Peygamberimizin Hayatı Test Soruları

Peygamberimizin Hayatı Test Soruları sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Peygamberimizin Hayatı Test Soruları CEVAPLARI

 1. Peygamberimizin Allah Sevgisi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Peygamberimiz, Allah'ı sevgiyle anar ve zikrederdi.
  B) Peygamberimiz, Allah'a güveni tamdı ve her zaman O'na sığınırdı.
  C) Peygamberimiz, Allah'ın yarattığı her şeyi sevgiyle korurdu.
  D) Peygamberimiz, Allah'ın sevgisini insanlara öğütlerdi.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Peygamberimizin Allah Sevgisi konusunda aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı C seçeneğidir: "Peygamberimiz, Allah'ın yarattığı her şeyi sevgiyle korurdu." Peygamberimiz Allah'ın yarattığı her şeyi sevgiyle korumazdı, ancak Allah'ın yaratıklarına saygı duyar ve onlara merhamet ederdi. Onun sevgisi Allah'a ve O'nun emirlerine yönelikti. 3. Peygamberimizin Beşerî Özellikleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Peygamberimiz, dürüstlüğü ve adaletiyle tanınmıştır.
  B) Peygamberimiz, sabırlı ve hoşgörülüydü.
  C) Peygamberimiz, insanlarla iyi ilişkiler kurar ve onlara yardım ederdi.
  D) Peygamberimiz, kibirli ve inatçı bir insandı.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. Peygamberimizin Beşerî Özellikleri konusunda aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı D seçeneğidir: "Peygamberimiz, kibirli ve inatçı bir insandı." Peygamberimiz, kibirli ve inatçı biri değildi. Tam tersine, mütevazı ve hoşgörülü bir kişiliğe sahipti. Dürüstlük, adalet, sabır ve hoşgörü gibi olumlu özelliklerle tanınmıştır. 5. Peygamberimizin samimiyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Peygamberimiz, her zaman samimi ve dürüst bir insandı.
  B) Peygamberimiz, insanlarla arasına hiçbir zaman mesafe koymazdı.
  C) Peygamberimiz, insanlarla arasında samimi ve güvenilir bir ilişki kurardı.
  D) Peygamberimiz, insanların yanında yalan söylemekten kaçınırdı.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Peygamberimiz, insanlarla arasına hiçbir zaman mesafe koymazdı. Peygamberimizin samimiyetiyle ilgili doğru olan ifadeler A, C ve D seçenekleridir. Peygamberimiz her zaman samimi ve dürüst bir insandı, insanlarla samimi ve güvenilir bir ilişki kurardı ve insanların yanında yalan söylemekten kaçınırdı. Ancak, B seçeneği yanlıştır. Peygamberimiz insanlarla arasında bazı durumlarda mesafe koymuş ve gerekli olduğunda sınırlarını korumuştur. 7. Peygamberimizin Allah sevgisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Peygamberimiz, Allah'ı her zaman çok sevdi ve O'na yakın olmak istedi.
  B) Peygamberimiz, insanlara Allah sevgisini öğretirdi.
  C) Peygamberimiz, Allah'ın emirlerini yerine getirerek O'na olan sevgisini gösterirdi.
  D) Peygamberimiz, Allah'ın hükümlerine karşı gelmekten hoşlanırdı.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Peygamberimiz, Allah'ın hükümlerine karşı gelmekten hoşlanırdı. Peygamberimizin Allah sevgisiyle ilgili doğru olan ifadeler A, B ve C seçenekleridir. Peygamberimiz Allah'ı her zaman çok sevmiş ve O'na yakın olmak istemiştir. Aynı şekilde, insanlara da Allah sevgisini öğretmiş ve Allah'ın emirlerini yerine getirerek O'na olan sevgisini göstermiştir. Ancak, D seçeneği yanlıştır. Peygamberimiz Allah'ın hükümlerine karşı gelmekten hoşlanmaz, tam tersine Allah'ın emirlerine uymak ve O'na itaat etmek için çaba gösterirdi. 9. Peygamberimiz her zaman temizliğe önem verirdi. Vücut temizliği, ev temizliği ve hatta kalp temizliği konusunda öğütler verirdi. Hayatı boyunca temizlik konusunda örnek bir davranış sergiledi. Peygamberimiz hangi konuda öğütler verirdi?

  A) Yemek pişirme    B) Kitap okuma    C) Temizlik    D) Spor yapma

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Temizlik" şeklindedir. Soruda ifade edilen, Peygamberimizin temizlik konusunda önemli olduğu ve bu konuda öğütler verdiği gerçeğidir. Vücut temizliği, ev temizliği ve kalp temizliği gibi farklı temizlik alanlarına değer verdiği belirtilir. Peygamberimiz, temizlik konusunda örnek bir davranış sergilemiştir. 11. Peygamberimiz her zaman dürüst ve samimi bir kişiliğe sahipti. İnsanlarla her zaman açık bir şekilde konuşurdu. Kimseyi kandırmaz veya yanıltmazdı. Böylece insanlar arasında güvenilir bir kişi olarak tanındı. Peygamberimiz insanlarla nasıl konuşurdu?

  A) Açık bir şekilde konuşurdu    B) Kimseyi kandırırdı           
  C) Herkesle alay ederdi          D) Hiç konuşmazdı               

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Açık bir şekilde konuşurdu" şeklindedir. Soruda ifade edilen, Peygamberimizin dürüst ve samimi bir kişiliğe sahip olduğu ve insanlarla her zaman açık bir şekilde konuştuğu gerçeğidir. Peygamberimiz kimseyi kandırmaz veya yanıltmazdı. İnsanlar arasında güvenilir bir kişi olarak tanındı. 13. Peygamberimiz her namazda Rabbine karşı saygı duymak için özenle hazırlanmıştır. Yüzünü ve bedenini temizledikten sonra giyinir ve abdest alır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Peygamberimiz namazda temizliğe önem vermezdi.
  B) Peygamberimiz namaz için hazırlık yapmazdı.
  C) Peygamberimiz namaz için giyinir ve abdest alır.
  D) Peygamberimiz namazda yüzünü ve bedenini temizlemezdi.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Peygamberimiz namaz için giyinir ve abdest alır" şeklindedir. Soruda ifade edilen, Peygamberimizin her namaz öncesi Rabbine karşı saygı duymak için özenle hazırlandığıdır. Bu hazırlık sürecinde yüzünü ve bedenini temizlediği, giyindiği ve abdest aldığı bilinmektedir. 15. Peygamberimiz temizlik konusunda çok titizdi. Kendisi ve çevresi her zaman temiz olmalıydı. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Peygamberimiz temizlik konusunda özensizdi.
  B) Peygamberimiz ve çevresi her zaman kirliydi.
  C) Peygamberimiz temizliğe çok önem verirdi.
  D) Peygamberimiz temizlik yapmazdı.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Peygamberimiz temizliğe çok önem verirdi" şeklindedir. Soruda ifade edilen, Peygamberimizin temizlik konusunda titiz ve özenli olduğudur. Kendisi ve çevresinin her zaman temiz olmasına önem verirdi. 17. Metin: Peygamberimiz, temizliğe büyük önem verirdi. Her zaman temiz ve düzenli giyinir, bedenini temiz tutar ve çevresini temiz tutmak için özen gösterirdi. Peygamberimiz, temiz olmanın hem beden hem de ruh sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulardı ve insanlara temizliği öğütlerdi. Peygamberimiz neden temizliğe önem verirdi?

  A) Sadece beden sağlığı için            B) Sadece ruh sağlığı için             
  C) Hem beden hem de ruh sağlığı için    D) Temizliğin hiçbir faydası yoktur    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Hem beden hem de ruh sağlığı için" şeklindedir. Metinde belirtildiği gibi, Peygamberimiz temizliğe önem verirken hem beden sağlığı hem de ruh sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulardı. Temizlik, hem bedenimizi korumak hem de ruhumuzu arındırmak için gereklidir. Peygamberimiz, bu bilinci topluma aktararak insanlara temizliği öğütlerdi. 19. Peygamberimiz, samimiyete çok önem verirdi. Onun sözleri ve davranışları her zaman samimi ve içtendi. Peygamberimiz, insanların kalplerine dokunmak ve onları etkilemek için samimiyetin önemli olduğunu bilirdi. Samimiyet, Peygamberimizin hayatında önemli bir değerdi ve insanlara da samimiyeti öğütlerdi. Peygamberimiz samimiyete neden önem verirdi?

  A) Sadece insanları etkilemek için
  B) Sadece kendisine faydası olduğu için
  C) İnsanların kalplerine dokunmak için
  D) Samimiyetin hiçbir faydası yoktur

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) İnsanların kalplerine dokunmak için" şeklindedir. Metinde belirtildiği gibi, Peygamberimiz samimiyete büyük önem verirdi çünkü insanların kalplerine dokunmak ve onları etkilemek istiyordu. Samimiyet, insanlar arasında güven ve bağlılık oluşturmanın önemli bir unsuru olduğu gibi, Peygamberimizin tebliğ ettiği mesajı insanlara ulaştırmada da etkili bir araçtı. Peygamberimiz, samimiyeti öğütleyerek insanları içtenlikle konuşmaya ve davranmaya teşvik ederdi. 21. Peygamberimiz, samimi olmayı ve insanlara karşı dürüst olmayı önemserdi. Samimiyet, insanların arasındaki güveni sağlar ve ilişkilerin kalitesini artırır. Peygamberimiz, kendisiyle ilgili yalan söyleyenleri kınar ve dürüstlükten ödün vermezdi. Peygamberimiz, samimi olan insanların Allah'ın sevgisine layık olduğunu söylerdi. Peygamberimiz hangi özelliği önemserdi ve insanlara karşı hangi tutumu sergilerdi?

  A) Temizlik, dürüstlük         B) Cömertlik, müsamaha        
  C) İçtenlik, yalan söylemek    D) Sabır, öfke                

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Temizlik, dürüstlük. Peygamberimiz, dürüstlüğü ve samimiyeti önemserdi. Samimiyet, insanlar arasında güveni sağlar ve ilişkilerin kalitesini artırır. Peygamberimiz, kendisiyle ilgili yalan söyleyenleri kınar ve dürüstlükten ödün vermezdi. O, samimi olan insanların Allah'ın sevgisine layık olduğunu ifade ederdi. Bu nedenle, Peygamberimiz temizlik ve dürüstlüğü önemseyen bir tutum sergilerdi. 23. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin namaz konusundaki önemini gösteren bir ayettir?

  A) "Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin."
  B) "Muhakkak ki namaz, insanı kötülüklerden ve hayasızlıklardan alıkor."
  C) "Andolsun ki namaz, mü'minlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır."
  D) "Kim namaz kılar ve zekat verirse, elbette Rabbinin yolunda savaşanların yaptığı gibi bir ecri vardır."

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) "Muhakkak ki namaz, insanı kötülüklerden ve hayasızlıklardan alıkor." Peygamberimizin namaz konusundaki önemini gösteren ayet, B seçeneğinde yer almaktadır. Ayette, namazın insanı kötülüklerden ve hayasızlıklardan alıkoyduğu ifade edilmektedir. Bu ayet, Peygamberimizin namazın kişinin manevi hayatını güçlendiren bir ibadet olduğunu vurguladığını gösterir. 25. Peygamberimiz, namazı hayatında önemli bir yer tutan bir ibadet olarak yerine getirirdi. Namazın farz olduğunu insanlara anlatır ve kendisi de namazı sürekli olarak kılmıştır. Geceleri ise, bazen sabaha kadar namaz kılardı. Namazı kılmak için çevresindekileri teşvik eder ve onlara namazın önemini anlatırdı. Peygamberimiz hayatında namazın ne kadar önemli olduğunu nasıl göstermiştir?

  A) Namazı yalnızca cuma günleri kılarak
  B) Namazı hayatında hiç kılmayarak
  C) Namazı farz bir ibadet olarak yerine getirerek
  D) Namazın önemini hiç anlatmadan

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Namazı farz bir ibadet olarak yerine getirerek. Peygamberimiz, namazın hayatında önemli bir yer tutan bir ibadet olduğunu göstermiştir. Bu, C seçeneğinde belirtilen şekilde namazı farz bir ibadet olarak yerine getirmesiyle ortaya çıkar. Peygamberimiz, namazın farz olduğunu insanlara anlatmış, kendisi de namazı sürekli olarak kılmış ve hatta geceleri sabaha kadar namaz kılmıştır. Ayrıca, Peygamberimiz çevresindekileri namazı kılmaya teşvik etmiş ve onlara namazın önemini anlatmıştır. 27. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin hayatında temizlikle ilgili bir öğüttür?

  A) "Temizlik imandan gelir."
  B) "Sabır zeytinyağı gibidir, kiri bile temizler."
  C) "Güzellik temizliktedir."
  D) "Temizlik bir hastalıktan daha iyidir."

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) 'Temizlik imandan gelir.'" şeklindedir. Peygamberimizin hayatında temizlikle ilgili birçok öğüt bulunmaktadır, ancak en çok bilinen ve sık kullanılan öğüt "Temizlik imandan gelir." şeklindedir. Bu öğüt, temizliğin imanın bir parçası olduğunu vurgulayarak, temizliğin önemini ve dini bir değer olduğunu ifade etmektedir. Peygamberimiz, hem bedensel temizlik hem de ruhsal temizlik konularında önemli öğütler vermiştir, çünkü temizlik hem dışarıdaki görünüşü hem de iç dünyayı etkiler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Peygamberimizin Hayatı Test Soruları Detayları

Peygamberimizin Hayatı Test Soruları 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 31 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Peygamberimizin Hayatı Test Soruları Testini Çöz tıklayın. Peygamberimizin Hayatı Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Peygamberimizin Hayatı Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Peygamberimizin Hayatı Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Hayatında Namaz
  3. Peygamberimizin Hayatında Temizlik
  4. Peygamberimizin Samimiyeti
  5. Peygamberimizin Allah Sevgisi
  6. Peygamberimizin Beşerî Özellikleri

Ayrıca Peygamber efendimizin hayatı dersi 5.sınıflar için 2.dönem test soruları; peygamberimizin temizlik ve namaz için önerileri kazanımlarını kapsayan sorulardan hazırlanmıştır

Peygamberimizin Allah Sevgisi konusunda, yanlış olan ifade Peygamberimiz'in Allah'ın yarattığı her şeyi sevgiyle koruduğu ifadesidir.

Peygamberimizin Beşerî Özellikleri konusunda, yanlış olan ifade Peygamberimizin kibirli ve inatçı biri olduğu ifadesidir.

Peygamberimizin samimiyetini anlamak ve yanlış olan ifadeyi fark etmek.

Peygamberimizin Allah sevgisini anlamak ve yanlış olan ifadeyi fark etmek.

Bu soru, Peygamberimizin temizlik konusundaki öğütlerini anlama ve bu öğütlerin hangi alanda olduğunu belirleme becerisini ölçmeyi hedeflemektedir.

Bu soru, Peygamberimizin iletişim tarzını anlama ve dürüstlük ve açıklık konusundaki değerlerini belirleme becerisini ölçmeyi hedeflemektedir.

Bu soru, Peygamberimizin namaz öncesi hazırlık yapma ve temizlik konusundaki tutumunu anlama becerisini ölçmeyi hedeflemektedir.

Bu soru, Peygamberimizin temizlik konusundaki tutumunu ve temizlik konusuna verdiği önemi anlama becerisini ölçmeyi hedeflemektedir.

Bu soru, Peygamberimizin temizliğe verdiği önemi ve temizliğin hem beden hem de ruh sağlığı üzerindeki etkisini anlama yeteneğini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, Peygamberimizin samimiyete verdiği önemi ve samimiyetin insanların kalplerine dokunma ve etkileme gücünü anlama yeteneğini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Peygamberimizin samimiyetin ve dürüstlüğün önemini vurgulamasıyla, samimiyetin güveni artıran ve ilişkileri sağlamlaştıran bir özellik olduğunu anlamak ve dürüstlüğün Allah'ın sevgisine layık olmanın bir yolu olduğunu kavramak.

Peygamberimizin namazın insanı kötülüklerden ve hayasızlıklardan alıkoyan bir öneme sahip olduğunu ifade ettiği ayeti tanımak ve namazın manevi koruma ve disiplin sağlama yönlerini anlamak.

Peygamberimizin hayatında namazın önemli bir ibadet olduğunu göstermesini anlamak ve namazın farz bir ibadet olduğunu bilmek.

Bu soru, öğrencilerin Peygamberimizin temizlik konusundaki öğütlerini ve temizliğin dini bir değer olduğunu anlamalarını ve temizlikle ilgili bir hadisi veya öğüdü tanıyabilme yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Peygamberimizin Hayatı Test Soruları sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Peygamberimizin Hayatı Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 22 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 168 kere doğru, 65 kere yanlış cevap verilmiş.

Peygamberimizin Hayatı Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Peygamberimizin Hayatı Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Peygamberimizin Hayatı Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Peygamberimizin Hayatı Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri