4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Test Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Test Soruları sınavı 4.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Test Soruları CEVAPLARI

 1. Hangisi kaynakların israf edilmesine neden olabilecek bir davranıştır?

  A) Geri dönüşüm kutularına geri dönüştürülebilir malzemeleri koymak
  B) Elektrikli cihazları fişten çekmek
  C) Su tüketimini azaltmak için duşta daha az zaman harcamak
  D) Açıkta kalmış ışıkları kapatmayı unutmak

 2. Cevap: D Açıklama: D) Açıkta kalmış ışıkları kapatmayı unutmak, israfın teşvik edilmesine neden olur. Çünkü, verimli olmayan sürekli açık bırakılan ışıklar enerji harcamalarını arttırır ve kaynakların boşa harcanmasına neden olur. Bunun yerine, her ne zaman mümkün olabiliyorsa ışıkların kapatılması gerekir ki, elektrik tasarrufu sağlanıp israf edilmesin.

 3. Sürdürülebilir bir çevre için ne yapabilirsiniz?

  A) Sadece tek kullanımlık ürünleri kullanmak
  B) Geri dönüştürülebilir malzemeleri çöpe atmak
  C) Doğal kaynakları korumak için tasarruflu kullanım alışkanlıkları edinmek
  D) Doğaya zarar vermek için plastik atıklarını açık alanda bırakmak

 4. Cevap: C Açıklama: Cevap: Sürdürülebilir bir çevre için, doğal kaynakları korumak için tasarruflu kullanım alışkanlıkları edinmek en etkili yöntem olacaktır. Bunun için, tek kullanımlık ürünleri kullanmaktan kaçınmak ve geri dönüştürülebilir malzemeleri çöpe atmamak önemlidir. Ayrıca, doğaya zarar vermeyi önlemek için plastik atıkların açık alanda bırakılmaması gerekmektedir.

 5. Hangisi doğal kaynakları korumak için yapılan bir çevre dostu eylemdir?

  A) Çöpleri sokağa atmak
  B) Arabayı sürekli olarak kullanmak
  C) Yürüyerek veya bisikletle gitmek
  D) Elektrikli cihazları açık bırakmak

 6. Cevap: C Açıklama: Cevap: Doğal kaynakları korumak için çevre dostu olan eylem, yürüyerek veya bisikletle gitmektir. Bu, yakıt tüketimini azaltarak havayı kirletmeyi önler ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Bisiklet gitmek, aynı zamanda fiziksel aktivite yapmanın bir yoludur, bu da beden ve zihin sağlığı için daha sağlıklı hale gelmenize yardımcı olur.

 7. Bilinçli bir tüketicinin yapması gereken en önemli davranış nedir?

  A) İndirimli ürünleri satın almak
  B) Ürünlerin kalitesine bakmadan alışveriş yapmak
  C) Ürün etiketlerini okumak ve araştırmak
  D) Marka bağımlılığına sahip olmak

 8. Cevap: C Açıklama: C) Ürün etiketlerini okumak ve araştırmak en önemli davranışın tüketicilere gösterilmesi gereken biridir. Bilgi edinmek ile ilgili faydalanılan bilgiler ürünleri hakkında ne kadar bilgi sahibi olunduğunu ortaya koyar. Ayrıca, farklı ürünler arasından hangisinin en uygun olduğunu belirlemek için etiketler değerlendirilmelidir. Ürün satın almadan önce araştırma yaparak doğru ürünü seçmek, tüketicinin avantajını arttıracaktır.

 9. Bir tüketici, bir ürünü satın almadan önce neden etiketlerini okumalıdır?

  A) Ürün daha ucuz olabilir
  B) Ürün ambalajı daha şık olabilir
  C) Ürünün içeriği hakkında bilgi sahibi olabilir
  D) Ürün hakkında reklamlarını gördüğü için

 10. Cevap: C Açıklama: Cevap C olmalıdır. Bir tüketicinin, ürünü satın almadan önce etiketleri okumasının çeşitli nedenleri vardır. Öncelikle, ürünün içeriğini ve kullanım talimatlarını doğru bir şekilde anlayabilecek bilgiye sahip olabilmektedir. Etiketler, bir ürünün hangi koşullarda saklanması gerektiğini, ürünün ömrünü ve kalitesini de uygun olarak belirtir. Son olarak, çeşitli ürünlerde yer alan uyarıları da göz önünde bulundurmak çok önemlidir.

 11. Bir tüketici, alışveriş yaparken neden sadece ihtiyacı olan şeyleri almalıdır?

  A) Daha fazla ürün alarak daha fazla para kazanabilir
  B) Alışveriş yapmak eğlenceli olduğu için
  C) İhtiyacı olmayan şeyleri almışsa para kaybına uğrayabilir
  D) Satıcıların elindeki ürünleri bitirmek için

 12. Cevap: C Açıklama: C) İhtiyacı olan bir şeyleri almak, boşa harcanan parayı önler ve maddi kayıplara yol açmaz. Ayrıca, tüketicinin parasının daha iyi kullanılmasını sağlar. Böylece, tüketicinin ihtiyaçlarına ve bütçesine daha uygun şekilde alışveriş yapmasına yardımcı olur. D) Alışveriş yaparken sadece ihtiyacı olan ürünleri almak, satıcıların elindeki ürünleri bitirmeyi ve ürünün yerine yeni ürün getirmelerini teşvik eder. Bu da hem ekonomi için hem de tüketici için avantaj

 13. Bir tüketici, çevreyi korumak için neler yapabilir?

  A) İhtiyacı olmadığı halde çok fazla ürün satın alabilir
  B) Geri dönüşüme katılamayacak ürünleri çöpe atabilir
  C) Plastik kullanımını en aza indirebilir
  D) Doğaya zarar veren ürünleri kullanabilir

 14. Cevap: C Açıklama: Cümleler şu şekilde olabilir: Tüketici, çevreyi korumak için plastik kullanımını en aza indirebilir. Ayrıca geri dönüşüme katılamayacak ürünleri çöpe atmamalı ve doğaya zarar veren ürünleri kullanmamalıdır. En önemlisi, ihtiyacı olmadığı halde çok fazla ürün satın almamalıdır.

 15. Bir tüketici, satın aldığı ürünlerde hangi özelliklere dikkat etmelidir?

  A) Ürünlerin kalitesine ve fiyatına
  B) Sadece marka adına
  C) Ürünün reklamının ne kadar iyi yapıldığına
  D) Sadece rengine

 16. Cevap: A Açıklama: Bir tüketici, satın aldığı ürünlerde özellikle kalite, fiyat ve marka adına dikkat etmelidir. Kalite, ürünün kullanılacağı amaca uygun olup olmadığını belirlerken, fiyat aralığı ürünün ne kadar pahalı veya ucuz olduğunu gösterir. Bir ürüne sahip olmanın sunduğu diğer avantajları da göz önünde bulundurmak için marka adı önemlidir. Reklamlar ve renk ise ürünün hoşa gidecek bir tasarıma sahip olup olmadığını göstermesine yardımcı olabilir ancak bu özellikler

 17. Bir aile, bir çiftlikte sebzeleri yetiştirip pazarda satarak gelir elde etmektedir. Bu faaliyet aşağıdaki ekonomik faaliyetlere örnek olarak hangi kavramla ifade edilir?

  A) Üretim    B) Tüketim    C) Gelir    D) Meslek

 18. Cevap: A Açıklama: A) Aile, sebzelerin üretimini gerçekleştirip, bunları pazarda satarak gelir elde etmektedir. Bu durum, üretim yani üretimi gerçekleştirmek olarak ifade edilir. B) Aile, ürettikleri ürünleri pazarda satarak tüketime sunmakta ve bu sayede gelir sağlamaktadır. Bu faaliyet ise tüketim olarak tanımlanır. C) Aile, satışlarından elde ettikleri geliri kullanmakta ve bu sayede mesleğini yürütmektedir. Bu tip bir ekonomik faaliyet ise gelir olarak adlandırılmaktadır.

 19. Bir çocuk, babasının marangozluk mesleğini icra ettiğini ve evde mobilya yaparak gelir elde ettiğini fark etmiştir. Bu durum aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Dağıtım    B) Tüketim    C) Üretim    D) Gelir

 20. Cevap: C Açıklama: Cevap: Babasının marangozluk mesleğini icra etmesi ve evde mobilya yaparak gelir elde etmesi, üretim faaliyetiyle ilgilidir. Bu üretim süreci tüketime neden olacak ve dağıtım mekanizmasında bir yer kaplayacak. Son olarak, çocuk bu kazançtan bir tür gelir elde edecektir.

 21. Bir çocuk, ailesinin bütçesini incelemiş ve ailenin aylık gelirinin tamamını ev kirası, fatura, yiyecek ve giyecek gibi harcamalara ayırdığını fark etmiştir. Bu durum aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Tüketim    B) Üretim    C) Dağıtım    D) Gelir

 22. Cevap: A Açıklama: A) Tüketim: Çocuk ailesinin bütçesini inceleyerek ev kirası, fatura, yiyecek ve giyecek gibi harcamalar için aylık gelirin tamamını ayırması tüketim ile ilgili bir faaliyettir. B) Üretim: Ailenin kullandığı mal ve hizmetleri üretmek için gerekli olan kaynakların toplanması üretim ile ilgilidir. C) Dağıtım: Çocuk, ailesinin bütçesiyle nerelere para harcayacağını dağıtım ile ilgilidir.

 23. Bilinçli bir tüketici, alışveriş yaparken hangi davranışları sergilemelidir?

  A) Pahalı ürünleri tercih etmeli
  B) İndirimli ürünlere odaklanmalı
  C) Ürünlerin fiyatı yerine kalitesine ve kullanım ömrüne dikkat etmeli
  D) Hangi ürünün popüler olduğuna bakarak alışveriş yapmalı

 24. Cevap: C Açıklama: Cevap C olarak seçilmelidir. Bilinçli bir tüketici, alışveriş yaparken fiyatın yanında, ürünün kalitesine ve kullanım ömrüne dikkat etmelidir. Ürünün ne kadar pahalı olduğundan daha önemli olan, o üründen ne kadar verim alabileceğidir. Ayrıca, mümkün olduğunca indirimli ürünler aramalı ve popülerlik göstermeyen ürünlere de bakılmalıdır.

 25. Bir tüketici, bir ürünü almadan önce ne yapmalıdır?

  A) Ürünü hemen satın almalıdır
  B) Ürünün fiyatına bakarak karar vermeli
  C) Ürünü araştırarak ve farklı markaların fiyatlarını karşılaştırarak karar vermeli
  D) Ürünü sadece tanıdığı markalardan seçmeli

 26. Cevap: C Açıklama: C) Ürünü araştırarak ve farklı markaların fiyatlarını karşılaştırarak karlan vermek, tüketicinin ne kadar tasarruflu alışveriş yapabileceğine karar vermesine yardımcı olur. Çeşitli mağazaların ürünleri arasındaki fiyat ve kalite farklarını araştırmak, almak istediğiniz ürün için en uygun fiyatı bulmanıza yardımcı olur. Ayrıca, tüketicinin ürün hakkında daha fazla bilgiye sahip olması gerektiğinden, mümkünse ürünü satın almadan önce inceleme ve kullanı

 27. Bir tüketici, hangi tür ürünleri kullanmamalıdır?

  A) Sağlıksız ve tehlikeli ürünler
  B) Popüler olan ürünler
  C) Sadece reklamları iyi olan ürünler
  D) Yerel ürünleri tercih etmemelidir

 28. Cevap: A Açıklama: A) Tüketiciler sağlıksız ve tehlikeli ürünleri kullanmamalıdırlar. Çünkü bu tür ürünler güvenilirliği ve kalitesi hakkında bir güvence olmaksızın satılabilir, bu da sağlık veya güvenlik risklerine karşı korunmasız kalmamıza neden olabilecek. B) Tüketiciler popüler ürünlerin satın alındığından emin olmaktan kaçınmalıdır. Genellikle, ürünler popüler hale gelmeye başladıklarında, bazen kaliteyi azaltmak için üreticiler maliyeti düşürür. C) Tük

 29. Hangisi, tüketici haklarından biridir?

  A) Fiyatların yüksek olması
  B) Ürünlerin kalitesiz olması
  C) Satın alınan ürünün geri iade edilmesi
  D) Reklamların sadece olumlu özellikleri yansıtması

 30. Cevap: C Açıklama: Cevap C) Satın alınan ürünün geri iade edilmesi'dir. Tüketici hakları, tüketicilerin satın aldıkları öğeleri kontrol etme olanağı getirmesidir. Bu, kötü yönlendirilmiş reklamlardan, yüksek fiyatlardan veya kalitesiz ürünlerden kaynaklanabilecek olası sakıncalardan kaçınmaya çalışmak için uygulanır. Satın alınan ürünün geri iade edilmesi şartları, bu hakların en önemli parçalarından biridir.

 31. Bir tüketici, hangi ürünleri tercih etmelidir?

  A) Doğayı ve çevreyi kirleten ürünler
  B) Kalitesiz ve ucuz ürünler
  C) Yerel üreticilerin ürünleri
  D) Yurt dışından getirilen pahalı ürünler

 32. Cevap: C Açıklama: Cevap: Çevreyi ve doğayı kirletmeyecek, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerin tercih edilmesi en doğru seçenektir. Bunun için yerel üreticilerin ürünleri en iyi tercih olacaktır. Yurt dışından getirilen pahalı ürünler çevreye hiçbir faydası olmayacağından bu seçenek en az tercih edilmelidir.

 33. İstek ve ihtiyaç arasındaki temel fark nedir?

  A) İstekler hayatımızı sürdürmek için gerekliyken ihtiyaçlar lüks hedeflerdir.
  B) İhtiyaçlar hayatımızı sürdürmek için gerekliyken istekler lüks hedeflerdir.
  C) İstekler ve ihtiyaçlar aynı şeydir.
  D) İhtiyaçlar gelip geçici iken istekler kalıcıdır.

 34. Cevap: A Açıklama: A) İstekler, kişinin hayatta olmak ve iyi hissetmek için istedikleri şeylerdir. İstekler, kişinin ihtiyaçları olan gereksinimlerden daha fazlasını sunabilir. İhtiyaçlar, kişinin hayatta kalması için gerekli olan temel şeylerdir. B) İstekler, insanların özellikle lüks olarak görülen şeyleri elde etmek için stratejiler geliştirmek istedikleri şeylerdir. İhtiyaçlar ise, kişinin hayatını sürdürebilmesi için gerekli temel şeylerdir. C) İstekler, kişinin hedeflerini belirlerken ihtiyaç

 35. İstek ve ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla karşılanması konusunda hangisi doğrudur?

  A) İstekler her zaman öncelikli olarak karşılanmalıdır.
  B) İhtiyaçlar ve istekler arasında bir fark yoktur, her ikisi de aynı derecede önemlidir.
  C) İhtiyaçlar öncelikli olarak karşılanmalı, istekler ise kaynakların müsait olması durumunda karşılanabilir.
  D) İstekler öncelikli olarak karşılanmalı, ihtiyaçlar ise kaynakların müsait olması durumunda karşılanabilir.

 36. Cevap: C Açıklama: C seçeneği doğrudur. İstekler ile ihtiyaçlar arasında önem farkı bulunmaktadır. Öncelikle ihtiyaçlar karşılanmalıdır, çünkü bunlar insanların hayatını devam ettirmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlardır. İsterse, kaynaklar müsait olduğunda istekler de karşılanabilir. Ancak, ihtiyaçların her zaman öncelikli olarak karşılanması gerekir, çünkü bu ihtiyaçlar genellikle yaşamsal öneme sahiptir.

 37. İsteklerimizi gerçekleştirmek için harcadığımız zaman ve para, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?

  A) Bütçe    B) Üretim    C) Dağıtım    D) Tüketim

 38. Cevap: A Açıklama: A) İsteklerimizi gerçekleştirmek için harcadığımız zaman ve para, bütçe ile ilişkili bir unsur olarak görülür. B) Tüketime dayalı bir ekonomik sistemde en yaygın şekilde insanların ihtiyaçlarını karşılamak için harcanan zaman ve paranın tümü bütçeden gelen kaynaklarla finanse edilir. C) Bütçe herhangi bir ödeme aracıldığında, üretimden sonra dağıtım yoluyla tüketimin sağlanmasına yardımcı olur.

 39. İhtiyaçlar ve istekler arasındaki farkı anlamak, bizi neye karşı daha bilinçli hale getirir?

  A) Kaynakların sınırlılığına karşı daha bilinçli hale getirir.
  B) Fırsatların sınırsız olduğuna karşı daha bilinçli hale getirir.
  C) Kendi ihtiyaçlarımıza daha az önem vermemize yol açar.
  D) İsteklerimizi daha rahat gerçekleştirmemize yardımcı olur.

 40. Cevap: A Açıklama: Cevap: İhtiyaçlar ve istekler arasındaki farkı anlamak, bizi daha realist hareket etmeye itebilir. Böylece, ihtiyacımız olan şeyleri daha olgun bir şekilde değerlendirerek özgür olma fırsatı yakalayabiliriz. İhtiyaçlarımız ile isteklerimizin doğru bir biçimde karşılaştırılması, bunların sınırlı kaynaklar üzerinden daha rasyonel bir biçimde değerlendirilmesini sağlar. Böylece, kaynakları daha etkili bir şekilde kullanabiliriz ve çok daha az zamanda çok daha fazla şey yapabiliriz.

 41. Bilinçli tüketici davranışları arasında hangisi yer almaz?

  A) İhtiyacı olmayan ürünleri satın almamak
  B) Etiket ve fiyatları kontrol etmek
  C) Fiyatı düşük olan ürünleri tercih etmek
  D) Kaliteli ve dayanıklı ürünleri seçmek

 42. Cevap: C Açıklama: Cevap: Bilinçli tüketici davranışları; etiket ve fiyatları kontrol etmek, kaliteli ve dayanıklı ürünleri seçmek ve ihtiyacı olmayan ürünleri satın almamaktır. Bu seçenekler arasında en az maliyetli ürünleri tercih etmek yer almaz.

 43. Hangisi bilinçli tüketici davranışlarının sonuçlarından biri değildir?

  A) Kaynakların verimli kullanılması    B) Çevrenin korunması                 
  C) Bütçenin daha iyi yönetilmesi       D) Çevresel atıkların artması         

 44. Cevap: D Açıklama: Bilinçli tüketici davranışlarının sonuçları arasında kaynakların verimli kullanılması, çevrenin korunması, bütçenin daha iyi yönetilmesi sayılabilir. Ancak, çevresel atıkların artması bunlardan biri olamaz.

 45. Bir bilinçli tüketicinin yapması gerekenler arasında hangisi yer almaz?

  A) Ürünlerin etiket ve fiyatlarını karşılaştırmak
  B) İhtiyacı olmayan ürünleri satın almak
  C) Dayanıklı ve kaliteli ürünleri tercih etmek
  D) Ürünlerin çevresel etkilerini değerlendirmek

 46. Cevap: B Açıklama: Bir bilinçli tüketici, öncelikli olarak ürünlerin fiyatlarını ve etiketlerini karşılaştırarak doğru seçim yapmaya çalışır. Dayanıklı ve kaliteli ürünleri tercih etmek de bir bilinçli tüketicinin takip etmesi gereken ilkeler arasındadır. Ayrıca, ürün satın alma sürecine başlamadan önce ürünün çevresel etkilerini değerlendirmekte önemlidir. Ürünün satın alınmadan önce ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesi ise bir bilinçli tüketicinin yapması gerekenler ar

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Test Soruları Detayları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Test Soruları 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Üretimden Tüketime
  1. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.
  2. İhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel ihtiyaçları hakkında çıkarımlarda bulunur
  3. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder
  4. Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturur
  5. Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarını ilişkilendirir
  6. Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir

Ayrıca 4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Test Soruları sınavı 4.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 72 kere doğru, 44 kere yanlış cevap verilmiş.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.