Ortaokul TDB 1.Dönem 2.Sınav (Klasik)

Ortaokul TDB 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul TDB 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. İbadetler insanın ruhsal gelişimine nasıl katkı sağlar?


 2. Cevap: İbadetler insanın ruhsal gelişimine şu şekilde katkı sağlar: * İnsanın Allah'a (c.c.) olan sevgisini ve bağlılığını artırır. * İnsanın manevi huzur ve mutluluğunu sağlar. * İnsanın iç huzurunu ve dengesini korur. * İnsanın stres ve endişe gibi olumsuz duygulardan kurtulmasına yardımcı olur. Açıklama:

  İbadetlerle insan, Allah'ın (c.c.) huzurunda olduğunu hisseder ve O'nun sevgisini ve korumasını hisseder. Bu da onun ruhsal gelişimine olumlu katkı sağlar. 3. İbadetler insanı nasıl güzelleştirir?


 4. Cevap: İbadetler insanı şu şekilde güzelleştirir: * İbadetlerle insan, doğruluk, dürüstlük, sabır, merhamet, yardımseverlik gibi güzel ahlaki özellikleri geliştirir. * İbadetlerle insan, Allah'ın (c.c.) emirlerine uymaya ve yasaklarından kaçınmaya çalışır. Bu da onun davranışlarını olumlu yönde etkiler. * İbadetlerle insan, Allah'ın (c.c.) huzurunda olduğunu hisseder ve bu ona tevazu ve alçakgönüllülük kazandırır. Açıklama:

  İbadetlerle insan, Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmaya çalışır. Bu da onun güzel ahlaklı bir insan olmasına yardımcı olur. 5. Sünnet ne demektir?


 6. Cevap: Sünnet, Hz. Peygamber'in sözleri, davranışları ve sahabilerinin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasıdır. Açıklama:

  Peygamberimiz inanç, ibadet, ahlak, hukuk, siyaset gibi hayatın bütün alanlarında insanlara örnek olmuştur. Bu örnekliği ya bizzat yaşayarak göstermiş ya da emir ve tavsiyeleriyle göstermiştir. 7. İbadetlerin kabulü için sünnete uygunluk şartı ne demektir?


 8. Cevap: İbadetlerin şekli ve şartlarının Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından nasıl yapıldığına uygun olması gerekir. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) ibadetlerin nasıl yapılacağını bizzat göstermiş ve öğretmiştir. İbadetlerin kabulü için bu şekil ve şartların aynen uygulanması gerekir. 9. Fıtır sadakası, İslam'da hangi amaçla verilir?


 10. Cevap: Fıtır sadakası, Ramazan ayının sonuna doğru, gücü yeten Müslümanların sağlıklı olmalarının bir şükrü olarak verilir. Açıklama:

  Fıtır sadakası, ihtiyaç sahibi Müslümanların ihtiyaçlarını gidermeye ve onların bayram sevincini paylaşmaya vesile olur. 11. Salih ameller, Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan davranışlar mıdır?


 12. Cevap: Evet, doğru. Açıklama:

  Salih ameller, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarına uygun olarak yapılan davranışlardır. Bunlar, bireyin ve toplumun faydasına olan davranışlardır. 13. Yüce Allah'ın isimlerinden olan es-Samed, hangi anlama gelir?


 14. Cevap: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu zat. Açıklama:

  Yüce Allah, var olmak ve varlığını devam ettirebilmek için başkalarına muhtaç değildir. 15. Yüce Allah'ın ism-i şeriflerinden olan er-Rakîb, hangi anlama gelir?


 16. Cevap: Her işi, her varlığı, her an gören, koruyup gözeten. Açıklama:

  Bütün âlemler Yüce Allah'ın gözetimi altındadır. Varlıkları tek tek görür, işitir ve merhametiyle onları korur. 17. Allah'ın (c.c.) sevgisini kazanmak için neler yapmalıyız?


 18. Cevap: Allah'ın (c.c.) sevgisini kazanmak için öncelikle O'nu tanımalıyız. O'nun yüceliğini, kudretini ve rahmetini bilmeliyiz. Ayrıca, ibadetlerimizi güzelce yerine getirmeli ve salih ameller işlemeliyiz. Açıklama:

  Allah'ın (c.c.) sevgisini kazanmak için çevremizdekilere de sevgiyle yaklaşmalıyız. Doğaya, vatanımıza ve tüm yaratılmışlara sevgiyle davranmalıyız. 19. Allah'ın (c.c.) sevgisini kazanmanın yollarından biri nedir?


 20. Cevap: Allah'ın (c.c.) sevgisini kazanmanın yollarından biri, ibadetlerimizi güzelce yerine getirmektir. İbadetlerimiz, Allah'a olan sevgimizi ve bağlılığımızı gösterir. Açıklama:

  Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hac yapmak gibi ibadetler, Allah'a olan sevgimizi ve bağlılığımızı göstermenin en güzel yollarındandır. 21. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İbadet, Allah'ın (c.c.) emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmaktır.
  2. ( ) İbadetlerin şekli, zamanı ve miktarı Şari' (Allah ve Resulü) tarafından belirlenir.
  3. ( ) Salih amel, Allah'ın (c.c.) rızasına uygun bütün davranışlardır.
  4. ( ) Salih amel, vakti belirlenmiş ibadetler ile belirli bir vakte bağlı olmayan diğer güzel davranışlar şeklinde iki grupta ele alınır.
  5. ( ) Salih amelin en üstünü, vaktinde kılınan namazdır.
  6. ( ) Oruç, nefsin aşırı isteklerini azaltarak insanı kötülüklerden alıkoyar.
  7. ( ) Zekât, zengin Müslümanların fakir Müslümanlara yardım etmeleri için verdikleri bir yardımdır.
  8. ( ) Hac, Müslümanların Mekke ve Medine şehirlerini ziyaret etmeleridir.
  9. ( ) Kurban, Müslümanların Allah'a (c.c.) yaklaşmak için kestikleri bir hayvandır.
  10. ( ) İbadet ve salih amel, Müslümanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlar.

 22. Cevap: 1. (D) 2. (D) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (D) 8. (D) 9. (D) 10. (D) Açıklama:

  1. İbadet, Allah'ın (c.c.) emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmaktır. Bu tanımlama, ibadetin genel bir tanımını vermektedir. 2. İbadetlerin şekli, zamanı ve miktarı Şari' (Allah ve Resulü) tarafından belirlenir. Örneğin, namaz beş vakit olarak kılınmalı, oruç Ramazan ayında tutulmalı ve hac Mekke'de yapılmalıdır. 3. Salih amel, Allah'ın (c.c.) rızasına uygun bütün davranışlardır. Bu tanım, ibadetlerin dışındaki güzel davranışların da salih amel olarak kabul edildiğini göstermektedir. 4. Salih amel, vakti belirlenmiş ibadetler ile belirli bir vakte bağlı olmayan diğer güzel davranışlar şeklinde iki grupta ele alınır. Bu gruplandırma, ibadetlerin şekil ve şartlarının farklılığına dayanmaktadır. 5. Salih amelin en üstünü, vaktinde kılınan namazdır. Çünkü namaz, İslam'ın beş temel şartından biridir ve diğer ibadetlerin de temelini oluşturur. 6. Oruç, nefsin aşırı isteklerini azaltarak insanı kötülüklerden alıkoyar. Çünkü oruçlu kimse, gün boyunca aç ve susuz kalarak nefsinin isteklerine karşı koymayı öğrenir. 7. Zekât, zengin Müslümanların fakir Müslümanlara yardım etmeleri için verdikleri bir yardımdır. Zekât, sosyal adaletin sağlanmasına ve yardımlaşmanın yaygınlaşmasına katkıda bulunur. 8. Hac, Müslümanların Mekke ve Medine şehirlerini ziyaret etmeleridir. Hac, Müslümanların birlik ve beraberliğini güçlendiren önemli bir ibadettir. 9. Kurban, Müslümanların Allah'a (c.c.) yaklaşmak için kestikleri bir hayvandır. Kurban, Allah'a (c.c.) teslimiyeti ve bağlılığı ifade eder. 10. İbadet ve salih amel, Müslümanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlar. Çünkü ibadet ve salih amel, insanı Allah'a (c.c.) yaklaştırarak ona huzur ve mutluluk verir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Ortaokul TDB 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) Detayları

Ortaokul TDB 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Ortaokul TDB 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul TDB 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Ortaokul TDB 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MELEKLERE İMAN
  1. Kur’an-ı Kerim’de Cin ve Şeytan
  2. Meleklere İmanın Davranışlarımıza Etkisi
  3. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
  4. Rabbimizin Emrindeki Manevi Görevliler: Melekler

Ayrıca Ortaokul temel dini bilgiler dersi 1.dönem 2.sınav soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İbadetlerin insanın ruhsal gelişimine katkılarını açıklar.

İbadetlerin insanı güzelleştirdiğini açıklar.

Sünnetin önemini bilmek gerekir.

İbadetlerin sünnete uygun kılınmasının önemini bilmek gerekir.

Öğrenci, fıtır sadakasının İslam'daki amacını bilir.

Salih ameller, Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılan davranışlardır.

Öğrenci, es-Samed isminin anlamını kavrar.

Öğrenci, er-Rakîb isminin anlamını kavrar.

Allah'ın (c.c.) sevgisini kazanmak için O'nu tanımalı, ibadetlerimizi güzelce yerine getirmeli ve salih ameller işlemeliyiz.

İbadetlerimiz, Allah'a olan sevgimizi ve bağlılığımızı gösterir.

* İbadet ve salih amelin tanımını ve özelliklerini kavrar. * İbadetlerin şekil ve şartlarının Şari' tarafından belirlendiğini bilir. * Salih amelin önemini ve çeşitlerini kavrar. * Vakitli kılınan namazın önemini kavrar. * Orucun faydalarını kavrar. * Zekâtın önemini kavrar. * Hac ve kurbanın önemini kavrar. * İbadet ve salih amelin dünya ve ahiret mutluluğuna katkısını kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul TDB 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Ortaokul TDB 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul TDB 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul TDB 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul TDB 1.Dönem 2.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.