2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22)

2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavı 1.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) CEVAPLARI

 1. 3 + 2 = ? işleminin sonucu hangisidir?

  A) 3        B) 5        C) 6

 2. Cevap: B Açıklama:

  İşlemde toplama işlemi yapılacaktır. 3 ve 2 sayıları toplandığında sonuç 5 olur. 3. 2 + 7 = ? işleminin sonucu hangisidir?

  A) 3        B) 5        C) 9

 4. Cevap: C Açıklama:

  İşlemde toplama işlemi yapılacaktır. 2 ve 7 sayıları toplandığında sonuç 9 olur. 5. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?

  A) 3 + 6 + 9 = 18
  B) 5 + 7 + 1 = 12
  C) 7 + 8 + 3 = 19

 6. Cevap: A Açıklama:

  Verilen eşitlikler arasında sadece A seçeneği doğrudur. 3 + 6 + 9 = 18 eşitliği matematiksel olarak doğru bir toplam işlemi sonucunu verir. Diğer seçeneklerde ise toplam sonuçları doğru değildir. 7. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğru değildir?

  A) 2 onluk ve 1 birlik = 12
  B) 3 birlik ve 1 onluk = 13
  C) 3 onluk ve 2 birlik = 32

 8. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) 2 onluk ve 1 birlik = 12'dir. Çünkü 2 onluk ve 1 birlik, toplamda 21 eder, ancak 12 olarak verilen eşitlik yanlıştır. Örnek olarak, 2 onluk 1 birlik olarak 21 değil, 12 olarak yazılmalıdır. 9. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğru değildir?

  A) 1 onluk ve 4 birlik = 14
  B) 2 birlik ve 1 onluk = 21
  C) 4 onluk ve 1 birlik = 41

 10. Cevap: B Açıklama:

  Verilen eşitlikler arasında sadece B seçeneği yanlıştır. 2 birlik ve 1 onluk = 21 eşitliği matematiksel olarak doğru bir ifade değildir. Birliklerin toplamı en fazla 9 olabilir, bu nedenle 2 birlik ve 1 onlukla 21 elde edilemez. 11. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğru değildir?

  A) 9 + 7 = on altı
  B) 10 + 2 = on iki
  C) 17 + 6 = yirmi beş

 12. Cevap: C Açıklama:

  C seçeneği de yanlış. 17 + 6 işlemi 23 sonucunu verirken "yirmi beş" ifadesi yanlış bir ifade. 13. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğru değildir?

  A) 8 + 7 = 14    B) 11 + 2 = 13    C) 13 + 6 = 19

 14. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) 8 + 7 = 14'tür. Çünkü 8 ile 7 toplandığında sonuç 15 olmalıdır, ancak verilen eşitlik yanlış olarak 14 olarak yazılmıştır. Toplama işlemi sonucunda doğru sonucun elde edilmediği görülmektedir. 15. altı + on iki = ? verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 16        B) 18        C) 19

 16. Cevap: B Açıklama:

  Verilen işlemde "altı" rakamsal ifade olarak "6" olarak temsil edilmektedir ve "on iki" ifadesi ise "12" olarak temsil edilmektedir. Bu nedenle işlemi doğru bir şekilde yaparak 6 + 12 = 18 sonucunu elde ederiz. Doğru cevap B) 18'dir. 17. "Yetmiş üç" okunuşu verilen sayı hangisidir?

  A) 45             B) 73            C) 93

 18. Cevap: B Açıklama:

  Soruda, "Yetmiş üç" şeklinde okunan sayının hangi seçenekte verildiği soruluyor. "Yetmiş üç" ifadesi tam olarak 73'ü ifade eder. Diğer seçeneklerde verilen 45 ve 93 sayılar "yetmiş üç"ü ifade etmez. 19. "Seksen altı" okunuşu verilen sayı hangisidir?

  A) 56            B) 73            C) 86

 20. Cevap: C Açıklama:

  Soruda, "Seksen altı" şeklinde okunan sayının hangi seçenekte verildiği soruluyor. "Seksen altı" ifadesi tam olarak 86'yı ifade eder. Diğer seçeneklerde verilen 56 ve 73 sayılar "seksen altı"yı ifade etmez. 21. top 
  Verilen geometrik şekil hangisidir?

  A) Koni        B) Silindir        C) Küp

 22. Cevap: B Açıklama:

  Soruda, verilen geometrik şeklin hangi şekil olduğu soruluyor. Verilen şekil, yukarıdan bakıldığında yuvarlak bir tabana ve yüksekliğe sahip silindir şeklini temsil ediyor. Silindirin tabanı ve yan yüzeyi yuvarlak bir şekilde bulunur. 23. 12 - 6 = ? işleminin sonucu hangisidir?

  A) 5            B) 6                C) 7

 24. Cevap: B Açıklama:

  Soruda, 12 - 6 işleminin sonucunun ne olduğu soruluyor. Bu işlemde 12 sayısından 6 çıkarıldığında sonuç 6 olur. 25. 10 - 3 = ? işleminin sonucu hangisidir?

  A) 5            B) 6            C) 7

 26. Cevap: C Açıklama:

  Soruda, 10 - 3 işleminin sonucunun ne olduğu soruluyor. Bu işlemde 10 sayısından 3 çıkarıldığında sonuç 7 olur. 27. 9 - 4 = ? işleminin sonucu hangisidir?

  A) 5            B) 6            C) 7

 28. Cevap: A Açıklama:

  Soruda, 9 - 4 işleminin sonucunun ne olduğu soruluyor. Bu işlemde 9 sayısından 4 çıkarıldığında sonuç 5 olur. 29. 7 - 4 = ? işleminin sonucu hangisidir?

  A) 1            B) 2            C) 3

 30. Cevap: C Açıklama:

  7 - 4 işlemi sonucunda 7'den 4 çıkarıldığında kalan değer 3 olacaktır. 31. 11 + 1 = ? işleminin sonucu hangisidir?

  A) 10            B) 11            C) 12

 32. Cevap: C Açıklama:

  İşlemde verilen sayılar 11 ve 1'dir. Bu sayıları topladığımızda sonuç 12 olur. Dolayısıyla, C seçeneği doğru cevaptır. 33. 2 + 1 = ? işleminin sonucu hangisidir?

  A) 3            B) 4            C) 6

 34. Cevap: A Açıklama:

  2 + 1 işlemi sonucunda 2 sayısına 1 eklenir ve bu da 3 sonucunu verir. Dolayısıyla işlemin sonucu A şıkkında belirtilen 3 olacaktır. 35. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?

  A) 12 + 7 = 18 
  B) 19 = 9 onluk ve 1 birlik
  C) 24 = on iki + on iki

 36. Cevap: C Açıklama:

  C şıkkında verilen eşitlikte, 24 sayısı on iki ve on iki olarak ifade edilmiştir. Bu eşitlik de doğrudur. 37. "34" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kırk üç    B) Kırk dört    C) Otuz dört

 38. Cevap: C Açıklama:

  Verilen sayı "34"tür. Bu sayı "otuz dört" olarak okunur. Diğer seçenekler (A) "Kırk üç" ve (B) "Kırk dört" sayının gerçek okunuşunu yansıtmaz. 39. "26" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yirmi altı    B) Yirmi bir    C) Altmış iki

 40. Cevap: A Açıklama:

  : Verilen sayı "26"tır. Bu sayı "yirmi altı" olarak okunur. Diğer seçenekler (B) "Yirmi bir" ve (C) "Altmış iki" sayının gerçek okunuşunu yansıtmaz. 41. "On yedi" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 7        B) 10        C) 17

 42. Cevap: C Açıklama:

  "On yedi" ifadesi 17 sayısını temsil eder. Bu ifade, sayıyı onluk ve birlik basamaklarıyla ifade eder. Onluk basamakta 1 ve birlik basamakta 7 bulunur. 43. "Otuz sekiz" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 83            B) 38            C) 36

 44. Cevap: B Açıklama:

  Verilen ifade "Otuz sekiz"dir. Bu ifade, rakamsal olarak "38" şeklinde ifade edilir. Diğer seçenekler (A) 83 ve (C) 36 ifadenin gerçek rakamsal karşılığını yansıtmaz.
 45. ondalık gösterim
  Şekilde onluk ve birlik olarak verilen sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 20        B) 22        C) 23

 46. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) 23 olacaktır. Şekilde verilen ondalık gösterimde, onluk basamakta 2 ve birlik basamakta 3 bulunmaktadır. Bu sayıların toplamı 23'tür.
 47. matematik sorusu
  Dağınık olarak verilmiş onluk ve birlik aşağıdakilerden hangi sayıya denk gelmektedir?

  A) 23        B) 26        C) 32

 48. Cevap: A Açıklama:

  Görselde onluk ve birlikler ayrı ayrı verilmiştir. Onluklar toplandığında 20, birlikler toplandığında ise 3 elde edilir. Bu toplamların toplamı olan 20 + 3 = 23, verilen sayının değerini ifade eder.
 49. meb sınavları matematik sorusu
  Dağınık olarak verilmiş onluk ve birlik aşağıdakilerden hangi sayıya denk gelmektedir?

  A) 15        B) 16        C) 18

 50. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 18 olacaktır. Şekilde verilen ondalık gösterimde, onluk basamakta 1 ve birlik basamakta 8 bulunmaktadır. Bu sayıların birleşimi olan 18, verilen dağınık onluk ve birlik sayısına denk gelmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) Detayları

2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MATEMATİK HEYECANI
  1. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar.
  2. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler.
  3. Bir örüntüdeki eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
  4. Bir örüntüdeki eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
  5. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.
  6. Eş nesnelere örnekler verir.
  7. Küp,prizma, koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur.
  8. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaşırır.
  9. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarark ilişkilerini belirtir.
  10. Rakamları okur ve yazar.
  11. Rakamları okur ve yazar.
  12. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır.

Ayrıca

Temel matematiksel işlemleri (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) gerçekleştirme yeteneği.

Temel matematiksel işlemleri (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) gerçekleştirme yeteneği.

Basit toplama işlemlerini yapabilme yetisi.

Sayıların onluk ve birlik basamaklarını anlama ve yazma yeteneği.

Basit toplama işlemleri ve sayı değerlerini anlama yetisi.

Basit toplama işlemleri ve sayı değerlerini anlama yetisi.

Matematiksel işlemlerin doğru yapılmasını ve sonuçların değerlendirilmesini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Sayılarla ifadelerin matematiksel olarak işlem yapılması ve sonuçların doğru şekilde hesaplanmasını ölçmeyi amaçlamaktadır.

Rakamları doğru okuma ve temel sayıları anlama yeteneği.

Rakamları doğru okuma ve temel sayıları anlama yeteneği.

Geometrik şekilleri tanıma ve farklı şekil türlerini ayırt etme yeteneği.

Temel matematik işlemlerini yapabilme yeteneği.

Temel matematik işlemlerini yapabilme yeteneği.

Temel matematik işlemlerini yapabilme yeteneği.

Temel matematiksel işlemleri doğru bir şekilde çözme becerisi.

Öğrencilere basit matematiksel işlemleri çözme yeteneği kazandırmayı amaçlayan bu soru, öğrencilerin toplama işlemi yapma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Temel matematiksel işlemleri doğru bir şekilde çözme becerisi.

Rakamların farklı ifade şekillerini anlama ve sayıları farklı şekillerde ifade edebilme becerisi.

Öğrencilere sayıları doğru okuma ve anlama becerisi kazandırmayı hedefleyen bu soru, öğrencilerin sayıların okunuşlarını doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Öğrencilere sayıları doğru okuma ve anlama becerisi kazandırmayı hedefleyen bu soru, öğrencilerin sayıların okunuşlarını doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Sayıları onluk ve birlik basamaklarıyla ifade edebilme becerisi.

Öğrencilere sayıları doğru bir şekilde ifade etme becerisi kazandırmayı amaçlayan bu soru, öğrencilerin sayıların yazılışını ve ifadesini doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Onluk ve birlik basamaklarıyla verilen sayıları toplama becerisi.

Öğrencilere onluk ve birlik değerleri anlamayı ve sayıları doğru bir şekilde toplamayı öğretmeyi amaçlayan bu soru, öğrencilerin sayısal ifadeleri anlama ve toplama becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Sayıların onluk ve birlik olarak temsil edilmesi, sayıları anlama ve değerlerini doğru şekilde yorumlama becerilerini geliştirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavı 1.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 89 kere doğru, 36 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 1.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (2023-05-22) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 1.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

1.Sınıf Matematik Sınavı Hazırla
  1.Sınıf Matematik Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş