2021-2022 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


6.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

23 Mayıs 2022  

“Bir kimsenin kusurlu veya eksik yönlerini küçümseyerek söz, işaret veya yazı ile eğlence konusu yapmaktır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu tür davranışlardan birisi değildir?

A) Başkalarını küçük görmek
B) Tanımadığın kişiler hakkında olumlu düşünmek
C) İnsanlarla dalga geçer gibi konuşmak
D) Kaş göz işareti ile alay etmek

23 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biridir?

A) Necasetten Taharet          B) Kıyam
C) İftitah Tekbiri                     D) Kıraat

23 Mayıs 2022  

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde peygamberlerin gönderiliş amacı en kapsamlı bir şekilde verilmiştir?

A) İbadetleri öğretmek
B) İnsanlara dünya ve Ahiret mutluluğunun yollarını göstermek
C) İman esaslarını öğretmek
D) İnsanlık tarihinden ibretlik olayları anlatmak

23 Mayıs 2022  

"Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme." (İsrâ suresi, 36. Ayet) ayetiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aldatmamak Kur'an'ın bir emridir.
B) Kötü zanda bulunulmamalıdır.
C) Doğruluk islam dinin bir gereğidir.
D) Kesin bilgi sahibi olmadığınız konuda hüküm vermemeliyiz.

23 Mayıs 2022  

“Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin; buna gücü yetmezse diliyle onun kötülüğünü söylesin; buna da gücü yetmezse kalbiyle ondan nefret etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir.” (Hadis-i şerif)
Bu hadisten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılır?

A) Haramlar açıktan işlenmemelidir.
B) Günah işlemek kişiyi dinden çıkarır.
C) Kötülüklere karşı duyarlı olunmalıdır.
D) Kişi, her kötülüğe farklı tepki vermelidir.

23 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan kıssa­ların amaçlarından biri değildir?

A) Peygamberlerin hepsinin aynı amaç için gönderildi­ğini göstermek
B) Peygamberlerin verdikleri mücadeleyi anlatmak
C) İnsanların yaşanan olaylardan ders almalarını sağ­lamak
D) İnsanların, kültürel olarak bilgilerini artırmak

23 Mayıs 2022  

“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, sorumluluğunuz altında bulunanlara iyi davranın Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.” (Nisa suresi, 36. ayet)
Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ana babaya iyi davranılmalıdır.
B) Yolculara yardımcı olunmalıdır.
C) Allah, kendini beğenenleri sevmemektedir.
D) Allah’a kullukla beraber insanlara da iyi davranılmalıdır.

23 Mayıs 2022  

“Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ suresi, 36. Ayet)
“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın...” (Hucurat suresi,12. Ayet)
Bu ayetlerde eleştirilen ortak nokta aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Kusur araştırmak         B) Gıpta etmek
C) Haset etmek                 D) Kötü zan

23 Mayıs 2022  

Peygamberimiz “Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi bütün yaptığımız iyilikleri tüketen kötü huy” olarak aşağıda­kilerden hangisini ifade etmiştir?

A) Yalan     B) Haset     C) Hırsızlık     D) İftira

23 Mayıs 2022  

Anne-babaya karşı görevlerimiz arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Onlara ”Öf” bile dememeliyiz.
B) Onlara güzel söz söylemeliyiz.
C) Onlar evde yokken istediğimizi yapabiliriz.
D) Onlara her zaman değer vermeliyiz.

23 Mayıs 2022  

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Alay etmek - Zan         B) Kıskançlık - Haset
C) Aldatma - Hile             D) Büyüklenmek - Kibir

23 Mayıs 2022  

"Üzüm üzüme baka baka kararır ” atasözü neyi ifade eder?

A) İnsanlar ahlaken birbirlerinden etkilenirler.
B) İnsanlar birbirlerine iyi davranmalıdırlar.
C) İnsanlar birbirlerini örnek almalıdırlar.
D) Üzümler yavaş yavaş olgunlaşır.

23 Mayıs 2022  

Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapan bir Müslüman İslam’a uygun davranmamış olur?

A) İnsanları bakışlarıyla rahatsız eden
B) İki küs arkadaşını barıştırmaya uğraşan
C) Yere çöp atan birini uyaran
D) Başkalarının hatalarını araştırmayan

23 Mayıs 2022  

İmanın şartları arasında aşağıdakilerden hangileri yoktur?

A) Allah’a İman-Meleklere İman
B) Kadere İman-Ahiret Gününe İman
C) Alimlere İman-Şeyhlere İman
D) Peygamberlere İman-Kutsal Kitaplara İman

23 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından birisi değildir?

A) Hacca gitmek          B) Kurban kesmek
C) Namaz kılmak         D) Oruç tutmak

23 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in temel konularından biri değildir?

A) İnanç     B) İbadet     C) Hikaye     D) Ahlak

23 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi anne-babaya karşı yapmamamız gereken davranışlardandır?

A) Yaşlandıklarında yanlarında olmalıyız.
B) Onlara “öf” bile dememeliyiz.
C) Onları huzurevine vermeliyiz.
D) İsteklerini geri çevirmemeliyiz.

23 Mayıs 2022  

”Yalancının mumu, ………………… yanar.” Atasözündeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sabaha     B) Yatsıya     C) Akşama     D) Yarına

23 Mayıs 2022  

”Bir kimsenin hoşlanmayacağı şekilde arkasından konuşmaya ……………. denir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?

A) gıybet     B) iftira     C) kibir     D) hıyanet

23 Mayıs 2022  

Haset etmek ne anlama gelmektedir?

A) Kıskançlık               B) Büyüklenmek
C) Savurgan olmak     D) Yalan söylemek