Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2

Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Kur'an harflerinin yazılış biçimleri neye göre değişir?

  A) Kelimenin başındaki konumuna göre
  B) Kelimenin ortasındaki konumuna göre
  C) Kelimenin sonundaki konumuna göre
  D) Kelime içindeki konumuna göre

 2. Cevap: D Açıklama:

  Kur'an harflerinin yazılış biçimleri, kelime içindeki konumuna göre değişir. Bir harf tek başına, başta, ortada veya sonda yer alabilir. 3. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an harflerinden biri değildir?

  A) ا    B) ز    C) ن    D) ى    

 4. Cevap: D Açıklama:

  ى harfi, Arap alfabesinde olmayan bir harftir. Bu harf, Türkçedeki "ı" sesini karşılamak için kullanılır. 5. Aşağıdaki örneklerden hangisi uzatan elif harfi ile okunur?

  A) سَأَل    B) سَأَ    C) سَأِ    D) سَأَن    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Elif, kendisinden önceki üstünlü harfin uzatılarak okunmasını sağlar. İnce harfleri "e-a" arası bir sesle, kalın harfleri "a" sesiyle uzatır. 7. Aşağıdaki örneklerden hangisi uzatan vav harfi ile okunur?

  A) سَوَّم    B) سَوَ    C) سَوُ    D) سَوِ    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Vav, kendisinden önceki ötreli harfin uzatılarak okunmasını sağlar. İnce harfleri "u-ü" arası bir sesle, kalın harfleri "u" sesiyle uzatır. 9. Kur'an'ı anlayarak okumak için ne yapmalıyız?

  A) Kur'an'ı sadece Arapça olarak okumamız yeterlidir.
  B) Kur'an'ı ezberlememiz yeterlidir.
  C) Kur'an'ı tane tane okumamız ve ayetler üzerinde dikkatle durmamız gerekir.
  D) Kur'an'ı gece vakti okurken uyumamız gerekir.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an'ı tane tane okumamız ve ayetler üzerinde dikkatle durmamız gerekir. 11. Kur'an'ı anlamadan okumak hangi sonuçlara yol açabilir?

  A) Kur'an'ın mesajını doğru bir şekilde anlayamayız.
  B) Kur'an'ın gereği gibi anlaşılması için zihinlerin meşgul olmadığı gece vakti okunmasını ve ayetler üzerinde dikkatle durulmasını tavsiye edilmiştir.
  C) Kur'an'ı ezberlersek, onu anlamadan da okuyabiliriz.
  D) Kur'an'ı sadece Arapça olarak okumamız yeterlidir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an'ı anlamadan okumak, Kur'an'ın mesajını doğru bir şekilde anlayamamamıza yol açabilir. 13. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve ezberlemek neden önemlidir?

  A) Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarını öğrenmek için
  B) Başkalarına hava atmak için
  C) Sınavlarda başarılı olmak için
  D) Ünlü olmak için

 14. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarını içeren kutsal kitabımızdır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve ezberlemek, Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarını öğrenmek için önemlidir. 15. Kur'an-ı Kerim'i ezberleme yöntemlerinden biri olan hafif sesli okuma, hangi duyu organlarının desteğini sağlar?

  A) Görme ve dokunma     B) Görme ve işitme     
  C) Koklama ve tatma     D) Dokunma ve işitme   
                         

 16. Cevap: B Açıklama:

  Hafif sesli okuma, ezberleme sürecinde kulakların da yardımını alarak ezberlemeyi hızlandırır ve hafızaya kaydı güçlendirir. 17. Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacı nedir?

  A) İnsanları doğru yola iletmek.
  B) İnsanları zenginleştirmek.
  C) İnsanları eğlendirmek.
  D) İnsanları bilgilendirmek.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacı, insanları doğru yola iletmektir. Kur'an-ı Kerim, insanlara doğruyu ve yanlışı, iyiyi ve kötüyü öğretir. 19. Hz. Âdem ve Hz. Havva'yı yasak meyveden yememesi konusunda uyaran kimdir?

  A) Şeytan    B) Allah    C) Hz. İsa    D) Hz. Musa    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Âdem ve Hz. Havva'yı yasak meyveden yememesi konusunda uyaran Allah'tır. 21. Hz. Nuh'un kavmi neden helak oldu?

  A) Tevbe edip tövbelerinin kabul edilmesinden
  B) Allah'a (c.c.) ve peygamberlerine itaat ettiklerinden
  C) Putlara tapmalarından ve peygamberlerini yalanlamalarından
  D) İyi ve güzel davranışlarıyla toplumda örnek olmalarından

 22. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Nuh'un kavmi, Allah'a (c.c.) ve peygamberlerine itaat etmedikleri, putlara tapıp onları ilah edindikleri ve peygamberlerini yalanladıkları için helak oldu. 23. Hz. Hud'un kavmi olan Âd kavmi hangi özelliğiyle bilinmektedir?

  A) İnsanlara iyilik ve güzelliği yaymaları ile
  B) Kibirli ve zorba olmaları ile
  C) Allah'a (c.c.) ve peygamberlerine itaat etmeleri ile
  D) Çalışkan ve dürüst olmaları ile

 24. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Hud'un kavmi olan Âd kavmi, kibirli, zorba ve zulmedici olmaları ile bilinmekteydi. 25. Âd kavmi, Hud (a.s.)'ın uyarılarına karşı nasıl bir tavır sergilemiştir?

  A) Uyarıları dikkate almış ve tövbe etmişlerdir.
  B) Uyarıları reddetmiş ve Hz. Hud'u yalancılıkla suçlamışlardır.
  C) Uyarıları dinlemişler ancak herhangi bir karar almamışlardır.
  D) Uyarıları görmezden gelmiş ve hayatlarına devam etmişlerdir.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Hud'un uyarılarına karşı Âd kavmi, uyarıları reddetmiş ve Hz. Hud'u yalancılıkla suçlamıştır. 27. Hz. Hud (a.s.), kavminin küstahlığı ve kibri karşısında yılmamış, onlara karşı nasıl bir tutum sergilemiştir?

  A) Kavmini tehdit etmiş ve korkutmuştur.
  B) Kavmine karşı şiddet kullanmıştır.
  C) Kavmine sabırla ve ısrarla nasihatlerde bulunmuştur.
  D) Kavminden uzaklaşmış ve başka bir yere yerleşmiştir.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Hud (a.s.), kavminin küstahlığı ve kibri karşısında yılmamış, onlara karşı sabırla ve ısrarla nasihatlerde bulunmuştur. 29. Hz. Salih'in, Semûd kavmine söylediği "Düşünün ki (Allah) Âd kavminden sonra yerinize sizi getirdi. Ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah’ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın." ifadesinin anlamı nedir?

  A) Allah'ın (c.c.) nimetlerini hatırlayarak şükretmeleri gerektiği
  B) Allah'ın (c.c.) azabından korkmaları gerektiği
  C) Allah'ın (c.c.) kendilerine verdiği nimetlere karşılık zulüm yapmaları gerektiği
  D) Allah'ın (c.c.) kendilerine verdiği nimetlere karşılık Fitne çıkarmaları gerektiği

 30. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Salih'in, Semûd kavmine söylediği "Düşünün ki (Allah) Âd kavminden sonra yerinize sizi getirdi. Ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah’ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın." ifadesinin anlamı, Allah'ın (c.c.) kendilerine verdiği nimetlere karşılık O'na şükretmeleri gerektiğidir. 31. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Lokman'ın oğluna verdiği tavsiyelerden biri değildir?

  A) Allah'a (c.c.) inan ve O'na hiçbir şeyi ortak koşma
  B) Anne ve babana saygı ve itaat et
  C) Zengin olmaya çalış ve servet edin
  D) Kibirli ve kendini beğenmiş olma

 32. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Lokman, oğluna Allah'a (c.c.) inanmasını, anne ve babasına saygı ve itaat etmesini, kibirli ve kendini beğenmiş olmamasını tavsiye etmiştir. Ancak zengin olmaya çalış ve servet edin tavsiyesinde bulunmamıştır. 33. "Elhamdülillah" sözüyle ne ifade edilir?

  A) Allah'a (c.c.) teşekkür edilir.
  B) Allah'a (c.c.) dua edilir.
  C) Allah'a (c.c.) tesbih edilir.
  D) Allah'a (c.c.) istiğfar edilir.

 34. Cevap: A Açıklama:

  "Elhamdülillah" sözü, Allah'a (c.c.) övüldüğü ve anıldığı gibi onun varlığı, birliği, ilmi, iradesi, gücü ve nimetleri de dile getirilmiş olmaktadır. 35. Aşağıdakilerden hangisi şükür kavramının anlamına uygun değildir?

  A) Karşılığını vermek
  B) Yapılan iyiliği dile getirmek
  C) İyilik edeni övmek
  D) Rahatsızlık duymak

 36. Cevap: D Açıklama:

  Şükür, yapılan iyiliğin kıymetini bilip değerini dile getirmek, iyilik edeni övmek, ona teşekkür etmek demektir. Rahatsızlık duymak ise şükür kavramının anlamına uygun değildir. 37. Kur'an-ı Kerim'in hangi suresinde ihlasa vurgu yapılmaktadır?

  A) Fatiha Suresi    B) İhlas Suresi    
  C) Felak Suresi     D) Nâs Suresi      
                     

 38. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'in 112. suresinin adı "İhlas" suresidir. Bu surede, inanç ve iyi davranışların yalnızca Allah (c.c.) için olmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 39. Allah'a (c.c.) halis kılarak kulluk etmek ne anlama gelir?

  A) Başkalarının onayını almadan sadece Allah'a (c.c.) kulluk etmek.
  B) Başkalarının onayını alarak Allah'a (c.c.) kulluk etmek.
  C) Başkalarının onayını alarak sadece Allah'a (c.c.) kulluk etmek.
  D) Başkalarının onayını almadan Allah'a (c.c.) ve diğer insanlara kulluk etmek.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Allah'a (c.c.) halis kılarak kulluk etmek, ibadetlerimizi ve davranışlarımızı yalnızca Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapmamız anlamına gelir. Başkalarının ne düşündüğü veya ne söylediği bizi etkilememeli, yalnızca Allah'ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanmaya çalışmalıyız.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 Detayları

Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OKUNACAK SURE VE AYETLER
  1. Bakara Suresi 1-15 sayfalar

Ayrıca Kuran-ı Kerim 2.dönem başı sınav hazırlık test soruları 2; mebsinavlari.com tarafından tamamı cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Kur'an harflerinin yazılış biçimlerinin kelime içindeki konumuna göre değiştiğini anlayacaktır.

Öğrenciler, ى harfinin Arap alfabesinde olmayan bir harf olduğunu anlayacaktır. Aşağıdaki harflerden hangisi kalın sesle okunur? A) س B) ش C) ص D) ض Cevap: D) ض Açıklama: ض harfi kalın sesle okunan bir harftir. Kazanım: Kur’an harflerinin kalın ve ince olarak ikiye ayrıldığını bilir.

Öğrenci, uzatan elif harfinin kullanımını ve okunuşunu bilir.

Öğrenci, uzatan vav harfinin kullanımını ve okunuşunu bilir.

Öğrenciler, Kur'an'ı anlayarak okumak için yapılması gerekenleri öğrenirler.

Öğrenciler, Kur'an'ı anlamadan okumanın olumsuz sonuçlarını öğrenirler.

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in önemi ve öğrenilmesinin gerekliliği hakkında bilgi edinir.

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i ezberleme yöntemlerinden biri olan hafif sesli okumanın hangi duyu organlarının desteğini sağladığını bilirler.

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacını açıklayabilir.

Öğrenciler, Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın yaratılışı ve yasak meyveden yeme olayını anlarlar.

Öğrenciler, Hz. Nuh'un kavminin helak olma sebeplerini açıklayabilir.

Öğrenciler, Hz. Hud'un kavminin özelliklerini açıklayabilir.

Öğrencilerin, Hz. Hud'un kavminin Hz. Hud'un uyarılarına karşı nasıl bir tavır sergilediğini anlamasını sağlamak.

Öğrencilerin, Hz. Hud'un (a.s.) peygamberlik görevini nasıl yerine getirdiğini anlamasını sağlamak.1. Soru

Öğrenciler, Hz. Salih'in Semûd kavmine söylediği ifadenin anlamını öğrenirler.1. Aşağıdakilerden hangisi Lokman suresinin temel konusudur? A) Anne ve babaya saygı B) Çalışmanın önemi C) Doğru bilginin söz ve davranışlara yansıması D) Peygamberlik müessesesi Cevap: C) Doğru bilginin söz ve davranışlara yansıması Açıklama: Lokman suresi, doğru bilginin söz ve davranışlara yansıması konusunu ele almaktadır. Surenin 12 ila 19. ayetleri arasında yer alan ayetlerde bilge bir kişi olan Hz. Lokman'ın oğluna verdiği tavsiyelerden söz edilir. Kazanım: Öğrenciler, Lokman suresinin temel konusunun doğru bilginin söz ve davranışlara yansıması olduğunu açıklayabilirler.

Öğrenciler, Hz. Lokman'ın oğluna verdiği tavsiyeleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, "hamd" kavramının önemini ve anlamını kavrayabileceklerdir.

Öğrenciler, "şükür" kavramının anlamını kavrayabileceklerdir.

Öğrenciler Kur'an-ı Kerim'in hangi suresinde ihlasa vurgu yapıldığını bilecektir

Öğrenciler, Allah'a (c.c.) halis kılarak kulluk etme kavramını açıklayabilecekler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Kuran-ı Kerim 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.