5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Peygamberimiz temizliğe ne kadar önem vermiş, bu konuda hadislerinden üç tane örnek veriniz.


 2. Cevap: - "Temizlik imanın yarısıdır." - "Namazın anahtarı abdesttir, abdestsiz namaz olmaz." - "Dua, abdestli olarak yapılan duadır. Abdestli dua makbuldür, abdestsiz dua makbul değildir." Açıklama: 3. Peygamberimizin (s.a.v) ailedeki çocuklara karşı tutumunu açıklayınız.


 4. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v), çocuklarına karşı son derece şefkatli ve merhametli davranırdı. Onlarla zaman geçirir, oyunlar oynar ve onların dertlerini dinlerdi. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), kız çocuklarına da ayrı bir değer verirdi. O, dönemin Araplarının aksine, kız çocuklarının da erkek çocuklar kadar değerli olduğunu söylerdi. 5. Peygamberimiz (s.a.v) çocuklara hangi konularda örnek olmuştur?


 6. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v) çocuklara, itaat, saygı, merhamet, yardımseverlik, dürüstlük ve çalışkanlık gibi konularda örnek olmuştur. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), çocuklara itaat etmeyi öğütler ve kendisine itaat eden çocukları överdi. Ayrıca, büyüklerine saygı göstermeyi ve merhametli olmayı öğütlerdi. 7. Peygamberimizin torunları kimlerdi?


 8. Cevap: Peygamberimizin torunları, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'dir. Açıklama:

  Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali'nin çocuklarıdır. Peygamberimiz, torunlarını çok severdi ve onlara sık sık dua ederdi. 9. Peygamberimiz, torunlarına nasıl dua ederdi?


 10. Cevap: Peygamberimiz, torunları için sık sık Allah'a dua ederdi. Özellikle de onları Allah'ın ve insanların sevmesi için dua ederdi. Açıklama:

  Peygamberimiz, torunlarının iyi insanlar olmasını ve Allah'ın onları korumasını isterdi. Bu nedenle, sık sık onlar için dua ederdi. 11. Hz. Enes kaç yaşında Peygamberimizin hizmetine girdi?


 12. Cevap: Hz. Enes 10 yaşında Peygamberimizin hizmetine girdi. Açıklama:

  Hz. Enes, Peygamberimizin vefatına kadar 10 yıl boyunca onun hizmetinde kaldı. 13. Hz. Enes’in, Peygamber Efendimizin (s.a.v) yanında neler yapmıştır?


 14. Cevap: Hz. Enes, Peygamber Efendimizin (s.a.v) yanında hizmetçilik yapmıştır. Açıklama:

  Hz. Enes, Peygamber Efendimizin (s.a.v) yanında hizmetçilik yapmıştır. O, Peygamber Efendimizin (s.a.v) yemeklerini getirir götürür, temizliğini yapar ve diğer işlerini görürdü. 15. Peygamberimiz (s.a.v), yetimlerin bakım ve eğitimi için neler yapmıştır?


 16. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v), yetimlerin bakım ve eğitimi için birçok şey yapmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: - Yetimleri kendi evine alarak onlara bakmıştır. - Yetimlerin eğitim masraflarını karşılamıştır. - Yetimlere meslek öğretmiştir. - Yetimleri evlendirmiştir. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), yetimlerin topluma yararlı bireyler olmaları için ellerinden geleni yapmıştır. Onların bakımını üstlenmiş, eğitim masraflarını karşılamış, meslek öğretmiş ve onları evlendirmiştir. 17. Yetim Habîbe'nin hikayesini anlatınız.


 18. Cevap: Yetim Habîbe, Habeşistan'da dünyaya gelmişti. Babası öldükten sonra annesi ile birlikte Medine'ye yerleşti. Peygamberimiz (s.a.v), Habîbe'ye sahip çıkarak onu kendi çocuğu gibi büyüttü. Habîbe, Peygamberimizin (s.a.v) sevgisiyle büyüdü ve çok mutlu oldu. Açıklama:

  Yetim Habîbe'nin hikayesi, Peygamberimizin (s.a.v) yetimlere olan şefkatinin ve merhametinin en güzel örneklerinden biridir. 19. Yetimhane türlerini yazınız.


 20. Cevap: 1. Devlet Yetimhaneleri 2. Özel Yetimhaneler 3. Vakıf Yetimhaneleri Açıklama:

  Yetimhaneler, yetim ve öksüz çocukların bakım ve eğitimiyle ilgilenen kuruluşlardır. Yetimhane türleri, kuruluşlarına ve yönetimlerine göre farklılık göstermektedir. 21. Yetimlerin korunması ve gözetilmesiyle ilgili bir slogan hazırlayınız.


 22. Cevap: "Yetimlerimizi koruyalım, geleceğimizi kurtaralım!" Açıklama:

  Yetimler, toplumun en savunmasız kesimidir. Onların korunması ve gözetilmesi, hem dini bir görev hem de insani bir sorumluluktur. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. Yetimler, babası vefat etmiş çocuklara denir. (.....)
  2. Öksüzler, babası vefat etmiş ve annesi de vefat etmiş çocuklara denir. (.....)
  3. Peygamberimiz yetim babası ve annesi olmadan dünyaya gelmiştir. (.....)
  4. Peygamberimiz yetim ve öksüz çocuklarına değer veriyordu ve onlara sahip çıkardı. (.....)
  5. Peygamberimiz zamanında bütün yetimler büyük ihtimalle akrabaları tarafından büyütülmekteydi. (.....)
  6. Peygamberimiz vefatından önce bütün yetimlerin sahiplenilmesini öğütlemiştir. (.....)
  7. Habibe Habeşistan’da dünyaya gelmişti. (.....)
  8. Habibe’nin babası Habeşistan’da öldü. (.....)
  9. Habibe’nin annesi Medine’de öldü. (.....)
  10. Peygamberimiz (s.a.v) Habibe’ye “sevgili kızım” demiştir. (.....)

 24. Cevap: : 1. Doğru 2. Doğru 3. Doğru 4. Doğru 5. Yanlış 6. Doğru 7. Doğru 8. Doğru 9. Yanlış 10. Doğru Açıklama: 25. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  1. Yetim, babası ............................................. olan çocuk demektir.
  2. Öksüz ise annesi ya da hem annesi hem de babası ............................................. eden çocuk demektir.
  3. Yetimlik, aslında gariplik ve ............................................. değildir.
  4. Çünkü her yetim, Allah’ın ............................................. indedir ve bizlere O’nun birer ............................................. idir.
  5. Yetimlere gerekli ilgi, sevgi ve şefkati ............................................. , onları korumaya alarak yetiştirmek ve topluma yararlı insan olmaları için çalışmak en yakınları başta olmak üzere bütün Müslümanların ahlaki ve hukuki ............................................. idir.
  6. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) de ............................................. olarak dünyaya geldi.
  7. Peygamberimizin (s.a.v) yanında fakir, yalnız, kimsesiz ve yetim çocukların yeri bir ............................................. ydı.
  8. Bunlar, akrabalarının ve yakın arkadaşlarının çocukları olduğu gibi başka çocuklar da ....
  9. Resulullah’ın (s.a.v) yanına ilk kez götürüldüğünde, ............................................. ne diyeceğini ve nasıl hareket edeceğini bilemez bir hâldeydi.
  10. Peygamberimiz (s.a.v) yetimlere ............................................. şefkatiyle yaklaşıyor ve yararlı bir insan olarak topluma ............................................. ıyordu.

 26. Cevap: 1. vefat etmiş 2. vefat etmiş 3. kimsesizlik 4. himayesinde, emanet 5. göstermek, görev 6. yetim 7. başkaydı 8. olurdu 9. Habibe 10. baba, kazandırıyordu Açıklama:

  Yetimlik, aslında gariplik ve kimsesizlik değildir. Çünkü her yetim, Allah’ın (c.c) himayesindedir ve bizlere O’nun birer emanetidir. Yetimlere gerekli ilgi, sevgi ve şefkati göstermek, onları korumaya alarak yetiştirmek ve topluma yararlı insan olmaları için çalışmak en yakınları başta olmak üzere bütün Müslümanların ahlaki ve hukuki görevidir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) de yetim olarak dünyaya geldi. Çünkü o doğmadan önce babası ölmüştü. Altı yaşına geldiğinde ise annesi vefat etti. Yetim olan biricik Peygamberimiz (s.a.v) öksüz kaldı. Bu nedenle yetim ve öksüzlüğün ne olduğunu çok iyi biliyordu. Dolayısıyla Peygamberimizin (s.a.v) yanında fakir, yalnız, kimsesiz ve yetim çocukların yeri bir başkaydı. Her birini, kendi çocuğu gibi sahiplenip bağrına basardı. Bunlar, akrabalarının ve yakın arkadaşlarının çocukları olduğu gibi başka çocuklar da olurdu. 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Hz. İbrahim (a.s.)
  b. Hz. Musa (a.s.)
  c. Hz. İsa (a.s.)
  d. Hz. Muhammed (s.a.v.)
  1. Tevrat
  2. Zebur
  3. İncil
  4. Kur'an-ı Kerim

 28. Cevap: a. Hz. İbrahim (a.s.) - 2. Zebur b. Hz. Musa (a.s.) - 1. Tevrat c. Hz. İsa (a.s.) - 3. İncil d. Hz. Muhammed (s.a.v.) - 4. Kur'an-ı Kerim Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Detayları

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Eşleştirme


5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ
  1. Bir Hadis Öğreniyorum
  2. Peygamberimizin Hayatında Namaz
  3. Peygamberimizin Hayatında Temizlik
  4. Peygamberimizin Samimiyeti
  5. Peygamberimizin Allah Sevgisi
  6. Peygamberimizin Beşerî Özellikleri

Ayrıca 5.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 1.sınav soruları; mebsınavları.com tarafından tamamı klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Peygamberimizin (s.a.v) çocuklara olan sevgi ve şefkati, Müslümanların çocuk yetiştirme tarzlarına örnek teşkil etmektedir.

Peygamberimizin (s.a.v) çocuklara verdiği öğütler, Müslüman çocukların ahlaki gelişimine katkı sağlamaktadır.

Öğrenciler, Peygamberimizin torunlarını öğrenerek, Peygamberimizin ailesi hakkında daha fazla bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Peygamberimizin torunları için yaptığı duaları öğrenerek, Peygamberimizin torunlarına olan sevgisini daha iyi anlarlar.

Öğrenciler, Hz. Enes'in Peygamberimize olan hizmetini ve sadakatini örnek alır.

Öğrenciler, Hz. Enes'in Peygamberimize olan hizmetini ve sadakatini örnek alır.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v) yetimlerin bakım ve eğitimi için yaptığı çalışmaları öğrenecek ve yetimlerin bakım ve eğitimine daha fazla önem vermeleri gerektiğini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Yetim Habîbe'nin hikayesini öğrenerek Peygamberimizin (s.a.v) yetimlere olan sevgisini ve şefkatini daha iyi anlayacaklardır.

Öğrenciler, yetimhane türlerini öğrenirler ve yetim ve öksüz çocukların bakım ve eğitimi konusunda farkındalık kazanırlar.

Öğrenciler, yetim ve öksüz çocukların korunması ve gözetilmesinin önemini anlarlar ve bu konuda çaba gösterirler.

* Yetimlerin ve öksüzlerin kim olduğunu öğrenmek. * Peygamberimizin yetimlere ve öksüzlere değer verdiğini ve onlara sahip çıktığını öğrenmek. * Peygamberimizin vefatından önce bütün yetimlerin sahiplenilmesini öğütlediğini öğrenmek. * Habibe’nin hayatını öğrenmek. * Peygamberimizin (s.a.v) Habibe’ye “sevgili kızım” dediğini öğrenmek

Öğrenciler, yetim ve öksüzlerin durumunu anlayacak ve onlara karşı duyarlılık göstereceklerdir

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 5.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  5.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri