2022-2023 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav (TEST)

2022-2023 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Bir önceki harfin harekesi ötre olduğunda hangi harf “harf-i med” olur?

  A) ا     B) و     C) ى     D) ء

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir, çünkü bir harfin harekesi ötürüldüğünde "harf-i med" olan harf و (vav)'dır. A) ا: Bu harf harekesi ötürüldüğünde "harf-i med" olmaz. B) و: Bu harf harekesi ötürüldüğünde "harf-i med" olur. C) ى: Bu harf harekesi ötürüldüğünde "harf-i med" olmaz. D) ء: Bu bir harekesi olmayan sessiz harftir, dolayısıyla harekesi ötürüldüğünde "harf-i med" olmaz. 3. Aşağıdaki tanımlardan yanlış olanı işaretleyini.

  A) Ötre harekesi kalın harfleri u, ince harfleri u/ü sesi ile okutur.
  B) Üstün harekesi kalın harfleri a, ince harfleri e sesi ile okutur.
  C) Şedde harfleri uzatarak okutur.
  D) Tenvin, kelimelerin son harekesinde yer alır.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C seçeneğidir. Şedde harfleri uzatarak okutulmaz, aksine aynı harfin tekrarlandığını ve üzerindeki harekesiz harfle birleştirilerek okunması gerektiğini belirtir. Diğer seçenekler doğru tanımlamalar içerirken, C seçeneği yanlış bir tanımı içermektedir. 5. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde med harfi olan elif vardır?

  A) فَارْغَبْ     B) مَشَوْا     C) وَاعْبُدُوا     D) كَانُوا

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C şıkkıdır. Çünkü C şıkkında "elif" harfi içeren "وَاعْبُدُوا" kelimesi bulunmaktadır. Çözüm açıklaması olarak, her seçeneği dikkatlice incelediğimizde, sadece C şıkkında "elif" harfinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır. 7. Harflerin çıkış yerleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) ذ: Peltek bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur.
  B) ث: Peltek bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur.
  C) ظ: Peltek bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur.
  D) ز : Peltek bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Çünkü D şıkkında yer alan "ز" harfi, peltek bir harf değildir ve Türkçe karşılığı "z"dir. Çözüm açıklaması olarak, her bir seçeneği dikkatlice incelediğimizde, A, B ve C şıklarının doğru olduğunu ancak D şıkkının yanlış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkıdır. Bu soru, öğrencilerin Arap harflerinin çıkış yerleri ve Türkçe karşılıklarını bilmelerini ve ayırt edebilmelerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 9. Aşağıda verilen kelimelerin okunuşlarını doğru şekilde işaretleyiniz.
  حَلَقٍ(1)     شَرَفَ (2)     فَكَرَ(3)

  A) Kesere-Vehabe –Cemele
  B) Fikrun-Şerafe-Halegin
  C) Fekera-Şekera-Halefin
  D) Nezele-Sehera-Halegin

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir. Çünkü C şıkkında yer alan okunuşlar doğru şekilde işaretlenmiştir: "حَلَقٍ" kelimesinin okunuşu "Halefin", "شَرَفَ" kelimesinin okunuşu "Şekera", ve "فَكَرَ" kelimesinin okunuşu "Fekera" şeklindedir. Çözüm açıklaması olarak, her bir kelimeyi dikkatlice incelediğimizde, doğru okunuşların C şıkkında yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır. Bu soru, öğrencilerin Arapça kelimelerin doğru okunuşlarını tanıyabilmelerini ve işaretleyebilmelerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) خ ص ض ط ظ غ ق harfleri kalın okunur.
  B) Arapça harflerin tamamının Türkçe’de karşılığı olan bir harf vardır.
  C) Üstün ince harfleri ‘e’, kalın harfleri ‘a’ sesi ile okutur.
  D) ﺯ د ھ و ب ت harfleri ince okunur.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Çünkü B şıkkında yer alan bilgi yanlıştır. Arapça harflerin tamamının Türkçe'de karşılığı olan bir harf bulunmamaktadır. Çözüm açıklaması olarak, diğer şıkları incelediğimizde A şıkkı doğru bir bilgiyi ifade etmektedir. Kalın harfler, "خ ص ض ط ظ غ ق" harfleri, kalın olarak okunur. C şıkkı da doğrudur. Üstün ince harfler "e" sesiyle, kalın harfler ise "a" sesiyle okunur. D şıkkı ise yanlıştır. "ﺯ د ھ و ب ت" harfleri ince olarak okunur. 13. Aşağıdakilerden hangisi boğazdan çıkan harflerden değildir?

  A) ت     B) ع     C) خ     D) ھ

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Çünkü D şıkkında yer alan "ھ" harfi, boğazdan çıkan harflerden değildir. Çözüm açıklaması olarak, A şıkkında yer alan "ت" harfi "t" sesiyle, B şıkkında yer alan "ع" harfi "a" sesiyle, ve C şıkkında yer alan "خ" harfi "h" sesiyle boğazdan çıkarılırken, D şıkkında yer alan "ھ" harfi boğazdan çıkmayan bir harftir. 15. Aşağıdakilerden hangisi dudaktan çıkan harflerden değildir?

  A) ب     B) م     C) خ     D) و

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Çünkü C seçeneğinde yer alan "خ" harfi, dudaktan çıkan harflerden değildir. Dudaktan çıkan harfler arasında "ب" (be), "م" (me) ve "و" (ve) harfleri bulunurken, "خ" harfi boğazdan çıkan bir sessiz harftir. 17. Med harflerinden “ و “ vav hangi harakeden sonra gelir?

  A) Üstün     B) Ötre     C) Tenvin    D) Esre

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. "و" harfi, Tenvin harekesinden sonra gelir. Tenvin harekesi, sessiz harfleri anlatmak veya kelimenin sonundaki ünlü harf ile birleştirmek için kullanılır. "و" harfi, özellikle Tenvin-i Kesir (veya Tenvin-i Mutlak) olarak bilinen üç noktalı bir hareke ile kullanılır. Bu hareke "ٌ" şeklindedir ve kelimelerin sonunda sessiz harfleri temsil eder. 19. Aşağıdakilerden hangisi boğaz harflerinden birisidir?

  A) ذ     B) خ     C) ف     D) ز

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Çünkü boğaz harflerinden birisi olan "خ" seçenek B'de yer almaktadır. Çözüm açıklaması olarak, boğaz harfleri Arap alfabesinde boğazın kullanıldığı ve hava akışının boğazdan geçtiği harflerdir. "خ" harfi boğaz harflerinden birisidir ve "h" gibi bir sesi ifade eder. 21. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde esre hareke bulunmaktadır?

  A) فَتَحَ     B) قاَل     C) سَلِم    D) هَدِمَ

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. "سَلِم" kelimesinde esre harekesi bulunmaktadır. Esre harekesi, ünlü harflerden "ı" sesini temsil eder ve kelimenin sonunda veya bir sessiz harfin yanında bulunabilir. Her bir seçeneği incelediğimizde, "سَلِم" kelimesinde "س" harfinin altında üç noktalı bir hareke olan esre bulunmaktadır. Diğer seçeneklerde böyle bir hareke bulunmamaktadır. 23. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

  [....] Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacı, insanların doğruya, güzele ulaşmaları ve her iki dünyada da mutlu olmalarını sağlamaktır.
  [....] İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Musa’nın kıssası, Kur’an da en çok anlatılan kıssadır.
  [....] Kur’an okumak, insanın kendini yaratan Allah ile konuşmasıdır.
  [....] Allah ile konuşarak iletişim kurabiliriz.
  [....] Kur’an’a önem verip onun bizden istediği gibi yaşarsak, her alanda ileri bir düzeye ulaşabiliriz.
  [....] Şükür, yalnızca dil ile yapılan bir teşekkürdür.
  [....] Öncelikle anne-babamıza karşı merhametli olmalıyız.
  [....] Küçüklerine sevgi, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.
  [....] Kur’an’ın ilk suresinde “ Ya Rab! Ancak sana ibadet ederiz.” ayetiyle ihlasa, yani görevlerin Allah rızasını kazanmak için yapılmasına dikkat çekilmiştir.
  [....] Tufan ile helak edilen kavim Hz. Salih (A.S)’in kavmidir.

 24. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Doğru. Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacı, insanların doğruya, güzele ulaşmaları ve her iki dünyada da mutlu olmalarını sağlamaktır. 2. Yanlış. Hz. Musa'nın kıssası, Kur'an'da en çok anlatılan kıssalardan biri olmasına rağmen, ilk insan ve ilk peygamber olduğu ifadesi yanlıştır. 3. Doğru. Kur'an okumak, insanın kendini yaratan Allah ile konuşmasıdır. 4. Doğru. İnsanlar Allah ile iletişim kurabilirler. 5. Doğru. Kur'an'a önem verip onun bizden istediği gibi yaşarsak, her alanda ileri bir düzeye ulaşabiliriz. 6. Yanlış. Şükür, yalnızca dil ile yapılan bir teşekkür değildir, aynı zamanda kalpten gelen bir içtenlik ve yaşam tarzıdır. 7. Doğru. Öncelikle anne-baba sevgisini göstermek ve onlara karşı merhametli olmak önemlidir. 8. Doğru. Küçüklere sevgi, büyüklere saygı göstermeyen kişiler, değerlere uygun davranmamış olurlar. 9. Doğru. Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha Suresi'nde "Ya Rab! Ancak sana ibadet ederiz." ayetiyle ihlasa, yani görevlerin Allah rızasını kazanmak için yapılmasına dikkat çekilmiştir. 10. Yanlış. Tufan ile helak edilen kavim Nuh (A.S)'ın kavmidir, Hz. Salih'in kavmi ise Ad kavmidir. 25. Aşağıdaki kelimeleri cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olarak yerleştiriniz.
  Allah’a – Fatiha – Kevser – ahiret – Peygamberimiz – sevap namaz kılmak – dua – Kur’an-ı Kerim – rahmet – Kur’an’ı – annemi babamı

  *Dinimiz İslam’ın temel kaynağı …………………………dir.
  *Allah’ı anmanın en güzel yollarından biri de ……………… tır.
  *“Sizin en hayırlı/üstün olanınız ……………… öğrenen ve öğreteninizdir.”
  *…………….., insan ile Allah arasındaki en güçlü bağdır, ibadetin özüdür.
  *İslam ……………… ve merhamet dinidir.
  *Kur’an’ı öğrenip anlamaya çalışmamız konusunda bize örneklik eden kişi ……………………………dir.
  *Peygamberimiz Kur’an okurken zorluk çeken ve buna rağmen onu okumaya çalışan kimselerin daha çok ……………. kazanacağını müjdelemiştir.
  *“Ey Rabbimiz! Beni, ……………………. ve bütün mü’minleri kıyamet günü affeyle!”
  *“ İnsanlara teşekkür etmeyen kimse, ………………… da şükretmemiş olur.”
  *…………………… suresinde rahmet kelimesinden türeyen Allah’ın Rahman ve Rahim isimlerine yer verilir.

 26. Cevap:

  *Dinimiz İslam'ın temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir.

  *Allah'ı anmanın en güzel yollarından biri dua etmektir.

  *"Sizin en hayırlı/üstün olanınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir."

  *Ahiret, insan ile Allah arasındaki en güçlü bağdır, ibadetin özüdür.

  *İslam sevap namaz kılmak ve dua etmek gibi ibadetlerle ilgili kurallarını içerir ve merhamet dinidir.

  *Kur'an'ı öğrenip anlamaya çalışmamız konusunda bize örneklik eden kişi Peygamberimizdir.

  *Peygamberimiz Kur'an okurken zorluk çeken ve buna rağmen onu okumaya çalışan kimselerin daha çok sevap kazanacağını müjdelemiştir.

  *"Ey Rabbimiz! Beni, annemi babamı ve bütün mü'minleri kıyamet günü affeyle!"

  *"İnsanlara teşekkür etmeyen kimse, Allah'a da şükretmemiş olur." "Kevser" suresinde rahmet kelimesinden türeyen Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerine yer verilir.

  Açıklama:

  Boş bırakılan yerlere uygun olarak, verilen kelimeler cümlelere yerleştirilmiştir. Her cümlede boş bırakılan yere en uygun kelime seçilerek anlam bütünlüğü sağlanmıştır. 27. Aşağıdaki şıklardan hangisinde boğaz harfleri doğru olarak verilmiştir?

  A) ح ج ر     B) ا س د     C) ر ج ل     D) خ ع ح

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) خ ع ح Boğaz harfleri, Arap alfabesinde boğazın daralması veya kapatılmasıyla oluşturulan harflardır. Bu harfler, boğazın çeşitli şekillerde kullanılmasıyla üretilen özel sesleri temsil eder. Şıkları incelediğimizde, sadece D seçeneğinde doğru boğaz harfleri olan "خ ع ح" bulunmaktadır. Diğer seçeneklerde doğru boğaz harfleri yer almamaktadır. 29. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) خ ص ض ط ظ غ ق harfleri kalın okunur.
  B) Kur’an harflerini seslendiren işaretlere “hareke” denir.
  C) ر üstün ve esreliyken kalın, ötreliyken ince okunur.
  D) Yuvarlak te ( ة ) ile biten kelimede durak yapılacaksa ( ة ), 

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı şu şekildedir: A) خ ص ض ط ظ غ ق harfleri kalın okunur. B) Kur'an harflerini seslendiren işaretlere "hareke" denir. C) ر üstün ve esreliyken kalın, ötreliyken ince okunur. D) Yuvarlak te (ة) ile biten kelimede durak yapılacaksa (ة), Çözüm açıklaması: Yanlış olan bilgi, D seçeneğidir. Yuvarlak te (ة) ile biten kelimelerde durak yapılacaksa bu harfin sonuna bir kesme işareti (ـةـ) eklenir, yani harf kendisiyle aynı şekilde tekrar edilir. 31. Aşağıdakilerden hangisi و şeklinde yazılmış elif değildir?

  A) ىصَلٰو     B) غَدٰو     C) سَلْوٰى     D) نَجٰو

 32. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun doğru cevabı D'dir. D seçeneği olan "نَجٰو" kelimesi و şeklinde yazılmış elif içermemektedir. Soruda verilen dört seçenek içindeki kelimelerin hepsi و şeklinde yazılmış elif harfi içermektedir, ancak D seçeneği olan "نَجٰو" kelimesi içermemektedir. 33. “الرحيم الرحمن الله بسم” cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Euzu besmeledir.
  B) Sondaki ha harfi ince okunur.
  C) Allah lafzının üstündeki küçük işaret asardır.
  D) Rahman kelimesinde görünmeyen bir و med harfi vardır.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun Cevap Anahtarı: A) Euzu besmeledir. Verilen cümle "الرحيم الرحمن الله بسم" şeklindedir. Bu cümle, Arapça metinlerde başlangıç olarak kullanılan "euzu besmele"yi ifade eder. Bu ifade, "Allah'ın adıyla, Allah'ın merhametli ve şefkatli olanıyla sığınırım" anlamına gelir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. Diğer seçeneklerle ilgili açıklamalar: - B) Sondaki ha harfi ince okunur: Bu ifade doğru değildir, çünkü Arapça'da "ha" harfi kalın olarak okunur. - C) Allah lafzının üstündeki küçük işaret asardır: Bu ifade doğru değildir, çünkü Allah lafzının üstündeki küçük işaret "besmele"yi temsil eder, yani "Bismillah" ifadesini. - D) Rahman kelimesinde görünmeyen bir و med harfi vardır: Bu ifade doğru değildir, çünkü Rahman kelimesinde görünmeyen bir و med harfi bulunmaz. 35. Harflerin çıkış yerlerine ne ad verilir?

  A) Tecvid     B) Mahreç     C) Sıfat    D) Tefsir

 36. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun Cevap Anahtarı: B) Mahreç. Harflerin çıkış yerlerine "mahreç" adı verilir. Mahreç, bir harfin ağız, dil ve dudak hareketleriyle çıkarıldığı yerdir. Arapça harfler, farklı mahreçlerden çıkarılır ve bu mahreçler, harflerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi için önemlidir. Doğru sesin elde edilebilmesi için harflerin doğru mahreçlerden çıkması gerekmektedir. 37. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kalın sesle okunan harf vardır?

  A) اَلدّ۪ينُ     B) قَتَلُوهُ     C) اَلْمُفْسِدُونَ     D) هٰذَا

 38. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun doğru cevabı B'dir. B seçeneği olan "قَتَلُوهُ" kelimesinde kalın sesle okunan harf bulunmaktadır. "ق" harfi kalın sesle okunur. Diğer seçeneklerde kalın sesle okunan bir harf bulunmamaktadır. 39. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde med harfi olan elif vardır?

  A) فَارْغَبْ     B) مَشَوْا     C) وَاعْبُدُوا     D) كَانُوا

 40. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) فَارْغَبْ olacaktır. Bu kelime içinde med harfi olan elif bulunmaktadır. 41. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde zamir uzatılmaz?

  A) فَعَلُوهُ     B) رَبُّهُ     C) بِاَمْرِه۪     D) لَهُ

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı C'dir. C seçeneği olan "بِاَمْرِه۪" kelimesinde zamir uzatılmaz. Diğer seçeneklerde ise zamirler uzatılmıştır. - A seçeneği olan "فَعَلُوهُ" kelimesinde "هُ" zamiri uzatılmıştır. - B seçeneği olan "رَبُّهُ" kelimesinde "هُ" zamiri uzatılmıştır. - D seçeneği olan "لَهُ" kelimesinde "هُ" zamiri uzatılmıştır. 43. I-Elif
  II-Vav
  III-Ya
  IV-Lam
  V-Nun
  Yukarıdaki harflerden hangileri harekesiz olduklarında okunmazlar?

  A) I-II-III ve IV          B) III ve IV
  C) Yalnız IV             D) I-II-III

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir, yani III ve IV. Bu harfler harekesiz olduklarında okunmazlar. - I - Elif harfi, harekesiz olduğunda "a" sesini temsil eder. - II - Vav harfi, harekesiz olduğunda "u" veya "v" sesini temsil eder. - III - Ya harfi, harekesiz olduğunda "ı" veya "e" sesini temsil eder. - IV - Lam harfi, harekesiz olduğunda bir sesi temsil etmez. - V - Nun harfi, harekesiz olduğunda "n" sesini temsil eder. Bu açıklamalardan yola çıkarak, III ve IV harflerinin harekesiz okunmadığı sonucuna varabiliriz. 45. لا (Lamelif) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Bir lam ve bir elif harfinin bir araya gelmesiyle oluşur.
  B) Üzerinde sadece bir hareke varsa Lam harfi harekeli okunur.
  C) Önce lam harfi okunur.
  D) Diğer adı Huruf-u mukattadır.

 46. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı D'dir. D seçeneği olan "Diğer adı Huruf-u mukattadır." ifadesi yanlıştır. "لا" (Lamelif) harfi diğer adıyla "Huruf-u mukattad" değildir. - A seçeneği doğrudur. "لا" (Lamelif) harfi bir lam ve bir elif harfinin bir araya gelmesiyle oluşur. - B seçeneği doğrudur. "لا" (Lamelif) harfinin üzerinde sadece bir hareke varsa, lam harfi harekeli okunur. - C seçeneği doğrudur. "لا" (Lamelif) harfinde önce lam harfi okunur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Test


2022-2023 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OKUNACAK SURE VE AYETLER
  1. Bakara Suresi 1-15 sayfalar

Ayrıca 2022-2023 5.sınıf Kuran-ı Kerim 2.dönem 1.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak Kuran'ın özellileri, kıssalar kazanımlarını kapsamaktadır

Bu soru, öğrencilerin harekeli harflerin ötürüldüğünde nasıl değiştiğini ve "harf-i med" kavramını anlama becerilerini ölçer.

Bu soru, öğrencilerin harekeli harfleri doğru şekilde tanımlama ve hareke kurallarını anlama becerilerini ölçer.

Kelime tanıma ve harf farkındalığı becerilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Harf bilgisini ve dikkatli okuma becerilerini ölçmektedir.

Kelime bilgisini ve dikkatli okuma becerilerini ölçmektedir.

Arapça harflerin doğru okunuşlarını ve Türkçe karşılıklarını bilme becerilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Arapça alfabesindeki harfleri doğru şekilde tanıyabilme becerisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin dudaktan ve boğazdan çıkan harfleri ayırt etme becerisini ölçer.

Bu soru, öğrencilerin "و" harfinin Tenvin harekesinden sonra geldiğini bilme becerisini ölçer.

Arap alfabesindeki harfleri tanıma ve doğru şekilde sınıflandırma yeteneğini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin esre harekesini tanıma ve kelime içerisindeki yerini belirleme becerisini ölçer.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'a ilişkin temel bilgileri anlama ve doğru bir şekilde yorumlama yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin İslam dininin temel kaynakları, ibadetler, Kur'an-ı Kerim'in önemi ve peygamberimizin rolü gibi konulara hâkim olma becerisini ölçer.

Öğrencilerin Arap alfabesindeki boğaz harflerini tanıma ve doğru şekilde ayırt etme becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin Arap alfabesindeki harflerin doğru okunuşlarını, Kur'an harflerini seslendiren işaretleri, harflerin üstün ve esreli okunuşlarını ve yuvarlak te (ة) harfinin duraklama işaretindeki kullanımını anlama ve ayırt etme becerisini ölçer.

Bu soru, öğrencilerin Arap alfabesindeki harfleri tanıma ve ayırt etme becerisini ölçer.

Öğrencilerin Arapça metinlerde kullanılan ifadeleri ve bunların anlamlarını anlama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilerin Arapça harflerin çıkış yerlerini ve bu mahreçlerin önemini anlama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin Arapça'da kalın sesle okunan harfleri tanıma ve ayırt etme becerisini ölçer.

Öğrencilerin Arapça'da med harfinin kullanımını anlama ve doğru bir şekilde med harfi olan elifi tanıma becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin Arapça'da zamirleri tanıma ve uzatma kurallarını uygulama becerisini ölçer.

Bu sorunun çözümüyle, harekesiz harflerin okunuşlarını ve hangi harflerin okunmadığını anlama yeteneği geliştirilebilir.

Bu soru, öğrencilerin "لا" (Lamelif) harfinin yapısını, okunuşunu ve diğer adını doğru şekilde bilme becerisini ölçer.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 269 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1712 kere doğru, 1447 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.