İlkokul Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar

İlkokul Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınavı 4.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. İlkokul Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Küresel bağlantılar, hangi konularda iş birliği ve etkileşimi içerir?

  A) Yalnızca ekonomi ve ticaret
  B) Ekonomi, ticaret, kültür ve bilim
  C) Yalnızca kültür ve bilim
  D) Sadece siyasi iş birliği

 2. Cevap: B Açıklama: Küresel bağlantılar arasındaki iş birliği ve etkileşim, ekonomi ve ticaret, kültür ve bilim gibi farklı alanlarda yaygın olarak gerçekleştirilir. Ayrıca, siyasi iş birliğinin de önemli bir boyutu vardır. Küresel bağlantılar, ülkeler arasında sosyal, ekonomik ve politik ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek için de önemli bir araçtır.

 3. Küresel bağlantıların olumsuz etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) İşsizlik                        B) Farklı kültürlerin tanınması   
  C) Doğal kaynakların tükenmesi     D) Kültürel çeşitlilikte azalma   

 4. Cevap: B Açıklama: Küresel bağlantılar birçok olumsuz etkiye neden olmaktadır. Bunlar arasında işsizlik, doğal kaynakların tükenmesi, kültürel çeşitlilikte azalma gibi etkiler mevcuttur. Ancak küresel bağlantıların olumlu etkilerinden biri de farklı kültürlerin tanınmasıdır. Bu olumlu etki, farklı kültürlerin paylaşılması ve değişiminin artmasıyla sağlanmaktadır.

 5. Hangi teknolojik gelişmeler, küresel bağlantıların artmasında büyük rol oynamıştır?

  A) İnternet ve telefon    B) Yalnızca telefon      
  C) Yalnızca televizyon    D) Yalnızca radyo        

 6. Cevap: A Açıklama: Cevap A olarak seçilmelidir. İnternet ve telefonun ortaya çıkması, entegre teknolojilerle küresel bağlantıların artmasına yardımcı olmuştur. İnternet, insanların bilgiye ve diğer insanlara erişmesine izin veriyor, anlık iletişim türlerini geliştiriyor ve böylece dünya çapında ilişkileri güçlendiriyor. Telefon, aynı şekilde insanlar arasındaki bağları güçlendirmeye olanak tanıyor. Bu teknolojik gelişmeler, küresel bağlantıların artmasında çok önemli bir rol oynamıştır.

 7. Küresel bağlantılar nedir?

  A) Yerel etkinlikler
  B) Uluslararası ilişkiler
  C) Sadece ülke içindeki bağlantılar
  D) Yabancı dillerin öğrenilmesi

 8. Cevap: B Açıklama: Küresel bağlantılar, ulusal sınırların ötesinde yerel etkinlikleri, uluslararası ilişkileri ve ülkeler arasındaki aktiviteleri kapsayan geniş bir kavramdır. Küresel bağlantılar dışında, yabancı dillerin öğrenilmesi de bu saydıklarımıza eklenebilir. Bu da, uluslararası iletişimin geliştirilmesine ve herhangi bir ülkeye dair bilgi sahibi olmanın öneminin vurgulanmasına yardımcı olur.

 9. Hangi etkinlik, küresel bağlantıları artırmaya yardımcı olabilir?

  A) Sadece kendi dilinde iletişim kurmak
  B) Farklı ülke ve kültürlere saygı göstermek
  C) Sadece yerel ürünleri kullanmak
  D) Sadece kendi ülkesinde seyahat etmek

 10. Cevap: B Açıklama: B) Farklı ülke ve kültürlere saygı göstermek, uluslararası toplantılar ve konferanslar düzenlemek ve çok yönlü iletişim platformları oluşturmak gibi etkinlikler, küresel bağlantıları arttırmaya yardımcı olabilir. Kültürel ekonomik ve sosyal alanlarda farklı ülke ve kültürlerin özelliklerini tanımak, bilgi ve tecrübelerini değiştirmek, uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve küresel çapta barış için çaba göstermek gibi etkinlikler küresel bağlantıları artırabilir.

 11. Küresel bağlantıların avantajları nelerdir?

  A) Sadece yerel ürünlerin kullanımı
  B) Sadece yerel etkinliklere katılım
  C) Farklı kültürlerin keşfedilmesi ve anlaşılması
  D) Sadece kendi ülkesindeki ticaret

 12. Cevap: C Açıklama: A) Global bağlantılar, ülkeler arası ticaret ve büyümeyi desteklemek için ticaret ve ulaşım kolaylıkları sunar. Bu, ülkeler arasındaki bağlantıları daha da güçlendirir ve ürünleri daha fazla ülkeye yaymak için fırsatlar yaratır. B) Küresel bağlantılar, insanların farklı kültürleri keşfedip anlamalarına ve farklı ülkelerin perspektiflerini daha iyi anlamalarına fırsat verir. Bununla birlikte, çoğul kültürler arasındaki farklılıkların doğru şekilde tanınmasını ve

 13. 15 Temmuz gecesi halk, hangi yöntemle darbe girişimine karşı direniş göstermiştir?

  A) Yürüyüşler yaparak           B) Sosyal medyayı kullanarak   
  C) Sivil itaatsizlikle          D) Sokaklara çıkarak           

 14. Cevap: D Açıklama: 15 Temmuz gecesi, Türkiye'deki vatandaşlar, darbe girişimine karşı direniş göstermek için çeşitli yöntemleri kullandı. Öncelikle, caddelerde, sokaklarda ve meydanlarda yürüyüşler yaparak direnirler. Ayrıca, etkinlikleri haber etmek, bir araya gelmek ve kaynaşmak için sosyal medya da kullanıldı. Son olarak, uyarma ve protesto gösterisi olarak sivil itaatsizlik de kullanıldı.

 15. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün amacı nedir?

  A) Ülkenin bağımsızlığını ve bireysel özgürlüğünü korumak
  B) Hükümeti protesto etmek
  C) Sadece bir tatil günü olmak
  D) Tarihi olayları hatırlamak

 16. Cevap: A Açıklama: 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2016'da yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin anısını ve ülke genelindeki birliği hatırlamak amacıyla kutlanan bir gündür. Bu günün temel amacı, Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve bireysel özgürlüklerini korumak için halkın gücünü göstermesi olarak kabul edilir. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 15 Temmuz darbe girişimini ve tarihi olayları hatırlamak için değil; ülkenin demokrasisine ve birliğine bağlılığını ve onu savunma

 17. 15 Temmuz'da halkın başarısı neye bağlıdır?

  A) Bireysel özgürlüğe             B) Milli birlik ve beraberliğe   
  C) Ekonomik gelişmeye             D) Dış politikaya                

 18. Cevap: B Açıklama: 15 Temmuz'da halkın başarısı, özgürlüğe, milli birlik ve beraberliğe, ayrıca ekonomik gelişmeye sahip olmaya dayanmaktadır. Her üç faktörün de destek vermesiyle Türkiye, 15 Temmuz'da başarılı bir şekilde çok partili sisteme geçti. Ayrıca, dış politika aracılığıyla da bu başarı elde edildi. Dolayısıyla, 15 Temmuz'da halkın başarısı, özgürlük, milli birlik ve beraberlik, ekonomik gelişme ve dış politika aracılığıyla sağlandı.

 19. Bir birey olarak ülkesinin bağımsızlığı için hangi rolleri üstlenebilir?

  A) Sadece yerel etkinliklere katılım
  B) Sadece siyasi liderlerin seçilmesine katkıda bulunma
  C) Vatandaşlık haklarını kullanma ve sorumluluklarını yerine getirme
  D) Sadece yabancı ülkelere seyahat etme

 20. Cevap: C Açıklama: Cevap C) Vatandaşlık haklarını kullanma ve sorumluluklarını yerine getirme önerilmektedir. Vatandaşlar, seçimler ve referandumlar gibi önemli konularda güvenilir şekilde oy kullanmalı, ülkenin politikasına ve yönetimine katılmalı ve devlet içi problemleri çözmek için toplumdaki diğer vatandaşlarla birlikte hareket etmelidir. Ayrıca, ülkedeki ulusal değerleri desteklemek için çeşitli sosyal etkinliklere katılımda bulunabilir ve ülkesinin temel ilkelerini savunmak için yerel ve ulusal aktivizme destek ol

 21. Hangi eylemler, bir bireyin ülkesinin bağımsızlığı için yardımcı olabilir?

  A) Sadece kendi çıkarlarını düşünme
  B) Sadece kendi haklarını savunma
  C) Ülkesine duyulan sevgiyi ve saygıyı gösterme
  D) Sadece yabancı ülkelere göç etme

 22. Cevap: C Açıklama: Cevap: Bireyin ülkesinin bağımsızlığı için yardımcı olabilmesi için, özel olarak ülkesinin kültür ve değerlerini savunması gerekir. Aynı zamanda, ülkenin yönetim ve diğer yurttaşlarına duyulan sevgi ve saygıyı da göstermeleri gerekir. Son olarak, ülkesine göç eden diğer yurttaşlara pozitif bir yaklaşım sergilemeleri ve herhangi bir şekilde yardımda bulunmaları bağımsızlık için faydalı olacaktır.

 23. Ülkesinin bağımsızlığı için savaşan insanların amacı nedir?

  A) Kişisel kazanç elde etmek.
  B) Toplumun refahını artırmak.
  C) Kendi iktidarlarını kurmak.
  D) Yabancı ülkelerle iş birliği yapmak.

 24. Cevap: B Açıklama: Cevap B) Toplumun refahını artırmaktır. Bağımsızlık savaşı ülkenin toprak bütünlüğünü, kültürel veya dini özelliklerini, dilini ve halkının arzu ettiği bir hükümet yapısını kazanma amacıyla yürütülür. Hedef, daha fazla özgürlük ve bayrak altında vatandaşların rahatça yaşayabilmeleridir.

 25. Bireysel özgürlüklerin korunması için hangi değerler önemlidir?

  A) Saygı, hoşgörü, adalet.
  B) Güç, baskı, zorbalık.
  C) İntikam, kin, nefret.
  D) İşbirliği, yardımseverlik, bağışlama.

 26. Cevap: A Açıklama: Cevap: Bireysel özgürlüklerin korunması için saygı, hoşgörü ve adalet gibi değerler önemlidir. Güç, baskı ve zorbalık gibi değerler, özgürlükleri tehdit eden etkenlerdir. İntikam, kin ve nefret gibi değerler ise, özgürlüğü destekleyici nitelikte olmadıklarından özgürlüklerin korunmasında önemli olmayacaktır. İşbirliği, yardımseverlik ve bağışlama gibi değerler ise, özgürlükleri korur, geliştirir ve destekler.

 27. Aile yaşamında sorumlu bir birey olmak için hangi davranışları sergilemek gerekir?

  A) Yalan söylemek ve sorumluluklarını yerine getirmemek
  B) Ebeveynlerine saygısız davranmak
  C) Temizlik yapmak ve evde yardımcı olmak
  D) Kendine ve başkalarına zarar veren davranışlar sergilemek

 28. Cevap: C Açıklama: Cevap C) seçeneği doğrudur. Aile yaşamında sorumlu bir birey olmak için temizlik yapmak ve evde yardımcı olmak çok önemlidir. Aile üyeleri arasındaki iletişimin kurulabilmesi için her birey tarafından ebeveynlere saygı gösterilmelidir. Diğer taraftan, kendine ve başkalarına zarar verecek olan davranışlar sergilemek söz konusu değildir.

 29. Okulda bir arkadaşınızın bir şey çaldığını fark ederseniz ne yaparsınız?

  A) Ona yardım ederek kaçmasına yardım edersiniz
  B) Durumu öğretmeninize söylersiniz
  C) Hiçbir şey yapmazsınız
  D) Siz de bir şey çalarsınız

 30. Cevap: B Açıklama: A) Öncelikle arkadaşınızın neden çaldığını anlamaya çalışmak için ona soru sormaya çalışırım. Ona yardım etmek için, eğer mümkünse, kendisine güvenli bir yer sağlamayı amaçlarım. B) Durumu öğretmenlerime derhal bildirmeliyim, çünkü bu hareketi desteklemiyorum ve buna izin vermemeliyim. C) Son olarak arkadaşımla sevgiyle iletişim kurmalıyım, böylece ona yardım etmeye devam edebilirim, çünkü arkadaşlıkları korumak önemlidir.

 31. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin amacı nedir?

  A) Çocukların eğitim hakkını sağlamak
  B) Çocukların korunmasını ve haklarının tanınmasını sağlamak
  C) Çocukların çalışma hakkını sağlamak
  D) Çocukların sağlık hakkını sağlamak

 32. Cevap: B Açıklama: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocukların korunmasını ve haklarının tanınmasını sağlamak amacıyla kabul edilmiş bir uluslararası sözleşmedir. Bunun için üye devletler, çocuklara eğitim, sağlık, çalışma gibi hakları tanıyarak onları korumayı taahhüt etmektedir. Sözleşme, çocukların temel haklarını koruma altına alan, uluslararası hukukta yardımcı olmak amacına yöneliktir.

 33. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kaç yılında imzalandı?

  A) 1990    B) 1980    C) 1970    D) 1960

 34. Cevap: A Açıklama: Cevap A olarak belirlendi. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edildi ve 1990 yılında imzalandı. Sözleşme, çocuğun temel haklarının ülkelerce onaylanmasını amaçlamaktadır. Sözleşme, çocukların zorunlu eğitim, yaşam ve sağlık hizmetlerinden yararlanması, sağlıklı ve çevreci bir ortamda yaşaması, suç işleme hakkının olmaması gibi konularda çocuk haklarını desteklemektedir.

 35. Çocuklar olarak hangi haklara sahibiz?

  A) Eğitim alma hakkı, sağlık hizmetlerine erişim hakkı, oyun oynama hakkı
  B) Çalışma hakkı, seyahat etme hakkı, oy kullanma hakkı
  C) Sadece yetişkinlerin hakları vardır
  D) Sadece ailemizin kararlarına uyma hakkımız vardır

 36. Cevap: A Açıklama: A) Çocuklar, herhangi bir ayrım yapılmaksızın, eğitim alma hakkı, sağlık hizmetlerine erişim hakkı ve oyun oynama hakkına sahiptir. B) Çocukların yetişkinlere sahip oldukları çalışma ve seyahat etme hakları gibi özel hakları da vardır. C) Ayrıca, çocuklar ailelerinin kararlarına uyma hakkına da sahiptir.

 37. Çocuk haklarına göre, her çocuğun eşit olarak sahip olduğu hangi hak vardır?

  A) Sadece erkek çocuklarının sahip olduğu haklar
  B) Sadece kız çocuklarının sahip olduğu haklar
  C) Tüm çocukların eşit hakları vardır
  D) Sadece zengin çocukların sahip olduğu haklar

 38. Cevap: C Açıklama: C) Tüm çocukların eşit hakları vardır seçeneği doğrudur.Çocuk Hakları Sözleşmesi, bireylerin yaş, cinsiyet, etnik köken gibi farklılaştırıcı Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yaşamayan tüm çocuklar için evrensel olarak tanınan eşit hakları açıkça belirtmektedir. Bunlar arasında; yaşama hakkı, sağlık hakkı, okula devam hakkı, dokunulmazlık hakkı ve ifade hakkı sayılabilir.

 39. Çocuk haklarına göre, hangi durum çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal iyi olma haklarını ihlal eder?

  A) Okula gitme hakkının olmaması        B) Temiz su içme hakkının olmaması     
  C) Oyun oynama hakkının olmaması        D) Herhangi bir cevap doğru değildir   

 40. Cevap: D Açıklama: Cevap D) doğru değildir. Çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal iyi olma haklarını ihlal etmek için, çocuğun okula gidemediği, temiz su içemediği ve oyun oynamadığı durumlar ortaya çıkmalıdır. Örneğin, çocuğa uygun ortamların sağlanmaması, kötü muamele edilmesi ve çocuğun sağlıklı yaşam koşullarından mahrum edilmesi gibi durumlar çocuk haklarını ihlal eder.

 41. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin maddelerinden biri olan "çocukların ifade özgürlüğü hakkı", hangi maddede yer almaktadır?

  A) Madde 12    B) Madde 19    C) Madde 24    D) Madde 30

 42. Cevap: B Açıklama: A) Çocukların ifade özgürlüğü hakkı, 1989 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin (CRC) Madde 19'sinde yer almaktadır. Bu madde, her çocuğun fikirlerini açıkça ortaya koyma ve basın özgürlüğünün kullanımının sağlanması gibi haklara sahip olacağını vurgulamaktadır. B) Madde 19, çocukların ifade özgürlüğünün herhangi bir engellenmeye maruz kalmadan kullanılması gerektiğine dikkat çekmektedir. Ayrıca, çocuk

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
İlkokul Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar Detayları

İlkokul Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için İlkokul Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. İlkokul Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

İlkokul Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


İlkokul Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Üretimden Tüketime
  1. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.
  2. İhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel ihtiyaçları hakkında çıkarımlarda bulunur
  3. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder
  4. Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturur
  5. Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarını ilişkilendirir
  6. Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir

Ayrıca İlkokul 4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

İlkokul Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınavı 4.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

İlkokul Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 3 kere doğru, 18 kere yanlış cevap verilmiş.

İlkokul Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

İlkokul Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız İlkokul Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

İlkokul Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav - 4.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.