2022-2023 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. Hangisi, nanoteknolojinin farklı alanlardaki uygulamalarından biri değildir?

  A) Biyoteknoloji    B) İnşaat    C) Enerji    D) Sanat    E) Elektronik

 2. Cevap: D Açıklama:

  Soru, nanoteknolojinin hangi alanlarda uygulanabileceği ile ilgilidir. Biyoteknoloji, inşaat, enerji ve elektronik gibi alanlarda nanoteknoloji uygulamaları yapılmaktadır. Ancak sanat, nanoteknolojinin uygulama alanlarından biri değildir. Dolayısıyla doğru cevap "D) Sanat" seçeneğidir. 3. Nanoteknoloji alanında en çok kullanılan element hangisidir?

  A) Altın    B) Gümüş    C) Demir    D) Karbon    E) Alüminyum

 4. Cevap: D Açıklama:

  Nanoteknoloji alanında en çok kullanılan element, karbondur çünkü karbon, yüksek mukavemeti, düşük yoğunluğu ve kimyasal reaktivitesi nedeniyle nanoteknolojide birçok farklı uygulama için ideal bir malzeme olarak kabul edilir. 5. Sürdürülebilir bir gelecek için, kimya alanındaki araştırmalar hangi alanlarda yoğunlaşmalıdır?

  A) Petrol rafinerilerinin verimliliğini artırmak
  B) Tarım sektörüne yönelik yeni pestisitler üretmek
  C) Biyoplastikler gibi yenilenebilir malzemelerin geliştirilmesi
  D) Nükleer enerji santrallerinin kapasitelerinin artırılması
  E) Tekstil ürünlerindeki kimyasalların çevreye etkilerinin azaltılması

 6. Cevap: C Açıklama:

  Kimya alanındaki araştırmaların sürdürülebilir bir gelecek için yoğunlaşması gereken alanlar, yenilenebilir malzemelerin geliştirilmesi gibi çevresel açıdan daha sürdürülebilir ürünlerin keşfi ve üretimi, kaynak kullanımının daha verimli hale getirilmesi, atık üretiminin azaltılması ve kimyasal ürünlerin çevreye olan etkilerinin azaltılması gibi alanları içermelidir. Sürdürülebilir bir gelecek için kimya alanındaki araştırmaların, yenilenebilir malzemelerin geliştirilmesi ve çevre dostu ürünlerin keşfi gibi çevresel açıdan daha sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasına odaklanması gerektiği anlaşılabilir. 7. Sürdürülebilir bir gelecek için, kimya alanındaki araştırmaların hangi tür ürünlerin geliştirilmesine odaklanması gerekmektedir?

  A) Kimyasal gübrelerin yerini alacak organik gübreler
  B) Plastik atıkların geri dönüşümü için daha etkili teknolojiler
  C) Temiz enerji kaynakları
  D) Yüksek dayanıklı polimerler
  E) İlaç endüstrisi için daha ucuz ve etkili üretim teknikleri

 8. Cevap: C Açıklama:

  Sürdürülebilir bir gelecek için, kimya alanındaki araştırmaların odaklanması gereken ürünler arasında biyoplastikler gibi yenilenebilir malzemeler, temiz enerji kaynakları ve plastik atıkların geri dönüşümü için daha etkili teknolojiler bulunmaktadır. Kimyasal gübrelerin yerini alacak organik gübreler, yüksek dayanıklı polimerler ve ilaç endüstrisi için daha ucuz ve etkili üretim teknikleri de sürdürülebilir gelecek için önemli olmakla birlikte, öncelikli araştırma alanları diğer ürünlere göre daha azdır. 9. Sürdürülebilirliğin hedefleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) İklim değişikliğinin önlenmesi
  B) Biyoçeşitliliğin korunması
  C) Doğal kaynakların verimli kullanımı
  D) Fosil yakıtların kullanımının artırılması
  E) Yoksulluğun azaltılması

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı, seçenekler arasında yer alan hedefler arasında olmayan bir hedefin belirlenmesi istendiğinden, D şıkkında yer alan "Fosil yakıtların kullanımının artırılması" cevabıdır. Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için bugünün kaynaklarını tüketirken de korumak anlamına gelir. Bu amaçla, iklim değişikliğinin önlenmesi, biyoçeşitliliğin korunması, doğal kaynakların verimli kullanımı ve yoksulluğun azaltılması gibi hedefler belirlenmiştir. 11. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir bir toplumun özelliklerinden biri değildir?

  A) Toplumsal adaletin sağlanması
  B) Ekonomik büyümenin sınırsız olması
  C) Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı
  D) Biyoçeşitliliğin korunması
  E) İnsan haklarının korunması

 12. Cevap: B Açıklama:

  Sürdürülebilir bir toplumun özellikleri arasında, ekonomik büyümenin sınırlı olması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, biyoçeşitliliğin korunması, insan haklarının korunması ve toplumsal adaletin sağlanması yer alır. Ancak, seçenekler arasında yer alan "B) Ekonomik büyümenin sınırsız olması" özelliği, sürdürülebilir bir toplumun özelliklerinden biri değildir. 13. Nanoteknoloji nedir?

  A) Malzemelerin küçük boyutlarda üretilmesi
  B) Mikroorganizmaların kullanılması
  C) Yeni elementlerin sentezi
  D) Yüksek miktarda enerji kullanımı
  E) Havadaki karbon dioksit miktarını azaltma teknolojisi

 14. Cevap: A Açıklama:

  Nanoteknoloji, malzemelerin ve cihazların nanometre boyutunda tasarlanması, üretilmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili bir alandır. Bu teknoloji, bilim ve mühendisliğin birçok farklı alanında kullanılmaktadır, örneğin tıp, elektronik, malzeme bilimi, enerji ve çevre koruma gibi. 15. Nanoteknoloji ile ilgili etik sorunlardan biri hangisidir?

  A) Sosyal eşitsizlik                B) Gıda üretiminde artış           
  C) Gürültü kirliliğinin azalması    D) Su kirliliğinin azaltılması     
  E) Hava kirliliğinin önlenmesi     

 16. Cevap: A Açıklama:

  Nanoteknoloji ile ilgili etik sorunlardan biri, sosyal eşitsizlik yaratabilmesidir. Nanoteknoloji ürünleri ve araştırmaları yüksek maliyetli olduğu için, bu alana erişim sağlamak daha zengin ülkeler ve şirketler için daha kolay olabilirken, daha yoksul ülkeler ve topluluklar bu alandan yeterince faydalanamayabilirler. Ayrıca, nanoteknolojinin olası sağlık riskleri, çevresel etkileri ve gizlilik sorunları gibi diğer etik sorunları da vardır. 17. Hangi alternatif enerji kaynağı, rüzgarın potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürerek elektrik üretiminde kullanılır?

  A) Güneş enerjisi          B) Hidroelektrik enerji   
  C) Rüzgar enerjisi         D) Biyokütle enerjisi     
  E) Jeotermal enerji       

 18. Cevap: C Açıklama:

  Rüzgar enerjisi, rüzgarın potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürerek elektrik üretiminde kullanılan bir alternatif enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynağı, dünyanın birçok yerinde rüzgar türbinleri aracılığıyla elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Rüzgar enerjisi, temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğu için çevresel faydaları da vardır. 19. Hangi alternatif enerji kaynağı, yer kabuğundaki sıcak su ve buharın enerjisini kullanarak elektrik üretiminde kullanılır?

  A) Güneş enerjisi          B) Hidroelektrik enerji   
  C) Rüzgar enerjisi         D) Biyokütle enerjisi     
  E) Jeotermal enerji       

 20. Cevap: E Açıklama:

  Bu soru, alternatif enerji kaynakları arasında yer alan jeotermal enerjinin tanımını ve kullanım alanını sorgulamaktadır. Jeotermal enerji, yer kabuğundaki sıcak su ve buharın enerjisini kullanarak elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Bu kaynak, sürdürülebilir enerji kaynakları arasında yer almaktadır ve dünya genelinde çeşitli ülkelerde kullanılmaktadır. Jeotermal kaynakların kullanımı, çevre dostu olmaları ve enerji bağımsızlığı sağlamaları açısından önemlidir. 21. Hangi alternatif enerji kaynağı, su akışının kinetik enerjisini hidroelektrik santrallerde kullanarak elektrik üretiminde kullanılır?

  A) Güneş enerjisi          B) Hidroelektrik enerji   
  C) Rüzgar enerjisi         D) Biyokütle enerjisi     
  E) Jeotermal enerji       

 22. Cevap: B Açıklama:

  Hidroelektrik enerji kaynağı, suyun kinetik enerjisini hidroelektrik santrallerinde kullanarak elektrik üretiminde kullanılır. Bu enerji kaynağı temiz, yenilenebilir ve çevre dostu bir seçenek olmasıyla bilinir. Su akışının gücüne ve akış hızına bağlı olarak, hidroelektrik santrallerinde üretilebilecek enerji miktarı değişebilir. Hidroelektrik enerji kaynağı, dünya genelinde elektrik üretimi için en çok kullanılan alternatif enerji kaynaklarından biridir. 23. Fosil yakıtların tükenme hızı nedir?

  A) Hızlı bir şekilde tükenirler.    B) Orta derecede tükenirler.       
  C) Yavaş yavaş tükenirler.          D) Bitmek üzere değillerdir.       
  E) Bilinmiyor.                     

 24. Cevap: A Açıklama:

  Fosil yakıtların tükenme hızı konusunda kesin bir süre vermek zordur çünkü bu süreler, kullanım oranlarına, keşfedilmemiş rezervlere ve teknolojik ilerlemeye bağlıdır. Ancak fosil yakıtların tükenmesi kesin bir gerçek ve enerji kaynaklarına olan alternatif arayışları hızlandırmaktadır. 25. Fosil yakıtların yerine kullanılabilecek alternatif enerji kaynakları nelerdir?

  A) Nükleer enerji          B) Güneş enerjisi         
  C) Rüzgar enerjisi         D) Hidroelektrik enerji   
  E) Tümü                   

 26. Cevap: E Açıklama:

  Fosil yakıtların yerine kullanılabilecek alternatif enerji kaynakları arasında nükleer enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji gibi farklı seçenekler bulunmaktadır. Bu alternatif enerji kaynakları çevre dostu, sürdürülebilir, yenilenebilir ve daha az karbon emisyonu üreten enerji kaynaklarıdır. Kazanım: Fosil yakıtların yerine kullanılabilecek alternatif enerji kaynaklarının farklı avantajları vardır ve bu enerji kaynakları daha çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji seçeneği sunmaktadır. 27. Petrolün aranması, çıkarılması, taşınması ve işlenmesi sırasında hangisi çevre kirliliğine neden olabilir?

  A) Petrol borularının patlaması
  B) Petrol yataklarının su altında bulunması
  C) Petrol tankerlerinin doğal afetlerde batması
  D) Petrolün rafinerilerde işlenmesi
  E) Petrolü arayan insanların yol açtığı orman yangınları

 28. Cevap: A Açıklama:

  Petrolün aranması, çıkarılması, taşınması ve işlenmesi sırasında petrol tankerlerinin doğal afetlerde batması, petrol borularının patlaması ve petrolü arayan insanların yol açtığı orman yangınları gibi çeşitli faktörler çevre kirliliğine neden olabilir. 29. Fosil yakıtların yakılması sırasında açığa çıkan gazlar hangileridir?

  A) Karbonmonoksit ve oksijen      B) Metan ve azot                 
  C) Karbon dioksit ve su buharı    D) Hidrojen ve oksijen           
  E) Karbon ve kükürt dioksit      

 30. Cevap: C Açıklama:

  Fosil yakıtların yakılması sırasında atmosfere karbondioksit, su buharı, karbonmonoksit, kükürt dioksit, azot oksitleri gibi sera gazları açığa çıkar. Bu gazlar, sera etkisi nedeniyle dünya atmosferindeki sıcaklık artışına neden olur. 31. Aşağıdakilerden hangisi bir esterdir?

  A) Metil alkol      B) Asetik asit    C) Etil benzoat
  D) Formik asit    E) Hidroklorik asit

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu soru, öğrencilerin temel kimya bilgisini ölçmek için sorulmuştur. Esterler, bir alkol ve bir karboksilik asidin birleşmesiyle oluşan organik bileşiklerdir. Verilen seçenekler arasında sadece C seçeneği, etil alkol ve benzoik asitin birleşmesiyle oluşan etil benzoat adlı bir esterdir. 33. Aşağıdakilerden hangisi esterlerin yapısında bulunur?

  A) Amino grubu    B) Karboksil grup    C) Hidroksil grup
  D) Eter bağı          E) Fosfat grubu

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu soru, esterlerin yapısına ilişkin bir bilgi sorgulamaktadır. Esterler, bir karboksilik asit ve bir alkolün esterleşme reaksiyonu sonucu oluşan organik bileşiklerdir. Bu bileşiklerin yapısında karboksil grubu (COOH) ve alkol grubu (-OH) bulunur ve ester bağı (C-O-C) ile birleşerek oluşurlar. 35. Aşağıdakilerden hangisi bir esterin hidroliz reaksiyonunda oluşan üründür?

  A) Karboksilik asit ve alkol
  B) Karboksilik asit ve karboksilik asit
  C) Alkol ve su
  D) Alkol ve hidrojen gazı
  E) Hidrojen gazı ve oksijen gazı

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu soru, esterlerin hidroliz reaksiyonu sonucunda nasıl ayrıştığına dair bilgiyi ölçmektedir. Hidroliz reaksiyonu, bir esterin su ile reaksiyona girerek karboksilik asit ve alkol oluşturduğu bir kimyasal reaksiyondur. Dolayısıyla, doğru cevap A seçeneğidir. 37. Karboksilik asitlerin kimyasal yapısında hangi grup bulunur?

  A) Asetil grup    B) Amino grup    C) Hidroksil grup
  D) Alkil grup      E) Nitrojen grupu

 38. Cevap: C Açıklama:

  Karboksilik asitler, kimyasal formüllerinde -COOH grubunu içeren organik bileşiklerdir. Bu grup, bir karbonil grubu (C=O) ve hidroksil grubunun (OH) birleşiminden oluşur ve asitlik özelliklerine neden olur. Bu asitlerin genel formülü R-COOH'dir, burada R bir hidrojen atomu veya organik bir grup olabilir. Karboksilik asitler, sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu (H+) salarak asit karakterlerini gösterirler. 39. Hangi karboksilik asit, yapısındaki hidroksil grubunun sayısı nedeniyle en güçlü asitlik özelliğine sahiptir?

  A) Metil asetat     B) Etil asetat    C) Asetik asit
  D) Benzoik asit    E) Formik asit

 40. Cevap: C Açıklama:

 41. Asetik asitin suda çözünürlüğü nedir?

  A) Çok iyi    B) İyi    C) Orta    D) Zayıf    E) Çok zayıf

 42. Cevap: B Açıklama:

  Asetik asit, suda iyi çözünen bir karboksilik asittir. Suda çözünme kapasitesi, asitik özelliğinden kaynaklanan hidrojen iyonlarının su molekülleriyle etkileşimiyle sağlanır. Asetik asit aynı zamanda organik çözücülerde de çözünebilir. 43. Aşağıdakilerden hangisi bir aldehit molekülünün indirgenmesi sonucu elde edilir?

  A) Etilen glikol    B) Propilen glikol    C) Glikolik asit
  D) Oksalik asit    E) Asetik asit

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, bir aldehit molekülünün indirgenmesi sonucu elde edilen bileşik sorulmaktadır. Aldehitler, karbonyl grubu içerisinde bir hidrojen atomuna sahip organik bileşiklerdir. Aldehit moleküllerinin indirgenmesi sonucunda ise birincil alkol bileşiği elde edilir. Bu bağlamda, verilen seçenekler arasında yalnızca B seçeneği olan propilen glikol birincil alkoldür ve bir aldehitin indirgenmesi sonucunda elde edilen bileşiklerden biridir. 45. Aşağıdakilerden hangisi bir keton molekülünün özelliklerinden biri değildir?

  A) Nükleofiliktirler
  B) Aldehitlerden daha az reaktiftirler
  C) İki alkil grubu arasındaki karbon atomunda çift bağ vardır
  D) Örnek olarak propanon verilebilir
  E) İzomerleri bulunabilir

 46. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda verilen seçeneklerden hangisinin bir keton molekülünün özelliği olmadığı sorulmaktadır. Ketonlar, karbonil grubuna sahip organik bileşiklerdir ve iki alkil grubu arasında karbonil grubu yer almaktadır. Bu soruda verilen diğer özellikler doğrudur: ketonlar nükleofiliktirler, aldehitlere göre daha az reaktiftirler, çift bağ ihtiva eden bir karbon atomu içerirler ve izomerleri bulunabilir. Dolayısıyla, (C) şıkkı ketonların özelliklerinden biri değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIMIZDA KİMYA
  1. Biyomoleküller
  2. Margarinler
  3. Petrol Rafinasyonu
  4. Polimerler
  5. Yağ Üretimi
  6. Yüzey Aktif Maddeler

Ayrıca 2022-2023 12.Sınıf kimya 2.Dönem 2.Yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Nanoteknolojinin farklı alanlarda kullanım alanlarını bilmek.

nanoteknolojinin tanımını ve kullanım alanları

Sürdürülebilir kalkınma kavramını açıklayarak, sürdürülebilir toplumun özelliklerinden biri olmayan bir seçeneği belirleyebilme becerisi.

Nanoteknoloji kavramını açıklayabilir ve uygulama alanlarını örnekleyebilirim.

Nanoteknoloji ile ilgili etik sorunları açıklayabilirim.

Rüzgar enerjisi, alternatif enerji kaynakları arasında yer alır ve rüzgar enerjisini kinetik enerjiye dönüştürerek elektrik üretiminde kullanılır.

Alternatif enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak.

Fosil yakıtların tükenme süreci hakkında bilgi sahibi olmak.

Petrolün çıkarılması ve işlenmesi süreçlerinin çevre kirliliği açısından riskler taşıdığını bilmek.

Fosil yakıtların yakılması, sera gazlarının atmosfere salınmasına neden olur.

Organik kimya temel bileşiklerini anlama ve ayırt etme becerilerini ölçmektedir.

Kimya alanındaki organik bileşiklerin temel yapılarına yönelik bilgiyi ölçmektedir.

Verilen bir esterin hidroliz reaksiyonu sonucunda hangi ürünlerin oluşacağını belirleyebilme becerisi.

Karboksilik asitlerin kimyasal yapısında -COOH grubu bulunur.

Asetik asidin suda çözünme özelliğinin bilinmesi.

Kimya alanındaki temel kavramlar ve reaksiyonları anlayarak, bunları günlük hayatla ilişkilendirebilme becerisi.

Ketonların özelliklerini ve yapılarını anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 3 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.