KEÇİÖREN BİREY ANADOLU LİSESİ 2022-2023 DÖNEMİ 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ

KEÇİÖREN BİREY ANADOLU LİSESİ 2022-2023 DÖNEMİ 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. KEÇİÖREN BİREY ANADOLU LİSESİ 2022-2023 DÖNEMİ 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ CEVAPLARI

 1. Taban yarıçapı 2 yüksekliği 5 olan bir silindirin hacmi kaçtır? (π = 3)

  A) 90    B) 70    C) 60    D) 50    E) 40

 2. Cevap: C Açıklama:

  Silindirin hacmi, taban alanının yüksekliğe çarpımı ile elde edilir. Taban alanı πr^2, yükseklik ise h olduğuna göre, hacim = πr^2 * h formülü kullanılır. Burada r taban yarıçapı, h ise yüksekliktir. Verilen değerler r = 2 ve h = 5 olarak verilmiş. Hacim hesaplaması yapıldığında 3 * (2^2) * 5 = 60 birim küp elde edilir. Bu da sorunun doğru cevabıdır. 3. Kütlesi 90 gram olan bir maddenin hacmi 60 cm3 olarak ölçülüyor. Buna göre maddenin özkütlesi kaç g/cm3 tür?

  A) 0,5    B) 1    C) 1,5    D) 2    E) 2,5

 4. Cevap: C Açıklama:

  Özkütle, bir maddenin kütlesinin birim hacmi başına düşen miktarını ifade eder. Özkütle hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabiliriz: Özkütle (g/cm³) = Kütle (g) / Hacim (cm³) Verilen bilgilere göre, maddenin kütlesi 90 gram ve hacmi 60 cm³ olarak verilmiş. Bu değerleri formüle yerleştirerek özkütle hesaplamasını yapabiliriz: Özkütle (g/cm³) = 90 g / 60 cm³ = 1,5 g/cm³ Yukarıdaki hesaplama sonucunda maddenin özkütlesi 1,5 g/cm³ olarak bulunur. 5. Aşağıda verilen;
  l. Gaz yağının fitil içinde yükselmesi
  ll. Ağaç köklerinin suyu çekmesi
  lll. Peçetenin suyu emmesi
  durumlarından hangileri kılcallık olayına örnek olarak gösterilebilir?

  A) Yalnız l        B) Yalnız ll        C) l ve ll
  D) ll ve lll          E) l, ll ve lll

 6. Cevap: E

 7. Aşağıda günlük hayatta karşılaştığımız bazı örnekler verilmiştir.
  I. Yanmakta olan bir ispirto ocağı
  II. Su yüzeyinde duran para
  III. Lensin göze yapışması
  Buna göre, verilen örneklerde etkin olan fiziksel  olaylar hangi seçenekte sırasıyla (I, II, III) doğru olarak verilmiştir?

  A) Adezyon, Yüzey gerilimi, Kohezyon
  B) Kohezyon, Kılcallık , Adezyon
  C) Yüzey gerilimi, Adezyon, Kılcallık
  D) Kılcallık, Yüzey gerilimi, Kohezyon
  E) Kılcallık, Yüzey gerilimi, Adezyon

 8. Cevap: E

 9. Cisimler öteleme, titreşim ve dönme hareketi yaparlar.
  Buna göre;
  I. Saat yelkovanı
  II. Salıncakta sallanan çocuk
  III. Hızlı tren
  hareketlerinin sınıflandırılması sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öteleme            Titreşim        Dönme
  B) Dönme             Titreşim          Öteleme
  C) Titreşim             Öteleme        Dönme
  D) Dönme              Öteleme        Titreşim
  E) Titreşim             Dönme          Öteleme

 10. Cevap: B

 11. Cisimler öteleme, titreşim ve dönme hareketi yaparlar.
  Buna göre;
  I. Saat yelkovanı
  II. Salıncakta sallanan çocuk
  III. Hızlı tren
  hareketlerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öteleme (I)         Titreşim (II)        Dönme (III)
  B) Dönme (I)           Titreşim (II)        Öteleme (III)
  C) Titreşim (I)           Öteleme (II)      Dönme (III)
  D) Dönme (I)            Öteleme (II)      Titreşim (III)
  E) Titreşim (I)           Dönme (II)        Öteleme (III)

 12. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneğidir: Dönme (I), Titreşim (II), Öteleme (III). Saat yelkovanı dönme hareketi yapar, salıncakta sallanan çocuk titreşim hareketi yapar ve hızlı tren öteleme hareketi yapar. 13. Hız ve sürat kavramları için,
  I. Vektörel büyüklüklerdir.
  II. Birimleri aynıdır.
  III. Türetilmiş büyüklüklerdir.
  yargılarından hangileri her ikisi için de doğrudur?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve III
  D) II ve III         E) I, II ve III

 14. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) II ve III'tür. Hız ve sürat kavramları için, birimleri aynıdır (II yargısı doğru) ve türetilmiş büyüklüklerdir (III yargısı doğru). Ancak, hız ve sürat vektörel büyüklükler değildir, bu yüzden I yargısı yanlıştır. 15. Üç öğrenci KL yolunu üç farklı rota kullanrak şekildeki gibi gidiyor.
  fizik yazılı sorusu
  Buna göre, üç öğrencinin hareketi için; aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır?

  A) Alınan yol               B) Sürat        C) Hız
  D) Yerdeğiştirme        E) Zaman

 16. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneğidir: Yerdeğiştirme. Verilen rota ve yol haritasına göre, üç öğrenci farklı rotalar kullanarak farklı mesafeler kat etmektedir. Ancak, sonunda aynı varış noktasına (KL) ulaştıkları için yerdeğiştirme değerleri kesinlikle aynı olacaktır. 17. “Bir hareketlinin konumu belirli bir noktaya göre tanımlanır bu noktaya ………… noktası denir.”
  Cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa fizik bilimine göre doğru olur?

  A) Konum                    B) Hareket        C) Referans
  D) Yer değiştirme        E) Uzunluk

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Referans olmalıdır. Fizikte, bir hareketlinin konumu belirli bir referans noktasına göre tanımlanır. Referans noktası, hareketin başlangıç noktası veya başka bir belirlenmiş nokta olabilir. 19. t = 0 anında yan yana olan K ve L araçlarının hız zaman grafiği şekilde verilmiştir.
  ivme zaman grafiği
  Buna göre, t saniye sonunda K ve L arasındaki uzaklık 30 metre olduğuna göre t kaç saniyedir?

  A) 4    B) 5    C) 6    D) 7    E) 8

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) 6 olmalıdır. Çünkü t=6 saniye olduğunda K ve L arasındaki uzaklık 30 metreye ulaşır. Çözüm açıklaması olarak, K ve L arasındaki uzaklık hız zaman grafiğiyle hesaplanabilir. İki aracın hızları eşit olduğu için, hız grafiklerinin altındaki alanlar eşit olacaktır. Verilen grafiğe göre, t=6 saniye olduğunda K ve L arasındaki alan 30 metrekareye eşit olur. Dolayısıyla, t=6 saniyedir. B 21. Aşağıda kuvvetlerin etkisiyle ilgili;
  I.Bir aracın diğerini çekmesi
  II.Saça sürtülen tarağın kâğıt parçalarını çekmesi
  III.Dünya ve Güneş’in birbirlerini çekmesi
  olaylarından hangileri temas gerektirmez?

  A) Yalnız I        B) II ve III        C) I ve II
  D) I ve III          E) Yalnız II

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) II ve III olmalıdır. II numaralı olayda temas gerektirmez çünkü saça sürtülen tarağın kâğıt parçalarını çekmesi elektrostatik etkileşimden kaynaklanır. Ancak I numaralı olayda bir aracın diğerini çekmesi için temas gerektiği ve III numaralı olayda Dünya ve Güneş'in birbirlerini çekmesi için yerçekimi kuvveti aracılığıyla etkileşime ihtiyaç duyulduğu için bu olaylar temas gerektirir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  [.....] Sıcaklık bir temel büyüklüktür
  [.....] Hız skaler bir büyüklüktür
  [.....] Kohezyon yapışma kuvvetidir
  [.....] Hız zaman grafiğinin altında kalan alan ivmeyi verir.
  [.....] Kütle çekim kuvveti en zayıf kuvvettir

 24. Cevap:

  D Sıcaklık bir temel büyüklüktür

  Y Hız skaler bir büyüklüktür

  D Kohezyon yapışma kuvvetidir

  Y Hız zaman grafiğinin altında kalan alan ivmeyi verir.

  Y Kütle çekim kuvveti en zayıf kuvvettir

  Açıklama:

  - Sıcaklık, bir temel büyüklüktür ve doğru bir ifadedir. - Hız, vektörel bir büyüklüktür, yani yön bilgisi içerir. Dolayısıyla, hız skaler bir büyüklük değildir ve yanlış bir ifadedir. - Kohezyon, bir maddenin içindeki tanecikler arasındaki çekim kuvvetidir ve doğru bir ifadedir. - Hız zaman grafiğinin altında kalan alan, ivmeyi değil, hareketin toplam değişimini verir. Bu nedenle, yanlış bir ifadedir. - Kütle çekim kuvveti, evrende etkileşen cisimler arasındaki çekim kuvvetidir ve diğer temel kuvvetlere göre oldukça zayıftır. Bu nedenle, yanlış bir ifadedir. 25. Aşağıdakilerden hangisi hacim ölçümünde kullanılan bir birim değildir?

  A) Desimetreküp     B) Metreküp         C) Mililitre
  D) Küp                     E) Litre

 26. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Mililitre'dir. Hacim ölçümlerinde kullanılan birimler arasında mililitre (mL) bulunmaktadır. Mililitre, sıvıların hacmini ölçmek için kullanılan bir birimdir. Diğer seçenekler olan Desimetreküp, Metreküp ve Litre de hacim ölçümlerinde kullanılan birimlerdir. Ancak "Küp" kelimesi hacim birimi olarak kullanılmaz, bu nedenle C) Mililitre, doğru cevaptır. 27. Sıvının yüzey gerilimini azaltmak, sıvının diğer maddelerle etkileşimini kolaylaştırır.
  Buna göre,
  I.   Suyun sıcaklığını arttırmak
  II.  Suyun içine deterjan koymak
  III. Suyun içine limon suyu koymak
  işlemlerinden hangileri yapılırsa suyun diğer maddelerle etkileşimi artar?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I, II ve III
  D) II ve III         E) I ve II

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, suyun diğer maddelerle etkileşimini artırmak için hangi işlemlerin yapılması gerektiği sorulmaktadır. Verilen seçenekler arasından doğru cevap "C) I, II ve III" olarak görünmektedir. Suyun sıcaklığını artırmak, suya deterjan eklemek ve suya limon suyu eklemek, sıvının yüzey gerilimini azaltarak suyun diğer maddelerle etkileşimini kolaylaştırır. Bu işlemler sıvının yüzey gerilimini azaltarak su moleküllerinin diğer maddelerle daha iyi karışmasını sağlar. Bu şekilde su, diğer maddelerle daha iyi etkileşim kurabilir. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. 29. Hız ile ilgili olarak;
  I. Skaler bir büyüklüktür.
  II. Birimi m/s dir.
  II. Türetilmiş bir büyüklüktür.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I, II ve III
  D) II ve III         E) I ve II

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda, hız ile ilgili olarak verilen ifadelerin doğruluğu sorulmaktadır. Verilen yargılar arasından doğru olanlar "II. Birimi m/s'tir." ve "III. Türetilmiş bir büyüklüktür." ifadeleridir. Hız, vektörel bir büyüklük olduğu için skaler bir büyüklük değildir, bu nedenle I. ifade yanlıştır. Hızın birimi metre/saniye (m/s) olarak kullanılır ve hız türetilmiş bir büyüklüktür. Bu nedenle doğru cevap "D) II ve III" seçeneğidir. 31. Doğrusal bir yolda başlangıçta yan yana bulunan iki araç 15 m/s ve 40 m/s' lik sabit hızlarla ve aynı yönde harekete başlıyorlar.
  Buna göre 20 s sonra aralarındaki uzaklık kaç m olur?

  A) 150    B) 500 C) 300    D) 450    E) 200

 32. Cevap: B Açıklama:

  Evet, doğru cevap B) 500'dür. İlk aracın hızı 15 m/s ve ikinci aracın hızı 40 m/s olarak verilmiştir. İki araç aynı yönde hareket etmektedir. 20 s sonra, her iki araç da hızlarını koruyarak hareket ettiğinden, aralarındaki uzaklık, hızın zamana göre çarpımıyla hesaplanır. İlk araç 20 s boyunca 15 m/s hızla hareket ettiği için (15 m/s) x (20 s) = 300 m yol kat eder. İkinci araç ise 20 s boyunca 40 m/s hızla hareket ettiği için (40 m/s) x (20 s) = 800 m yol kat eder. Aralarındaki uzaklık ise 800 m - 300 m = 500 m olur. 33. İlk hızı 3 m/s olan aracın ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir.
  fizik yazılı sorusu
  Buna göre, 5. saniyenin sonunda hızı kaç m/s olur?

  A) 15    B) 12    C) 9    D) 5    E) 3

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 9 m/s olacaktır. İvme-zaman grafiğinde, ivme pozitif ve sabit olduğu sürece hız lineer olarak artar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
KEÇİÖREN BİREY ANADOLU LİSESİ 2022-2023 DÖNEMİ 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ Detayları

KEÇİÖREN BİREY ANADOLU LİSESİ 2022-2023 DÖNEMİ 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ 18 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için KEÇİÖREN BİREY ANADOLU LİSESİ 2022-2023 DÖNEMİ 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ Testini Çöz tıklayın. KEÇİÖREN BİREY ANADOLU LİSESİ 2022-2023 DÖNEMİ 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

KEÇİÖREN BİREY ANADOLU LİSESİ 2022-2023 DÖNEMİ 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Test


KEÇİÖREN BİREY ANADOLU LİSESİ 2022-2023 DÖNEMİ 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAREKET VE KUVVET
  1. Hareket
  2. Kuvvet
  3. Newton’un Hareket Yasaları
  4. Sürtünme Kuvveti

Ayrıca

Geometrik şekillerin hacmini hesaplama ve geometrik kavramları anlama.

Verilen bir maddenin kütlesi ve hacmi bilindiğinde, özkütlesini hesaplayabilme yeteneği.

Cisimlerin farklı hareket türlerini tanıma ve sınıflandırma becerisi gerekmektedir.

Hız ve sürat kavramlarını anlamaları, birimlerini tanımlayabilmeleri ve türetilmiş büyüklükleri anlayabilmeleri hedeflenir.

Yerdeğiştirme kavramını anlama ve farklı rotaların sonunda aynı yerdeğiştirme değerine ulaşacağınızı anlama becerisini test etmektedir.

Hareket ve konum kavramlarını anlamaları, bir hareketlinin konumunu doğru bir şekilde belirleyebilmeleri ve referans noktasının önemini kavramaları hedeflenir.

Hız ve zaman kavramlarını anlamaları, hız-zaman grafiğini yorumlayabilmeleri ve uzaklık hesaplamalarını yapabilmeleri hedeflenir.

Kuvvetlerin etkisiyle ilgili kavramları anlamaları ve temasın önemini kavramaları hedeflenmektedir.

Bu soru, öğrencilerin temel fiziksel büyüklüklerin özelliklerini ve doğru/yanlış ifadelerini anlamalarını ve bu kavramları doğru bir şekilde kullanabilmelerini hedeflemektedir.

Fizik dersinde hacim ölçümlerinde kullanılan birimleri tanıma ve ayırt etme becerisi.

Sıvının yüzey gerilimini azaltarak etkileşimini kolaylaştırma.

Hızın birimi ve hızın türetilmiş bir büyüklük olduğunu anlama.

İvme-zaman grafiği ile hız değişimini ilişkilendirebilmek ve lineer ivme durumunda hızın nasıl değiştiğini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

KEÇİÖREN BİREY ANADOLU LİSESİ 2022-2023 DÖNEMİ 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

KEÇİÖREN BİREY ANADOLU LİSESİ 2022-2023 DÖNEMİ 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ Testi İstatistikleri

Bu sınav 28 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 122 kere doğru, 148 kere yanlış cevap verilmiş.

KEÇİÖREN BİREY ANADOLU LİSESİ 2022-2023 DÖNEMİ 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ Sınavını hangi formatta indirebilirim?

KEÇİÖREN BİREY ANADOLU LİSESİ 2022-2023 DÖNEMİ 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız KEÇİÖREN BİREY ANADOLU LİSESİ 2022-2023 DÖNEMİ 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

KEÇİÖREN BİREY ANADOLU LİSESİ 2022-2023 DÖNEMİ 9. SINIFLAR FİZİK DERSİ sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.