5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimiz ve Çocuklar - Test 1

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimiz ve Çocuklar - Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimiz ve Çocuklar - Test 1 CEVAPLARI

 1. Peygamberimizin (s.a.v) ilk eşi kimdir?

  A) Hz. Aişe (r.A)      B) Hz. Hatice (r.a)   
  C) Hz. Zeynep (r.a)    D) Hz. Fâtıma (r.a)   
                        

 2. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v) ilk eşi Hz. Hatice (r.a) idi. 3. Peygamberimizin (s.a.v) kaç tane çocuğu vardı?

  A) 2    B) 4    C) 6    D) 8    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v) 6 tane çocuğu vardı. 5. Sevgili Peygamberimizin torunları için yaptığı dua aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Allah'ım, onları ve onları seveni sev.
  B) Allah'ım, onlara sağlık, sıhhat ve uzun ömür ver.
  C) Allah'ım, onlara zenginlik ve servet ver.
  D) Allah'ım, onlara güzel bir hayat ver.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), torunları Hasan ve Hüseyin (r.a) için, "Allah'ım ben onu seviyorum, sen de onu ve onu seveni sev." diye dua etmiştir. 7. Peygamberimiz (s.a.v), çocuklara karşı nasıl davranırdı?

  A) Onları azarlar ve hatalarını yüzlerine vururdu.
  B) Onlara hiçbir ilgi göstermez ve onlarla ilgilenmezdi.
  C) Onları sever, onlarla şakalaşır ve oyunlar oynardı.
  D) Onları ihmal eder ve onlara değer vermezdi.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), çocukları çok severdi ve onlarla ilgilenirdi. Onlarla şakalaşır, oyunlar oynar ve onların hatalarını hoş görürdü. 9. Hz. Peygamber, Ebu Eyyüb el-Ensarî'nin (r.a) evinde kaç ay kaldı?

  A) 3 ay    B) 5 ay    C) 7 ay    D) 9 ay    

 10. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), hicretten sonra Ebu Eyyüb el-Ensarî'nin (r.a) evinde 7 ay kaldı. 11. Peygamber Efendimizin (s.a.v) hizmetinde bulunan çocuğun adı neydi?

  A) Hasan    B) Hüseyin    C) Enes    D) Ebubekir    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Enes (r.a), Peygamber Efendimizin (s.a.v) hizmetinde bulunan çocuğun adıdır. 13. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hz. Enes'e hangi künyeyi vermiştir?

  A) Ebu Hamza    B) Ebu Bekir    C) Ebu Cehil    D) Ebu Süfyan    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hz. Enes'e "hamza" dedikleri bakla cinsi bir sebzeden topladığını görünce "Ey Ebu Hamza" diye seslenmiş ve o günden sonra Hz. Enes'in künyesi "Ebu Hamza" olmuştur. 15. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hz. Enes'e hangi işi vermiştir?

  A) Bakır toplamak     B) Sebze toplamak    
  C) Hayvan otlatmak    D) Su taşımak        
                       

 16. Cevap: B Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hz. Enes'e "hamza" dedikleri bakla cinsi bir sebzeden toplama işi vermiştir. 17. Hz. Enes (r.a) Peygamber Efendimizin (s.a.v) verdiği görevi yerine getirirken hangi hatayı yapmıştır?

  A) Oyun oynamıştır    B) Uyumuştur         
  C) Yemek yemiştir     D) Su içmiştir       
                       

 18. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Enes (r.a) Peygamber Efendimizin (s.a.v) verdiği görevi yerine getirirken oyun oynamıştır. 19. Peygamberimizin (s.a.v) yanında fakir, yalnız, kimsesiz ve yetim çocukların yeri bir başkaydı. Bu çocukların hatıralarında sevgili Peygamberimizin (s.a.v) nasıl özel bir yeri olduğunu örneklerle görelim: Yetim Habîbe, Habeşistan’da dünyaya gelmişti. Orada babası ölünce çocukluğunu sevgili annesi ile beraber geçirmişti. On bir yaşındayken Medine’ye gelerek buraya yerleştiler. Bütün yetimleri gözeten Peygamberimiz (s.a.v), Habîbe’ye de sahip çıktı. Resulullah’ın yanına ilk kez götürüldüğünde, Habîbe ne diyeceğini ve nasıl hareket edeceğini bilemez bir hâldeydi. Sevgili annesinden öğrendiği kadarıyla çok sevdiği ve yıllardır özlemini çekerek hayalini kurduğu Allah Resulü’nün yanındaydı işte! — Hoş geldin ey Habîbe! İyi misin sevgili kızım? Peygamberimiz (s.a.v), yıllar önce yetim kalmış Habîbe’ye “sevgili kızım” demişti. Habîbe bu iki kelimeyle o kadar mutlu olmuştu ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. — Bize bir emanetin yok mu ey Habîbe? — Evet, var ey Allah’ın Resulü! Habeş diyarında Necaşî’nin cariyelerinden biri bizim hizmetimize verilmişti. Bir süre sonra İslam ile şereflenen hizmetçi kız aynen şöyle söyledi: “Allah’ın Resulü’ne benden selam götürün. Ben aciz, zavallı ve kimsesiz bir cariyeyim! Benim gibi birinin selamına da değer vermişti. Buna göre hangisi doğrudur?

  A) Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocuklara hayatı boyunca sahip çıkmamıştır.
  B) Peygamberimiz (s.a.v), yetim kızlara özel ilgi ve şefkat göstermiştir.
  C) Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocukları geri planda tutmuştur.
  D) Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocuklara değer vermemiştir.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocuklara özel ilgi ve şefkat göstermiş, onları kendi çocuklarından ayırmamış ve güzelce yetiştirmiştir. 21. Bir bayram sabahı, çocuklar bayramlık elbiseleriyle sevinçle koşuşuyorlardı. Ümmetinin sevincini paylaşan Peygamberimizin (s.a.v) gözüne birden uzak bir köşede boynunu bükmüş bir kız çocuğu takıldı. Bu kızın elbisesi yamalı, ayakkabısı yırtıktı. Peygamberimiz (s.a.v) onun yanına yaklaştığında avuçlarıyla yüzünü kapatıp ağladığını gördü. Onu bu hâlde görünce hemen yanına gidip, tatlı ve şefkatli sesiyle sordu: “Yavrucuğum! Bu bayram gününde niçin ağlıyor- sun?” Çocuk başını kaldırmadan ve soruyu soranın kim olduğuna bakmadan konuşmaya baş- ladı: “Babamı hatırladım, bu yüzden ağlıyorum. Geçen bayram bizimleydi, şimdi ise yok! Son savaşta Peygamberimizle birlikte gitti ve şehit oldu. İnsan böyle yetim kalınca elbette ağlar...” Bunları duyan sevgili Peygamberimiz (s.a.v), küçük kızın başını okşayarak şöyle dedi: “Sil gözünün yaşını yavrucuğum. Kaldır başını, bak sana ne diyeceğim: İster misin senin baban ben olayım? Fâtıma, ablan; Ayşe de annen olsun... Bu teklifime ne dersin?” Buna göre hangisi doğrudur?

  A) Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocuklara yardım etmemiştir.
  B) Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocukları kendi çocuklarından ayırmıştır.
  C) Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocuklara değer vermiştir.
  D) Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocukları hor görmüştür.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), yetim çocuklara değer vermiş, onları kendi çocuklarından ayırmış ve güzelce yetiştirmiştir. 23. Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kim çocukları bayram günü giydirip süslerse Allah da onu kıyamet günü öylece süsler.” Kur’an-ı Kerim’de, yetim ve kimsesiz çocuklarla ilgilenip onları yetiştirmek emredilmektedir. Bu emirde belirtilen yetim ve kimsesiz çocukların özellikleri nelerdir?

  A) Zengin ve güçlü ailelerden gelmelidirler.
  B) Akıllı ve yetenekli olmalıdırlar.
  C) Fakir ve kimsesiz olmalıdırlar.
  D) Erkek çocuk olmalıdırlar.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Kur’an-ı Kerim’de, yetim ve kimsesiz çocuklarla ilgilenip onları yetiştirmek emredilmektedir. Bu emirde belirtilen yetim ve kimsesiz çocukların özellikleri fakir ve kimsesiz olmalarıdır. 25. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), çocukların başlarını okşamayı ve onları doyurmayı tavsiye etmiştir. Bu tavsiyenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çocukları şımartmak ve onları isteklerine göre yetiştirmek.
  B) Çocukların sevildiğini ve değer verildiğini hissetmelerini sağlamak.
  C) Çocukları itaatkar hale getirmek ve onları kontrol altında tutmak.
  D) Çocukları cezalandırmak ve onları doğru davranışlara zorlamak.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), çocukların başlarını okşamayı ve onları doyurmayı tavsiye etmiştir. Bu tavsiyenin amacı, çocukların sevildiğini ve değer verildiğini hissetmelerini sağlamaktır. Çocuklar, sevildiğini ve değer verildiğini hissettiklerinde kendilerini güvende ve mutlu hissederler. Bu da onların sağlıklı bir şekilde gelişmelerine ve iyi birer birey olmalarına yardımcı olur. 27. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), çocukların yetiştirilmesinde hangi unsurlara önem vermiştir?

  A) Çocuklara itaat etmeyi ve büyüklere saygı göstermeyi öğretmeye.
  B) Çocukları şımartmaya ve onlara her istediklerini vermeye.
  C) Çocukları cezalandırmaya ve onlara korku salmaya.
  D) Çocukları kendi başına bırakmaya ve onlara hiç müdahale etmemeye.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), çocukların yetiştirilmesinde itaat etmeyi ve büyüklere saygı göstermeyi öğretmeye önem vermiştir. Çocuklara itaat etmeyi ve büyüklere saygı göstermeyi öğretmek, onları iyi birer birey olarak yetiştirmenin temel adımlarından biridir. Itaat eden ve büyüklere saygı gösteren çocuklar, topluma uyumlu hale gelir ve başkalarıyla iyi ilişkiler kurabilirler. 29. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), çocukların eğitiminde hangi yöntemleri kullanmıştır?

  A) Çocukları zorla çalıştırmayı ve onları ders çalışmaya mecbur etmeyi.
  B) Çocuklara oyun oynamayı öğretmeyi ve onları eğlendirmeyi.
  C) Çocukları cezalandırmayı ve onlara korku salmayı.
  D) Çocuklara sevgi ve şefkat göstermeyi ve onlara örnek olmayı.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), çocukların eğitiminde sevgi ve şefkat göstermeyi ve onlara örnek olmayı kullanmıştır. Çocuklara sevgi ve şefkat göstermek ve onlara örnek olmak, onları iyi birer birey olarak yetiştirmenin en etkili yöntemlerinden biridir. Sevgi ve şefkat gören çocuklar, kendilerini güvende ve mutlu hissederler. Bu da onların sağlıklı bir şekilde gelişmelerine ve iyi birer birey olmalarına yardımcı olur. 31. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), çocukların hangi davranışlarını övmüştür?

  A) Çocukların itaatkar olmasını ve büyüklere saygı göstermesini.
  B) Çocukların yaramazlık yapmasını ve başkalarına zarar vermesini.
  C) Çocukların kendi başına hareket etmesini ve kimseye itaat etmemesini.
  D) Çocukların başkalarının işlerine karışmasını ve onları rahatsız etmesini.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), çocukların itaatkar olmasını ve büyüklere saygı göstermesini övmüştür. Çocukların itaatkar olmasını ve büyüklere saygı göstermesini övmek, onları iyi birer birey olarak yetiştirmenin önemli bir parçasıdır. Itaatkar olan ve büyüklere saygı gösteren çocuklar, topluma uyumlu hale gelir ve başkalarıyla iyi ilişkiler kurabilirler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimiz ve Çocuklar - Test 1 Detayları

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimiz ve Çocuklar - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimiz ve Çocuklar - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimiz ve Çocuklar - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimiz ve Çocuklar - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimiz ve Çocuklar - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Hayatında Namaz
  3. Peygamberimizin Hayatında Temizlik
  4. Peygamberimizin Samimiyeti
  5. Peygamberimizin Allah Sevgisi
  6. Peygamberimizin Beşerî Özellikleri

Ayrıca 5.sınıf peygamberimizin hayatı dersi III. ünite -peygamberimiz ve çocuklar- test soruları 1; test türünde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Peygamberimizin (s.a.v) aile hayatını öğrenmek.

Peygamberimizin (s.a.v) aile hayatını öğrenmek.

Peygamberimizin torunlarına olan sevgisini ve onlara yaptığı duayı öğrenmek.

Peygamberimizin çocuklara karşı olan sevgisini ve onlara nasıl davrandığını öğrenmek.

Peygamberimizin hicretten sonra nerede kaldığını öğrenmek.

Peygamberimizin (s.a.v) hizmetinde bulunan çocuğun adını öğrenmek.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Hz. Enes'e verdiği künyeyi öğrenmek.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Hz. Enes'e verdiği işi öğrenmek.

Hz. Enes'in (r.a) Peygamber Efendimizin (s.a.v) verdiği görevi yerine getirirken yaptığı hatayı öğrenmek.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v) yetim çocuklara olan sevgisini ve şefkatini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v) yetim çocuklara olan sevgisini ve şefkatini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’de belirtilen yetim ve kimsesiz çocukların özelliklerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) çocuklara nasıl davrandığını öğrenirler.

Öğrenciler, Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) çocukların yetiştirilmesinde hangi unsurlara önem verdiğini öğrenirler.

Öğrenciler, Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) çocukların eğitiminde hangi yöntemleri kullandığını öğrenirler.

Öğrenciler, Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) çocukların hangi davranışlarını övdüğünü öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimiz ve Çocuklar - Test 1 sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimiz ve Çocuklar - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 38 kere doğru, 2 kere yanlış cevap verilmiş.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimiz ve Çocuklar - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimiz ve Çocuklar - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimiz ve Çocuklar - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı III. Ünite - Peygamberimiz ve Çocuklar - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri