5.Sınıf Kuran-I Kerim 2.Dönem 1. Yazılıya Hazırlık Test 1

5.Sınıf Kuran-I Kerim 2.Dönem 1. Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Kuran-I Kerim 2.Dönem 1. Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Kur'an-ı Kerim'in hangi özelliği onu diğer kitaplardan ayırır?

  A) Türkçeye çevrilmiş olması
  B) Arap alfabesiyle yazılmış olması
  C) Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vahiy yoluyla indirilmiş olması
  D) Birçok dile çevrilmiş olması

 2. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vahiy yoluyla indirilmiş ilahi bir kitap olduğu için onu diğer kitaplardan ayıran en önemli özellik budur. 3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi harekeli olarak okunur?

  A) رَحْمَٰن           B) رَحِيم            
  C) مَالِك             D) يَوْمِ الدِّينِ   
                       

 4. Cevap: A Açıklama:

  رَحْمَٰن kelimesi harekeli olarak okunan bir kelimedir. 5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi şeddeli olarak okunur?

  A) اِنَّهُ                B) رَبُّنَا              
  C) يَوْمَ                 D) يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ   
                           

 6. Cevap: A Açıklama:

  اِنَّهُ kelimesi şeddeli olarak okunan bir kelimedidir. 7. Aşağıdaki örneklerden hangisi uzatan ya harfi ile okunur?

  A) سَيْر    B) سَيِّ    C) سَيِ    D) سَيُ    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Ya, kendisinden önceki esreli harfin uzatılarak okunmasını sağlar. İnce harfleri "i" sesiyle, kalın harfleri "ı-i" arası bir sesle uzatır. 9. Kur'an'ı anlayarak okumak neden önemlidir?

  A) Kur'an'ın gereği gibi anlaşılması için zihinlerin meşgul olmadığı gece vakti okunmasını ve ayetler üzerinde dikkatle durulmasını tavsiye edilmiştir.
  B) Kur'an'ı ezberlemek, anlamadan okumaktan daha önemlidir.
  C) Kur'an'ı sadece Arapça olarak okumak yeterlidir.
  D) Kur'an'ı okumak, onu anlamak için yeterli değildir.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an'ın gereği gibi anlaşılması için zihinlerin meşgul olmadığı gece vakti okunmasını ve ayetler üzerinde dikkatle durulmasını tavsiye edilmiştir. 11. Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasında yer alan Fatiha suresinde Allah Teâlâ bizlere hangi duayı öğretir?

  A) "Ya Rab! Bizi doğru yola ilet!"
  B) "Ya Rab! Bize başarı ver!"
  C) "Ya Rab! Bizi zenginleştir!"
  D) "Ya Rab! Bizi koru!"

 12. Cevap: A Açıklama:

  Fatiha suresinin 6. ayetinde Allah Teâlâ, "Ya Rab! Bizi doğru yola ilet!" duasını öğretir. 13. Kur'an-ı Kerim'in hangi özelliği, Kamer suresinin 17. ayetinde vurgulanmaktadır?

  A) Anlaşılmasının zorluğu
  B) Ezberlenmesinin kolaylığı
  C) İçerdiği hikâyelerin çeşitliliği
  D) Akılda kalıcılığı

 14. Cevap: B Açıklama:

  Kamer suresinin 17. ayetinde, "Biz kesinlikle Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı öğüt alan?" denilerek Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesinin kolaylığı vurgulanmaktadır. 15. Tahiyyat duasının anlamında hangi ifadeler yer alır?

  A) Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.
  B) Ey Peygamber! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.
  C) Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
  D) Ey inananlar! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Tahiyyat duasının anlamında, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) hitaben Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketinin onun üzerine olması dileği yer alır. 17. İhlâs suresinin anlamında Allah'ın (c.c.) hangi özelliği vurgulanmaktadır?

  A) Rahman ve Rahim olması
  B) Her şeye muhtaç olması
  C) Tek olması ve doğmamış veya doğurmamış olması
  D) Samet olması (Her şeyin ona muhtaç olması)

 18. Cevap: C Açıklama:

  İhlâs suresinin anlamında, Allah'ın (c.c.) tek olması ve doğmamış veya doğurmamış olması gibi tevhit inancıyla ilgili özellikler vurgulanmaktadır. 19. Hz. Âdem ve Hz. Havva yasak meyveden yedikten sonra cennetten çıkarılmalarının sebebi nedir?

  A) Şeytanın onları aldatması
  B) Allah'ın emrine uymamaları
  C) Meleklerin onları kıskanması
  D) Hz. İsa'nın onları cezalandırması

 20. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Âdem ve Hz. Havva yasak meyveden yedikten sonra cenneten çıkarılmalarının sebebi Allah'ın emrine uymamalarıdır. 21. Hz. Nuh'un kavmi, Nuh'a karşı hangi davranışlarda bulunmuştur?

  A) Ona saygı göstermişlerdir    B) Ona itaat etmişlerdir       
  C) Onu takip etmişlerdir        D) Ona eziyet etmişlerdir      
                                 

 22. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Nuh'un kavmi, Nuh'a eziyet etmişler ve onu rahatsız etmişlerdir. 23. Hz. Nuh'un yaptığı gemiye ne ad verilmiştir?

  A) Tûfân gemisi       B) Nuh'un gemisi     
  C) Selamet gemisi     D) Kurtuluş gemisi   
                       

 24. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Nuh'un yaptığı gemiye "Nuh'un gemisi" adı verilmiştir. 25. Hud (a.s.)'ın kavmini Allah'a (c.c.) gönülden bağlanmaya, putlara ibadet etmekten vazgeçmeye çağırırken karşılaştığı en büyük sorun neydi?

  A) Kavminin kibri ve inkarı
  B) Kavminin fakirliği ve yoksulluğu
  C) Kavminin savaşları ve işgalleri
  D) Kavminin doğal afetleri ve hastalıkları

 26. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Hud'un kavmi, kendilerini Allah'tan (c.c.) üstün görüyordu ve putlara ibadet ediyordu. Bu nedenle, Hz. Hud'un davetini kabul etmiyorlardı. 27. Hz. Salih'i halkı onu ne ile suçlamıştır?

  A) Sihirbazlıkla    B) Kibirle         
  C) Delilikle        D) Şımarıklıkla    
                     

 28. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Salih'i halkı onu sihirbazlıkla suçlamıştır. Çünkü O'nun yaptığı mucizeleri sihir olarak yorumlamışlardır. 29. Hz. Salih'in halkına yaptığı davetin içeriği neydi?

  A) Allah'a (c.c.) kulluk etmeleri
  B) Putlara tapınmaları
  C) Zulüm yapmaları
  D) İnsanları kandırmaları

 30. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Salih'in halkına yaptığı davetin içeriği Allah'a (c.c.) kulluk etmeleriydi. O, halkını tek olan Allah'a (c.c.) inanmaya ve O'na ibadet etmeye davet ediyordu. 31. Aşağıdakilerden hangisi Lokman suresinde vurgulanan önemli bir ahlaki değerdir?

  A) Sabır    B) Cesaret    C) Dürüstlük    D) Hırs    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Lokman suresinde sabır önemli bir ahlaki değer olarak vurgulanmaktadır. Surenin 17. ayetinde "Sabredenlerle beraber olun." denmektedir. 33. Aşağıdakilerden hangisi "hamd" kavramının anlamına uygun değildir?

  A) Övmek             B) Şükretmek        
  C) Razı olmak        D) Teşekkür etmek   
                      

 34. Cevap: B Açıklama:

  Hamd, bir nimet verilsin verilmesin, övüleni sahip olduğu nitelikleriyle övmektir. Şükür ise verdiği bir nimet sebebiyle bir kimseyi övmektir. 35. İhlas kelimesi hangi anlamına gelmektedir?

  A) Arıtma, saflaştırma, duru hale getirme, ayırma
  B) Günah işlemek
  C) Dost olmak
  D) Nefret duymak

 36. Cevap: A Açıklama:

  İhlas, arıtma, saflaştırma, duru hale getirme ve ayırma gibi anlamlara gelir. 37. Aşağıdakilerden hangisi ihlaslı davranış değildir?

  A) İbadetleri yalnızca Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak amacıyla yapmak
  B) Ahiret için çalışmak ve istekte bulunmak
  C) Dünya nimeti ve makamı istemek
  D) Görevleri Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak amacıyla yapmak

 38. Cevap: C Açıklama:

  Dünya nimeti ve makamı istemek ihlaslı davranış değildir. Çünkü bu davranış, Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak amacıyla değil, kişisel çıkarlar için yapılmaktadır. 39. İyi bir Müslüman olmak için ne yapmamız gerekir?

  A) Sadece ibadetlerimizi yerine getirmemiz yeterlidir.
  B) Sadece iyi davranışlarda bulunmamız yeterlidir.
  C) Hem ibadetlerimizi yerine getirmemiz hem de iyi davranışlarda bulunmamız gerekir.
  D) Hiçbir şey yapmamıza gerek yoktur, Allah (c.c.) bizi zaten affeder.

 40. Cevap: C Açıklama:

  İyi bir Müslüman olmak için, hem ibadetlerimizi yerine getirmemiz hem de iyi davranışlarda bulunmamız gerekir. Çünkü ibadetler, Allah'a (c.c.) olan borcumuzdur. İyi davranışlar ise, Allah'ın (c.c.) bizden razı olması için yapmamız gerekenlerdir. 41. Allah'a (c.c.) kulluk etmenin faydaları nelerdir?

  A) Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmamızı sağlar.
  B) Cehennem azabından kurtulmamızı sağlar.
  C) Cennet'e girmemizi sağlar.
  D) Hepsi

 42. Cevap: D Açıklama:

  Allah'a (c.c.) kulluk etmenin birçok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmamızı sağlar, cehennem azabından kurtulmamızı sağlar, cennet'e girmemizi sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Kuran-I Kerim 2.Dönem 1. Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

5.Sınıf Kuran-I Kerim 2.Dönem 1. Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Kuran-I Kerim 2.Dönem 1. Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Kuran-I Kerim 2.Dönem 1. Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Kuran-I Kerim 2.Dönem 1. Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


5.Sınıf Kuran-I Kerim 2.Dönem 1. Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OKUNACAK SURE VE AYETLER
  1. Bakara Suresi 1-15 sayfalar

Ayrıca 5.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 1; müfredata uygun olarak test türünde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vahiy yoluyla indirilmiş ilahi bir kitap olduğunu anlayacaktır.

Üstün, esre ve ötre işaretlerinin harfleri nasıl hareketlendirdiğini bilir.

Şedde işaretinin harfleri nasıl iki kat okuttuğunu bilir.

Öğrenci, uzatan ya harfinin kullanımını ve okunuşunu bilir.

Öğrenciler, Kur'an'ı anlayarak okumanın önemini kavrarlar.

Öğrenciler, Fatiha suresinin içeriğini ve önemini kavrar.

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılırlığı ve ezberlenebilirliği hakkında bilgi edinir.

Öğrenciler, Tahiyyat duasının anlamında yer alan ifadeleri bilirler.

Öğrenciler, İhlâs suresinin anlamında Allah'ın (c.c.) hangi özelliğinin vurgulandığını bilirler.1. Kur'an-ı Kerim'i niçin okumalıyız? A) Kur'an-ı Kerim'i okursak sınavlarda başarılı oluruz. B) Kur'an-ı Kerim'i okursak zengin oluruz. C) Kur'an-ı Kerim'i okursak doğru yolu buluruz. D) Kur'an-ı Kerim'i okursak sağlıklı oluruz. Cevap: C) Kur'an-ı Kerim'i okursak doğru yolu buluruz. Açıklama: Kur'an-ı Kerim, Allah'ın (c.c.) kullarına indirdiği bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim'i okuyarak doğru yolu bulabilir ve mutlu bir hayat sürebiliriz. Kazanım: Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in önemini ve faydalarını açıklayabilir.

Öğrenciler, Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın yaratılışı, yasak meyveden yeme olayı ve cenneten çıkarılmalarını anlarlar.

Hz. Nuh'un kavminin Hz. Nuh'a karşı davranışlarını öğrenmek.

Öğrenciler, Hz. Nuh'un yaptığı geminin adını belirtebilir.

Öğrencilerin, Hz. Hud'un yaşadığı dönemin koşullarını ve kavminin özelliklerini anlamasını sağlamak.

Öğrenciler, Hz. Salih'in halkı tarafından nasıl suçlandığını öğrenirler.

Öğrenciler, Hz. Salih'in halkına yaptığı davetin içeriğini öğrenirler

Öğrenciler, Lokman suresinde vurgulanan önemli ahlaki değerleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, "hamd" ve "şükür" kavramlarının anlamlarını ayırt edebileceklerdir.

Öğrenciler "İhlas" kavramının anlamını açıklayabilecektir.

Öğrenciler ihlaslı davranışların ne olduğunu ve ne olmadığını ayırt edebilecektir.

Öğrenciler, iyi bir Müslüman olmak için hem ibadetlerin hem de iyi davranışların gerekli olduğunu anlayabilecekler.

Öğrenciler, Allah'a (c.c.) kulluk etmenin faydalarını anlayabilecekler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Kuran-I Kerim 2.Dönem 1. Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Kuran-I Kerim 2.Dönem 1. Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Kuran-I Kerim 2.Dönem 1. Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Kuran-I Kerim 2.Dönem 1. Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Kuran-I Kerim 2.Dönem 1. Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.