11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 1 (4.-7. Bölüm)

11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 1 (4.-7. Bölüm) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 1 (4.-7. Bölüm) CEVAPLARI

 1. Spermlerin döllenme yeteneğini kazanması hangi yapıda gerçekleşir?

  A) Testislerde          B) Epididimiste        
  C) Vas deferenslerde    D) Seminal keselerde   
  E) Prostat bezinde                             

 2. Cevap: D Açıklama:

  Spermler, epididimiste olgunlaşmasını tamamlayarak hareket yeteneği kazanır. Ancak döllenme yeteneğini kazanması dişi üreme sisteminin kimyasal ortamında gerçekleşir. Seminal keseler, spermlere hareket kabiliyeti kazandıran ve döllenme yeteneğini artıran bir sıvı salgılar. 3. Spermlerin hareketini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Akrozom    B) Sentriol    C) Mitokondri    D) Kuyruk    E) Baş    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Spermlerin hareketi, kuyrukta bulunan mikrotübüllerin hareketiyle sağlanır. Mikrotübüller, mitokondrilerden gelen enerjiyle hareket eder. 5. Dişilerde üreme döngüsü boyunca yumurtalıklardan salınan progesteron hormonunun etkisiyle aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

  A) Yumurta kanallarının iç yüzeyinin kalınlaşması
  B) Rahim iç tabakasının kalınlaşması
  C) Yumurtalıklarda foliküllerin büyümesi
  D) Meme bezlerinin büyümesi ve gelişmesi
  E) Rahimin kasılmasına neden olur.

 6. Cevap: E Açıklama:

  Dişilerde üreme döngüsü boyunca yumurtalıklardan salınan progesteron hormonunun etkisiyle; * Rahimin kasılması sağlanır. * Rahim iç tabakasının kalınlaşması devam eder. * Yumurtalıklarda foliküllerin büyümesi durur. * Meme bezleri büyüme ve gelişme gösterir. 7. Erkeklerde üreme döngüsü boyunca testislerden salınan testosteron hormonunun etkisiyle aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

  A) Sperm üretimi hızlanır.       B) Kas gelişimi oluşur.         
  C) Kemik gelişimi oluşur.        D) Sesin kalınlaşması oluşur.   
  E) Tüm seçenekler doğrudur.                                      

 8. Cevap: E Açıklama:

  Erkeklerde üreme döngüsü boyunca testislerden salınan testosteron hormonunun etkisiyle; * Sperm üretimi hızlanır. * Kas gelişimi oluşur. * Kemik gelişimi oluşur. * Sesin kalınlaşması oluşur. 9. Üreme döngüsünün luteal evresinde meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Foliküllerin büyümesi
  B) Yumurtanın yumurta kanalına geçmesi
  C) Progesteron hormonunun salgılanması
  D) Endometriyum tabakasının kalınlaşması
  E) Menstruasyon kanamalarının başlaması

 10. Cevap: C Açıklama:

  Luteal evrede, yırtılan folikülün kalıntıları korpus luteum adı verilen yapıya dönüşür. Korpus luteum progesteron hormonu salgılar. 11. Üriner sistem aşağıdakilerden hangisine yardımcı olur?

  A) Vücuttaki suyun ve elektrolitlerin dengelenmesine
  B) Vücuttaki atık maddelerin atılmasına
  C) Kan basıncının düzenlenmesine
  D) Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine
  E) Vücut sıcaklığının düzenlenmesine

 12. Cevap: A Açıklama:

  Üriner sistem, vücuttaki suyun ve elektrolitlerin dengelenmesine yardımcı olur. Böbrekler, kandaki fazla suyu ve elektrolitleri süzerek idrara atar. 13. Böbreklerde süzülen süzüntüde bulunan suyun %90'ının geri emilimi hangi bölümde gerçekleşir?

  A) Proksimal tüp             B) Henle kulpu inen kolu    
  C) Henle kulpu çıkan kolu    D) Distal tüp               
  E) Toplama kanalları                                     

 14. Cevap: D Açıklama:

  Distal tüp, böbreklerde süzülen süzüntüde bulunan suyun %90'ının geri emildiği bölümdür. 15. Böbrekler aşağıdakilerden hangisinin düzenlenmesinde görev alır?

  A) Vücut ısısının düzenlenmesi
  B) Kan basıncının düzenlenmesi
  C) Kandaki pH'ın düzenlenmesi
  D) Su ve tuz dengesinin düzenlenmesi
  E) Tüm bu seçenekler

 16. Cevap: E Açıklama:

  Böbrekler, vücut ısısının düzenlenmesi, kan basıncının düzenlenmesi, kandaki pH'ın düzenlenmesi ve su ve tuz dengesinin düzenlenmesi gibi birçok önemli işlevde görev alır. 17. Böbrek taşlarının oluşumuna neden olan faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Asidoz
  B) Yüksek ürik asit miktarı
  C) Aşırı D vitamini ve kalsiyum alımı
  D) Okzalatça zengin besin tüketimi
  E) Hepsi

 18. Cevap: E Açıklama:

  Böbrek taşlarının oluşumuna neden olan faktörler arasında asidoz, yüksek ürik asit miktarı, aşırı D vitamini ve kalsiyum alımı, okzalatça zengin besin tüketimi ve idrar yolları tıkanıklığı sayılabilir. 19. İdrar yolu enfeksiyonlarında görülen belirtilerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sık idrara çıkma
  B) İdrar yaparken yanma
  C) İdrarda kan görülmesi
  D) İdrar kokusunun kötü olması
  E) Hepsi

 20. Cevap: E Açıklama:

  İdrar yolu enfeksiyonlarında sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, idrarda kan görülmesi, idrar kokusunun kötü olması gibi belirtiler görülür. 21. Solunum sistemimizdeki hangi organ, havadaki oksijenin kandaki oksijenle yer değiştirmesinde görev alır?

  A) Burun           B) Yutak          
  C) Gırtlak         D) Soluk borusu   
  E) Akciğer                           

 22. Cevap: E Açıklama:

  Akciğerlerdeki alveollerde, havadaki oksijenin kandaki oksijenle yer değiştirmesi gerçekleşir. Bu olaya difüzyon adı verilir. 23. Solunum sisteminde havadaki karbondioksitin vücuttan atılmasında hangi organ görev alır?

  A) Burun           B) Yutak          
  C) Gırtlak         D) Soluk borusu   
  E) Akciğer                           

 24. Cevap: E Açıklama:

  Akciğerlerdeki alveollerden kandaki karbondioksit, kan damarları yoluyla kalpten böbreklere taşınır. Böbreklerde karbondioksit, idrarla vücuttan atılır. 25. Solunum sisteminin kontrolünde aşağıdakilerden hangisi önemlidir?

  A) Kandaki oksijen miktarı
  B) Kandaki karbondioksit miktarı
  C) Kandaki su miktarı
  D) Kandaki yağ miktarı
  E) Kandaki üre miktarı

 26. Cevap: B Açıklama:

  Solunum sisteminin kontrolünde kandaki karbondioksit miktarı önemlidir. Kandaki karbondioksit miktarı arttıkça solunum hızı artar. Kandaki oksijen miktarı, su miktarı, yağ miktarı ve üre miktarı solunum sisteminin kontrolünde etkili değildir. 27. Solunum sisteminin sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) Tütün ürünleri kullanılmamalıdır.
  B) Düzenli egzersiz yapılmalıdır.
  C) Sağlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir.
  D) Hava kirliliğinden korunmalıdır.
  E) Hepsi

 28. Cevap: E Açıklama:

  Solunum sisteminin sağlığını korumak için yukarıdaki tüm önlemler alınmalıdır. Tütün ürünleri kullanılmaması, düzenli egzersiz yapılması, sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi ve hava kirliliğinden korunulması solunum sisteminin sağlığını korumaya yardımcı olur. 29. Doku hücrelerinde solunum reaksiyonları sonucu açığa çıkan karbondioksit, kanda nasıl taşınır?

  A) Plazmada çözünmüş olarak
  B) Hemoglobine bağlanarak
  C) Karbonik aside dönüşerek
  D) Plazmada çözünmüş olarak ve hemoglobine bağlanarak
  E) Plazmada çözünmüş olarak, hemoglobine bağlanarak ve karbonik aside dönüşerek

 30. Cevap: C Açıklama:

  Doku hücrelerinde solunum reaksiyonları sonucu açığa çıkan karbondioksit, önce kan plazmasına geçer. Burada bir kısmı plazmada çözünmüş olarak, bir kısmı ise karbonik aside dönüşerek taşınır. 31. Egzersiz sırasında solunum hızı artar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kandaki oksijen seviyesinin düşmesi
  B) Kandaki karbondioksit seviyesinin artması
  C) Kandaki pH seviyesinin düşmesi
  D) Kandaki ısı seviyesinin artması
  E) Kandaki eritrosit sayısının artması

 32. Cevap: B Açıklama:

  Egzersiz sırasında kaslarda solunum reaksiyonları sonucu daha fazla karbondioksit üretilir. Bu durum, kandaki karbondioksit seviyesinin artmasına neden olur. Kandaki karbondioksit seviyesinin artması, solunum merkezini uyarır ve solunum hızının artmasına neden olur. 33. Kalbin kasılma sayısı ve her bir kasılmada bir karıncığın pompaladığı kan miktarı, aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesinde rol oynar?

  A) Kan basıncı              B) Kan hacmi               
  C) Kan oksijen yoğunluğu    D) Kan pH'ı                
  E) Kan pH'ı                                            

 34. Cevap: A Açıklama:

  Kalbin kasılma sayısı ve her bir kasılmada bir karıncığın pompaladığı kan miktarı, kalp debisini belirler. Kalp debisi, kan basıncının belirlenmesinde önemli bir faktördür. 35. Kalbin kasılma ve gevşeme hareketlerine ne ad verilir?

  A) Sistol ve diyastol
  B) Diyastol ve sistol
  C) Oksijenasyon ve deoksijenasyon
  D) Ateroskleroz ve hipertansiyon
  E) Anemi ve lösemi

 36. Cevap: A Açıklama:

  Kalbin kasılma hareketine sistol, gevşeme hareketine ise diyastol adı verilir. 37. Küçük kan dolaşımında, sağ karıncikten çıkan akciğer atardamarı hangi organa kan taşır?

  A) Akciğerlere         B) Kalbe              
  C) Vücut dokularına    D) Böbreklere         
  E) Karaciğere                                

 38. Cevap: A Açıklama:

  Küçük kan dolaşımı, kalp ile akciğerler arasındaki kan dolaşımıdır. Bu dolaşımda sağ karıncıktaki karbondioksit bakımından zengin kan, akciğer atardamarı aracılığıyla akciğerlere gönderilir. 39. Büyük kan dolaşımında, sol karıncıktaki oksijen bakımından zengin kan hangi organa kan taşır?

  A) Akciğerlere         B) Kalbe              
  C) Vücut dokularına    D) Böbreklere         
  E) Karaciğere                                

 40. Cevap: C Açıklama:

  Büyük kan dolaşımı, oksijen bakımından zengin olan kanın kalp ve atardamarlar aracılığıyla vücut hücrelerine ulaştırılması, vücut hücrelerinin ürettiği karbondioksidin toplardamarlar aracılığıyla kalbe getirilmesi sürecidir. Bu dolaşımda sol karıncıktaki oksijen bakımından zengin kan, aorta geçerek aorttan ayrılan kollarla vücuttaki doku ve organlara madde taşır. 41. Kalbin pompaladığı kanın yaklaşık %10'u kalbin beslenmesi için kullanılır. Bu kan, kalbe aşağıdakilerden hangi damarlardan gelir?

  A) Aort               B) Sol atriyal ven   
  C) Sağ atriyal ven    D) Koroner arter     
  E) Perikardial ven                         

 42. Cevap: D Açıklama:

  Kalbin beslenmesini sağlayan damarlar, koroner arterlerdir. Koroner arterler, aorttan çıkan ve kalbi besleyen dallar olarak bilinir. 43. Kan basıncı, atardamarlarda kanın yarattığı basınçtır. Kan basıncı, aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle artar?

  A) Kan hacminin artması
  B) Kalp kasının kasılma gücünün artması
  C) Kan damarlarının esnekliğinin azalması
  D) Kan viskozitesinin artması
  E) Tüm bu faktörler

 44. Cevap: E Açıklama:

  Kan basıncı, kan hacminin artması, kalp kasının kasılma gücünün artması, kan damarlarının esnekliğinin azalması ve kan viskozitesinin artması gibi faktörlerin etkisiyle artar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 1 (4.-7. Bölüm) Detayları

11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 1 (4.-7. Bölüm) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 1 (4.-7. Bölüm) Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 1 (4.-7. Bölüm) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 1 (4.-7. Bölüm) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 1 (4.-7. Bölüm) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CANLILIK VE ENERJİ
  1. Kemosentez
  2. Solunumv

Ayrıca 11.sınıf biyoloji 1.ünite test soruları 1; 4. bölüm 7. bölüm konularından test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

11.7.1.1. Erkek üreme sisteminin yapısını ve görevlerini açıklar.

11.7.1.1. Erkek üreme sisteminin yapısını ve görevlerini açıklar.

11.1.3.2. Erkek ve dişilerde üreme hormonlarının etkilerini açıklar.

11.1.3.2. Erkek ve dişilerde üreme hormonlarının etkilerini açıklar.

İnsan üreme sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar.

Boşaltım sisteminin yapısını, işleyişini ve görevlerini açıklar.

11.1.6.2. Böbreklerin yapısını, görevini ve işlevini açıklar.

11.1.6.2. Böbreklerin yapısını, görevini ve işlevini açıklar.

11.6.3.1. Üriner sistem rahatsızlıklarından böbrek taşlarının oluşumuna neden olan faktörleri açıklar.

11.6.3.2. Üriner sistem rahatsızlıklarından idrar yolu enfeksiyonlarının belirtilerini açıklar.

11.1.2.2. Solunum sisteminin işleyişini açıklar.

11.1.2.2. Solunum sisteminin işleyişini açıklar.

11.1.1.3. Solunum sisteminin kontrolünü açıklar.

11.1.5.4. Solunum sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin çıkarımlarda bulunur.

Karbondioksitin kanda taşınması

Solunumun düzenlenmesi

İnsan vücudunda madde döngüsü * Kan dolaşımı

* İnsan vücudunda madde döngüsü * Kan dolaşımı

11.1.2.2. İnsanda kan dolaşımını açıklar.

11.1.2.2. İnsanda kan dolaşımını açıklar.

Dolaşım sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar.

Dolaşım sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 1 (4.-7. Bölüm) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 1 (4.-7. Bölüm) Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 18 kere doğru, 52 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 1 (4.-7. Bölüm) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 1 (4.-7. Bölüm) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 1 (4.-7. Bölüm) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Biyoloji 1. Ünite Test 1 (4.-7. Bölüm) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.