş, insanın aynasıdır.
C) Kedinin boynuna ciğer asılmaz.
D) Arpa unundan kadayıf olmaz.

20 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde amaç - sonuç ilişkisi vardır?

A) Yabancı dil öğrenmeye yurt dışına gitti.
B) O bize katılamaz çünkü yapılacak işleri var.
C) Yorgun olduğu için işi erken bıraktı.
D) Malzeme yetersizliğinden iş yarım kaldı.

20 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi dilekçede olması gerekenlerden biri değildir?

A) Dilekçenin yazılma tarihi
B) İstek veya şikâyet
C) Dilekçenin yazıldığı kişinin adı
D) Dilekçeyi yazan kişinin adresi

20 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltma­larla ilgili yazım yanlışı vardır?

A) TRT’de yeni bir dizi başlıyor.
B) Bu kitap MEB’nın müfredatına uygundur.
C) Maçı evde TV’den izleyeceğim.
D) TÜBİTAK’ın yayınlarını takip ediyorum.

20 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "neden-sonuç" ilişkisi vardır?

A) Yağmur yağmadığı için bütün tarlalar kurumuştu.
B) Önceden çok yaramazdı ama şimdi uslandı.
C) Yeryüzünde tek dostum sensin.
D) Çevreyi kirletmek doğru değildir.

20 Mayıs 2022  

‘’Küçük ağacın arkasından bize bakıp güldü.’’
Yukarıdaki cümlede hangi sözcükten sonra virgül konursa anlam değişir?

A) Küçük     B) Ağacın    C) Bize     D) Bakıp

20 Mayıs 2022  

“Dünyaya yeni bir çehre kazandırmak istiyorsanız, akıl ve duygu ikilisini göz ardı etmemelisiniz.”
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı doğrultudadır?

A) Dünyaya yeni bir görünüm kazandırmak oldukça zordur.
B) Dünyayı değiştirmek isteyenler akıl ve duygudan yararlanmalıdır.
C) Her insan dünyayı değiştirme düşüncesindedir.
D) Dünyayı tanımak istiyorsan aklını iyi kullanman gerekir.

20 Mayıs 2022  

"İtle yatan bitle kalkar.” atasözüne anlamca en yakın atasözü hangisidir?

A) Emeksiz yemek olmaz.                            
B) Bal bal demekle ağız ballanmaz.
C) Kurt dumanlı havayı sever.                    
D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

20 Mayıs 2022  

“Geçen hafta Bursa’ya bir yolculuk yaptım.” cümlesi aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanırsa öznel bir yargı oluşur?

A) Şehrin girişine hayvanat bahçesi yapılmış.
B) Uludağ karlarla kaplıydı.
C) Yeni yapılan otoyoldan gittim.
D) Bir kez daha etkilendim gördüğüm güzellikten.

20 Mayıs 2022  

Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?

A) Yaz kış demeden çalışırdı.
B) İrili ufaklı ne varsa topladım.
C) Boşboğazlık yapma demiyor muyum?
D) Genç ve yaşlı herkes hayretle bakakaldı.