2021-2022 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

11 Kasım 2021  

Peygamberlerin akıllı ve zeki olması anlamına gelen özellik ................ 'dir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Fetanet    B) Tebliğ    C) Sıdk    D) İsmet

11 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da adı geçen peygamberlerden biri değildir?

A) Nuh      B) Musa    C) Hızır      D) Yusuf

11 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın beş temel şartından biri değildir?

A) Kelime-i şehâdet getirmek    B) Oruç tutmak            
C) Meleklere inanmak                 D) Zekât vermek

11 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?

A)Hz. Hatice     B) Hz. Ali C) Hz. Zeyd   D) Hz. Ömer

11 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin mucizelerinden değildir?

A) Ay’ı ikiye ayırması        B) Kur’an-ı Kerim
C) Ölüleri diriltmesi         D) Parmağından su fışkırması

11 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden değildir?

A) Son İlahi kitaptır.        B) Dili Arapça’dır
C) Evrensel bir kitaptır   D) Müslümanlara indirilmiştir.

11 Kasım 2021  

Dört büyük kitabın indirilişi sondan başa doğru hangi şıkta doğru sıralanmıştır?

A) Kur’an-ı Kerim- Zebur-İncil-Tevrat
B) Kur’an-ı Kerim-İncil-Zebur-Tevrat
C) Tevrat-İncil-Kur’an-ı Kerim-Zebur
D) Zebur-İncil-Tevrat-Kur’an-ı Kerim

11 Kasım 2021  

I-Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır.
II-Mısır’a hükümdar olmuştur.
III-Mekke’den Medine’ye hicret etmek zorunda kalmıştır.
IV-Babasız dünyaya gelmiştir.
Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi Hz. Yusuf (as) ile ilgilidir?

A) 1           B) 2        C) 3           D) 4

11 Kasım 2021  

Teyemmümle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Su bulunmadığı veya suya ulaşılamadığı zaman yapılır.
B) Toprak veya toprak cinsinden bir şeyle yapılır.
C) Abdesti bozan durumlar teyemmümü de bozar.
D) Namaz kılarken suyun geldiği anlaşılırsa namaza devam edilir.

11 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?

A) Ağza su vermek
B) Yüzü yıkamak
C) Kolları dirseklerle beraber yıkamak
D) Başın dörtte birini mesh etmek

11 Kasım 2021  

I-Ruku    II-Secde  III-Vakit  IV-Kade-i ahire
Yukarıda verilenlerden hangileri namazın içindeki farzlardan değildir?

A) Yalnız I    B) Yalnız III    C) II-IV    D) I-IV

11 Kasım 2021  

Namaz kılarken Rükûda ne söyleriz?

A) Allahu Ekber
B) Rabbena lekel hamd
C) Sübhane Rabbiyel Azim
D) Sübhane Rabbiyel A’la

11 Kasım 2021  

I-Tebliğ
II-İsmet
III-Sünnet
IV-Mucize
Yukarıda verilenlerden hangileri peygamberlerin sıfatlarından değildir?

A) Yalnız I    B) I-III    C) III-IV    D) I-II

11 Kasım 2021  

Peygamberlerin peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allah’ın yardımıyla gösterdikleri ve inanmayanları zor durumda bırakan olağanüstü olaylara ne denir?

A) Vahy    B) Mucize    C) Kitap   D) Din

11 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden birisi değildir?

A) Doğru olmak
B) Güvenilir olmak
C) Akıllı ve zeki olmak
D) Kutsal Kitap gelmiş olması

11 Kasım 2021  

Allah niçin vahiy göndermiştir?

A) İnsanları doğru yola, Allah’a kulluğa ve güzel ahlaka yöneltmek için
B) İnsanların kültürlerini geliştirmeleri ve medeniyetler kurmaları için
C) İnsanların bilim ve teknolojide ilerlemeleri için
D) İnsanların savaşlar kazanarak devletler kurmaları için

11 Kasım 2021  

Kutsal kitaplara iman niçin imanın şartlarındandır?

A) Allah ve ahiretten bahsettikleri için
B) Yüce Allah’ın kelamı ve vahyi oldukları için
C) İnsanlar onları kutsal kitap kabul ettikleri için
D) Çok eski tarihi bilgiler içerdikleri için

11 Kasım 2021  

“ Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten, peygamberler olarak bir melek gönderirdik” Verilen ayette peygamberlerin insanlardan seçilmesinin sebebi olarak gösterilen özellik nedir?

A) Meleklerin peygamberlik yapmak istemedikleri
B) Meleklerin iyi olmadıkları için insanlara örnek olamayacakları
C) Meleklerin peygamberlik yapamayacak olması
D) Yeryüzünde insanların yaşaması ve peygamberlerin insanlara gönderilmesi

11 Kasım 2021  

Allah tarafından peygamberlere verilen ve bazı durumlarda ortaya çıkan olağanüstü olaylara mucize denir. Buna göre hangisi mucize değildir?

A) Hz. Yusuf’un kuyuya atılması
B) Hz. İsa’nın beşikte iken konuşması
C) Hz. Muhammed’in miraca çıkması
D) Hz. Musa’nın Firavun’dan kaçarken kızıl denizi yarması

11 Kasım 2021  

İlahi kitaplar, Allah'ın peygamberlere vahyettiği kitaplardır. İlahi kitaplarda doğru, yararlı ve güzel davranışların neler olduğu yazılıdır. İlahi kitaplarda Allah'ın emirleri, öğütleri ve haramları bildirilmiştir. Bunların yanında geçmişte yaşamış toplumların hikâyeleri de aktarılmıştır.
Yukarıdaki bilgiyi dikkate aldığımızda Kuran'ın içeriği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Geçmişte yaşamış birçok peygamberin hayatı ile ilgi-li hikâyeler anlatılır.
B) Bir Müslüman’ın hangi davranışları yapması gerektiği ve hangi davranışlardan sakınması gerektiğinin bilgisini verir.
C) Kuran'ın tamamı vahiy yoluyla insanlığa gönderilmiş Allah'ın sözüdür.
D) Kuran'da evliyaların hayatların hayat hikâyeleri anlatılmaktadır.