FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU

FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU sınavı 4.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU CEVAPLARI

 1. Pusulada renkli okla gösterilen “ N “ hangi yönü gösterir?

  A) doğu    B) batı    C) kuzey    D) güney

 2. Cevap: C Açıklama:

  Pusulada renkli okla gösterilen "N" harfi "C) kuzey" yönünü ifade eder. Pusula, yön tayini için kullanılan bir araçtır ve genellikle dört ana yönü gösterir: kuzey, güney, doğu ve batı. "N" harfi kuzey yönünü temsil eder. 3. Bir yerde uzun süre gözlemlenen sıcaklık, yağış, rüzgar, hava basıncı gibi hava olaylarının o bölgede görülmesine ne denir?

  A) Meteoroloji              B) Hava tahmini
  C) İklim                          D) Hava durumu

 4. Cevap: C Açıklama:

  Elbette! Doğru cevap C) İklim olmalıdır. İklim, belirli bir bölgede uzun süreli gözlemlenen sıcaklık, yağış, rüzgar, hava basıncı gibi hava olaylarının genel olarak nasıl bir desen izlediğini tanımlar. İklim, uzun dönemli verilerin analizi sonucu elde edilen bir değerlendirmedir. 5. Yüzünüzü Güneş’in doğduğu yöne döndüğünüzde arka tarafınız nereyi gösterir?

  A) Doğu    B) Batı    C) Kuzey    D) Güney

 6. Cevap: B Açıklama:

  Yüzünüzü Güneş'in doğduğu yöne (Doğu) döndüğünüzde, arkada kalan tarafınız Batı'yı gösterir. Bu nedenle doğru cevap B) Batı'dır. 7. I. Ova
  II. Köprü
  III. Akarsu
  IV. Dağ
  Yukarıdakilerden hangisi beşeri unsurdur?

  A) I        B) II        C) III        D) IV

 8. Cevap: B Açıklama:

  Beşeri unsurlar, insanların etkisiyle doğada meydana gelen unsurlardır. Ova, akarsu ve dağ gibi coğrafi unsurlar doğal olarak oluşurken, köprü insanlar tarafından inşa edilen bir yapıdır. Köprü, beşeri bir unsur olarak kabul edilir çünkü insanlar tarafından tasarlanır, inşa edilir ve kullanılır. 9. Beşeri unsurlar insanların doğayı değiştirerek ortaya koyduğu yapı veya ürünlerdir.
  Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur değildir?

  A) Tren yolu    B) Tünel    C) Köprü    D) Nehir

 10. Cevap: D Açıklama:

  Verilen bilgiye göre beşeri unsurlar, insanların doğayı değiştirerek ortaya koyduğu yapı veya ürünlerdir. Tren yolu, tünel ve köprü gibi yapılarda insanların doğayı değiştirerek inşa ettiği yapılardır ve beşeri unsurlar kategorisine girerler. Ancak nehir doğal bir su kaynağıdır ve insanlar tarafından yapısal olarak inşa edilmiş bir unsur değildir, bu nedenle doğal unsurlar kategorisine girer. 11. Aşağıdakilerden hangisi krokinin özeliklerinden değildir?

  A) Kabataslak çizimlerdir.
  B) Ölçekle çizilirler
  C) Bir yerin kuşbakışı görünüşüdür.
  D) Bir yeri tarif ederken yararlanılırlar.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Kroki, kabataslak ve serbest bir şekilde çizilen, ayrıntılara odaklanmadan genel görünümü aktarmaya yönelik çizimlerdir. Bu nedenle ölçek kullanımı krokilerde önemli değildir. Diğer seçenekler krokinin genel özelliklerini ifade eder. 13. 1 – Karınca Yuvası
  2 – Bulutlar
  3 – Pusula
  4 – Güneş
  5 – Kutup Yıldızı
  6 – Ay
  Yukarıdaki yön bulma yöntemlerinden yazılanlardan hangisine bakarak yönümüzü bulamayız?

  A) 1 – 3    B) 4 – 5    C) 2 – 6    D) 1 – 4

 14. Cevap: C Açıklama:

  doğru cevap C) 2 – 6 olmalıdır. Çünkü Bulutlar (2) ve Ay (6) yöntemleri yön tespiti için kullanılamazlar. 15. Ülkemizde hava hareketlerini inceleyen ve hava durumunu bildiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Devlet Malzeme Ofisi
  B) Türk Hava Kurumu
  C) Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  D) Türk Tarih Kurumu

 16. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'dür. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizde hava hareketlerini inceleyen ve hava durumu tahminlerini kamuoyuna bildiren resmi kurumdur. Diğer seçenekler (A, B ve D) ise farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumları temsil ederler. 17. Ahmet, sınıflarına yeni gelen Numan’a sağlık ocağına nasıl gidileceğini anlatmak istiyor. Bu durumda Ahmet’in hangisini kullanması uygun olur?

  A) Kroki    B) Pusula    C) Plân    D) Harita

 18. Cevap: A Açıklama:

  doğru cevap A) Kroki olmalıdır. Ahmet, Numan'a sağlık ocağına nasıl gidileceğini anlatmak istediğinde bir kroki kullanabilir. Kroki, belirli bir bölgenin veya yolun kabataslak çizimini içerir ve yol tarifi sağlamak için uygun bir seçenektir. 19. Aşağıdaki yön belirleme ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Pusulanın ibresinin koyu tarafı daima kuzeyi gösterir.
  B) Kutup yıldızı kuzeyi gösterir.
  C) Karınca yuvalarının ağzı güneye bakar.
  D) Ağaç ve kayaların yosunlu yüzeyleri güneye bakar.

 20. Cevap: D

 21. Aşağıdakilerden hangisi yön bildiren ifadelerden değildir ?

  A) Minarelerin şerefeleri
  B) Ağaçların yosunları
  C) Kuş yuvalarının bulunduğu yer
  D) Karınca yuvalarının ağzı
 22. Cevap: C

 23. Pusula ibresinin renkli ucu, daima ................ gösterir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) doğuyu    B) batıyı    C) kuzeyi    D) güneyi

 24. Cevap: C

 25. Sabah Güneş doğduğunda, yüzümüzü Güneş’e doğru dönüp kollarımızı açtığımızda sağ tarafımız ............. gösterir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) doğu    B) batı    C) kuzey    D) güney

 26. Cevap: D

 27. Bir haritaya yüzümüzü döndüğümüzde;
  I. Üst kısım kuzeyi gösterir
  II. Sağ taraf batıyı gösterir
  III. Alt kısım güneyi gösterir
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve III    D) I ve III

 28. Cevap: D

 29. Aşağıdakilerden hangisi yön bulmada kullanılan yöntemlerden biri değildir?

  A) Kutup yıldızı          B) Pusula
  C) Ağaç yosunu        D) Rüzgar yönü

 30. Cevap: D

 31. Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden biri değildir?

  A) Kuzey    B) Güney    C) Güney doğu    D) Batı

 32. Cevap: C

 33. Hava durumu tahminlerini yapan kurum hangisidir?

  A) Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  B) AFAD
  C) Ulaştırma Bakanlığı
  D) Tarım ve Orman Bakanlığı

 34. Cevap: A Açıklama:

  Hava durumu tahminleri, ülkemizde Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 35. Hava olayları nelerdir?

  A) Güneş, ay ve yıldızlar
  B) Rüzgar, yağmur, kar, dolu, sis
  C) Dağlar, ovalar, denizler
  D) Bitkiler, hayvanlar

 36. Cevap: B Açıklama:

  Hava olayları, atmosferde meydana gelen ısınma, soğuma, rüzgar, yağış, sis gibi değişimlerdir. 37. Hava durumu tahminleri ne işe yarar?

  A) Hava olaylarını önceden bilmemizi sağlar.
  B) Hava olaylarının etkilerinden korunmamızı sağlar.
  C) Hava olaylarının nedenlerini anlamamızı sağlar.
  D) Hepsi

 38. Cevap: D Açıklama:

  Hava durumu tahminleri, hava olaylarını önceden bilmemizi, bu olayların etkilerinden korunmamızı ve hava olaylarının nedenlerini anlamamızı sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU Detayları

FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Ocak 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU Testini Çöz tıklayın. FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Geçmişimi Öğreniyorum
  1. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder.
  2. Millî Mücadele’nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilânında Atatürk’ün rolünü fark eder.
  3. Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur
  4. Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir
  5. Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir
  6. Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Millî Mücadele sürecinde yakın çevresini ve Türkiye’yi betimler.

Ayrıca

Bu soru, öğrencilerin yön tayini ve temel coğrafi kavramları anlama yeteneklerini değerlendirir.

İklimin hava olaylarının uzun dönemli karakterizasyonunu ifade ettiğini anlamak.

Bu soru, yönleri ve güneşin hareketini anlama yeteneğini ölçerek coğrafya bilincini test eder.

Bu soru öğrencilere coğrafya terimlerini anlamalarını sağlar.

Bu soru öğrencilere beşeri ve doğal unsurların farkını anlama ve çevre ile insan etkileşimini anlama konularında yardımcı olur.

Bu soru öğrencilere krokinin ne olduğunu ve hangi özellikleri taşıdığını anlama konusunda yardımcı olur.

Yön bulma yöntemlerini tanıma ve bu yöntemler arasındaki farkları anlama yeteneği.

Ülkedeki önemli kamu kurumlarını tanıma yeteneği ve hava durumu tahminlerinin nasıl sağlandığını anlama.

Yol tarifleri için uygun iletişim aracını seçme yeteneği.

4.3.1. Hava olaylarını ve özelliklerini gözlemler.

4.3.2. Hava olaylarını sınıflandırır.

4.3.4. Hava durumu tahminlerinin önemini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU sınavı 4.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 99 kere doğru, 34 kere yanlış cevap verilmiş.

FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU Sınavını hangi formatta indirebilirim?

FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.