2022-2023 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test

2022-2023 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test CEVAPLARI

 1. If someone opens the door for you, what is the appropriate response?

  A) Walk through the door without saying anything
  B) Say "thanks" or "thank you"
  C) Say "what's up"
  D) Give them a high five
  E) Walk through the door and ignore them

 2. Cevap: B Açıklama: Cevap B'dir. Özür dileyerek veya teşekkür ederek, kapıyı açan kişiye teşekkür etmek uygun olur. Bunun en iyi yollarından biri "teşekkür ederim" veya "teşekkürler" cümlelerini kullanarak o kişinin yardımlarını kabul etmektir. Bu, size karşı olan saygısını gösterir.

 3. What should you do if you accidentally bump into someone on the street?

  A) Keep walking and ignore them
  B) Say "watch where you're going"
  C) Say "excuse me" or "sorry" and keep walking
  D) Laugh and keep walking
  E) Blame them for the accident

 4. Cevap: C Açıklama: C) Say "excuse me" or "sorry" and keep walking seçeneği doğru cevaptır.Bununla davranışınız gereken özür dileme ve yoluna devam etmek olmalıdır.Kişinin karşı tarafa sözlü sataşma veya onu suçlamayı hak etmediğini unutmayın.Ayrıca, davranışınızda saygılı olmaya devam etmek önemlidir.

 5. What is the purpose of offering solutions?

  A) To make the problem worse
  B) To show off
  C) To provide a clear path to resolving the problem
  D) To ignore the problem
  E) To waste time

 6. Cevap: C Açıklama: C) The main purpose of offering solutions is to provide a clear path to resolving the problem. Solutions help to identify problems and possible ways of addressing them, and allow stakeholders to develop a plan of action to resolve any issues that may have arisen. Solutions also enable decision-makers to make informed decisions based on the available evidence. Finally, offering appropriate solutions helps to ensure that any new policy or plans are both sustainable and effective.

 7. Which of the following is a common phrase used when offering solutions?

  A) "I don't know what to do."    B) "It's not my problem."       
  C) "Here's what we can do."      D) "I don't care."              
  E) "It's impossible."           

 8. Cevap: C Açıklama: C) "Here's what we can do" en sık kullanılan bir ortamda çözüm bulmak için kullanılan bir ifadedir. Bu cümle, sağlanan çözümlerin kullanımına izin verir ve problemleri çözme konusunda öneride bulunmak için teşvik eder. Ayrıca, bu cümle potansiyel çözümlerin farkedilmesine yardımcı olur. Diğer seçenekler, bu cümleye hiçbir şekilde benzemez, bu yüzden C seçeneği doğru olarak kabul edilebilir.

 9. You recently bought a product online but it arrived damaged. Which of the following is an appropriate way to make a complaint to the seller?

  A) "This product is terrible! I want my money back now!"
  B) "I am extremely disappointed with the condition of the product I received. Can you offer a refund or a replacement?"
  C) "I demand that you send me a new product immediately!"
  D) "I hate this product and I will never buy from you again!"
  E) "Your product is terrible and I want to speak to your manager!"

 10. Cevap: B Açıklama: Cevap: B) "I am extremely disappointed with the condition of the product I received. Can you offer a refund or a replacement?" cümlesinin en uygun şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Ayrıca, kullanılan ürünle ilgili detaylı bir açıklama vererek, satıcıya sorunu daha net şekilde bildirmek önemlidir. Satıcının kullanıcıya neler yapabileceğinden haberdar edildikten sonra, para iadesi veya ürün değiştirmesi istenmelidir.

 11. You have had a problem with a service provided by a company. Which of the following is an appropriate way to make a complaint to the company?

  A) "Your service is the worst I have ever experienced. I demand compensation!"
  B) "I have been having trouble with your service and I would appreciate it if you could help me resolve the issue."
  C) "I am never using your service again! This is unacceptable!"
  D) "Your service is terrible and I am going to leave a bad review!"
  E) "I want to speak to the CEO of the company immediately!"

 12. Cevap: B Açıklama: B) "I have been having trouble with your service and I would appreciate it if you could help me resolve the issue." yolu en uygun olan seçenektir. Bu şekilde, sorununuzu güvenli bir şekilde anlatabilir ve çözüm bulmak için yardım isteyebilirsiniz. Ayrıca, bu yaklaşım sorunu daha mükemmel bir şekilde çözmek için şirketin taleplerinize dayanacak anlayışını harekete geçirmektedir. C) ve D) seçeneklerinde, ani bir tepki vermek uygun olmayabilir. E) seçeneğini tercih etmek, ekstra zorlu bir yol oluşturabilir.

 13. You have had a problem with the food at a restaurant. Which of the following is an appropriate way to make a complaint to the waiter or manager?

  A) "This is the worst food I have ever tasted! I refuse to pay for this!"
  B) "I am not satisfied with the quality of the food. Can you offer a replacement or a refund?"
  C) "I demand that you give me a free meal immediately!"
  D) "This restaurant is terrible! I am never coming back!"
  E) "Your food is disgusting and I want to speak to the chef right now!"

 14. Cevap: B Açıklama: B) "I am not satisfied with the quality of the food. Can you offer a replacement or a refund?" seçeneği doğru yaklaşımdır. Bu yaklaşım sakin ve nazik bir üslupta olup, karşı tarafa etkili bir biçimde bir şikayet dile getirmek için uygun bir yaklaşımdır. Ayrıca, uygun bir çözüm yolu sunulmuştur. C) "I demand that you give me a free meal immediately!" ve E) "Your food is disgusting and I want to speak to the chef right now!" seçenekleri arasında yer alan yaklaşımlar ile edilen şikâyete kabul edilmesi daha az olasıdır. D) "This restaurant is terrible! I am never coming back!" seçeneği de olumsuz bir yaklaşım olduğundan

 15. Which of the following is an effective way to describe a problem?

  A) Being vague and unclear
  B) Using technical jargon that the listener may not understand
  C) Providing specific details about the problem
  D) Ignoring the problem altogether
  E) Talking about unrelated topics

 16. Cevap: C Açıklama: C) Providing specific details about the problem, is an effective way to describe a problem. This means giving an accurate and comprehensive description of the issue, using words and language that will be understood by the listener. Doing this can help find solutions more quickly and efficiently.

 17. How can one ensure that their description of a problem is clear and effective?

  A) By being vague and unclear
  B) By using technical jargon that the listener may not understand
  C) By providing specific details and examples
  D) By ignoring the problem
  E) By talking about unrelated topics

 18. Cevap: C Açıklama: C) By providing specific details and examples çözümünün en az üç cümle ile açıklanması gerekir. Bir sorunu açıklamak için, özel ayrıntılar vermek ve örnekler vererek konuyla ilgili olarak çok net olmaya çalışmalısınız. Aynı zamanda, sizin mesajınızı daha iyi anlamasını sağlamak için dinleyicinin bilgi seviyesine bakmalı ve konuşma tarzınızı ona göre uyarlamalısınız. Özet olarak, sorunu özetlemek için belirli detaylar ve örnekler sunarak açık bir şekilde ifade etmek önem

 19. Which of the following is an effective way to organize a description of a problem?

  A) Jumping from one point to another without any structure
  B) Providing too much information at once
  C) Using technical jargon that the listener may not understand
  D) Starting with the most important point and moving to less important ones
  E) Ignoring the problem altogether

 20. Cevap: D Açıklama: Cevap: D) seçeneği, problemi en önemli noktadan başlayarak daha az önemli olanları izleyen bir yapı takip ederek açıklamak olarak belirtilmiştir. Bu çözüm en etkili yoldur çünkü, problem hakkında katılımcılara hemen anlaşılabilir bir şekilde bilgi verilir. A), B) ve E) seçenekleri ise etkili bir şekilde problemi açıklamayı engelleyecek seçeneklerdir.

 21. What is a major advantage of wind energy?

  A) It is cheap to install.
  B) It does not require a lot of land.
  C) It is not affected by weather conditions.
  D) It produces no greenhouse gases.
  E) It is a reliable source of energy.

 22. Cevap: D Açıklama: A major advantage of wind energy is that it produces no greenhouse gases, making it an environmentally friendly source of energy. Additionally, it does not require a lot of land, making it a more accessible source of energy. Lastly, wind energy does not rely on weather conditions, making it a reliable alternative to traditional sources.

 23. Why is it important to talk about sequential actions?

  A) To confuse others
  B) To show off
  C) To demonstrate a lack of planning
  D) To clarify how to complete a task
  E) To waste time

 24. Cevap: D Açıklama: Cevap: Talking about sequential actions is important because it helps to clarify how to complete a task, makes it easier to understand the process and ensures that each step of the task is followed in the correct order. This is especially important when undertaking complex tasks or when there are multiple people involved in the task. It also helps to reduce the likelihood of mistakes being made due to missed steps.

 25. Which of the following is a common phrase used when discussing sequential actions?

  A) "I'll do it later."
  B) "I don't know how to do it."
  C) "Let's talk about something else."
  D) "First, you need to..."
  E) "It's impossible."

 26. Cevap: D Açıklama: Cevap : D) "First, you need to..." bu sık kullanılan bir ifade olarak konuşma esnasında dizisel aksiyonlardan bahsederken kullanılır. Bu ifade, bir önceki aksiyonu tamamlamadan yeni bir aksiyona geçilmesini sağlamak için kullanılır. Ayrıca, bu ifade aksiyonların sırasını doğru bir şekilde anlamaya yardımcı olur.

 27. Which of the following tenses is commonly used when narrating past events?

  A) Present simple        B) Present continuous   
  C) Past simple           D) Past continuous      
  E) Future simple        

 28. Cevap: C Açıklama: Cevap: Past simple cümleleri, geçmişteki olayları anlatmak için kullanılır. Past simple cümleler genellikle "did" fiilini kullanır. İngilizcede cümlelerin çoğu zaman Present tense olarak kurulursa da, Past simple kullanılmaktadır. Örneğin; "He went to the store last week." buradaki ilgeci "last week" past simple ile yazılıyor. Ayrıca Past continuous cümleler de kullanılır. Bu tür cümlelerin sonu genellikle -ing ile biter ve fiiller sürekli aktivite anlatmak için kullanılır. Örneğin; "She was walking to the park."

 29. What is the purpose of narrating a past event or experience in English?

  A) To provide detailed instructions
  B) To express opinions and feelings
  C) To tell a story or recount an experience
  D) To describe physical appearance
  E) To provide general information

 30. Cevap: C Açıklama: C) To tell a story or recount an experience adlı seçeneğin doğru olduğunu söylemek için, İngilizcesinde geçmiş bir olayı anlatmanın amacının hikaye anlatmak ve bir deneyim anımsamaktır. Bunu yaparken, olayların gerçek anlamda oluşmasını sağlamak için özgün detayları anlatmak önemlidir. Ayrıca, bir olayın anımsatıcı kalmasını sağlamak için öykülerde etkileyici ifadeler ve imgeler de kullanılabilir.

 31. Which of the following is NOT a common way to end a narrative in English?

  A) "And that's how it happened."
  B) "The end."
  C) "And then I woke up."
  D) "And we all lived happily ever after."
  E) "Thanks for listening."

 32. Cevap: E Açıklama: Cevap: E "Thanks for listening." seçeneği, diğerlerinden farklı olarak bir anlatım sonunda dinleyicilere teşekkür etmek için kullanılan bir ifade olduğu için doğru cevaptır. Diğer üç seçenek - "And that's how it happened.","The end.", "And we all lived happily ever after." - herhangi bir anlatımın sonunda kullanılan sıklıkla kullanılan ifadelerdir.

 33. What is the main purpose of narrating a past event or experience in English?

  A) To provide detailed instructions
  B) To explain a complex scientific theory
  C) To entertain the reader or listener
  D) To persuade the reader or listener
  E) To summarize a long text

 34. Cevap: C Açıklama: The main purpose of narrating a past event or experience in English is to entertain the reader or listener, to provide an insight into the narrator's thoughts and feelings, and to help preserve memories for future generations. Narratives can also be used to persuade the reader or listener, as well as to explain complex scientific theories or summarise long texts.

 35. What is the purpose of including dialogue in a narrative essay?

  A) To add humor and entertainment value
  B) To explain complex scientific concepts
  C) To provide historical background information
  D) To develop characters and advance the plot
  E) To summarize the main points of the essay

 36. Cevap: D Açıklama: Cevap: D seçeneği doğru cevaptır. Diyalog, gerçek bir hikaye anlatırken, karakterleri geliştirmek ve olay örgüsünü ilerletmek için kullanılır. Konuşmalar, açıklamalar, sohbetler veya gözlemler, karakterlerin duygularını, arzularını, inançlarını ve kişilik özelliklerini belirtmek için kullanılabilir. Dil, ayrıca okuyuculara kahramanlarla ilişki kurmalarına da yardımcı olur.

 37. Which of the following is an example of a good transition sentence in a narrative essay?

  A) "However, let's move on to the next part of the story."
  B) "In conclusion, I hope you enjoyed reading about my experience."
  C) "Suddenly, I realized I was lost and had no idea where I was going."
  D) "As a result, I learned an important lesson about the value of hard work."
  E) "Furthermore, this experience taught me that life is full of surprises."

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda, bir anlatı yazısında iyi bir geçiş cümlesi örneği sorulmaktadır. Doğru cevap seçeneği "D) As a result, I learned an important lesson about the value of hard work"tır. Bu cümle, önceki olayların sonucu olarak yazarın ne öğrendiğini açıklayarak, öykünün devamına geçiş yapmaktadır. 39. What is the lead or lede in a news story?

  A) The final paragraph of the story
  B) The headline of the story
  C) The first paragraph of the story
  D) A quotation from someone in the story
  E) A piece of irrelevant information about the story

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda "lead" ya da "lede" terimi bir haber yazısındaki ilk paragrafı ifade eder. Bu ilk paragraf genellikle haberin en önemli detaylarını ve ana fikrini içerir. Bu nedenle, bir haber yazısının en önemli kısmı olarak kabul edilir. 41. Which of the following is NOT a common news story structure?

  A) Inverted pyramid       B) Chronological order   
  C) Problem-solution       D) Cause-effect          
  E) Random order          

 42. Cevap: E Açıklama:

  Bu soru, haber yazısı yapılandırmaları hakkında bir bilgiyi test etmektedir. İnternet ve basılı medyadaki haberler genellikle belirli bir yapıya sahiptir. Bu yapı, haberi daha anlaşılır ve okuyucunun ilgisini çekecek şekilde sunmaya yardımcı olur. İnvertik piramit, kronolojik sıralama, sorun-çözüm ve neden-sonuç gibi yapılandırmalar, haber yazısı için sıkça kullanılan yapılandırmalardır. Ancak, random order (rastgele sıralama) haber yazısı yapılandırmaları arasında yaygın bir seçenek değildir. 43. What's the most appropriate response to the following request? "Could you lend me your car for the weekend?"

  A) No problem, it's all yours.
  B) Sorry, but I don't think that's possible.
  C) Of course, but I'll need it back by Sunday night.
  D) Why do you need my car?
  E) I'd love to, but my car is in the shop right now.

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, bir talep karşısında uygun bir yanıtın hangisi olduğu sorulmaktadır. En uygun yanıt, "C) Of course, but I'll need it back by Sunday night." şeklindedir. Çünkü bu yanıt, talebi kabul ediyor ancak aracın ne kadar süreyle kullanılabileceği konusunda da bilgi veriyor. Ayrıca, aracın ne zaman iade edilmesi gerektiğini belirtmesi de karşılıklı anlaşmanın açık olmasını sağlayacaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test Detayları

2022-2023 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Alternative Energy
  1. Describing problems
  2. Making complaints
  3. Offering solutions
 • Technology
  1. Asking and answering questions in interviews
  2. Talking about things needed to be done
 • Manners
  1. Apologizing
  2. Giving explanations
  3. Talking about wishes and regrets

Ayrıca 2022-2023 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bir anlatı yazısında, olayların doğal akışını sağlayacak iyi geçiş cümleleri kullanabilme becerisi.

Bir haber yazısındaki "lead" ya da "lede" terimi, haberin en önemli detaylarını ve ana fikrini içeren ilk paragrafını ifade eder.

Haber yazısı yapılandırmalarını tanımlamak.

Etkili iletişim becerileri ve sosyal etkileşim kazanımı ile ilgilidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavı 12.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  12.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş