2021-2022 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

06 Nisan 2022  

Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Hz. Muhammed (s.a.v)'e indirilmiştir.
B) Son ve geçerli olan ilahi kitaptır.
C) Bir gecede bütün olarak indirilmiştir.
D) İçerisinde kıssalar bulundurmaktadır.

06 Nisan 2022  

Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kutsal kitap indirilmiştir?

A) Hz. Adem            B) Hz. Eyüp
C) Hz. İsa                 D) Hz. İbrahim

06 Nisan 2022  

Peygamber kelimesinin diğer ismi hangisidir?

A) Nebi    B) Mesih    C) Neci    D) Halife

06 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi dört kutsal kitaptan biri değildir?

A) İncil    B) Tevrat    C) Kuran-ı Kerim    D) Suhuf

06 Nisan 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Allah tüm peygamberlere kitap göndermiştir.
B) Allah'ın son gönderdiği peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) 'dir.
C) İlk peygamber Hz. Adem'dir.
D) Allah bazı peygamberlere suhuf indirmiştir.

06 Nisan 2022  

Gönderilmiş tüm peygamberlerin ortak özellikleri bulunmaktadır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ortak özelliklerden biridir?

A) Çobanlık yapmış olması
B) Arabistan'dan çıkmış olması
C) Akıllı ve zeki olması
D) Ticaret yapmış olması

06 Nisan 2022  

Peygamberlerin Allah'tan aldıkları buyrukları eksiksiz olarak insanlara iletmesine ..................... denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Fetanet    B) Tebliğ    C) İsmet    D) Sıdk

06 Nisan 2022  

Peygamberlerin zeki, akıllı ve uyanık olması anlamına gelen sıfatı hangisidir?

A) Fetanet    B) Tebliğ    C) İsmet    D) Sıdk

06 Nisan 2022  

I. İsmet: Günahlardan korunmuş olmak
II. Emanet: Güvenilir olmak
III. Sıdk: Doğru olmak
Peygamberlerin sıfatları ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru eşleştirilmiştir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

06 Nisan 2022  

Beş vakit namazlarda bir vakit haricinde geri kalan tüm vakitlerde sünnet farzdan önce kılınmaktadır.
Buna göre;
I. Sabah namazı
II. Öğlen namzı
III. Yatsı namazı
verilenlerden hangisi veya hangilerinde sünnet farzdan önce kılınmaktadır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

06 Nisan 2022  

Namazın şartlarından;
I. Hadesten taharet
II. Necasetten taharet
III. Niyet
verilenlerden hangisi veya hangileri namazın hazırlık şartları arasındadır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

06 Nisan 2022  

Bayram namazı için;
I. Farz ibadettir.
II. Yılda Kurban ve Ramazan bayramı olmak üzere iki kez kılınır.
III. Cemaatle kılınır.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

06 Nisan 2022  

Peygamber efendmizin (s.a.v) Mescid-i Nebi yanına Suffe adında bir yapı  inşa etmiştir.
Buna göre Suffe ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bu alan da ilim öğretilmiştir.
B) Dinin ilme veren önemine örnektir.
C) Bu alanda muallimler ilim öğretmekle görevlendirilmiştir.
D) Bu alanda daha çok ticaret konuşularak, gelir kaynakları artırılmıştır.

06 Nisan 2022  

Gitmesi zorunlu olmayan ve giden bir kişini diğerlerini de temsil edebildiği namaz hangisidir?

A) Cenaze namazı        B) Cuma namazı
C) Yatsı namazı            D) Öğlen namazı

06 Nisan 2022  

Aşağıda verilen namaz vakitlerinden hangisi diğerlerine göre farklıdır?

A) Cenaze namazı        B) Cuma namazı
C) Yatsı namazı            D) Öğlen namazı

06 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi farz namazı değildir?

A) Cuma namazı         B) Bayram namazı
C) Akşam namazı        D) Yatsı namazı

06 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’ın peygamberlere vahiy göndermesinin sebeplerinden birisi değildir?

A) İnsanlara doğru ve yanlışı göstermek
B) Allah’a nasıl ibadet edeceklerini öğretmek
C) İnsanlara ahlaki öğütler vermek
D) Peygamberleri diğer insanlardan üstün tutmak

06 Nisan 2022  

Aşağıdaki peygamberlerden hangisi kendisine dört büyük kitabın indirildiği peygamberlerden birisi değildir?

A) Hz. Nuh            B) Hz. Musa
C) Hz. İsa              D) Hz. Muhammed

06 Nisan 2022  

Namaza hazırlık şartlarından birisidir. Örtülmesi gereken yerleri örtmek anlamına gelir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanıma tanıma uyar?

A) İstikbal-i Kıble        B) Rüku
C) Vakit                       D) Setr-i Avret

06 Nisan 2022  

I- Cemaatle kılınması zorunlu olan bir namazdır.
II- Yıl içerisinde 52 kez kılınır.
III- En az iki rekatını kılmak zorunludur.
Yukarıda yazılanlardan hangisi Cuma ve Bayram namazlarının ortak özelliğidir?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III    D) II ve III