ismail kaan akdağ sınavı

ismail kaan akdağ sınavı sınavı 1.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. ismail kaan akdağ sınavı CEVAPLARI


 1. mebsinavlari.com 1.sınıf saat sorusu
  Verilen saat hangisini göstermektedir?

  A) 06.00        B) 10.00        C) 10.30

 2. Cevap: C Açıklama:

  Görseldeki saat resmi incelendiğinde, saat ibresinin büyük olasılıkla 10'u ve dakika ibresinin 6'yı gösterdiği görülmektedir. İki ibre arasındaki açı, 180 derece olduğundan, saat 10'u göstermektedir. Dakika ibresi ise "6" işaretine yakın bir konumda olduğu için dakika 30 olacaktır. Dolayısıyla, verilen saat "10.30" yani sabah 10'u ve 30 dakikayı göstermektedir. 3. Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) 1 birlik + 3 onluk = 31
  B) 2 onluk + 3 birlik = 32
  C) 4 birlik + 1 onluk = 14

 4. Cevap: B Açıklama:

  Verilen ifadelerde matematiksel işlemler yapılırken birlikler ve onluklar arasındaki ilişkiyi doğru anlamak önemlidir. Doğru olan ifadelerde birlikler ve onluklar ayrı ayrı işlenmeli ve ardından sonuçlar toplanmalıdır. A) 1 birlik + 3 onluk = (1) + (3 * 10) = 1 + 30 = 31 B) 2 onluk + 3 birlik = (2 * 10) + (3) = 20 + 3 = 23 C) 4 birlik + 1 onluk = (4) + (1 * 10) = 4 + 10 = 14 Görüldüğü gibi, B seçeneğindeki işlemde birlikler ve onluklar karıştırılmıştır. Bu nedenle B seçeneği yanlıştır. 5. Dört onluk + dört birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 44        B) 54        C) 42

 6. Cevap: A Açıklama:

  Verilen sayıyı onluk ve birlik basamaklarına ayırarak kontrol edebiliriz: A şıkkındaki "44" sayısını onluk ve birlik basamaklarına ayırırsak: "4 onluk + 4 birlik". Bu ifade, soruda verilen "Dört onluk + dört birlikten oluşan sayı" ifadesiyle uyuşmaktadır. B şıkkındaki "54" sayısını onluk ve birlik basamaklarına ayırırsak: "5 onluk + 4 birlik". Bu ifade verilen sayıyla uyuşmamaktadır. C şıkkındaki "42" sayısını onluk ve birlik basamaklarına ayırırsak: "4 onluk + 2 birlik". Bu ifade verilen sayıyla uyuşmamaktadır. 7. Aşağıda verilen sayı ve basamak değeri eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

  A) 13 -- bir onluk + üç birlik
  B) 21 -- iki onluk + bir birlik
  C) 30 -- üç onluk + beş birlik

 8. Cevap: C Açıklama:

  Verilen eşleştirmelerde sayıları onluk ve birlik basamaklarına ayırarak doğrulayabiliriz: C şıkkındaki "30" sayısını onluk ve birlik basamaklarına ayırırsak: "3 onluk + 0 birlik". Bu yanlış bir ifadedir, çünkü "30" sayısı "üç onluk + sıfır birlik" şeklinde ifade edilir. Doğru eşleştirmeler şunlardır: A) 13 -- bir onluk + üç birlik B) 21 -- iki onluk + bir birlik 9. 37 sayısını oluşturan birlik ve onluklar hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Üç onluk yedi birlik
  B) Yedi onluk üç birlik
  C) Üç birlik sekiz onluk

 10. Cevap: A Açıklama:

  Verilen sayı olan "37"yı onluk ve birlik basamaklarına ayırarak kontrol edebiliriz: A şıkkındaki "Üç onluk yedi birlik" ifadesi, "3 onluk + 7 birlik" şeklindeki ifadeyle eşleşmektedir. Bu nedenle, A şıkkı doğru cevaptır. B şıkkındaki "Yedi onluk üç birlik" ifadesi, "7 onluk + 3 birlik" şeklindeki ifadeyle uyuşmamaktadır. C şıkkındaki "Üç birlik sekiz onluk" ifadesi, "3 birlik + 8 onluk" şeklindeki ifadeyle uyuşmamaktadır. 11. İki birlik ve dört onluktan oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 43        B) 41        C) 42

 12. Cevap: C Açıklama:

  Verilen sayıyı onluk ve birlik basamaklarına ayırarak kontrol edebiliriz: C şıkkındaki "42" sayısını onluk ve birlik basamaklarına ayırırsak: "4 onluk + 2 birlik". Bu ifade, soruda verilen "İki birlik ve dört onluktan oluşan sayı" ifadesiyle uyuşmaktadır. Diğer şıklardaki sayılar ise verilen koşulu sağlamamaktadır. 13. Aşağıda verilen toplama işlemlerinden hangisinin sonucu doğrudur?

  A) 3 + 5 + 1 = 9    B) 8 + 2 + 2 = 11    C) 4 + 3 + 8 = 17

 14. Cevap: A Açıklama:

  Toplama işlemleri yapılarak sonuçlar kontrol edilmelidir: A şıkkındaki "3 + 5 + 1" işlemi sonucunda 9 elde edilir, bu yanlış bir sonuçtur. B şıkkındaki "8 + 2 + 2" işlemi sonucunda 12 elde edilir, bu yanlış bir sonuçtur. C şıkkındaki "4 + 3 + 8" işlemi sonucunda 17 elde edilir, bu doğru bir sonuçtur. 15. On bir + yedi toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) On altı        B) On sekiz    C) On dokuz

 16. Cevap: B Açıklama:

  Verilen toplama işleminin ifadesi olan "On bir + yedi" şu şekilde yazılabilir: "11 + 7". Bu işlemi yaparak sonucu bulabiliriz: 11 + 7 = 18 Sonuç, 18'dir. 17. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğru değildir?

  A) 8 + 7 = 14    B) 11 + 2 = 13    C) 13 + 6 = 19

 18. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) 8 + 7 = 14'tür. Çünkü 8 ile 7 toplandığında sonuç 15 olmalıdır, ancak verilen eşitlik yanlış olarak 14 olarak yazılmıştır. Toplama işlemi sonucunda doğru sonucun elde edilmediği görülmektedir. 19. saat
  Yukarıda verilen saat kaçı göstermektedir?

  A) 06.00    B) 05.30    C) 06.30

 20. Cevap: C

 21. Ali ve Ayşe saat 14.00'da bahçe işleri ile uğraşmaya başlıyor. Ali ve Ayşe bahçede iki buçuk saat çalışıp eve gidiyorlar.
  Ali ve Ayşe’nin işleri bittiğinde saat aşağıdakilerden hangisini gösterir?

  1.sınıf saatler

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, Ali ve Ayşe'nin saat 14.00'ta bahçe işlerine başladığı ve iki buçuk saat çalıştıktan sonra eve gittikleri belirtilmektedir. Verilen resimde saat gösterildiği için soruda işlerin bitiş saati sorulmaktadır. Resimdeki saat ibresinin dokuz ve yarım saat (buçuk) konumunda olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, işlerin bitiş saati olarak resimdeki saat 16.30'u göstermektedir. 23. Okulumuz açıldıktan dört ay sonra yarıyıl tatili başlıyor.
  Okulumuz Eylül ayında açıldığına göre yarıyıl tatili hangi ay içinde olur?

  A) Kasım     B) Aralık     C) Ocak

 24. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun doğru cevap anahtarı C) Ocak olmalıdır. Okulumuz Eylül ayında açıldığına göre dört ay sonra yarıyıl tatili Ocak ayında olacaktır. 25. Sema, 15 Nisan 2020 Çarşamba günü Ankara’ya gidecek ve beş gün sonra Trabzon’a geri dönmüş olacaktır.
  Sema Trabzon’a hangi tarihte dönmüş olacaktır?

  A) 17 Mayıs 2020 Pazartesi
  B) 20 Nisan 2020 Perşembe
  C) 20 Nisan 2020 Pazartesi

 26. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) 20 Nisan 2020 Pazartesi olmalıdır. Sema'nın Ankara'ya gittiği tarih olan 15 Nisan 2020 Çarşamba gününden beş gün sonra Trabzon'a döneceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, 15 Nisan 2020 tarihine beş gün ekleyerek Trabzon'a dönüş tarihini bulabiliriz. Bu şekilde, Sema'nın Trabzon'a dönüş tarihi 20 Nisan 2020 Pazartesi olur. 27. Ahmet Salı günü okuldan eve döndükten sonra hastalandı. Ahmet iki gün evde dinlendikten sonra iyileşip tekrar okula gitti.
  Ahmet hangi gün tekrar okula gitti?

  A) Çarşamba     B) Perşembe     C) Cuma

 28. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Cuma olmalıdır. Ahmet Salı günü hastalandı ve ardından iki gün dinlendikten sonra iyileşti. İyileştikten sonra okula gitmek için Cuma gününü beklemesi gerekmektedir. 29. Sema’nın cebinden aşağıdaki paralar çıkıyor.
  1.sınıf matematik
  Sema’nın parası ne kadardır?

  A) 61    B) 62    C) 63

 30. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) 63'tür. Çünkü Sema'nın cebinden çıkan paraları topladığımızda 10 TL + 20 TL + 20 TL + 10 TL + 3 TL = 63 TL olmaktadır. 31. “üç onluk ve dört birlikten” oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 43    B) 34    C) 53

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) 34'tür. Sayı "üç onluk" ve "dört birlikten" oluşuyor, yani 30 ve 4'ü temsil ediyor. Bu durumda sayı 30 + 4 = 34 olmalıdır. Bu soruda, "üç onluk ve dört birlikten" oluşan bir sayı istenmektedir. Onluk birimler onlar, birlik birimleri ise birler olarak adlandırılır. Bu durumda, üç onluk 30'u ve dört birlik 4'ü ifade eder. Bu birimleri topladığımızda, elde edilen sayı 30 + 4 = 34 olur. Dolayısıyla, cevap anahtarı B) 34'tür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
ismail kaan akdağ sınavı Detayları

ismail kaan akdağ sınavı 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Temmuz 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ismail kaan akdağ sınavı Testini Çöz tıklayın. ismail kaan akdağ sınavı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ismail kaan akdağ sınavı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


ismail kaan akdağ sınavı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MATEMATİK HEYECANI
  1. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar.
  2. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler.
  3. Bir örüntüdeki eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
  4. Bir örüntüdeki eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
  5. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.
  6. Eş nesnelere örnekler verir.
  7. Küp,prizma, koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur.
  8. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaşırır.
  9. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarark ilişkilerini belirtir.
  10. Rakamları okur ve yazar.
  11. Rakamları okur ve yazar.
  12. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır.

Ayrıca

Öğrenci, bir saat resmini okuyarak ve ibrelerin konumunu analiz ederek saati doğru bir şekilde belirleme becerisi kazanır. Saat ve zaman kavramlarına hakim olur ve saat okuma alışkanlığını geliştirir.

Matematiksel işlemleri anlama ve çözme yeteneği

Öğrenci, onluk ve birlik basamaklarını anlayarak sayıları parçalayabilme ve toplayabilme becerisi kazanır.

Öğrenci, verilen sayıları onluk ve birlik basamaklarına ayırma becerisini kazanır ve sayıların farklı ifadelerini doğru bir şekilde belirleme alışkanlığını geliştirir.

Öğrenci, onluk ve birlik basamaklarını anlayarak sayıları parçalayabilme ve oluşturabilme becerisi kazanır.

Öğrenci, onluk ve birlik basamaklarını anlayarak sayıları parçalayabilme ve toplayabilme becerisi kazanır.

Öğrenci, toplama işlemlerini doğru bir şekilde yapabilme becerisi kazanır ve matematiksel düşünme yeteneğini geliştirir.

Öğrenci, toplama işlemlerini yapma ve matematiksel ifadeleri anlama becerisi kazanır.

Matematiksel işlemlerin doğru yapılmasını ve sonuçların değerlendirilmesini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Saat okuma becerisini geliştirir ve yarım saat kavramını anlama sağlar.

Takvim bilgisini kullanma ve zaman kavramını anlama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Takvim bilgisini kullanma ve tarih hesaplama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Haftanın günlerini takip etme ve zamanda ilerleme becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Para birimlerini tanıma ve toplama becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Bu soru, sayıların onluk ve birlik kavramlarını anlama ve birlikte kullanabilme becerisini ölçer.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ismail kaan akdağ sınavı sınavı 1.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

ismail kaan akdağ sınavı Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 42 kere doğru, 6 kere yanlış cevap verilmiş.

ismail kaan akdağ sınavı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ismail kaan akdağ sınavı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ismail kaan akdağ sınavı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ismail kaan akdağ sınavı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 1.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.