11.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik)

11.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. Kılcal damarlarda kan basıncı neden düşüktür?


 2. Cevap: Kılcal damarlarda kan basıncı düşüktür çünkü kılcal damarların toplam kesit alanı, atardamarların toplam kesit alanından çok daha fazladır. Bu nedenle, kılcal damarlara geçen kanın hızı azalır ve kan basıncı düşer. Açıklama:

  Kılcal damarlar, hücreler arasında bulunan en küçük damarlardır. Kılcal damarların toplam kesit alanı, atardamarların toplam kesit alanından çok daha fazladır. Bunun nedeni, kılcal damarların çok sayıda ve küçük olmasıdır. Kılcal damarlara giren kan, bu geniş yüzeye dağılır. Kan basıncı, kanın hızı ile ters orantılı olduğundan, kılcal damarlarda kan hızı azalması, kan basıncının düşmesine neden olur. 3. Kılcal damarlardan doku sıvısına geçen su ve çözünmüş maddeler, kılcal damarlardan tekrar kana nasıl geri döner?


 4. Cevap: Kılcal damarlardan çıkan su ve çözünmüş maddeler, ozmotik basınç etkisiyle kana geri döner. Kandaki proteinler ozmotik basıncın oluşmasında önemli rol oynar. Proteinler kılcal damarlardan geçemez ve kan içerisinde kalır. Bu nedenle kılcal damarlardaki ozmotik basınç, doku sıvısının ozmotik basıncından daha yüksektir. Bu nedenle kılcal damarlardan çıkan su ve çözünmüş maddeler, ozmotik basınç etkisiyle kana geri döner. Açıklama:

  Kılcal damarlar, kanın doku hücrelerine ulaşmasını sağlayan en küçük kan damarlarıdır. Kılcal damarlar, oldukça incedir ve duvarları sadece tek bir hücre tabakasından oluşur. Bu nedenle kılcal damarlar, su ve çözünmüş maddeler için oldukça geçirgendir. Kılcal damarlardan doku sıvısına geçen su ve çözünmüş maddeler, kılcal damarların ucunda bulunan toplardamarlara geri döner. Ancak kılcal damarlardan çıkan su ve çözünmüş maddelerin tamamı kana geri dönmez. Kılcal damarlardan çıkan su ve çözünmüş maddelerden bir kısmı, lenf sistemi ile toplardamarlara geri döner. 5. Dolaşım sistemi rahatsızlıklarına karşı alınabilecek önlemlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?


 6. Cevap: Kan yoluyla bulaşabilen hastalıklardan korunmak için başkasına ait bir kanla ve vücut sıvısıyla temastan kaçınmak Açıklama:

  Kan yoluyla bulaşan hastalıklar, kan, vücut sıvıları veya dokuların enfekte bir kişiden sağlıklı bir kişiye bulaşmasıyla oluşur. Bu nedenle, başkasına ait bir kanla ve vücut sıvısıyla temastan kaçınmak, dolaşım sistemi rahatsızlıklarından korunmak için önemli bir önlemdir. 7. Vücudu patojenlere karşı savunan iki ana bağışıklık sistemi türü nedir?


 8. Cevap: Doğal bağışıklık ve kazanılmış bağışıklıktır. Açıklama:

  Doğal bağışıklık, doğumdan itibaren sahip olunan ve patojenlere karşı ayrım yapmadan çalışan bağışıklık sistemidir. Kazanılmış bağışıklık ise, patojenlere karşı özel olarak geliştirilen ve daha etkili olan bağışıklık sistemidir. 9. Karbondioksitin dokulardan kana geçişi hangi yollarla gerçekleşir?


 10. Cevap: Açıklama:

  Karbondioksitin dokulardan kana geçişi hangi yollarla gerçekleşir? Cevap Metni: Difüzyon, hemoglobine bağlanması, bikarbonat iyonu olarak taşınması Açıklama Metni: Karbondioksit, dokulardan kana difüzyonla geçer. Ayrıca hemoglobine bağlanarak, bikarbonat iyonu olarak taşınarak da dokulardan kana geçer.ksitin dokulardan kana geçişi hangi yollarla gerçekleşir? Cevap Metni: Difüzyon, hemoglobine bağlanması, bikarbonat iyonu olarak taşınması Açıklama Metni: Karbondioksit, dokulardan kana difüzyonla geçer. Ayrıca hemoglobine bağlanarak, bikarbonat iyonu olarak taşınarak da dokulardan kana geçer. 11. Soluk alıp verme hızı ve derinliği nasıl düzenlenir?


 12. Cevap: Solunum merkezi tarafından düzenlenir. Açıklama:

  Solunum merkezi, omurilik soğanı ve pons adı verilen beyin sapı bölgelerinde bulunur. Solunum merkezi, kandaki karbondioksit miktarındaki değişikliklere duyarlıdır. Kandaki karbondioksit miktarı arttığında solunum merkezi uyarılır ve soluk alıp verme hızı ve derinliği artar. 13. Üreterlerin görevi nedir?


 14. Cevap: Üreterler, böbreklerde oluşan idrarı mesaneye taşıyan kanallardır. Üreterler, peristaltik hareketler, hidrostatik basınç ve yerçekimi etkisiyle idrarı mesaneye ulaştırır. Açıklama:

  Üreterler, yaklaşık 25-30 cm uzunluğunda ve 2-5 mm çapında boru şeklinde yapılardır. Üreterler, böbreklerde oluşan idrarı mesaneye taşır. Üreterler, peristaltik hareketler, hidrostatik basınç ve yerçekimi etkisiyle idrarı mesaneye ulaştırır. 15. Böbreklerin homeostasinin korunmasında hangi görevi vardır?


 16. Cevap: Vücut sıvılarının su, mineral ve asit-baz dengesini sağlamaktır. Açıklama:

  Böbrekler, vücut sıvılarından atık maddeleri süzerek idrarla dışarı atar. Ayrıca, su, mineral ve asit-baz dengesinin korunmasında da rol oynar. Böbrekler, vücuttan fazla suyun atılmasını sağlayarak kan hacmini ve kan basıncını düzenler. Ayrıca, sodyum, potasyum, kalsiyum ve fosfat gibi minerallerin geri emilimini sağlayarak vücuttaki mineral dengesini korur. Böbrekler, kanın pH'sını da düzenler. 17. Ovulasyondan sonra yumurtanın döllenme şansı ne kadar sürer?


 18. Cevap: Yaklaşık 24 saat Açıklama:

  Ovulasyondan sonra yumurtanın döllenme şansı 24 saat içinde en yüksektir. Bu süre içinde sperm yumurta ile karşılaşırsa döllenme gerçekleşebilir. 19. Dişi üreme sisteminde, FSH hormonunun hangi evrede salgılanması en fazladır?


 20. Cevap: Folikül evresi Açıklama:

  FSH hormonu, yumurtalıklarda foliküllerin gelişimini ve östrojen hormonunun salgılanmasını uyarır. Folikül evresi, yumurtalıklarda tek bir folikülün geliştiği ve östrojen hormonunun salgılandığı evrededir. Bu nedenle FSH hormonunun salgılanması en fazla folikül evresindedir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Akciğerler, solunum sisteminin en önemli organıdır.
  2. (.....) Burun, solunum sisteminin dış ortamla bağlantısını sağlar.
  3. (.....) Yutak, solunum ve sindirim sisteminin kesişim yeridir.
  4. (.....) Gırtlak, ses oluşumuna yardımcı olur.
  5. (.....) Soluk borusu, gırtlaktan akciğerlere kadar uzanır.
  6. (.....) Bronşlar, soluk borusunu akciğerlere böler.
  7. (.....) Bronşçuklar, bronşları alveollere böler.
  8. (.....) Alveoller, solunum gazlarının değişiminin gerçekleştiği yapılardır.
  9. (.....) Diyafram, solunum hareketlerinde önemli rol oynar.
  10. (.....) Solunum, dış solunum ve iç solunum olmak üzere iki aşamada gerçekleşir

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Akciğerler, solunum sisteminin en önemli organıdır. Bu organlarda oksijen ve karbondioksit gazlarının değişimi gerçekleşir. 2. Burun, solunum sisteminin dış ortamla bağlantısını sağlar. Burun boşluğundaki kıllar ve kıvrımlar havadaki parçacıkları tutar, mukus salgısıyla nemlendirir ve ısıtır. 3. Yutak, solunum ve sindirim sisteminin kesişim yeridir. Yutak, ağızdan alınan besinleri yemek borusuna, burundan alınan havayı ise soluk borusuna iletir. 4. Gırtlak, ses oluşumuna yardımcı olur. Gırtlakta bulunan ses telleri, havanın gırtlaktan geçişi sırasında titreşir ve ses oluşur. 5. Soluk borusu, gırtlaktan akciğerlere kadar uzanır. Soluk borusu, havayı gırtlaktan akciğerlere taşır. 6. Bronşlar, soluk borusunu akciğerlere böler. Bronşlar, soluk borusunda oluşan havayı akciğerlere ulaştırır. 7. Bronşçuklar, bronşları alveollere böler. Bronşçuklar, soluk borusunda oluşan havayı alveollere ulaştırır. 8. Alveoller, solunum gazlarının değişiminin gerçekleştiği yapılardır. Alveoller, oksijen ve karbondioksit gazlarının değişimini sağlar. 9. Diyafram, solunum hareketlerinde önemli rol oynar. Diyafram, kasılarak göğüs kafesini genişletir ve hava girişini sağlar. 10. Solunum, dış solunum ve iç solunum olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Dış solunumda, alveollerden kan dolaşımına oksijen alınır ve kan dolaşımından alveollere karbondioksit verilir. İç solunumda ise hücrelerde oksijen kullanılır ve karbondioksit açığa çıkar. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Solunum, vücuttaki metabolik faaliyetler sonucunda oluşan karbondioksit ve suyun dışarı atılmasıdır.
  2. ( ) Solunum sisteminin temel görevleri oksijen almak, karbondioksit vermek ve ses çıkarmaktır.
  3. ( ) Solunum sisteminin yapısında solunum yolları ve solunum organları bulunur.
  4. ( ) Solunum yolları, havayı solunum organlarına taşıyan yapılardan oluşur.
  5. ( ) Burun, farinks, larinks, trakea, bronşlar ve bronşçuklar solunum yollarındandır.
  6. ( ) Akciğerler, solunum sisteminin en önemli organıdır.
  7. ( ) Akciğerler, diyaframın altında, göğüs boşluğunda yer alır.
  8. ( ) Akciğerler, alveol adı verilen küçük hava keseciklerinden oluşur.
  9. ( ) Alveoller, solunum gazlarının difüzyonu için yüzey alanı sağlar.
  10. ( ) Solunum, solunum kaslarının kasılması ve gevşemesi ile gerçekleşir.

 24. Cevap: Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz. 1. ( ) Solunum, vücuttaki metabolik faaliyetler sonucunda oluşan karbondioksit ve suyun dışarı atılmasıdır. 2. ( ) Solunum sisteminin temel görevleri oksijen almak, karbondioksit vermek ve ses çıkarmaktır. 3. ( ) Solunum sisteminin yapısında solunum yolları ve solunum organları bulunur. 4. ( ) Solunum yolları, havayı solunum organlarına taşıyan yapılardan oluşur. 5. ( ) Burun, farinks, larinks, trakea, bronşlar ve bronşçuklar solunum yollarındandır. 6. ( ) Akciğerler, solunum sisteminin en önemli organıdır. 7. ( ) Akciğerler, diyaframın altında, göğüs boşluğunda yer alır. 8. ( ) Akciğerler, alveol adı verilen küçük hava keseciklerinden oluşur. 9. ( ) Alveoller, solunum gazlarının difüzyonu için yüzey alanı sağlar. 10. ( ) Solunum, solunum kaslarının kasılması ve gevşemesi ile gerçekleşir.da verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz. 1. ( ) Solunum, vücuttaki metabolik faaliyetler sonucunda oluşan karbondioksit ve suyun dışarı atılmasıdır. 2. ( ) Solunum sisteminin temel görevleri oksijen almak, karbondioksit vermek ve ses çıkarmaktır. 3. ( ) Solunum sisteminin yapısında solunum yolları ve solunum organları bulunur. 4. ( ) Solunum yolları, havayı solunum organlarına taşıyan yapılardan oluşur. 5. ( ) Burun, farinks, larinks, trakea, bronşlar ve bronşçuklar solunum yollarındandır. 6. ( ) Akciğerler, solunum sisteminin en önemli organıdır. 7. ( ) Akciğerler, diyaframın altında, göğüs boşluğunda yer alır. 8. ( ) Akciğerler, alveol adı verilen küçük hava keseciklerinden oluşur. 9. ( ) Alveoller, solunum gazlarının difüzyonu için yüzey alanı sağlar. 10. ( ) Solunum, solunum kaslarının kasılması ve gevşemesi ile gerçekleşir. Açıklama:

  Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz. 1. ( ) Solunum, vücuttaki metabolik faaliyetler sonucunda oluşan karbondioksit ve suyun dışarı atılmasıdır. 2. ( ) Solunum sisteminin temel görevleri oksijen almak, karbondioksit vermek ve ses çıkarmaktır. 3. ( ) Solunum sisteminin yapısında solunum yolları ve solunum organları bulunur. 4. ( ) Solunum yolları, havayı solunum organlarına taşıyan yapılardan oluşur. 5. ( ) Burun, farinks, larinks, trakea, bronşlar ve bronşçuklar solunum yollarındandır. 6. ( ) Akciğerler, solunum sisteminin en önemli organıdır. 7. ( ) Akciğerler, diyaframın altında, göğüs boşluğunda yer alır. 8. ( ) Akciğerler, alveol adı verilen küçük hava keseciklerinden oluşur. 9. ( ) Alveoller, solunum gazlarının difüzyonu için yüzey alanı sağlar. 10. ( ) Solunum, solunum kaslarının kasılması ve gevşemesi ile gerçekleşir. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklma: erilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz. 1. ( ) Solunum, vücuttaki metabolik faaliyetler sonucunda oluşan karbondioksit ve suyun dışarı atılmasıdır. 2. ( ) Solunum sisteminin temel görevleri oksijen almak, karbondioksit vermek ve ses çıkarmaktır. 3. ( ) Solunum sisteminin yapısında solunum yolları ve solunum organları bulunur. 4. ( ) Solunum yolları, havayı solunum organlarına taşıyan yapılardan oluşur. 5. ( ) Burun, farinks, larinks, trakea, bronşlar ve bronşçuklar solunum yollarındandır. 6. ( ) Akciğerler, solunum sisteminin en önemli organıdır. 7. ( ) Akciğerler, diyaframın altında, göğüs boşluğunda yer alır. 8. ( ) Akciğerler, alveol adı verilen küçük hava keseciklerinden oluşur. 9. ( ) Alveoller, solunum gazlarının difüzyonu için yüzey alanı sağlar. 10. ( ) Solunum, solunum kaslarının kasılması ve gevşemesi ile gerçekleşir. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklma:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

11.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


11.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CANLILIK VE ENERJİ
  1. Kemosentez
  2. Solunumv

Ayrıca 11.sınıf biyoloji 1.dönem sonu yazılı soruları; klasik türde müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

Kılcal damarların toplam kesit alanının atardamarların toplam kesit alanından çok daha fazla olmasının kılcal damarlarda kan basıncının düşük olmasına neden olduğunu açıklar.

Kılcal damarlardan doku sıvısına geçen su ve çözünmüş maddeler, ozmotik basınç etkisiyle kana geri döner.

Dolaşım sistemi rahatsızlıklarına karşı alınabilecek önlemlerden biri olan kan yoluyla bulaşabilen hastalıklardan korunma yöntemini açıklar.

1.10.1. Bağışıklık sisteminin iki ana bölümünü açıklar.

Oksijen ve karbondioksitin gaz alışverişini açıklar.

Solunumun düzenlenmesini açıklar.

Üreterin görevini açıklar.

Böbreklerin homeostasinin korunmasında su, mineral ve asit-baz dengesinin sağlanmasında önemli bir rolü olduğunu kavrar.

Ovulasyondan sonra yumurtanın döllenme şansı, yumurtanın 24 saat içinde döllenme olasılığı ile ifade edilir.

Dişi üreme sisteminin hormonal kontrolünü açıklar.

1. Kazanım: Solunum sisteminin yapısını ve işlevini açıklar. 2. Kazanım: Solunumun gerçekleştiği aşamaları açıklar. 3. Kazanım: Solunum sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar.

1.6.1. Solunum Sistemini Tanıyalım

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.