4.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Test Soruları

4.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Test Soruları sınavı 4.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 4.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Test Soruları CEVAPLARI

 1. Mıknatısla ayırma yöntemi hangi tür maddelerin ayrımında kullanılır?

  A) Sıvı maddelerin    B) Gaz maddelerin
  C) Katı maddelerin    D) Karışımların

 2. Cevap: C Açıklama: Mıknatısla ayırma yöntemi, sıvı veya katı maddelerin bileşimlerinden dolayı oluşan karışımların ayrımında kullanılır. Bu yöntem, bir karışımda bulunan maddeleri, mıknatıs uygulanmasıyla mıknatıs çeken ve çekmeyen içerikler arasında ayırarak ayrıştırmak için kullanılır. Mıknatıslanma özelliği farklı olan maddelerin mıknatısla çekilmeleriyle birbirinden ayrılmasıneticesinde, karışım içerisindeki maddeler arasındaki ayrım işlemi tamam

 3. Işık kirliliğinin olumsuz etkileri nelerdir?

  A) Uyku bozukluğu, göz hastalıkları, bitki örtüsü ve hayvan yaşamında bozulma
  B) Yıldızların daha belirgin görülmesi
  C) Doğal güzellikleri korumak için yapılan aydınlatma
  D) Gündüzleri daha iyi görebilmek için yapılan aydınlatma

 4. Cevap: A Açıklama: A) Işık kirliliği, çok parlak veya yanlış aydınlatmaya neden olarak çevre üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilir. Bu etkiler arasında uyku bozukluğu, göz hastalıkları, bitki örtüsü ve hayvan yaşamında bozulma gibi sağlık problemleri bulunmaktadır. B) Ayrıca, işık kirliliği sayesinde gökyüzündeki yıldızlar çok net bir şekilde görülemez ve doğal güzellikleri korumayı amaçlayan aydınlatmalar da etkilenir. C) Işık kirliliğinin faydalı olması bazı durum

 5. Işık kirliliğini önlemek için neler yapılabilir?

  A) Gereksiz ışık kaynaklarını kapatmak
  B) Doğru aydınlatma teknolojileri kullanmak
  C) Işığın yukarıya doğru yayılmasını sağlamak
  D) Hepsi

 6. Cevap: D Açıklama: Cevap: Işık kirliliğini önlemek için, gereksiz ışık kaynaklarını kapatmak, doğru aydınlatma teknolojileri kullanmak ve ışığın yukarıya doğru yayılmasını sağlamak gerekir. Bunların hepsi önemli önlemlerdir ve bu önlemleri almak ışık kirliliğini azaltmaya yardımcı olacaktır.

 7. Mıknatısla ayırma yöntemi aşağıdaki karışımlardan hangisinde kullanılabilir?

  A) Suyun içine tuz karıştırılması
  B) Kumlun suyun içinden süzülmesi
  C) Sirkenin yağdan ayrılması
  D) Çivi ve kumun karıştığı karışımın ayrılması

 8. Cevap: D Açıklama: Mıknatısla ayırma yöntemi, mıknatıs alanına sahip olan bir materyalin diğer materyallerden fiziksel olarak ayrılmasını sağlayan bir uygulamadır. Bu yöntem, çivi ve kumun karışmış olduğu bir karışımda kullanılabilir. Mıknatıslar karışımın içindeki paslanmaz çelik kum ve çivileri çeker ve onları diğer materyallerden fiziksel olarak ayrılmasını sağlar. Ancak, bu yöntem suyun tuz karıştırılması, kumun suyun içinden süzülmesi ve sirkenin yağdan ayrılması gibi

 9. Maddenin hangi halleri vardır?

  A) Katı, sıvı, gaz            B) Katı, sıvı, gaz, plazma   
  C) Katı, sıvı                 D) Sıvı, gaz, plazma         

 10. Cevap: A Açıklama: Cevap: Maddenin katı, sıvı ve gaz halleri bulunmaktadır. Plazma ve diğer birkaç özel durum dahil olmak üzere, maddenin genellikle bu üç temel hali vardır. Özellikle, katı ve sıvı hâli arasında durulabilir, ancak gaz hâlindeyken hava çok farklıdır. Plazma ise atomların parçalarından oluşan, iletken ve elektriksel enerjiyi taşıyabilen bir maddedir.

 11. Gaz maddeler hangi özellikleri gösterir?

  A) Şekilleri değişebilir, hacimleri değişebilir
  B) Şekilleri değişebilir, hacimleri değişmez
  C) Şekilleri değişmez, hacimleri değişebilir
  D) Şekilleri değişmez, hacimleri değişmez

 12. Cevap: A Açıklama: Gaz maddelerin şekilleri değişebilir ve hacimleri değişebilir olduğu için cevap A'dır. Gaz maddeler kabın içinde herhangi bir biçimde bulunur ve bu kabın içindeki hava basıncı, sıcaklık gibi faktörlere bağlı olarak şekilleri ve hacimleri değişebilir. Ayrıca gazlar kompresörler ile basınç altında paketlenebilir. Çünkü gaz molekülleri arasındaki çekim kuvveti çok zayıf olduğundan hava sürtünme etkisiyle bloklanabilir.

 13. Hangisi bir maddenin hacmini ölçmek için kullanılabilir?

  A) Terazi    B) Rulo    C) Su seviyesi    D) Düzlem cetveli

 14. Cevap: C Açıklama: A) Terazi, bir maddenin hacmini ölçmek için kullanılabilir. Bir maddenin hacminin ölçülmesi için, özellikle de ağır malların ölçülmesinde, terazinin kullanılması yaygındır. B) Rulo, bir maddenin hacmini ölçmek için kullanılabilir. Madde toplam hacmi ölçmek için rulo, herhangi bir sıvı, gaz veya katıyı kaydırmak için kullanılır. C) Su seviyesi, bir maddenin hacmini ölçmek için kullanılabilir. Su seviyesi ile belirlenen maddelerin hacimleri, su seviyesi

 15. Hangisi bir maddenin kütle ölçüsü birimidir?

  A) Litre    B) Gram    C) Santimetre    D) Metre

 16. Cevap: B Açıklama: Gram, maddenin kütle ölçüsünün birimi olarak kullanılan en düşük ölçü birimidir. Gram, bir atomun veya molekülün kütlesini ölçmek amacıyla kullanılan altın standarttır. Gram, SI veya metrik sisteminde ortalama su molekülünün kütlesini tek bir kilogram olarak ölçen aynı sistemi kullanan birimdir. Ayrıca, gram, herhangi bir materyalin yoğunluğunu ölçmek için kullanılan kütle ve hacim bölümünün ilk birimidir.

 17. Aşağıdaki özelliklerden hangisi maddenin niteliğini belirlemek için kullanılabilir?

  A) Suya batma veya yüzme
  B) Suyu içme veya içmeme
  C) Elektrik akımını geçirme veya geçirmeme
  D) Sesi yükseltme veya yükseltmeme

 18. Cevap: C Açıklama: C) Elektrik akımını geçirme veya geçirmeme, özelliği maddenin niteliğini belirlemek için kullanılabilir. Bu özellik, maddenin içindeki elektronların hareket yolunun veya pozitif ve negatif yüklerin dağılımına bağlıdır. Bu, iletkenlik, malzemelerin direnç gösterme, analiz etme veya enerjilendirme olanağı sağlayabilir.

 19. Bir maddenin su tarafından emilip emilemeyeceğini belirlemek için hangi özellik kullanılabilir?

  A) Elektrik iletkenliği         B) Renk                        
  C) Mıknatısla çekilebilirlik    D) Su emme kapasitesi          

 20. Cevap: D Açıklama: Maddenin su tarafından emilip emilemeyeceğini belirlemek için su emme kapasitesi özelliği kullanılabilir. Bu özellik, maddenin suyu çekebilme kapasitesini veya kabiliyetini gösterir. Su emme kapasitesi arttıkça, maddenin su tarafından emilme olasılığı da artar. Ayrıca, maddenin hava nüfuzu kapasitesini de göz önüne almak gerekir. Yüksek hava nüfuzu kapasitesine sahip maddeler, daha iyi bir şekilde su tarafından emilir.

 21. Hangi özellik bir maddenin elektrik akımını geçirip geçiremeyeceğini belirlemek için kullanılabilir?

  A) Rengi                   B) Şekli                  
  C) Sertliği                D) Elektrik iletkenliği   

 22. Cevap: D Açıklama: D) Elektrik iletkenliği özelliği, bir maddenin elektrik akımını geçip geçirmeyeceğinin belirlenmesinde kullanılır. Elektrik iletkenliği ölçümleri, maddeleri bir anot ve katot arasında bir akım geçirme imkânının olup olmadığını anlamak amacıyla yapılır. Elektrik iletkenliğini ölçmek için kullanılan cihazlar galvanometrelerdir.

 23. Hangisi maddeye ait bir ölçülebilir özelliktir?

  A) Rengi    B) Lezzeti    C) Hacmi    D) Şekli

 24. Cevap: C Açıklama: Cevap: C şıkkının doğru olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hacim, maddenin dış yüzey alanının üç boyutlu içerisindeki alanı olarak tanımlanan bir kavramdır ve maddelerin miktarını ölçen bir özelliktir. Diğer seçenekler ise maddenin nitelikleri olup, ölçülemez niteliklerdir. Örneğin, rengi, lezzeti ve şekli gibi nitelikler maddelerin çeşitli özelliklerini tanımlar ancak bunlar ölçülebilir değildir.

 25. Bir maddenin kütle ölçüsü ne ile belirlenir?

  A) Gram ölçüsü ile          B) Santimetre ölçüsü ile   
  C) Litre ölçüsü ile         D) Derece ölçüsü ile       

 26. Cevap: A Açıklama: A) Bir maddenin kütle ölçüsü, gram ölçüsü kullanılarak belirlenir. B) Gram biriminde ölçülen ağırlık herhangi bir maddenin kütle ölçüsünün tespit edilmesine yardımcı olur. C) Gram ölçüsü, analitik deneyler gibi laboratuvar ortamında veya doğal ortamda bulunan maddelerin kütle ölçümünün yapılması için kullanılır.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
4.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Test Soruları Detayları

4.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Test Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 4.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 4.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

4.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


4.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ
  1. Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri
  2. Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri
  3. Işık Kirliliği
  4. Ses Kirliliği
  5. Uygun Aydınlatma
 • MİKROSKOBİK CANLILAR VE ÇEVREMİZ
  1. İnsan ve Çevre İlişkisi
  2. Mikroskobik Canlıları Tanıyalım

Ayrıca 4.sınıf fen bilimleri dersi sene sonu test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

4.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Test Soruları sınavı 4.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

4.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 7 kere doğru, 11 kere yanlış cevap verilmiş.

4.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

4.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 4.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

4.Sınıf Fen Bilimleri Sene Sonu Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.