2022-2023 4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test

2022-2023 4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 4.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test CEVAPLARI

 1. Hangi mühendis, binaların tasarımında çalışır?

  A) Makine mühendisi      B) Elektrik mühendisi   
  C) İnşaat mühendisi      D) Yazılım mühendisi    

 2. Cevap: C Açıklama: Cevap: C şıkkı doğru cevaptır. İnşaat mühendisi, binaların tasarımında yer alan projelerin planlanması ve uygulanması sürecinde önemli bir rol oynar. Bunların arasında inşaat sürecinin başlangıcından planlamaya, çizimden uygulamaya kadar her alanda etkinlik sağlamak gibi çalışmalar da dahildir. Ayrıca, mühendisler mimari ve çevresel standartlar ve yaşayan ihtiyaçları dikkate alarak projeleri gerçekleştirmelidir.

 3. Mühendisler, çevreyi korumak için hangi teknolojileri geliştirirler?

  A) Atık yakma teknolojisi        B) Temiz enerji teknolojisi     
  C) Su kirliliği teknolojisi      D) Plastik üretim teknolojisi   

 4. Cevap: B Açıklama: Mühendisler, çevreyi korumak için farklı teknolojiler geliştirirler. Örnek olarak, atık yakma teknolojisi, temiz enerji teknolojisi, su kirliliği teknolojisi ve plastik üretim teknolojisi sayılabilir. Atık yakma teknolojisi, gerekli hammaddelerin elde edilmesine yardımcı olan ve fosil yakıtlardan daha az emisyon oluşturan bir seçenektir. Temiz enerji teknolojisi ise, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmek için kullanılır. Su kirliliği teknolojisi, suda bulunan zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına ve arıtıl

 5. Hangisi bir devre elemanıdır?

  A) Çekiç    B) Pil    C) Kalem    D) Defter

 6. Cevap: B Açıklama: A) Çekiç; motor devrelerinde vidaları sökmek veya bağlamak için kullanılan alet bir devre elemanı değildir. B) Pil; seri veya paralel olarak bağlanarak kullanılan, gerilim ve akım sağlayan elektrik kaynaklarından biri olduğu için devre elemanı olarak kabul edilir. C) Kalem; bir çizim aracı olarak kullanıldığından, devre elemanı olarak kabul edilmez. D) Defter; not almak için kullanılan bir araç olduğundan, devre elemanı olarak kabul edilmez.

 7. Hangi eleman elektrik akımının direncini arttırır?

  A) Pil    B) Anahtar    C) Lamba    D) Direnç

 8. Cevap: D Açıklama: A) Direnç, bir akımın sürekli olarak akım aktarmaya karşı direnç göstermesini sağlayan bir eleman türüdür. B) Direnç, akımın geçişini yavaşlatmak için elektrik akım yolundaki malzemenin hacmine ve malzemenin özelliklerine bağlı olarak değişebilir. C) Direnç, anahtar, pil veya lamba gibi diğer elemanların kullanılmasıyla da arttırılabilir.

 9. Elektrik devresinde direnç arttıkça ne olur?

  A) Akım artar             B) Akım azalır           
  C) Akım sabit kalır       D) Akımın yönü değişir   

 10. Cevap: B Açıklama: A) Elektrik devresinde direnç arttıkça, direncin devredeki akımla olan oransal ilişkisinin azalması sonucu akım azalır. B) Direncin aynı akıma sahip diğer parçalardan daha fazla enerji istemesi ve devrenin voltajının artması, akımın elektrik akımının oluşturulması sürecinde arttırılmasına neden olur. C) Akımın gerilimi, hassas işlemlerde direncin değişebilir oranındaki farklılıklar göz önüne alınarak hesaplanabilir, bu durumda akım yönü değişmez.

 11. Elektrik devreleri neden kapalı bir devre olmalıdır?

  A) Çünkü kapalı devreler daha pahalıdır
  B) Çünkü kapalı devreler daha fazla ışık üretir
  C) Çünkü kapalı devreler daha güvenlidir
  D) Çünkü kapalı devreler daha kısadır

 12. Cevap: C Açıklama: Cevap: Elektrik devrelerinin kapalı olması güvenlik, verimlilik ve kolay kullanım açısından avantajlar sağlar. Kapalı devreler, devrenin etrafını çevreleyen bir kabuk tarafından yalıtılmış olarak herhangi bir arıza durumunda çalışmayı durdurur. Ayrıca, kapalı devreler aşırı akım, gerilim ve diğer tehlikeli koşullara karşı çok daha iyi korunma sağlar. Diğer taraftan, açık devrelerde iletilen elektrik akımı çevreye zararlı maddeler bırakabileceğinden daha riskli olabilir.

 13. Bilim insanları, hangi bilimsel prensipleri kullanarak roketler yaparlar?

  A) Fizik ve kimya          B) Biyoloji ve tıp        
  C) Coğrafya ve jeoloji     D) Dilbilim ve edebiyat   

 14. Cevap: A Açıklama: Bilim insanları, roketleri oluşturmak için fizik prensipleri ve ilgili kimyasal süreçleri kullanırlar. Kimya bilimi roketlerde kullanılan yakıt çeşitlerinin ve fırlatma mekanizmalarının tasarımına yardımcı olurken, fiziksel prensipler roketin hareketini sağlayan itmeyi sağlamak için gereklidir. Ayrıca, havacılık ve uzay teknolojisi alanlarındaki diğer insanlar da roketlerin yörüngesini planlamak için astronomi bilgisine dayanır.

 15. Bir çiftçi, hangi bilimsel prensipleri kullanarak mahsul verimliliğini artırabilir?

  A) Fizik ve kimya          B) Biyoloji ve tıp        
  C) Coğrafya ve jeoloji     D) Dilbilim ve edebiyat   

 16. Cevap: B Açıklama: A) Bir çiftçi, biyoloji, bitki biyolojisi ve beslenme bilimleri gibi bilimsel prensipleri kullanarak meyve, sebze ve diğer tarımsal ürünlerin verimliliğini artırabilir. B) Çiftçilerin toprağın iyi bir şekilde arıtılması ve sulamada daha etkin metotlar uygulaması ile verimliliği, bitki hastalıklarına karşı korunması, gerektiğinde gübre kullanımı ve bitkilerin doğru budama yöntemi uygulanması ile de artırılabilir. C) Çiftçiler ayrıca, çeşitlendirme ve tohumluk kalitesine odaklanarak farklı mey

 17. Uygun aydınlatmanın önemi nedir?

  A) Sadece elektrik faturasını düşürmek için önemlidir
  B) Göz sağlığını korumak ve görme kalitesini artırmak için önemlidir
  C) Sadece evin dekorasyonunu güzelleştirmek için önemlidir
  D) Sadece elektrik tasarrufu yapmak için önemlidir

 18. Cevap: B Açıklama: Cevap: Uygun aydınlatmanın önemi, göz sağlığı ve görme kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi, düşük enerji tüketimine dayalı elektrik faturaları ve evin dekorasyonunu güzelleştirmek için oldukça önemlidir. Uygun aydınlamaya sahip olmanın, rahatsız edici ve göz yorucu ışık olmamasını sağlamak için her biri kendi amaçlarına uygun olarak seçilen doğru ışık kaynaklarının kullanılması gerektiğini içerir. Aynı zamanda, ışığın verimli bir biçimde kullanılmas

 19. Aşağıdakilerden hangisi uygun aydınlatma araçlarından biri değildir?

  A) LED lambalar
  B) Floresan lambalar
  C) Çok sayıda enerji tüketen eski model lambalar
  D) Açık renkli ve yüksek wattajlı lambalar

 20. Cevap: D Açıklama: Cevap D seçeneğidir. LED lambaların ve floresan lambaların enerji tüketimi azdır. Açık renkli ve yüksek wattajlı lambalar ise oldukça enerji tüketen dip notlu artık model lambalardır. Bu nedenle D seçeneği uygun aydınlatma araçlarından biri değildir.

 21. Uygun aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı neden önemlidir?

  A) Sadece elektrik faturasını düşürmek için önemlidir
  B) Sadece evin dekorasyonunu güzelleştirmek için önemlidir
  C) Enerji kaynaklarını korumak ve çevreyi korumak için önemlidir
  D) Sadece ışıkları sürekli açık tutmak için önemlidir

 22. Cevap: C Açıklama: C) Uygun aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı, enerji kaynaklarını korumak ve çevreyi korumak için çok önemlidir. Bununla beraber, bu tür araçların doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, elektrik faturasında da ciddi bir tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca, ışıkları sürekli olarak açık tutmaktan kaçınarak, aydınlatma alanlarının sadece gereken sürelerde ve yoğunlukta kullanılması, evin dekorasyonunu da güzelleştirmektedir.

 23. Bir alışveriş merkezindeki bir mağaza, müşterilerine kâğıt poşet kullanımını teşvik ederek plastik poşet kullanımını azaltmayı hedefliyor. Bu davranış aşağıdakilerden hangisine örnektir?

  A) Kaynak kullanımı    B) Tasarruf
  C) Tutumluluk              D) Geri dönüşüm

 24. Cevap: B Açıklama: Cevap: Mağaza, kâğıt poşet kullanımını teşvik ederek plastik poşet kullanımını azaltmayı hedefleyen bir tutumluluk örneğidir. Böylelikle kullanılan kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasına çalışılmaktadır. Ayrıca, plastik poşetlerin üretiminden kaçınarak tasarruf sağlamaya çalışılmaktadır.

 25. Kıvanç, evde gereksiz yere su kullanmaktan kaçınarak tasarruf sağlamaya çalışıyor. Böylece aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunmuş olur?

  A) Kaynak kullanımı      B) Tasarruf
  C) Tutumluluk                D) Geri dönüşüm

 26. Cevap: B Açıklama: Kıvanç'ın evdeki su kullanımını sınırlandırarak tasarruf sağlama çabası ona tutumluluk becerisi kazandırmıştır. Böylece kaynakların etkin ve verimli kullanımını teşvik etmiştir. Ayrıca enerjiyi daha az harcarken bir yandan da karbon salınımını azaltabilmiştir. Bu faaliyetleriyle Kıvanç hem tasarruf hem de geri dönüşüm alanında katkıda bulunmuş olmuştur.

 27. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı neden önemlidir?

  A) Çünkü enerjinin tükenmesine neden olur.
  B) Çünkü tasarruflu kullanım para tasarrufu sağlar.
  C) Çünkü sadece zenginlerin kullanması gereken araçlardır.
  D) Çünkü tasarruflu kullanımı tehlikelidir.

 28. Cevap: B Açıklama: A) Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımı, çevre kirliliğini azaltmaya ve kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmak için önemlidir. B) Tasarruflu aydınlatma yöntemleri, elektrik faturalarını önemli ölçüde indirmek, yakıt maliyetlerini düşürmek ve verimliliği artırmak için kullanılabilir. C) Aynı zamanda, aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımıyla enerji ve hammadde tüketiminden tasarruf edilmesine yardımcı olur, böylece insan sağlı

 29. Tasarruflu bir tüketici hangi eylemleri yapabilir?

  A) Enerji tasarrufu yapmak için televizyonu açık bırakmak
  B) Uzun banyolar yapmak
  C) Fazla miktarda yiyecekleri çöpe atmak
  D) Lambaları açık bırakmadan evdeki gereksiz elektronik cihazları kapatmak

 30. Cevap: D Açıklama: Tasarruflu tüketiciler, enerji tasarrufu yapmak için evdeki gereksiz elektronik cihazları kapatmalı ve lambaları açık bırakmamalıdır. Ayrıca, uzun süre banyo yapmaktan kaçınarak fazla su ve elektrik harcamayı önlemelidir. Son olarak, çöpe atılması gereksiz yiyecekleri alışveriş yapmadan önce düşünerek satın alınmaması gereken ürünleri almamalıdır.

 31. Hangisi geri dönüştürülebilen bir malzeme değildir?

  A) Cam    B) Kağıt    C) Plastik    D) Kıyafet

 32. Cevap: D Açıklama: A) Cam, geri dönüştürülemeyen bir malzemedir çünkü camın tekrar eritilerek işlenmesi oldukça zor ve maliyetli olur. B) Kağıt ise, kaynaklarının yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir olması nedeniyle, başka amaçlarla kullanılabilir. C) Plastik ise aynı şekilde geri dönüştürülebilir bir malzemedir ve sıklıkla tekrar kullanılır veya plastik maddeyi diğer malzemeye dönüştürmek için kullanılır. D) Kıyafetler ise geri dönüştürülemeyen bir malzemedir çünkü k

 33. Ses kirliliği hakkında hangi ifade doğrudur?

  A) Ses kirliliği sadece insanları etkiler.
  B) Ses kirliliği, doğayı ve canlıları etkileyen bir sorundur.
  C) Ses kirliliği yalnızca gece saatlerinde meydana gelir.
  D) Ses kirliliği, doğal bir olaydır ve insanların müdahalesi gereksizdir.

 34. Cevap: B Açıklama: Doğru cevap B şıkkıdır. Ses kirliliği, insanların yaşadığı ortamların ses seviyesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Ses kirliliğinin çeşitli kaynakları vardır ve insanların farkında oluşuyla bu sorunlar önlenebilir. Ses kirliliği, canlılar ve doğaya büyük zararlar vermektedir; örneğin, kuşların sesleri duymaz hale gelmesine neden olabilmektedir.

 35. Ses kirliliğinin olumsuz etkileri nelerdir?

  A) Uyku bozuklukları, stres, duyma kaybı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.
  B) Ses kirliliği doğal bir olaydır ve herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.
  C) Ses kirliliği sadece hayvanları etkiler, insanları etkilemez.
  D) Ses kirliliği sadece zengin bölgelerde meydana gelir, diğer bölgeleri etkilemez.

 36. Cevap: A Açıklama: A) Ses kirliliği, insan ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabilir. Örneğin, insanlar uyku bozuklukları, stres ve duyma kaybı gibi sağlık sorunları deneyebilir. B) Ses kirliliği diğer çevresel sorunlar gibi yaygın olarak her yerde görülebilir ve etkileri göz ardı edilemez. C) Ses kirliliği aynı zamanda sosyo-ekonomik ayrımlara da yol açabilir, çünkü zengin bölgeler çoğu zaman daha düşük ses seviyelerine sahipken, fakir bölgelerin ses seviyeleri çok

 37. Ses düzeyini artırmak için hangi teknoloji kullanılır?

  A) Kulaklık    B) Hoparlör    C) Mikrofon    D) MP3 çalar

 38. Cevap: B Açıklama: A) Kulaklık, kulaklara doğrudan takılarak ses düzeyini artırmak için kullanılabilir. B) Hoparlör, sesin kolayca yayılmasını ve çevrede daha fazla insana ulaşarak ses düzeyini arttırmak için kullanılır. C) Mikrofon, hava akımının ses dalgalarını yakalayarak ses seviyelerini arttırmak için kullanılır. D) MP3 çalar, dijital olarak depolanmış bilgiyi ses olarak çıkartarak ses düzeyini artırmak için kullanılabilir.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test Detayları

2022-2023 4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test 0 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ
  1. Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri
  2. Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri
  3. Işık Kirliliği
  4. Ses Kirliliği
  5. Uygun Aydınlatma
 • MİKROSKOBİK CANLILAR VE ÇEVREMİZ
  1. İnsan ve Çevre İlişkisi
  2. Mikroskobik Canlıları Tanıyalım

Ayrıca 2022-2023 4.sınıf fen bilimleri 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 4.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 17 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 241 kere doğru, 56 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

4.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  4.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri