5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane harf bulunur?


 2. Cevap: 28 Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiş ilahi bir kitaptır. Dolayısıyla Kur'an, Arap alfabesindeki harflerle yazılmıştır. Bu alfabe 28 harften oluşur. 3. Kur'an'da yer alan harflerin yazılış biçimlerini örneklendiriniz.


 4. Cevap: - Bitişmemiş şekli: ب - Kendinden sonraki harfle bitişmiş şekli: بـ - Hem önceki hem sonraki harfle bitişmiş şekli: ـبـ - Kendinden önceki harfle bitişmiş şekli: ـب Açıklama:

  Kur'an harfleri, Türkçemizdeki el yazısında olduğu gibi önceki ve sonraki harfe bitiştirilerek yazılır. Kelime içindeki konumuna göre harflerin yazılış biçimleri değişir. 5. Elif, vav ve ya harflerinin med harfi olarak kullanımı hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: Elif, vav ve ya harfleri, kendilerinden önceki harflerin uzatılarak okunmasını sağlayan med harfleridir. Elif, üstünlü harflerin, vav, ötreli harflerin, ya ise esreli harflerin uzatılarak okunmasını sağlar. Açıklama:

  Med harfleri, Arapçada kelimelerin doğru telaffuz edilmesini sağlayan önemli harflerdir. Bu harflerin doğru kullanımı, kelimelerin anlamının doğru anlaşılması için önemlidir. 7. Med harflerinin kullanımına üç örnek veriniz.


 8. Cevap: * اَللَّهُ (Allah): Elif, üstünlü lam harfinin uzatılarak okunmasını sağlar. * وَاَصْبِرُوا (Ve sabredin): Vav, ötreli sad harfinin uzatılarak okunmasını sağlar. * وَالْيَوْمَ (Ve bugün): Ya, esreli ye harfinin uzatılarak okunmasını sağlar. Açıklama:

  Med harfleri, Arapçada kelimelerin telaffuzunu kolaylaştırmak ve kelimelerin anlamlarının doğru anlaşılmasını sağlamak için kullanılır. 9. Kur'an okumak insanı psikolojik olarak nasıl rahatlatır?


 10. Cevap: İnsan kendisini yaratan ve gözeten yüce varlığı tanıyınca boş yere yaratılmadığını anlar. Dünyada bulunma gerekçesini fark eder. Öldükten sonra sürekli yaşayacağı ahiretin varlığını öğrenen insan, dünya hayatını en güzel şekilde değerlenmeye çalışır. Açıklama:

  Kur'an, insanın dünyada ve ahirette mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi için gönderilmiştir. Kur'an'ı okuyup anlayan kişi, hayatın anlamını ve amacını kavrar ve buna göre yaşar. Bu da onu psikolojik olarak rahatlatır. 11. Kur'an'ı sevmemizin nedenleri nelerdir?


 12. Cevap: Kur'an, Allah'ın (c.c.) kullarına gönderdiği son kitaptır. Bizim için bir rehberdir. Doğru yolu gösterir. Bizi kötülüklerden korur. Hayatımızı kolaylaştırır. Açıklama:

  Kur'an, bize doğru olanı ve yanlış olanı gösteren bir rehberdir. Biz Kur'an'ı okuyup anladıkça, Allah'ın (c.c.) emirlerine ve yasaklarına uymaya çalışırız. Bu da bizi kötülüklerden korur ve hayatımızı kolaylaştırır. 13. HZ. NUH'UN KAVMİNİN YAPTIKLARI GÜNAHLAR NEYDİ? ÜÇ TANE ÖRNEK VERİNİZ.


 14. Cevap: Hz. Nuh'un kavminin yaptıkları günahlar şunlardır: - Putlara tapıyorlardı. - Birbirlerine zulmediyorlardı. - Peygamberleri yalanlıyorlardı. Açıklama:

  Hz. Nuh'un kavmi, Allah'a (c.c.) değil, putlara tapıyordu. Ayrıca, birbirlerine zulmediyorlardı ve peygamberleri yalanlıyorlardı. Bu nedenle, Allah (c.c.) onları cezalandırmıştır. 15. Hz. Nuh'un gemisi hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Hz. Nuh'un gemisi, Allah'ın emriyle Hz. Nuh tarafından yapılan ve tufandan kurtulanların bindiği gemidir. Gemi, ahşaptan yapılmıştı ve üç katlıydı. Geminin uzunluğu 300 arşın, genişliği 50 arşın ve yüksekliği 30 arşındı. Açıklama:

  Hz. Nuh'un gemisi, Allah'ın emriyle yapılan ve tufandan kurtulanların bindiği gemidir. Gemi, ahşaptan yapılmıştı ve üç katlıydı. Geminin uzunluğu 300 arşın, genişliği 50 arşın ve yüksekliği 30 arşındı. Gemiye her canlı türünden ikişer tane alındı. Tufan başladıktan sonra gemi 40 gün 40 gece boyunca su üzerinde kaldı. Daha sonra tufan sona erdi ve gemi Cudi Dağı'na oturdu. 17. Hz. Salih'in kavminin özellikleri nelerdi?


 18. Cevap: HZ. Salih'in kavmi, Semûd kavmi olarak bilinir. Onlar, Hicaz ve Şam arasında bulunan ve "Vadi'l-Kura" diye bilinen Hicr'de yaşıyorlardı. Semûd kavminin yaşadığı yerler onların gücünü ve zenginliğini gösteren şeylerle doluydu. Dağlarda taştan mükemmel saraylar yontmalarının yanında ovalarında yüksek katlı binalarla ün salmışlardı. Görenleri hayran bırakacak şehirler kurmuşlardı. Açıklama:

  Semûd kavminin maddi açıdan harika bir hayatı vardı. Ancak onlar, Hz. Salih'in getirdiği tevhit dininden uzaklaşmışlardı. Putperestlik Karanlığına tekrar düşmüşlerdi. Ahlak, adalet ve insani değerler ayaklar altındaydı. İktidarı ve gücü elinde bulunduranlar, insanları tekrar ezmeye başlamıştı. Haksızlığa uğrayanlar kendilerine uzanacak bir eli beklerken Allah, Semûd kavmine kendi içlerinden Hz. Salih'i peygamber olarak gönderdi. 19. Hz. Salih'in kavminin Hz. Salih'e karşı tutumu nasıldı?


 20. Cevap: Hz. Salih'in kavmi, onun peygamberlik görevini kabul etmedi. Onu büyülenmekle suçladılar. Kendi aralarında sözlerine ve hakaretlerine devam ettiler. "Aramızdan bir insana mı uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz dediler. Vahiy, aramızda ona mı verildi? Hayır o, yalancı ve şımarığın biridir (dediler). Açıklama:

  Hz. Salih'in kavmi, Hz. Salih'in uyarılarına ve hatırlatmalarına rağmen, putperestlikten vazgeçmediler. Tek Allah'a (c.c.) inanmadılar ve Hz. Salih'e itaat etmediler. 21. Hamd nedir? Açıklayınız.


 22. Cevap: Hamd, bir kimseyi güzel bir şekilde anmak, övmek, bir kimseden razı olmak, birinin hakkını ödemek ve ona teşekkür etmek demektir. Allah'a (c.c.) hamdetmek ise onu çokça anmak, daima övmek, onun üstünlüğünü kabul etmek ve ona şükretmektir. Açıklama:

  Hamd, Kur'an'da çokça sözü edilen ve Allah'a (c.c.) özgü olan bir kavramdır. "Elhamdülillâh", her türlü övgü Allah'a (c.c.) özgüdür, anlamına gelir. En güzel övgü, zikir, şükür, nimetin kıymetini bilme ve dua cümlesidir. 23. Şükür nedir? Üç örnek veriniz.


 24. Cevap: Şükür, yapılan iyiliğin kıymetini bilip değerini dile getirmek, iyilik edeni övmek ve ona teşekkür etmektir. Örnekler: * Bir öğrencinin sınavda başarılı olması ve öğretmenine teşekkür etmesi. * Bir hastanın iyileşmesi ve doktoruna teşekkür etmesi. * Bir çocuğun annesine ve babasına ev işlerinde yardım etmesi. Açıklama:

  Şükür, Allah'ın (c.c.) nimetlerine karşı duyulan minnettarlık duygusunun ifadesidir. Şükür, sözlü veya fiili olarak yapılabilir. Sözlü şükür, Allah'ın (c.c.) adını anmak, onu övmek ve ona dua etmektir. Fiili şükür ise, Allah'ın (c.c.) nimetlerini doğru ve yerinde kullanmak ve iyilikte bulunmaktır. 25. İbadet kavramını açıklayınız.


 26. Cevap: İbadet, Allah'a kulluk etmek ve emirlerini yerine getirmektir. Açıklama:

  İbadet, müminin Allah'a olan sevgisini ve bağlılığını göstermesinin bir yoluydu. Allah ile kul arasındaki bir diyalog süreci ile sağlanmaktadır, kul bu süreçteki diyalog ve bağlılığın getirdiği samimiyetle ibadetini yerine getirir. İbadet, kişinin Allah'a olan bağlılığını göstermesi, günahlarının affedilmesini ve cennetteki yerini kazanmasını sağlar. 27. İbadet çeşitlerinden üç tane örnek veriniz.


 28. Cevap: * Namaz * Oruç * Zekât Açıklama:

  İbadet çeşitleri, İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Müslümanlar, Allah'a olan sevgilerini ve bağlılıklarını ibadet ederek gösterirler. İbadet çeşitleri arasında namaz, oruç, zekât, hac ve kurban gibi ibadetler yer almaktadır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) İyilik yapmak, Allah'ın (c.c.) hoşuna gider.
  2. (.....) Kötülük yapmak, Allah'ın (c.c.) hoşuna gider.
  3. (.....) İnsanlara yardım etmek iyilik değildir.
  4. (.....) Başkalarının haklarına saygı duymak iyiliktir.
  5. (.....) Yalan söylemek iyiliktir.
  6. (.....) Çalışkan olmak iyiliktir.
  7. (.....) Tembel olmak iyiliktir.
  8. (.....) Dürüst olmak iyiliktir.
  9. (.....) Hırsızlık yapmak iyiliktir.
  10. (.....) Başkalarının mallarına zarar vermek iyiliktir.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. İyilik yapmak, Allah'ın (c.c.) hoşuna gider çünkü iyilik yapmak, insanların hayatını daha iyi hale getirir. Kötülük yapmak ise, insanların hayatını daha kötü hale getirir. 2. Kötülük yapmak, Allah'ın (c.c.) hoşuna gitmez çünkü kötülük yapmak, insanların hayatını daha kötü hale getirir. 3. İnsanlara yardım etmek, iyiliktir çünkü insanlara yardım etmek, insanların hayatını daha iyi hale getirir. 4. Başkalarının haklarına saygı duymak, iyiliktir çünkü başkalarının haklarına saygı duymak, insanların birbirleriyle uyum içinde yaşamasını sağlar. 5. Yalan söylemek, iyilik değildir çünkü yalan söylemek, insanların birbirlerine güvenmesini engeller. 6. Çalışkan olmak, iyiliktir çünkü çalışkan olmak, insanların başarılı olmasını sağlar. 7. Tembel olmak, iyilik değildir çünkü tembel olmak, insanların başarısız olmasını sağlar. 8. Dürüst olmak, iyiliktir çünkü dürüst olmak, insanların birbirlerine güvenmesini sağlar. 9. Hırsızlık yapmak, iyilik değildir çünkü hırsızlık yapmak, insanların malına zarar verir. 10. Başkalarının mallarına zarar vermek, iyilik değildir çünkü başkalarının mallarına zarar vermek, insanların hayatını daha kötü hale getirir. 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  1. Hz. Lokman, eski çağlarda yaşamış olan bir ................... kişidir.
  2. Hz. Lokman'ın insanlara verdiği öğütler Kur'an'da ..................... suresinde yer almaktadır.
  3. Lokman suresinin 1-5. ayetleri, bu sözlerin Allah'ın (c.c.) dosdoğru kitabının ...................... olduğunu belirtir.
  4. Kur'an, namazlarını kılan, zekâtlarını veren ve ahirete kesin olarak inanan .................... için bir yol göstericidir.
  5. Surenin 6 ve 7. ayetleri bilgiye dayanmayan sözlerin ........................ olduğunu belirtir.
  6. İnsanları Allah'ın (c.c.) yolundan uzaklaştırmak için gerçeği boş sözlerle değiştirenlerin, ayetleri alaya alanların alçaltıcı bir .................... uğrayacaklarını belirtir.
  8. 8 ve 9. ayetlerde öncekini tamamlayanı niteleyen ...................... bir anlatım biçimi kullanılmıştır.
  9. 10. ayette ise ...................... duygusu aşılanmaya çalışılmıştır.
  10. Lokman suresinin ana teması, Allah'a (c.c.) iman ederek doğru bilgiye ulaşmak ve bu bilgiyi .................... davranışlara yansıtmaktır.

 32. Cevap: 1. hikmet sahibi 2. Lokman 3. ayetleri 4. iyilik sahipleri 5. gerçeği yansıtmadığına 6. azaba 8. zıtlık 9. sorumluluk 10. güzel Açıklama:

  Lokman suresi, Kur'an'ın ahlak ilkelerini öne çıkaran surelerinden biridir. Surede İslam'ın inanç ve ahlakla ilgili bazı temel ilkeleri, şefkatli bir baba olan Hz. Lokman'ın oğluna verdiği öğütler aracılığıyla aktarılmaktadır. Surenin ana teması, Allah'a (c.c.) iman ederek doğru bilgiye ulaşmak ve bu bilgiyi güzel davranışlara yansıtmaktır. 33. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  1. Âd kavminin yaşadığı yer.
  2. Hz. Hud'un kavmine yaptığı uyarılara karşı onların ne dediği.
  3. Hz. Hud'un kavminin helak oluş sebebi.
  4. Hz. Hud'un kavmine yaptığı davet.
  5. Hz. Hud'un kavmi tarafından nasıl karşılandığı.
  6. Hz. Hud'un yaşadığı dönem.
  7. Hz. Hud'un tehditlerine karşı kavminin tepkisi.
  8. Hz. Hud'un kavmine verdiği cevap.
  9. Hz. Hud hakkında kavminin düşüncesi.
  10. Hz. Hud'un kavmine olan tavrı.
  Önermeler
  a. Yağmurun yağmaması, kuraklık.
  b. Cennet bağı.
  c. Allah'a ve ahiret gününe inanmalarını.
  d. Atalarının tanrılarını bırakmıyordu.
  e. Kimilerini akılsızlıkla itham ediyorlardı.
  f. Hakaretlere ve yalanlamalara aldırış etmeden uyarılarına devam etti.
  g. Şımardı ve kibirlendi.
  h. "Biz hiç kimsenin tuzağından korkmayız." cevabını verdi.
  ı. Kavmi içinde mümtaz bir kişi.
  i. Tevhidi yaymak ve kavmini puta tapmaktan kurtarmak.

 34. Cevap: 1. b 2. d 3. a 4. c 5. e 6. ı 7. h 8. f 9. g 10. i Açıklama:

  1. Âd kavmi, Cennet bağı olarak bilinen bölgede yaşıyordu. 2. Hz. Hud'un kavmi, onun uyarılarına karşı "Biz hiç kimsenin tuzağından korkmayız." cevabını verdi. 3. Hz. Hud'un kavmi, yağmurun yağmaması ve kuraklık nedeniyle helak oldu. 4. Hz. Hud, kavmini Allah'a ve ahiret gününe inanmaya davet etti. 5. Hz. Hud, kavmi tarafından bazıları tarafından akılsızlıkla suçlanıyordu. 6. Hz. Hud, kavmi içinde mümtaz bir kişi olarak yaşadı. 7. Hz. Hud'un tehditlerine karşı kavmi, "Biz hiç kimsenin tuzağından korkmayız." cevabını verdi. 8. Hz. Hud, kavmine hakaretlere ve yalanlamalara aldırış etmeden uyarılarına devam etti. 9. Hz. Hud'un kavmi, onu şımarık ve kibirli olarak görüyordu. 10. Hz. Hud, kavmine karşı yumuşak ve anlayışlı bir tavır sergiledi. 35. Aşağıdaki soruların cevaplarını yazın.

  1. Allah (c.c.), Kur’an’daki sözlerine ne ile başlar?
  2. Merhamet Peygamberi kimdir?
  3. İhlaslı olmak ne demektir?
  4. İbadetleri ihlasla yapmak neden gereklidir?
  5. Ameller niyetlere göre ne kazanır veya kaybeder?

 36. Cevap: 1. Besmele ile 2. Hz. Muhammed (s.a.v.) 3. Samimi ve dosdoğru olmak 4. Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için 5. Değer kazanır veya değerini yitirir Açıklama:

  Sorular temel dinî kavramların anlamlarıyla ilgilidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Detayları

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Eşleştirme


5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OKUNACAK SURE VE AYETLER
  1. Bakara Suresi 1-15 sayfalar

Ayrıca 5.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 1.yazılı soruları; klasik türde müfredata uygun olarak hazırlanmıştır

Öğrenci, Kur'an-ı Kerim'in kaç harften oluştuğunu öğrenir.

Öğrenci, Kur'an harflerinin yazılış biçimlerini öğrenir.

Öğrenciler, elif, vav ve ya harflerinin med harfi olarak kullanımını öğrenerek, kelimeleri doğru telaffuz edebilecek ve kelimelerin anlamlarını doğru anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, med harflerinin kullanımına örnekler vererek, bu harflerin kelimelerin telaffuzunu ve anlamlarını nasıl etkilediğini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Kur'an'ın insanı psikolojik olarak nasıl rahatlattığını açıklayabilirler.

Öğrenciler, Kur'an'ı sevmemizin nedenlerini açıklayabilirler.

Öğrenciler, Hz. Nuh'un kavminin yaptıkları günahları öğrenerek, böyle günahlardan uzak durmanın önemini kavrarlar. Ayrıca, Allah'ın (c.c.) insanların yaptıklarına göre onları cezalandırdığını anlarlar.

Hz. Nuh'un gemisinin yapım amacı, tufandan kurtulmak ve canlı türlerinin devamlılığını sağlamaktı. Hz. Nuh'un gemisi, Allah'ın kudretinin ve rahmetinin bir göstergesidir.

Hz. Salih'in kavmi olan Semûd kavminin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Hz. Salih'in kavminin HZ. Salih'e karşı tutumu hakkında bilgi sahibi olmak.

Hamd kavramının anlamını ve önemini öğrenmek.

Şükür kavramının anlamını ve önemini öğrenmek.

Öğrenciler, ibadet kavramını açıklayabilmelidir.

Öğrenciler, ibadet çeşitlerinden üç tane örnek verebilmelidir.

Bu sorular, öğrencilerin iyilik ve kötülük kavramlarını anlamalarına yardımcı olacaktır. Bu sorular, öğrencilerin iyilik yapmanın önemini kavramalarına ve iyilik yapma alışkanlığı edinmelerine yardımcı olacaktır

* Öğrenciler, Hz. Lokman'ın kim olduğunu ve Kur'an'da hangi surede yer aldığını öğrenirler. * Öğrenciler, Lokman suresinin ana temasının Allah'a (c.c.) iman ederek doğru bilgiye ulaşmak ve bu bilgiyi güzel davranışlara yansıtmak olduğunu öğrenirler. * Öğrenciler, Lokman suresinin ayetlerini yorumlayarak anlamını çıkarabilirler. * Öğrenciler, Lokman suresindeki öğütlerden dersler çıkararak günlük hayatlarında uygulayabilirler.

* Öğrenciler, Hz. Hud ve kavminin hikayesini öğrenebilecekler. * Öğrenciler, Hz. Hud'un nasıl bir peygamber olduğunu anlayabilecekler. * Öğrenciler, Hz. Hud'un kavminin neden helak olduğunu öğrenebilecekler. * Öğrenciler, Hz. Hud'un kavmine yaptığı davetin içeriğini anlayabilecekler. * Öğrenciler, Hz. Hud'un kavmi tarafından nasıl karşılandığını öğrenebilecekler. * Öğrenciler, Hz. Hud'un yaşadığı dönem hakkında bilgi sahibi olabilecekler. * Öğrenciler, Hz. Hud'un tehditlerine karşı kavminin nasıl tepki verdiğini anlayabilecekler. * Öğrenciler, Hz. Hud'un kavmine verdiği cevabı anlayabilecekler. * Öğrenciler, Hz. Hud hakkında kavminin ne düşündüğünü öğrenebilecekler. * Öğrenciler, Hz. Hud'un kavmine olan tavrını anlayabilecekler.

Öğrenciler, temel dinî kavramların anlamlarını öğrenir ve kavramlar arasındaki ilişkileri kurabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.