Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar

Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Which of the following is the best way to give a clear explanation?

  A) Using technical terms and jargon    B) Using simple and clear language    
  C) Including irrelevant information    D) Speaking quickly and softly        
  E) Avoiding eye contact               

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B. Bir konuyu en net şekilde anlatmanın yolu, basit ve anlaşılır bir dil kullanmaktır. Teknik terimler ve jargonlar, konunun anlaşılmasını zorlaştırabilir. Ayrıca, açıklamanın amacından sapmamak için gereksiz bilgilerden kaçınılmalı ve konuşma hızı ve tonu da konuya uygun olmalıdır. 3. What is the purpose of giving explanations?

  A) To confuse the listener
  B) To demonstrate knowledge
  C) To share information in a clear and understandable way
  D) To show off
  E) To waste time

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Bilgiyi net ve anlaşılır bir şekilde paylaşmak için. Bir açıklama, başka bir kişiye bir şeyi açıklamak için verilen bilgidir. Açıklama yapmanın amacı, belirli bir konu hakkında bilgiyi paylaşmak ve bu bilgiyi açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmektir. Ayrıca, açıklama yaparak, karşımızdaki kişilerin bilgi seviyelerine uygun bir şekilde anlatarak, onları aydınlatmaya çalışırız. Bu nedenle açıklama yapmak, bilgiyi net bir şekilde paylaşmanın önemli bir yoludur. 5. Which of the following is an effective way to organize an explanation?

  A) Jumping from one idea to another
  B) Presenting information in a random order
  C) Starting with the most important information and moving to the least important
  D) Including irrelevant information
  E) Providing too much information at once

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Starting with the most important information and moving to the least important. Bir açıklama yaparken bilginin düzenlenmesi oldukça önemlidir. En önemli bilgiler, özellikle ilk olarak sunulmalıdır, böylece dinleyici ana fikri kolayca anlayabilir. Bilgilerin bir düzen içinde sunulması, dinleyicinin konuya daha iyi odaklanmasına ve bilginin daha kolay anlaşılmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, bir açıklama yaparken, önemli bilgiler öncelikli olarak sunulmalıdır. 7. What is the difference between apologizing and making excuses?

  A) Apologizing is admitting fault, while making excuses is avoiding responsibility.
  B) Apologizing is denying responsibility, while making excuses is admitting fault.
  C) Apologizing and making excuses are the same thing.
  D) Apologizing is only for small mistakes, while making excuses is for big mistakes.
  E) Apologizing and making excuses are both unnecessary.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Apologizing is admitting fault, while making excuses is avoiding responsibility. Özür dilemek, hata yapıldığını kabul etmek ve karşı tarafın hislerini anlamak için yapılan bir eylemdir. Buna karşılık, bahane bulmak, sorumluluktan kaçınmak ve kendi davranışlarını haklı göstermeye çalışmak anlamına gelir. Özür dilemek, bir hatanın farkında olmayı ve bunun için sorumluluk almayı gerektirirken, bahane bulmak, sorumluluktan kaçınmak için yapılan bir eylemdir. 9. Which of the following phrases is NOT appropriate for declining a request politely?

  A) "I'm afraid I won't be able to help you this time."
  B) "I'm sorry, I have other plans."
  C) "I can't do it, but maybe someone else can."
  D) "That sounds like a great idea, count me in."
  E) "I'm afraid that won't be possible."

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bu soru, uygun bir şekilde bir ricayı nazikçe geri çevirme becerilerini ölçmektedir. A şıkkı, bir sonraki sefere yardımcı olamayacağınızı nazikçe ifade etmenin iyi bir örneğidir. B şıkkı, başka bir planınız olduğunu ifade etmenin uygun bir yoludur. C şıkkı, yardımcı olamayacağınızı açıklarken başka birisinin yardımcı olabileceğini önermenin bir örneğidir. D şıkkı, bir isteği kabul etmenin bir örneğidir ve doğru bir şekilde bir isteği reddetmek için uygun bir seçenek değildir. E şıkkı, bir isteği nazikçe reddetmenin bir yoludur ve doğru cevaptır. 11. Which of the following phrases is appropriate for accepting a request politely?

  A) "Sorry, I can't do that."
  B) "No, I don't want to do that."
  C) "Yes, I would love to help you out."
  D) "Maybe, I'll think about it."
  E) "I'm too busy to help you."

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda istenilen uygun seçenek "C) Yes, I would love to help you out." yani "Evet, sana yardımcı olmak istiyorum." olarak verilmiştir. Bu seçenek, bir isteği nazikçe kabul etmek için kullanılabilir. Diğer seçenekler ya olumsuz bir cevap veriyor ya da daha az nazik bir dille ifade ediliyor. 13. Which of the following phrases is appropriate for accepting a request, but with reservations?

  A) "I can definitely help you out."
  B) "I'm afraid I won't be able to do that."
  C) "Let me check my schedule and get back to you."
  D) "I'm not sure I'm the right person for the job."
  E) "I'm too busy to help you right now."

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) "Let me check my schedule and get back to you." uygun bir şekilde bir isteği kabul etmek ancak şüphelerle dolu olduğunuzu belirtmek için kullanılabilecek bir ifadedir. Bu ifade, sizin zamanınızın meşgul olduğu veya diğer önceliklerinizin de olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda, istek sahibine geri dönüş yapacağınızı ve durumun ne olacağını kontrol edeceğinizi belirtir. 15. Which of the following is a polite way to make a request?

  A) "Do this for me now!"
  B) "I need you to do this for me right away!"
  C) "Can you please do this for me?"
  D) "Why haven't you done this yet?"
  E) "This needs to be done immediately!"

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: "Can you please do this for me?" (C) Bir istekte bulunmanın kibar bir yolu, başka bir kişiden bir şey yapmasını istemek için nazik bir dil kullanmaktır. Bu nedenle, "Can you please do this for me?" (Bunu benim için yapabilir misin lütfen?) soru cümlesi en uygun seçenektir. 17. When following instructions, what should you do if you don't understand something?

  A) Ask for clarification
  B) Pretend you understand and hope for the best
  C) Give up and walk away
  D) Try to figure it out on your own
  E) Assume that you know what to do

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda verilen seçenekler arasında doğru olan sadece A) Ask for clarification yani açıklama istemektir. Eğer bir talimatı anlamazsanız veya talimat veren kişinin ne istediğini tam olarak anlamazsanız, öncelikle ondan açıklama istemelisiniz. Bu, doğru bir şekilde talimatları takip etmek için önemli bir adımdır ve gerektiğinde talimat veren kişiye sorular sormak her zaman daha iyi bir sonuç verir. 19. What is the purpose of breaking down a task into steps when giving instructions?

  A) To make the task seem more complicated
  B) To make it easier for the person to follow the instructions
  C) To waste time
  D) To confuse the person receiving the instructions
  E) To show off your knowledge

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bir talimat verirken, bir görevi adımlara bölmek, talimatların daha kolay takip edilmesini sağlar. Bu nedenle, doğru cevap B) Kişinin talimatları daha kolay takip etmesini sağlamak için görevi adımlara ayırmak amacıyla yapılır. 21. When someone does you a favor, what is the appropriate way to thank them?

  A) "It's about time, thanks for doing that."
  B) "I owe you one."
  C) "Thank you, I really appreciate it."
  D) "You didn't have to do that, but thanks."
  E) "Great, now you owe me a favor."

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, birine bir iyilik yaptığında uygun şekilde nasıl teşekkür edilmesi gerektiği sorulmaktadır. Seçenekler arasında, teşekkür etmek için uygun olabilecek ifadeler yer almaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir, çünkü bu ifade en uygun ve doğru şekilde teşekkür etmek için kullanılabilir. 23. If someone asks you for a favor that you cannot do, what is an appropriate way to decline?

  A) "I'm too busy, maybe someone else can help you."
  B) "I can't help you, sorry."
  C) "I wish I could, but I have too much on my plate right now."
  D) "No way, I have my own problems to deal with."
  E) "I'll think about it."

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu soru bir uygunluk testidir ve en uygun yanıt "C) I wish I could, but I have too much on my plate right now." olarak kabul edilir. Bu yaklaşım, istekte bulunan kişiye yardım etmek istediğinizi ifade eder, ancak yoğunluğunuz nedeniyle yardımcı olamayacağınızı açıklar. Bu, istekte bulunan kişiye nazik bir yanıt verir ve onu başka birine yönlendirmek veya olası bir gelecekte yardımcı olma sözü vermek yerine doğrudan reddetmekten daha iyi bir seçenektir. 25. What is the most appropriate suggestion to help someone who is feeling down?

  A) "Just forget about it and move on."
  B) "You should stay alone and think about it."
  C) "How about we go out for a walk and get some fresh air?"
  D) "There's nothing you can do about it, so why bother?"
  E) "You should just stay in bed all day and rest."

 26. Cevap: C Açıklama:

  En uygun öneri, kişinin moralinin düşük olduğu durumlarda ona yardımcı olmak için yapılacak aktivitelerle ilgilidir. Bu nedenle, sevilen bir aktivite yapmak veya birlikte dışarı çıkarak yürüyüş yapmak, kişinin zihnini ve bedenini rahatlatarak ona destek olmak için en uygun önerilerdir. 27. Which suggestion is most likely to help someone who is stressed out?

  A) "Just ignore your problems and hope they go away."
  B) "Stay up all night and finish all of your work."
  C) "Take a break and do something you enjoy, like reading or listening to music."
  D) "Get angry and let your emotions out."
  E) "Don't talk to anyone until you feel better."

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: Stresli bir durumda olan birine en yardımcı olacak öneri, kendine zaman ayırmak ve keyif aldığı bir aktivite yapmaktır. Örneğin, okumak veya müzik dinlemek gibi. Bu aktivitelerin yapılması, stresi azaltabilir ve rahatlamaya yardımcı olabilir. Bu seçenek "C" olarak belirtilmiştir. 29. Which suggestion is most likely to help someone who is feeling depressed?

  A) "Drink alcohol to forget about your problems."
  B) "Stay in bed all day and sleep."
  C) "Talk to a friend or family member about your feelings."
  D) "Go out and party to distract yourself."
  E) "Don't talk to anyone and keep your feelings to yourself."

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, bir kişinin depresif hissetmesi durumunda ne yapabileceği konusunda öneriler veriliyor. En iyi öneri, C seçeneğinde verilen ve hislerini bir arkadaş veya aile üyesiyle paylaşmayı içeren seçenektir. Depresyon, kişinin kendini yalnız ve umutsuz hissetmesine neden olabilir ve bu nedenle duygusal destek aramak ve konuşmak yardımcı olabilir. Depresyonla başa çıkmak, zaman ve sabır gerektiren bir süreçtir ve bir kişinin önerilen olumsuz davranışlarla başa çıkması önerilmez. 31. Which of the following adjectives best describes a person who is feeling "crestfallen"?

  A) Confident    B) Excited    C) Disappointed
  D) Energetic    E) Content

 32. Cevap: C Açıklama:

  "Crestfallen" kelimesi, kişinin moralinin ve özgüveninin kırılmış olduğunu ifade eden bir sıfat olarak kullanılır. Bu kişi, hayal kırıklığına uğramış ve mutsuz hissedebilir. Bu kelime, bir durumu veya olayı olumsuz bir şekilde deneyimlemiş bir kişinin duygusal durumunu tanımlamak için kullanılır. 33. Which of the following adjectives best describes a person who is feeling "melancholy"?

  A) Cheerful    B) Worried    C) Depressed    
  D) Enraged    E) Pleased

 34. Cevap: C Açıklama:

  "Melancholy", kişinin içinde bulunduğu ruh haliyle ilgili bir kelime olup genellikle hüzünlü, keyifsiz veya mutsuz bir ruh hali ifade etmektedir. Bu durumda en uygun seçenek "C) Depressed" olacaktır. 35. Which of the following adjectives best describes a person who is feeling "serene"?

  A) Nervous    B) Agitated    C) Peaceful    D) Angry    E) Fearful

 36. Cevap: C Açıklama:

  Soruda verilen ifade "serene" olan bir kişinin hangi sıfatla en iyi tarif edilebileceği sorulmaktadır. "Serene" kelimesi huzurlu, sakin, dengeli anlamlarına gelmektedir. Bu nedenle, doğru cevap "C) Peaceful" dir. Nervous, agitated, angry veya fearful sıfatları sakin bir kişilik için doğru bir tanımlama değildir. 37. Which of the following is a key feature of the cognitive approach to psychology?

  A) Emphasis on observable behaviors
  B) Focus on unconscious desires and motives
  C) Importance of genetic factors in behavior
  D) Focus on how people think, perceive, and process information
  E) Belief that behavior is primarily determined by environmental factors

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda, psikolojinin bilişsel yaklaşımının hangi özelliğinin öne çıktığı sorulmaktadır. Bilişsel yaklaşım, insanların düşünme, algılama ve bilgi işleme süreçlerine odaklanmaktadır. Bu nedenle, D şıkkındaki "insanların nasıl düşündüklerine, algıladıklarına ve bilgiyi nasıl işlediklerine odaklanma" özelliği bilişsel yaklaşımın temel özelliklerinden biridir. Bilişsel yaklaşım ayrıca, insanların davranışlarını çevresel faktörler yerine içsel süreçlerle açıklamaya çalışır. Dolayısıyla, D şıkkı doğrudur ve diğer seçenekler yanlıştır. 39. What is the main difference between the theories of nature and nurture?

  A) Nature refers to biological factors that influence behavior, while nurture refers to environmental factors that influence behavior.
  B) Nature and nurture are essentially the same thing and cannot be separated.
  C) Nature refers to environmental factors that influence behavior, while nurture refers to biological factors that influence behavior.
  D) Nature refers to the influence of childhood experiences on behavior, while nurture refers to the influence of adult experiences on behavior.
  E) Nature refers to conscious, intentional factors that influence behavior, while nurture refers to unconscious, unintentional factors.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu soru, doğa ve yetiştirme kuramları arasındaki temel farkı sorguluyor. Doğa kuramı, davranışı biyolojik faktörlerin etkilediğini öne sürerken, yetiştirme kuramı, davranışın çevresel faktörlerden etkilendiğini savunur. Bu iki kuram genellikle karşılaştırılır ve davranışın belirleyicisi olarak biyoloji mi yoksa çevre mi sorusu tartışılır. 41. Which of the following adjectives best describes someone who is feeling despondent?

  A) Ecstatic         B) Cheerful    C) Hopeful
  D) Depressed    E) Peaceful

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda, "despondent" kelimesinin anlamı aranmaktadır. "Despondent" kelimesi "umutsuz" anlamına gelir ve bu nedenle en iyi tanımlayıcı sıfat, "D) Depressed" olacaktır. "Ecstatic" (çok mutlu), "cheerful" (neşeli), "hopeful" (umutlu) ve "peaceful" (huzurlu) sıfatları, "despondent" kelimesinin zıt anlamlarını ifade eder. Bu sorunun kazanımı, kelimelerin anlamlarını doğru bir şekilde anlama becerisini ölçmek ve kelime dağarcığını zenginleştirmektir. 43. Which of the following words would best describe someone who is feeling elated?

  A) Gloomy       B) Pleased    C) Apprehensive
  D) Apathetic    E) Grateful

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bu soru, hislerin farklı kavramlarla ifade edilebileceğini ve kelime seçiminin anlamı değiştirebileceğini vurgular. "Elated" kelimesi, aşırı sevinç ve neşe hissi anlamına gelir. Bu nedenle, "pleased" (memnun), "grateful" (minnettar) gibi pozitif kelimeler, "elated" kelimesini en iyi şekilde tanımlayabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Detayları

Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Alternative Energy
  1. Describing problems
  2. Making complaints
  3. Offering solutions
 • Technology
  1. Asking and answering questions in interviews
  2. Talking about things needed to be done
 • Manners
  1. Apologizing
  2. Giving explanations
  3. Talking about wishes and regrets

Ayrıca Lise İngilizce dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; 12.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Net ve anlaşılır bir şekilde açıklama yapma becerisi.

Açıklama yapmanın amacını ve önemini anlamak.

Bilgi aktarımı sırasında, bilginin etkili bir şekilde düzenlenmesi ve önemli bilgilerin öncelikle sunulması, dinleyicinin anlamasını kolaylaştırır.

Özür dileme ve sorumluluk alma becerisi.

Bir rica veya isteği uygun bir şekilde reddetme becerisi.

Nazik bir dil kullanarak başkalarının taleplerini kabul etmenin önemini vurgular.

Bir isteği kabul etmek ancak şüphelerinizin olduğunu belirtmek için uygun ifadeleri kullanabilirsiniz.

İstekte bulunma konusunda kibar bir dil kullanarak iletişim kurma becerisi.

Bir görevi adımlara ayırmak, kişilere talimatları daha kolay takip etme ve görevi daha etkili bir şekilde tamamlama imkanı sağlar.

Başkalarına yapılan iyilikler için uygun şekilde teşekkür etmek.

Bir istekte bulunan kişiye yardım edemeyeceğimiz durumlarda, nazik ve anlayışlı bir şekilde reddetmek için "I wish I could, but I have too much on my plate right now" gibi bir ifade kullanılabilir.

Kişilerin düşük ruh hallerinde nasıl desteklenebileceği hakkında önerilerde bulunmak.

Stresle başa çıkma becerileri, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçasıdır ve stresle başa çıkma yolları öğrenilerek hayat kalitesi artırılabilir.

İngilizce kelime dağarcığını genişletmek, kelime anlamlarını anlama ve kullanma becerisini geliştirmek.

"Melancholy" kelimesinin anlamını ve hangi sıfatın daha uygun olduğunu belirlemek.

"Serene" kelimesinin anlamını ve bu kelimeyle ilgili doğru sıfatı öğrenmek.

Psikolojinin bilişsel yaklaşımını tanımlayabilme ve bu yaklaşımın odaklandığı temel özellikleri anlayabilme.

Doğa ve yetiştirme kuramları arasındaki farkı açıklamak.

Hislerin kelime seçimine bağlı olarak nasıl ifade edilebileceği ve kelime anlamlarının önemini anlamaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 17 kere doğru, 5 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.