12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav

12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınavı 12.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. If you're in a library and need to talk to someone, what should you do?

  A) Yell their name until they hear you
  B) Walk over to them and start talking
  C) Whisper their name until they hear you
  D) Start talking loudly and hope they hear you
  E) Text or email them instead

 2. Cevap: C Açıklama: C) Whisper their name until they hear you olmalıdır. Bir kütüphane ortamında sessizlik çok önemlidir ve diğer okuyucuların dikkatini dağıtmadan konuşulmalıdır. Bu nedenle, kütüphanede birisine konuşmak için onun adını fısıldamak çok daha uygun bir seçenek olur. Diğer seçenekler başka okuyucuları rahatsız edebilir veya oturdukları yerdeki kişiyle iletişim kurmak için yeterli olmayabilir.

 3. Which of the following is an effective way to offer a solution to a problem?

  A) Ignoring the problem and hoping it goes away
  B) Blaming others for the problem
  C) Avoiding eye contact
  D) Suggesting specific steps to solve the problem
  E) Talking about unrelated topics

 4. Cevap: D Açıklama: D) Suggesting specific steps to solve the problem, çözüm önerme için en etkili yoldur. Bu, sorunu dile getirerek ve çözümleri özel olarak sunarak daha fazla ayrıntıya girmeyi gerektirir. Bu, soruna çözüm bulmak için çabayı artırır ve gerçekçi bir çözüm sağlamada yardımcı olur. Diğer seçenekler, problemi aşmak için etkili değildir.

 5. How can one ensure that their solution is effective?

  A) By being vague and unclear
  B) By not considering different perspectives
  C) By providing only one solution
  D) By asking for feedback and input
  E) By talking too quickly

 6. Cevap: D Açıklama: D) By asking for feedback and input doğru cevaptır. Çözümün etkinliğini sağlamak için, kullanıcılar veya ilgili kişilerden geri bildirim almak ve onların görüşlerini almak önemlidir. Ayrıca, kullanıcıların deneyimine odaklanılıp, problemden çıkış yollarının beraber oluşturulması da etkin bir çözüm üretmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, değişik bakış açılarının da dikkate alınması, çözümün etkinliğini artırabilir.

 7. Which of the following is an effective way to organize a solution?

  A) Providing multiple unrelated solutions
  B) Not providing any solutions
  C) Starting with the easiest solution and moving to the most difficult
  D) Being vague and unclear
  E) Providing too much information at once

 8. Cevap: C Açıklama: C seçeneği, en kolay çözümü baştan sona değinmeye başlamaktır. Bu yaklaşım işi daha küçük adımlara böler ve her adımın güvenli bir şekilde tamamlanmasına olanak sağlar. Bu, zorlukların ortadan kaldırılması ve problemlerin hızlıca çözülmesi için etkili bir yöntemdir. Ayrıca, çözümün kalıcı bir şekilde uygulanmasını da sağlar.

 9. You recently stayed at a hotel but you were not happy with the cleanliness of your room. Which of the following is an appropriate way to make a complaint to the hotel staff?

  A) "This is the worst hotel I have ever stayed at. I want a full refund!"
  B) "I am not satisfied with the cleanliness of my room. Can you please have someone come and clean it properly?"
  C) "I demand that you give me a new room immediately!"
  D) "This hotel is disgusting! I am going to tell everyone not to stay here!"
  E) "Your hotel is terrible and I want to speak to the manager right now!"

 10. Cevap: B Açıklama: Cevap: B) "I am not satisfied with the cleanliness of my room. Can you please have someone come and clean it properly?" sorusunun doğru cevabıdır. Diğer cevaplar hatalı ya da uygun olmayan uygulamalardır. Dolayısıyla, şikayet etmek için hotel çalışanlarına daha nazik bir yaklaşım sergilemeniz gerekir. Örneğin, "Odalarımın temizliği ile memnun değilim. Bakımını kontrol edebilecek birini buraya gönderebilir misiniz?" ya da "Odalarımın temizliği hakkında endişeleniyorum ve yardıma ihtiyacım var".

 11. You have been experiencing problems with your phone service for several days. Which of the following is an appropriate way to make a complaint to your phone company?

  A) "Your service is absolutely terrible! I want to cancel my contract immediately!"
  B) "I have been having issues with my phone service and I would like to know what can be done to resolve the problem."
  C) "I demand that you fix my phone service right now!"
  D) "Your phone company is the worst! I am going to switch to a different provider!"
  E) "Your service is terrible and I want to speak to the CEO of the company!"

 12. Cevap: B Açıklama: Cevap B seçeneği doğru cevaptır. Bir şikayet ifade etmek istediğimizde, karşımızdaki kişiye saygılı ve sakin olmamız gerekir. Örnek olarak "Hizmetimle ilgili sorunlar yaşıyorum ve bu sorunların çözümü için ne yapılabileceğini öğrenmek istiyorum." cümlesi söylenebilir.

 13. What is the purpose of describing a problem?

  A) To make the problem worse
  B) To show off
  C) To clarify the issue and enable others to understand it
  D) To ignore the problem
  E) To waste time

 14. Cevap: C Açıklama: Cevap: C seçeneği doğrudur. Problemi açıklamanın amacı, sorunu net ve anlaşılır bir şekilde açıklamak ve diğerlerinin anlayabilecekleri bir biçimde anlatmaktır. Ayrıca, problemle ilgili çözümleri bulmak için eksik bilgi veya anahtar faktörleri ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktır. Son olarak, problemi açıklamak, çözümün kolay bulunmasına yardımcı olabilir.

 15. Which of the following is a common phrase used when describing a problem?

  A) "It's not my problem."
  B) "Here's the issue."
  C) "I don't care."
  D) "Let's talk about something else."
  E) "It's impossible."

 16. Cevap: B Açıklama: B) "Here's the issue." cevabı doğru olarak kabul edilmektedir. Bu sözcükler, bir sorunu tanımlamak için ortak olarak kullanılan bir deyimdir. Üç cümleyle açıklamak gerekirse; 1. Bir problemi tanımlamak için "Here's the issue." ifadesi kullanılır. 2. Sorunun kaynağını ortaya koymak ve neden olduğunu açıklamak için bu terim kullanılır. 3. "Here's the issue." ifadesi, sorunun ne olduğunu tanımlamak, özetlemek veya açıklamak için kullanılır.

 17. Which of the following is a renewable energy source?

  A) Coal    B) Oil    C) Natural gas    D) Solar    E) Nuclear

 18. Cevap: D Açıklama: D öğesi olan Güneş enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi sürekli olarak tekrar eden ve doğada tekrarlanan güçlü bir kaynaktır ve herhangi bir artık üretmez. Ayrıca, Güneş enerjisi ucuz ve kolay erişilebilirdir. Bu, ev sahiplerinin, tarım işletmelerinin ve sanayicilerin ekonomik olarak kazanç sağlamasına izin verir.

 19. Which renewable energy source is the most efficient at generating electricity?

  A) Wind                B) Solar            C) Hydroelectric
  D) Geothermal      E) Biomass

 20. Cevap: C Açıklama: Cevap: Solar enerji en etkili yenilenebilir enerji kaynağıdır çünkü güneşten maksimum enerji toplayabilen paneller kullanılabilmektedir. Güneş enerjisi diğer tüm kaynakların ötesinde, yüksek verimlilik oranları sunar ve doğal kaynaklar arasında en temiz iklimsel çözümlerden biridir. Ayrıca, güneş enerjisi maliyeti elektrik alımına göre düşük olup kurulması da kolaydır.

 21. What is the main disadvantage of nuclear energy?

  A) It is expensive to install.
  B) It produces greenhouse gases.
  C) It is not a reliable source of energy.
  D) It is dangerous and produces radioactive waste.
  E) It requires a lot of water.

 22. Cevap: D Açıklama: Cevap: D şıkkı doğru cevaptır. Nükleer enerji, gazifik çıkışlarının üretilmesine yol açan ve kullanımı belirli riskleri de içerdiği için çok tehlikeli olan, aradan çıkan radyoaktif atıkların da çevreye ve insan sağlığına zarar vermesine neden olabilen bir enerji kaynağıdır. Bu nedenle, nükleer enerjinin kullanılmasının ana dezavantajı, kullanımı sırasında oluşan atıkların çevreye etkisi ve radyasyon tehlikesidir.

 23. Which of the following is an example of sequential actions?

  A) Jumping from one task to another without any plan
  B) Completing tasks in a random order
  C) Following a step-by-step process to complete a task
  D) Procrastinating and delaying tasks
  E) Ignoring tasks altogether

 24. Cevap: C Açıklama: C) Following a step-by-step process to complete a task örneği, sıralı eylemlerden biri olarak yapılır. Bu, görevleri adım adım tamamlamak veya belirli bir sırada tamamlamak anlamına gelir. Örneğin, bir masa kurmak için kutuya dizilen parçalara göre hareket etmek. Ayrıca, bir makalede her bölümün ardışık olarak tamamlanması da sıralı eylemin bir örneğidir.

 25. How can one ensure that their description of sequential actions is clear and effective?

  A) By jumping from one task to another without any plan
  B) By completing tasks in a random order
  C) By following a step-by-step process and providing clear instructions
  D) By procrastinating and delaying tasks
  E) By ignoring tasks altogether

 26. Cevap: C Açıklama: C) By following a step-by-step process and providing clear instructions is the best way to ensure that one's description of sequential actions is clear and effective. This means breaking down the tasks into manageable chunks, outlining each step in detail, and writing concise and precise instructions. Additionally, it is important to proofread the instructions to make sure that all the necessary steps are included, clearly stated, and accurate.

 27. Which of the following is an effective way to organize a description of sequential actions?

  A) Providing too much information at once
  B) Jumping from one task to another without any structure
  C) Using technical jargon that the listener may not understand
  D) Starting with the first step and moving to the last step
  E) Ignoring the steps altogether

 28. Cevap: D Açıklama: D) Starting with the first step and moving to the last step doğru yanıt olup, bunu açıklamak için; Basit bir sırada işlemleri anlatmak için ilk adımdan sona doğru işlemleri sırayla, kolayca anlaşılır şekilde anlatmak en etkili bölümleme şeklidir. Bu, dinleyicinin daha kolay takip etmesini sağlar ve işlemlerin ne olduğunu ve nasıl sıralandıklarını net bir şekilde görmesini sağlar. Ayrıca, sıralamadan önce bilgi veya detaylar verilebilir, ancak her şeye birden zarar vermemek için basit ve sonuç odaklı olmaya devam etmeliyiz.

 29. Which of the following is NOT a common way to begin a narrative in English?

  A) "Once upon a time..."         B) "I remember when..."         
  C) "It all started when..."      D) "In the beginning..."        
  E) "Let me tell you about..."   

 30. Cevap: E Açıklama: A) "Once upon a time...", B) "I remember when...", C) "It all started when..." ve D) "In the beginning..." gibi sözler, İngilizce'yi kullananlar arasında yaygın olarak narratif başlatmak için kullanılan sözlerdir. Ancak E) "Let me tell you about..." sözü, bu konuda çok yaygın olarak kullanılmaz.

 31. What is the typical structure of a narrative essay?

  A) Introduction, body paragraphs, and conclusion
  B) Abstract, methodology, and results
  C) Hypothesis, data collection, and analysis
  D) Title, author, and date of publication
  E) None of the above

 32. Cevap: A Açıklama: A) Narrative essaylar genellikle başlangıç, gövde paragraflar ve sonuç bölümlerinden oluşur. Başlangıç bölümünde, okuyucuya konu hakkında genel bir fikir verilir. Gövde paragrafları, konuyla ilgili detaylı bilgi sunar ve hangi anlamı vurgulamak istediğimizi belirtir. Sonuncusunda, özet, türün doğasına uygun olarak, tüm argümanların bir araya toplandığı ve okuyucuya başlangıçta belirtilmiş olan fikrin tekrar edildiği noktalarla kapatılır.

 33. Which of the following is NOT a characteristic of a well-written narrative essay?

  A) Use of descriptive language
  B) Use of vivid imagery
  C) Use of complex sentence structures
  D) Clear and logical organization
  E) Well-developed characters and plot

 34. Cevap: C Açıklama: C) Use of complex sentence structures" seçeneği, iyi bir anlatım olarak şekillendirilmiş bir anlatımın özelliği değildir. Diğer seçenekler (A), (B), (D) ve (E) anlatımın niteliklerini oluşturan unsurlardır. Bunlar arasında etkileşimli dil kullanımı, canlı imgeler kullanımı, temiz ve mantıklı bir organizasyon ve gelişmiş karakterler ve hikayeler dahildir.

 35. Which of the following is NOT a common feature of news stories?

  A) A focus on current events
  B) An objective tone
  C) A focus on factual information
  D) An emphasis on sensationalism
  E) A focus on the most important information

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu soru, haberlerin genel özelliklerine ilişkin bir bilgiyi test etmektedir. Dört seçenek, tipik haberlerin özelliklerini doğru şekilde tanımlarken, bir seçenek bu özelliklerden birinin aksine vurgu yapmaktadır. Bu nedenle, doğru cevap "D) An emphasis on sensationalism" (Sansasyonel olayların vurgulanması) olacaktır. 37. What is the purpose of a headline in a news story?

  A) To provide an opinion on the story
  B) To summarize the story in a catchy and concise way
  C) To provide irrelevant information about the story
  D) To make the story longer
  E) To provide a subjective viewpoint on the story

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, bir haber öyküsündeki başlığın amacı soruluyor. Başlık, öyküyü özetleyen ve ilgi çekici bir şekilde sunan bir araçtır. Bu nedenle, doğru cevap B seçeneğidir. 39. What is the purpose of a quote in a news story?

  A) To provide irrelevant information
  B) To provide an opinion on the story
  C) To provide factual information
  D) To provide background information
  E) To provide a direct perspective from someone involved in the story

 40. Cevap: E Açıklama:

  Bir haberde alıntı yapmanın amacı, haberin konusuyla ilgili olarak doğrudan bir bakış açısı sunmak ve okuyuculara farklı bir perspektif sağlamaktır. Alıntılar, haberin konusuyla ilgili kişilerin doğrudan sözlerini içerir ve haberin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır. Ayrıca, alıntılar haberin metnini canlandırır ve okuyucuların haberle daha iyi bağlantı kurmalarına yardımcı olur. 41. Which of the following phrases is NOT appropriate when asking for a favor?

  A) Would you mind helping me out?
  B) Could you do me a favor?
  C) It's not a big deal, but could you possibly help me?
  D) I really need you to do this for me.
  E) I hate to ask, but could you possibly lend me some money?

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda, hangi ifadenin bir iyilik istenirken uygun olmadığı soruluyor. D seçeneği "I really need you to do this for me." yani "Bunu gerçekten yapmanızı çok ihtiyacım var." cümlesi, biraz zorlayıcı bir ifade olabilir ve başkasına baskı uygulamak gibi hissettirebilir. Bu nedenle, diğer seçenekler daha uygun ve nazik bir dil kullanımı önermektedir. 43. If someone asks you for a favor and you're not sure if you can do it, what's the best way to respond?

  A) "Sure, no problem."
  B) "I'm not sure, let me think about it and get back to you."
  C) "I don't think that's possible."
  D) "I'd love to help, but I'm really busy right now."
  E) "I'll do it if you do me a favor in return."

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda en iyi cevap B seçeneğidir. Eğer birine yardım edip edemeyeceğinize emin değilseniz, dürüst olun ve "Bunu düşüneyim ve size geri döneyeyim" gibi bir şey söyleyin. Bu, bir karar vermenize ve diğer kişiye daha net bir yanıt vermenize zaman tanır. 45. Which of the following phrases is NOT an appropriate way to thank someone for doing you a favor?

  A) "I really appreciate your help, thank you so much."
  B) "Thanks, you're a lifesaver."
  C) "I don't know what I would have done without you, thank you."
  D) "It's about time you did something for me."
  E) "Thanks a million, I owe you one."

 46. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda seçenekler arasından birinin bir kişiye yapılan bir iyilik için uygun bir teşekkür şekli olmadığı soruluyor. A, B ve C seçenekleri uygun teşekkür cümleleri iken, D seçeneği olumsuz bir ifade içerdiği için uygun değildir. E seçeneği de kişinin bir iyilik için teşekkür ettiği halde "owe you one" ifadesi borç hissi uyandırdığı için biraz negatif bir ifade içeriyor ve diğer seçeneklere göre daha az uygun bir teşekkür şekli olabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav Detayları

12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Alternative Energy
  1. Describing problems
  2. Making complaints
  3. Offering solutions
 • Technology
  1. Asking and answering questions in interviews
  2. Talking about things needed to be done
 • Manners
  1. Apologizing
  2. Giving explanations
  3. Talking about wishes and regrets

Ayrıca 12.sınıf İngilizce dersi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı hazırlanmıştır

Bu soru, okuma anlama ve kavrama becerileri, medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerilerini test etmektedir.

Haber metinlerinde alıntı yapmanın amacını açıklayabilir.

Uygun ve nazik bir dil kullanımının önemi vurgulanabilir.

Dürüst ve net bir şekilde ifade ederek etkili iletişim becerilerini kullanmak.

Uygun teşekkür ifadeleri ve olumsuz ifadeler arasındaki farkın anlaşılması ve uygun bir şekilde ifade etmenin öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınavı 12.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.