4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavı 4.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Farklılıkların dünyayı güzelleştirdiği düşüncesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Herkesin aynı olduğu bir dünya daha güzeldir.
  B) Farklılıklar bizi rahatsız eder, dünyayı kötüleştirir.
  C) Herkesin farklı olması dünyayı daha renkli ve ilginç hale getirir.
  D) Farklılıklar sadece birbirimizden uzaklaşmamıza neden olur.

 2. Cevap: C Açıklama: C seçeneği, dünyayı daha renkli ve ilginç hale getirdiği düşüncesini ifade etmektedir. Farklılıklar kültürel çeşitliliğe ve yeni bağlantıların ve öğrenme fırsatlarının oluşturulmasına yol açar. Böylece, farklılıklar insanların birbirine yakınlaşmasına ve dost olmasına olanak sağlar ve dünyayı güzelleştirir. Ayrıca, farklılıklar aynılık kültüründen uzaklaşmayı mümkün kılar ve özgürlük alanı oluşturur.

 3. Farklılıkları kabul etmenin insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler?

  A) Farklılıklar insanlar arasında ayrılık yaratır.
  B) Farklılıklar insanlar arasında hoşgörü, anlayış ve saygıyı artırır.
  C) Farklılıklar insanlar arasında yargılamayı ve eleştiriyi artırır.
  D) Farklılıklar insanlar arasında iletişim kopukluğuna neden olur.

 4. Cevap: B Açıklama: A) Farklılıklar insanlar arasında karşılıklı anlayış ve saygıyı artırır. Çünkü herkesin gözünden başka bir perspektifte durumu anlayabilmesine olanak sağlar. Bu, kişiler arası ilişkileri güçlendirir ve iletişim kolaylaştırır. B) Farklılıklar insanlar arasında yargılamayı ve eleştiriyi azaltır. Çünkü herkesin kendi görüşlerini açıkça ifade etmesi saygıyı güçlendirir ve anlayışı artırır. Böylece herkesin karşılıklı olarak hoşgörüsünü arttırması

 5. Dünya üzerinde birçok farklı kültür bulunmaktadır. Farklı kültürleri tanımak neden önemlidir?

  A) Sadece merakımızı giderir.
  B) Kendimizi ve başkalarını daha iyi anlamamıza yardımcı olur.
  C) Dünyayı değiştirir.
  D) Hiçbir şey yapmaz.

 6. Cevap: B Açıklama: A) Farklı kültürleri tanımak, çeşitli toplulukların ve grupların farklı gelenekleri, inançları ve davranışları hakkında açık bir fikir edinmemize yardımcı olur. Buna ek olarak, farklı kültürleri tanımak, sosyal alanlarda daha fazla saygıyı teşvik etmeye yardımcı olur ve iletişimimizi güçlendirir. B) Farklı kültürleri anlamak, kendimizi dünya çapında daha fazla bağdaşıklık hissetmemize yardımcı olur. Bu, genelde insanların kendi kültürlerinden deneyimleriyle öteki k

 7. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir toplumda, kültürel çeşitlilik neden önemlidir?

  A) Toplumun kimliğini ve zenginliğini artırır.
  B) Toplumun karışıklığına neden olur.
  C) Toplumun birliğini zayıflatır.
  D) Hiçbir şey yapmaz.

 8. Cevap: A Açıklama: A) Kültürel çeşitlilik, toplumdaki farklı kültürlerin her birinin özelliklerini, değerlerini ve geleneklerini korumasını ve karşılıklı olarak paylaşmasını sağlar. Bu, toplumun çeşitli grupları arasında anlayış, saygı ve dayanışma geliştirmesine yardımcı olur. Ayrıca, toplumun kimliğini ve zenginliğini artırır. B) Kültürel çeşitlilik, toplumun bireylere kültürleri arasında geçiş konusunda deneyim sağlamalarına ve böylece daha farklı bakış açıları kazanmal

 9. Farklılıkların toplumumuzdaki etkileri neler olabilir?

  A) Önyargıların azalması ve daha açık fikirli bir toplumun oluşması
  B) Ayrımcılık, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün artması
  C) Sosyal uyumun bozulması ve toplumsal huzursuzluk
  D) Sadece bazı insanların faydalanması ve diğerlerinin zarar görmesi

 10. Cevap: A Açıklama: A) Farklılıkların toplumumuzdaki etkileri açık fikirli bir toplumu teşvik etmek için önyargıların azaltılmasına ve daha fazla hoşgörüye yönelik olabilir. B) Aynı zamanda, herhangi bir grupta ayrımcılık, ırkçılık ve hoşgörüsüzlük ortaya çıkabilir, bu da toplumsal uyumu bozabilir. C) Farklılıkların getirdiği sonuçlar sadece bazı insanların faydalanmasına ve diğerlerinin zarara uğramasına neden olabilir, bu da toplumsal huzursuzluğa yol açabilir.

 11. Farklı kültürleri öğrenmek ve anlamak neden önemlidir?

  A) Farklı kültürlerden gelen insanlarla daha iyi ilişkiler kurmamızı sağlar.
  B) Farklı kültürlerin yemeklerini tatmak bizim için ilginç bir deneyimdir.
  C) Farklı kültürleri öğrenmek, hoşgörü ve saygıyı artırır.
  D) Farklı kültürlerin moda tarzlarını öğrenmek, giyim tarzımızı geliştirmemize yardımcı olur.

 12. Cevap: C Açıklama: Cevap: Farklı kültürleri öğrenmek ve anlamak, insanlar arasındaki sınırları kaldırarak, kültürler arası diyaloğu ve entegrasyonu teşvik etmektedir. Hoşgörü ve saygının artması, farklı kültürlerin yemekleri, moda tarzları ve giyim tarzlarının öğrenilmesi, yakın ilişkiler geliştirmemize yardımcı olacaktır. Farklı kültürlerden gelen insanlarla daha iyi ilişkiler kurmayı sağlayarak, küçük çaplı sosyal farklılıklardan büyük çaplı barışçıl ortamlar oluş

 13. Türk Cumhuriyetleri arasında en geniş topraklara sahip ülke hangisidir?

  A) Türkiye    B) Azerbaycan    C) Kazakistan    D) Türkmenistan

 14. Cevap: C Açıklama: Cevap: Kazakistan, Türkiye ile sınırlarının uzunluğu 7'500 km olarak belirtilmektedir. Bu büyük sınır sayesinde Kazakistan, Türk Cumhuriyetleri arasında en geniş topraklara sahip olan ülkedir. Ülkenin toplam alanı 2'717'300 km2'dir. Ayrıca, Kazakistan'ın nüfusu 18 milyon civarındadır ve en büyük kenti Şimkent'tir.

 15. Hangi Türk Cumhuriyeti, Türkiye'den en uzak konumda yer almaktadır?

  A) Kırgızistan    B) Azerbaycan    C) Türkmenistan    D) Kazakistan

 16. Cevap: D Açıklama: Cevap: Türk Cumhuriyetleri, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri arasından çıkan ve bağımsızlıklarını kazanan ülkelerdir. Bu ülkelerin hepsi Türkiye'nin komşuluğunda yer alır ancak en uzak konumda olan Türk Cumhuriyeti, Kazakistan'dır. Kazakistan, Türkiye ile 4.321 km mesafede bulunmaktadır.

 17. Türkiye'nin doğu sınırını paylaştığı ülkeler hangileridir?

  A) Yunanistan ve Bulgaristan    B) Suriye ve Irak              
  C) İran ve Azerbaycan           D) Gürcistan ve Ermenistan     

 18. Cevap: D Açıklama: A) Türkiye, doğu sınırını Gürcistan ve Ermenistan ile paylaşmaktadır. B) İran ve Azerbaycan ise Türkiye'nin kuzey-dogu sınırını oluşturmaktadır. C) Suriye ve Irak ise Türkiye'nin güney sınırını teşkil etmektedir.

 19. Hangi ülke Güney Amerika kıtasında yer almaz?

  A) Kolombiya    B) Brezilya    C) Arjantin    D) Madagaskar

 20. Cevap: D Açıklama: A) Güney Amerika kıtası, Avrupa, Asya ve Afrika arasında yer alır. Brezilya, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Peru, Şili, Bolivya, Paraguay, Arjantin ve Uruguay'dan oluşur. B) Madagaskar, Afrika'nın güneyinde yer alan bir ada ülkesidir ve Güney Amerika kıtasının bir parçası değildir. C) Madagaskar, başka bir araziye ait olan ve Güney Amerika kıtası kapsamında olmayan tek ülkedir. D) seçeneği bu sorunun doğru cevabıdır.

 21. Hangi ülke dünya nüfusunun en kalabalık ülkesidir?

  A) Hindistan    B) Rusya    C) Meksika    D) Nijerya

 22. Cevap: A Açıklama: A) Dünya nüfusunun en kalabalık ülkesi Hindistan'dır. Hindistan, 2017 yılı itibariyle 1,3 milyar civarında kişiyi ev sahipliği yapmaktadır. B) Hindistan'ın hemen arkasındaki en büyük nüfusa sahip ikinci ülke, Çin'dir. 1,4 milyarı aşan nüfusu ile 2017 itibariyle Çin'i dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi haline getirmiştir. C) Hindistan ve Çin'in ardından sırasıyla ABD, Endonezya, Brezilya, Pakistan ve Nijerya bulunmaktadır. Nijerya 2017 itibariyle 203 milyon civarında

 23. Hangi ülke Afrika kıtasının güney ucunda yer alır ve başkenti Cape Town'dur?

  A) Nijer    B) Mozambik    C) Güney Afrika    D) Senegal

 24. Cevap: C Açıklama: C) Güney Afrika, Afrika kıtasının güney ucunda yer alan bir ülkedir ve başkenti Cape Town'dur. Güney Afrika, ikliminin kış mevsimindeki hava şartlarından etkilenen mavi boz mont veya derin vadiler tarafından sarmalanan yaşayan bir toprak parçasıdır. Güney Afrika, kapsamlı bir tarihsel arka plana sahiptir ve Nelson Mandela ve Desmond Tutu gibi efsanevi insanların evi olmuştur.

 25. Hangi mucit, World Wide Web'i (WWW) icat etmiştir?

  A) Tim Berners-Lee     B) Steve Jobs
  C) Bill Gates                D) Mark Zuckerberg

 26. Cevap: A Açıklama: Cevap: A seçeneği doğru cevaptır.Tim Berners-Lee, World Wide Web'i (WWW) ilk olarak 1989 yılında icat etmiştir. WWW, dünyanın en büyük ağıdır ve insanların internet üzerinde bilgi ve belgeleri paylaşmalarını sağlamaktadır. Ayrıca, WWW, bir web tarayıcısı kullanarak internette keşfedilen tüm sayfaları görüntülemek için standart bir protokoldür.

 27. Hangi teknolojik ürün, Wright kardeşler tarafından icat edilmiştir?

  A) Otomobil    B) Uçak    C) Tren    D) Gemiler

 28. Cevap: B Açıklama: B) Uçak, Wright kardeşler tarafından icat edilmiştir. 1903 yılında Orville ve Wilbur Wright, tekerlekli arabaların ilk uçaklarını icat etmiştir. Uçaklarının denenmesi sırasında, Wright kardeşleri ilk kez uçmayı başarmışlardır.

 29. Aşağıdakilerden hangisi bir mutfak aleti değildir?

  A) Bulaşık makinesi    B) Mikrodalga fırın
  C) Toz süpürge            D) Blender

 30. Cevap: C Açıklama: Cevap: Toz süpürge, mutfak alanındaki ev aletleri arasında yer almayan bir alet olduğundan bu seçenek doğru cevaptır. Toz süpürgelerin işlevi, odalarda bulunan tozları ve küçük parçacıkları almaktır. Aksine, diğer üç seçenek bulaşık makinesi, mikrodalga fırın ve blender, tüm mutfakların vazgeçilmez aletlerindendir.

 31. Hangisi bir güvenlik aracıdır?

  A) Buzdolabı    B) Yangın söndürücü    C) Fırın    D) Aspiratör

 32. Cevap: B Açıklama: B Yangın Söndürücü cevabı doğru bir güvenlik aracıdır. Yangın söndürücüler, belirlenen yakıt türleri üzerinde etkili olmak için kullanılan sıvılarla çalışmaktadır. Bunlar ateşi söndürmek ve yangın tehlikesini ortadan kaldırmak için güvenlik amaçlı olarak kullanılır. Ayrıca, karbondioksit, köpük veya toz şeklinde gazların kullanıldığı çeşitli türleri de mevcuttur.

 33. Hangisi, bugün yaygın olarak kullanılan bir teknolojik araçtır?

  A) Dikiş makinesi    B) Buharlı motor
  C) Dijital kamera     D) Meşale

 34. Cevap: C Açıklama: C) Dijital kamera, günümüzde yaygın olarak kullanılan bir teknolojik araçtır. Dijital kamera, çekim yaparken daha net ve canlı sonuçlar elde etmek için kullanılan bir fotoğraf makinesi türüdür. Bu kameralara birden çok özellik ve özelleştirme opsiyonları eklenebilir, böylece kullanıcılar kişiselleştirilmiş çalışmalar oluşturabilir.

 35. Aşağıdakilerden hangisi evde kullanılan bir teknolojik üründür?

  A) Tarım ekipmanı        B) Cep telefonu
  C) Fabrika makinesi     D) Deniz aracı

 36. Cevap: B Açıklama: B) Cep telefonu cevabı doğru olup, evlerdeki teknolojik ürünler arasında en çok kullanılan ve en ulaşılabilir olan üründür. Cep telefonu mobil cihazdır ve kullanıcılarla bağlantı kuran haberleşme sistemiyle çalışır. İster mesaj atılsın ister bir arama yapılsın cep telefonunun kullanım alanı geniştir.

 37. Hangi teknolojik ürün, ulaşım alanında kullanılır?

  A) Televizyon    B) Bulaşık makinesi    C) Otomobil    D) Buzdolabı

 38. Cevap: C Açıklama: C seçeneği olan otomobil, ulaşım alanında en çok kullanılan teknolojik ürünlerden biri olduğu için doğru cevaptır. Otomobiller, insanlara bir yerden diğerine hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşma imkanı sağlar. Ayrıca, otomobillere çeşitli teknolojik donanımlar eklenebilmektedir. Örneğin, aracın sürücüsüne bir şehrin trafiğini anında izleme imkanı sağlayan haritalar, aracın kullanımını arttıran sistemler ve araçlara direksiyon kontrolü sağlayan otomatik sürüş sistemleri vardır.

 39. Hangi ürün, tarım alanında kullanılır?

  A) Mikrodalga fırın    B) Akıllı telefon    C) Traktör    D) Televizyon

 40. Cevap: C Açıklama: C) Traktör, tarım alanında kullanılan en yaygın ürünlerden biri olup, genellikle tarla ve çiftliklerde arazileri işlemek, tarlaları sürmek veya sattırmaya hazırlamak amacıyla kullanılır. Aynı şekilde traktörler, hayvancılık alanında sürüleri taşımak veya atıkları toplamak için de kullanılır. Traktör ayrıca, çiftçilere ağaç kesme, çapalama, sulama, biçme gibi işleri daha kolay hale getirmek için de tercih edilen bir üründür.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Detayları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Üretimden Tüketime
  1. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.
  2. İhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel ihtiyaçları hakkında çıkarımlarda bulunur
  3. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder
  4. Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturur
  5. Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarını ilişkilendirir
  6. Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir

Ayrıca 4.sınfı sosyal bilgiler 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavı 4.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 9 kere doğru, 4 kere yanlış cevap verilmiş.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri