11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 2 (4.-7. Bölüm)

11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 2 (4.-7. Bölüm) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 2 (4.-7. Bölüm) CEVAPLARI

 1. Erkek üreme sisteminde sperm üretimini ve erkeklik özelliklerini kontrol eden hormon aşağıdakilerden hangisidir?

  A) FSH    B) LH    C) TSH    D) ACTH    E) Prolaktin    

 2. Cevap: B Açıklama:

  LH, Leydig hücrelerinden testosteron salgılanmasını uyararak sperm üretimini ve erkeklik özelliklerini kontrol eder. 3. Testislerde bulunan ve spermlerin olgunlaşmasını sağlayan hücreler aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sertoli hücreleri     B) Leydig hücreleri     
  C) Spermatogoniyumlar    D) Spermatozitler       
  E) Spermatitler                                  

 4. Cevap: A Açıklama:

  Sertoli hücreleri, spermlerin olgunlaşmasını sağlayan hücrelerdir. Bu hücreler, spermlerin beslenmesini, korunmasını ve kanallara doğru hareketini sağlar. 5. Dişilerde üreme döngüsü boyunca yumurtalıklarda gerçekleşen mayoz bölünme türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mayoz I                B) Mayoz II              
  C) Mayoz I ve Mayoz II    D) Mitoz                 
  E) Amitoz                                          

 6. Cevap: A Açıklama:

  Dişilerde üreme döngüsü boyunca yumurtalıklarda gerçekleşen mayoz bölünme türü Mayoz I'dir. Mayoz I'in sonunda oluşan hücrelerden biri olgun yumurta hücresi olurken, diğeri işlevsiz bir hücredir. 7. Dişilerde üreme döngüsü boyunca yumurtalıklardan salınan östrojen hormonunun etkisiyle aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

  A) Yumurta kanallarının iç yüzeyinin kalınlaşması
  B) Rahim iç tabakasının kalınlaşması
  C) Yumurtalıklarda foliküllerin büyümesi
  D) Meme bezlerinin büyümesi ve gelişmesi
  E) Tüm seçenekler doğrudur.

 8. Cevap: E Açıklama:

  Dişilerde üreme döngüsü boyunca yumurtalıklardan salınan östrojen hormonunun etkisiyle; * Yumurta kanallarının iç yüzeyi kalınlaşır. * Rahim iç tabakası kalınlaşır. * Yumurtalıklarda foliküller büyür. * Meme bezleri büyüme ve gelişme gösterir. 9. Üreme döngüsünün folikül evresi hangi hormonların etkisiyle gerçekleşir?

  A) FSH ve LH                  B) GnRH ve FSH               
  C) GnRH ve LH                 D) Östrojen ve progesteron   
  E) Progesteron ve inhibin                                  

 10. Cevap: A Açıklama:

  Üreme döngüsünün folikül evresi, yumurtalıklardaki foliküllerin büyümesini sağlayan FSH ve LH hormonlarının etkisiyle gerçekleşir. 11. Üreme döngüsünün ovulasyon evresinde meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Foliküllerin büyümesi
  B) Yumurtanın yumurta kanalına geçmesi
  C) Progesteron hormonunun salgılanması
  D) Endometriyum tabakasının kalınlaşması
  E) Menstruasyon kanamalarının başlaması

 12. Cevap: B Açıklama:

  Ovulasyon evresinde, yumurtalıklardaki baskın folikül yırtılarak yumurta kanalına geçer. 13. Böbreklerde süzülen süzüntüde bulunan glikozun %99'unun geri emilimi hangi bölümde gerçekleşir?

  A) Proksimal tüp        B) Henle kulpu         
  C) Distal tüp           D) Toplama kanalları   
  E) İdrar kesesi                                

 14. Cevap: A Açıklama:

  Proksimal tüp, böbreklerde süzülen süzüntüde bulunan glikozun %99'unun geri emildiği bölümdür. 15. Böbreklerde süzüntüden geri emilmeyen maddeler hangileridir?

  A) Su, tuz, glikoz, amino asitler
  B) Su, amonyak, kreatinin, üre
  C) Su, tuz, üre, kreatinin
  D) Tuz, glikoz, amino asitler, amonyak
  E) Kreatinin, üre, amonyak

 16. Cevap: E Açıklama:

  Böbreklerde süzüntüden geri emilmeyen maddeler amonyak, kreatinin ve üredir. 17. Böbreklerde süzülen kandaki maddelerden hangileri nefron kanallarında geri emilir?

  A) Glikoz, proteinler, amino asitler
  B) Glikoz, tuz, su
  C) Su, tuz, amonyak
  D) Su, potasyum, hidrojen iyonları
  E) Glikoz, potasyum, hidrojen iyonları

 18. Cevap: B Açıklama:

  Glikoz, tuz ve su, nefron kanallarında geri emilen maddelerdir. Proteinler ve amino asitler ise geri emilmez. 19. Böbreklerin homeostazinin sağlanmasında oynadığı rollerden biri nedir?

  A) Kan basıncını düzenler.
  B) Kan hacmini düzenler.
  C) Vücut sıvılarının pH dengesini düzenler.
  D) Vücut sıvılarının osmotik basıncını düzenler.
  E) Hepsi

 20. Cevap: E Açıklama:

  Böbrekler, kan basıncını, kan hacmini, vücut sıvılarının pH dengesini ve osmotik basıncını düzenleyen hormonlar salgılayarak homeostazinin sağlanmasına katkıda bulunur. 21. Solunum sistemimizdeki hangi organ, havadaki toz, mikrop ve yabancı maddelerin tutulmasında görev alır?

  A) Burun           B) Yutak          
  C) Gırtlak         D) Soluk borusu   
  E) Akciğer                           

 22. Cevap: A Açıklama:

  Burun boşluğundaki kıllar ve kıvrımlarla hava içindeki parçacıklar büyük oranda tutulur ve vücuttan uzaklaştırılır. Burun boşluğundaki epitel hücrelerin oluşturduğu mukoza tabakasından salgılanan mukus ile alınan hava nemlendirilir. Hava içinde gelen küçük parçacıklar, mikroplar ve gaz hâlindeki kirler tutulur. Hapşırma refleksi de burun yollarındaki yabancı maddelerin temizlenmesine yardımcı olur. 23. Solunum sistemimizdeki hangi organ, sesin oluşumunda görev alır?

  A) Burun           B) Yutak          
  C) Gırtlak         D) Soluk borusu   
  E) Akciğer                           

 24. Cevap: C Açıklama:

  Gırtlağın iç yüzeyinde epitel hücrelerin yaptığı katlanmalar ses tellerini oluşturur. Havanın gırtlakta ilerleyişi sırasında buradaki istemli kasların hareketi ile ses telleri gerilir, titreşir ve ses oluşur. 25. Solunum sisteminin yapı ve işlevlerinden hangileri aşağıdakilerden değildir?

  A) Akciğerler, solunum sisteminin en önemli organıdır.
  B) Soluk borusu, solunum sisteminin üst solunum yollarından biridir.
  C) Gırtlak, sesin oluşumundan sorumlu organdır.
  D) Bronşçuklar, solunum sisteminin alt solunum yollarından biridir.
  E) Diyafram, solunum sisteminin kontrolünden sorumlu organdır.

 26. Cevap: E Açıklama:

  Diyafram, solunum sisteminin yapılarından biri olmakla birlikte, kontrolünden sorumlu bir organ değildir. Soluk alıp verme, solunum merkezindeki kemoreseptörler tarafından kontrol edilir. 27. Soluk alıp verme sırasında göğüs boşluğundaki hacim değişikliklerinde aşağıdaki yapılardan hangisi etkili değildir?

  A) Kaburgalar    B) Diyafram    C) Akciğerler    D) Plevra zarı    E) Bronşlar    

 28. Cevap: E Açıklama:

  Bronşlar, solunum sisteminin üst solunum yollarından biridir ve göğüs boşluğundaki hacim değişikliklerinde etkili değildir. Göğüs boşluğundaki hacim değişikliklerinde etkili olan yapılar kaburgalar, diyafram ve plevra zarı'dır. 29. İnsan vücudunda oksijenin taşınmasında en önemli rolü hangi molekül oynar?

  A) Karbondioksit    B) Hemoglobin      
  C) Plazma           D) Yağ             
  E) Glikoz                              

 30. Cevap: B Açıklama:

  Hemoglobin, oksijenle güçlü bir şekilde bağlanabilen bir moleküldür. Bu özelliği sayesinde kanda çözünmüş oksijenin %97'sini taşır. 31. Karbondioksit, kanda hangi şekillerde taşınabilir?

  A) Plazmada çözünmüş olarak ve hemoglobine bağlanarak
  B) Plazmada çözünmüş olarak, hemoglobine bağlanarak ve karbonik aside dönüşerek
  C) Plazmada çözünmüş olarak ve karbonik aside dönüşerek
  D) Hemoglobine bağlanarak ve karbonik aside dönüşerek
  E) Sadece karbonik aside dönüşerek

 32. Cevap: A Açıklama:

  Karbondioksit, kanda %7'si plazmada çözünmüş olarak, %23'ü hemoglobine bağlanarak ve %70'i karbonik aside dönüşerek taşınır. 33. Kalbin sağ kulakçığına gelen kanın oksijen bakımından zengin olmasının nedeni nedir?

  A) Akciğerlerden gelmesi
  B) Oksijenle yüklü olması
  C) Kandaki karbondioksit miktarının az olması
  D) Kandaki karbondioksit miktarının fazla olması
  E) Kandaki oksijen miktarının fazla olması

 34. Cevap: A Açıklama:

  Kalbin sağ kulakçığına gelen kan, akciğerlerden gelir. Akciğerlerde kandaki karbondioksit verilir ve oksijen alınır. Bu nedenle, kalbin sağ kulakçığına gelen kan oksijen bakımından zengindir. 35. Kalbin sağ karıncığı ile sol karıncığı arasında bulunan yarım ay kapakçıkları hangi kanın geri dönmesini engeller?

  A) Oksijen bakımından zengin kanın
  B) Oksijen bakımından fakir kanın
  C) Her iki kanın da
  D) Hiçbir kanın
  E) Sadece akciğer atardamarından gelen kanın

 36. Cevap: B Açıklama:

  Yarım ay kapakçıkları, karıncıklar kasıldığında oluşan basınç nedeniyle kapanır. Bu sayede karıncıklardan çıkan kanın geri dönmesi engellenir. Sağ karıncık ile sol karıncık arasında bulunan yarım ay kapakçıkları, sağ karıncıkdan çıkan oksijen bakımından fakir kanın geri dönmesini engeller. 37. İnsan kalbinin kasılma ve gevşeme döngüsünün süresi nedir?

  A) 0,15 saniye    B) 0,30 saniye    C) 0,40 saniye    D) 0,50 saniye    E) 0,60 saniye    

 38. Cevap: A Açıklama:

  Kalp döngüsü, kulakçıkların kasılması, karıncıkların kasılması ve kalbin dinlenmesi olmak üzere üç aşamadan oluşur. Bu aşamaların toplam süresi yaklaşık 0,85 saniyedir. Kulakçıkların kasılması 0,15 saniye, karıncıkların kasılması 0,30 saniye ve kalbin dinlenmesi 0,40 saniyedir. 39. Kalpteki sinyallerin başlama ve ilerlemesi nerelerde gerçekleşir?

  A) Sinoatriyal düğüm ve atrioventriküler düğümde
  B) Sinoatriyal düğüm, atrioventriküler düğüm ve His demetlerinde
  C) Sinoatriyal düğüm, atrioventriküler düğüm, His demetlerinde ve Purkinje liflerinde
  D) Atrioventriküler düğüm, His demetlerinde ve Purkinje liflerinde
  E) His demetlerinde ve Purkinje liflerinde

 40. Cevap: C Açıklama:

  Kalbin çalışmasını sağlayan sinyaller, sinoatriyal düğümde oluşur. Bu sinyaller, atrioventriküler düğümden geçerek karıncıklara iletilir. Karıncıklarda ise His demetleri ve Purkinje lifleri sayesinde tüm karıncığa yayılır. 41. Kılcal damarlarda kan akış hızı, atardamarlardaki kan akış hızından daha yavaştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kılcal damarların toplam kesit alanı atardamarlardan daha küçüktür.
  B) Kılcal damarların duvarları atardamarlardan daha incedir.
  C) Kılcal damarların çapı atardamarlardan daha küçüktür.
  D) Kılcal damarlarda kan basıncı atardamarlardan daha düşüktür.
  E) Kılcal damarlarda kanın viskozitesi atardamarlardan daha yüksektir.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Kılcal damarların toplam kesit alanı atardamarlardan daha küçük olduğu için, kılcal damarlarda kan akış hızı atardamarlardan daha yavaştır. 43. Uzun süre ayakta kalan bir kişinin ayaklarında şişlik görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toplardamarlardaki kan basıncının artması
  B) Kılcal damarlardaki kan basıncının artması
  C) Atardamarlardaki kan basıncının artması
  D) Toplardamarlardaki kan akış hızının azalması
  E) Kılcal damarlardaki kan akış hızının azalması

 44. Cevap: D Açıklama:

  Uzun süre ayakta kalındığında, yer çekimi etkisiyle ayaklardaki toplardamarlardaki kanın geri dönüşü zorlaşır. Bu nedenle, toplardamarlardaki kan basıncı artar ve kan akış hızı azalır. Bu durum, ayaklarda şişlik görülmesine neden olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 2 (4.-7. Bölüm) Detayları

11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 2 (4.-7. Bölüm) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 2 (4.-7. Bölüm) Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 2 (4.-7. Bölüm) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 2 (4.-7. Bölüm) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 2 (4.-7. Bölüm) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CANLILIK VE ENERJİ
  1. Kemosentez
  2. Solunumv

Ayrıca 11.sınıf biyoloji 1.ünite test soruları 2; 4. bölüm 7. bölüm konularından test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

11.7.1.2. Erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünü açıklar.

11.7.1.1. Erkek üreme sisteminin yapısını ve görevlerini açıklar.

11.1.3.2. Erkek ve dişilerde üreme hormonlarının etkilerini açıklar.

11.1.3.2. Erkek ve dişilerde üreme hormonlarının etkilerini açıklar.

İnsan üreme sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar.

İnsan üreme sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar.

11.1.6.2. Böbreklerin yapısını, görevini ve işlevini açıklar.

11.1.6.2. Böbreklerin yapısını, görevini ve işlevini açıklar.

11.6.2.1. Böbreklerin yapısını ve işleyişini açıklar.

11.6.2.2. Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü açıklar.

11.1.2.1. Solunum sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar.

11.1.2.1. Solunum sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar.

11.1.1.1. Solunum sisteminin yapı ve işlevlerini açıklar.

11.1.1.2. Soluk alıp verme mekanizmasını açıklar.

Oksijenin kanda taşınması

Karbondioksitin kanda taşınması

İnsan vücudunda madde döngüsü * Kan dolaşımı

İnsan vücudunda madde döngüsü * Kan dolaşımı

11.1.2.1. İnsan kalbinin yapısını ve işleyişini açıklar.

11.1.2.1. İnsan kalbinin yapısını ve işleyişini açıklar.

Dolaşım sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar.

Dolaşım sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 2 (4.-7. Bölüm) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 2 (4.-7. Bölüm) Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 8 kere doğru, 14 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 2 (4.-7. Bölüm) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 2 (4.-7. Bölüm) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 2 (4.-7. Bölüm) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 2 (4.-7. Bölüm) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.